Права людини є універсальним стандартом. Вони є компонентом кожної релігії і кожної цивілізації.

Ширін Ебаді

Опис

Учасники/учасниці порівнюють і протиставляють свої різноманітні вірування

Відповідні права
• Свобода релігійних вірувань
• Свобода переконань та інформації
• Свобода від дискримінації
Розглянуті питання
• Релігійне розмаїття
• Сприйняття релігії та її вплив на життя молоді
• Знання про різні релігії та їхні принципи в ставленні до духовних та світських питань
Цілі

•    Дізнатися про різні системи вірувань та релігій
•    Розвинути критичне мислення
•    Культувати сприйняття різноманітності вірувань та релігій

Матеріали
• Копії заяв-карток (один набір на малу групу)
• Зручні місця для малих груп для сидіння та обговорювання
• Фасилітатор/фасилітаторка для кожної малої групи
Підготовка
• Виріжте картки
• Прочитайте додаткову інформацію про релігію та віру в розділі 5. 
Ключова дата
  • 16 листопадаМіжнародний день толерантності

Інструкції

1.    Поясніть, що в цій вправі учасники/учасниці будуть обговорювати свої переконання та віру, деякі люди можуть бути глибоко релігійними, інші недуже, а деякі, можливо, не спо­відують ніякої релігії. Мета полягає в тому, щоб прийти до глибшого розуміння статті 18 Загальної декларації прав людини шляхом особистого обміну поглядами, і в тому, щоб мислити критично про різні способи, які надають нам сенс життя.
2.    Дуже чітко поясніть учасникам/учасницям: вони мають знати, що вони говорять і як вони виражають себе. Захист релігійних переконань так само, як і релігійних символів, від образ і наклепу підпадає під сферу свободи релігії. Проте захист свободи думки та слова не означає повного імунітету від критики переконань. Таким чином, чесний, відкритий запит прийнятний тоді, коли висловлювання не є мотивовані забобонами та дискримінацією.
3.    Розділіть усіх на малі групи приблизно по 4-5 осіб і попросіть їх відобразити індивідуально їхні особисті переконання за 3-4 хвилини. Наприклад, якщо у них є релігія, наскільки тісно вони дотримуються віровчення і ритуалів?
4.    Потім як фасилітатор/фасилітаторка, попросіть учасників/учасниць розказати про їхню першу участь у релігійній церемонії.
5.    Тепер розмістіть картки лицьовою стороною вниз у середині групи. Скажіть учасникам/ учасницям, що у них є одна година і вони мають провести короткі обговорення, щоб мати змогу пройти через стільки карток, скільки можливо. Таким чином, вони отримають широке бачення проблем, пізніше вони можуть обговорити теми, які сприяли створенню особливого інтересу.
6.    Поясніть, що в кожному турі учасник/учасниця бере картку, читає її текст уголос, а потім коментує прочитане. Потім інші учасники/учасниці мають можливість навести свої приклади зі своєї релігії або досвіду.
7.    Потім переходьте до наступного раунду, з іншим гравцем/іншою гравчинею та карткою.
8.    Коли всі картки будуть обговорені або час закінчиться, переходьте до обговорення (у тих же групах).

Дебрифінг та оцінкаGoto top

•    Чи відчували учасники/учасниці складнощі з будь-яким із тверджень? Чому?
•    Чи були які-небудь факти, переконання, ставлення до вашої життєвої позиції, які вас здивували?
•    Що люди мають спільного, незважаючи на їх різні позиції в житті?
•    Які принципові відмінності були між позиціями життя людей? Чиє вони непримиренними?
•    Чому так важливо знати про позиції вжитті інших людей? Наскільки ви неосвічені щодо цього? Чи маєте ви знати про них більше?
•    Беручи до уваги, що свобода релігії та переконань є правом людини, наскільки легко поважати людей, коли ви абсолютно не згодні з їхньою життєвою позицією?
•    В якій мірі неосвіченість та упередження про різні позиції життя відіграють роль в уявленні людей один про одного?
•    Чи всі мають свободу віри і релігії у вашій країні? Чому так, а чому ні?
•    Які форми порушень свободи віри та релігії трапляються у вашій країні?
•    Якою мірою мають свобода думки, совісті та релігії дозволяти розпізнавальну практику всередині громади віруючих, які можуть відрізнятися від суспільства в цілому?
•    Що потрібно мати на увазі при плануванні заходів для всієї групи, наприклад, пікніка, спортивних заходів або вихідних для мешканців/мешканок будинків, так, щоб кожен/ кожна міг/могла брати участь, незалежно від їх релігії або переконань?
•    Іноді при організації подій може бути важко задовольнити потреби кожного/кожної щодо релігії або інших переконань. Як ви намагаєтесь знайти рішення? Якщо ви маєте йти на компроміси, як ви обираєте пріоритети залежно від потреб різних людей?
•    Що було найцікавішим із того, що ви дізналися під час цієї діяльності?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Ця вправа має справу з уразливою та делікатною темою, тому важливо, щоб кожен/кожна почувався/почувалася комфортно. Розпочніть вправу у спокійній манері; спокійна та тиха обстановка допоможе. Будьте впевнені: усі знають, що їх не змушують казати або пояснювати більше, ніж вони хочуть, або відчувають, що можуть.
Поважайте внески та обмеження учасників/учасниць; не кожен здатний пояснити, чому те чи інше здійснюється в їх релігії, особливо якщо вони росли і здобували освіту в середовищі певної релігії з раннього віку. У цьому розумінні релігія дуже схожа на культуру: ви схильні сприймати і вважати ваші цінності та культурні традиції як «природні».
Остерігайтеся тиску з боку одноліток. Не дозволяйте учасникам/учасницям потрапити в оборонну позицію щодо їх релігії або переконань (наприклад, хтось каже: «Як ти можеш бути прихильником/прихильницею цієї релігії і приймати... ?»).
Уникайте занурювання в занадто дрібні деталі. Зверніть увагу на колоду карток і переконайтеся, що у вас буде достатньо часу для більшості з них. Дозвольте обговоренню природно випливти і втручайтеся тільки тоді, коли відчуваєте, що питання вичерпано, або що є ризик зайти надто далеко, або коли «домінує» чиєсь переконання.
Будьте готові зробити свій внесок із додатковою інформацією, особливо про релігії, що не були представлені, в групі або граючи в гру «Адвокат диявола».

Якщо ви можете, проводьте вправу зі співфасилітаторами/співфасилітаторками для кожної групи, для проведення оцінювання та підбиття підсумків у малих групах; якщо ж у вас немає співфасилітаторів/співфасилітаторок, перевірте, чи можна підготувати кількох волонтерів/волонтерок із числа учасників/учасниць, щоб допомогти вам у цьому. Це може бути важливим, залежно від групи, поважати внесок і досвід кожного/кожної і переконатися, що опитування є конструктивним. Якщо ви не можете покладатися на співфасилітаторів/співфасилітаторок, то влаштуйте оцінювання в загальному колі учасників/учасниць.

Віра, за визначенням, не може бути пояснена раціональними аргументами і ви маєте обмежити спроби оскаржити релігійні переконання раціональними аргументами. Можливо, вам доведеться підкреслити, що важливо поважати право кожного на свободу думки, совісті і релігії; це не означає, що ви маєте поважати те, у що інші вірять, але ви маєте поважати їх право вірити в те, у що вони хочуть. Пам'ятайте, що для розвитку критичного мислення важливою метою є освіта в області прав людини і порівняння різних позицій життя допоможе людям переконатися, що їх вибір думки не скасовує вибору інших. Сподіваємося, що у ході дискусії після цієї вправи учасники/учасниці дійдуть розуміння, що їх вибір не є абсолютним, а є відносним. Дискусія також ознайомить їх із сильними та слабкими сторонами в кожній школі чи традиції. Релігійний фанатизм і ксенофобія зазвичай виникають за суворої вибірковості мислення та відмови від плюралізму. Жодна релігія не є монолітною, а отже, жодна окрема розповідь у релігії не є авторитетною і представницькою, не кажучи вже про те, що вона не перевищує всіх інших оповідань або інтерпретацій в інших релігійних традиціях.

Варіації

Goto top

Якщо ви будете проводити вправу з декількома малими групами, то гарною ідеєю буде об'єд­натися у коло (круглий стіл). Таким чином, учасники/учасниці сидітимуть один/одна перед одним/одною. Розподіліться на групи і розпочніть пленарне засідання, попросіть групи роз­глянути такі питання і будьте готові також відповісти.

•    Наведіть приклади ігнорування та упередженого ставлення до релігійних і нерелігійних традицій у вашій країні.
•    Що ми можемо зробити, щоб зменшити ігнорування та упередження?

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Якщо ви провели цю вправу з монорелігійною групою, є багато можливостей для подальшого обговорення. Перейдіть на сайт http://www.religioustolerance.org і скопіюйте список релігій і нетеїстичних релігій та етичних систем. Поставте групі запитання, чи чули вони що-небудь про це і що саме вони знають.

Ви можете дослідити історію розвитку різних вірувань, зробивши табличку термінів. Подивіться на «Варіації» у вправі «Хронологія».

Пауло Фрейре сказав: «Навчатися – означає вірити в зміни». Якщо група хотіла б обговорити, що таке освіта і як вона відповідає або не відповідає потребам людей, то група може зацікавитися вправою «Нехай кожен голос буде почутий».

Ідеї для вправ

Goto top

Залежно від контексту, у якому ви і учасники/учасниці живете або працюєте, може бути цікаво відвідати релігійний чи громадський центр іншої релігії і поспілкуватися з їхніми молодіжними групами для того, щоб обговорити можливі спільні дії. Вони можуть включати:

•    події в День прав людини (10 грудня);
•    взаємні запрошення з нагоди важливих релігійних свят / урочистостей;
•    спільні дії на користь бідних і нужденних.

Додаткова інформаціяGoto top

Стаття 18 Загальної декларації прав людини стверджує: кожен має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу, або самостійно, або спільно з публічними або приватними громадами сповідувати свою релігію або переконання в ученні, богослужінні та статуті релігійного ордену.

Для виконання цієї вправи, щоб включити якнайбільше число систем вірувань, ми ви­користовуємо визначення релігії із сайта www.religioustolerance.org: «Релігія – це будь-яка конкретна система вірувань про божество, часто за участю ритуалів, кодексу етики та філософії життя». Термін «релігія» належить як до особистої практики, що стосується общинної віри, так і до ритуалів групи, які випливають із загальних переконань. Альтернативи релігії включають атеїзм, скептицизм, вільну думку та гуманізм.

У цій вправі ми орієнтуємося на «свободу думки, совісті і релігії», які є правом сповідувати яку-небудь релігію чи ні, залежно від особистого вибору. Таким чином, ми використовували термін «життєва позиція» як загальний ярлик, який охоплює як релігію, так і альтернативи релігії, без будь-якої дискримінації на користь того або іншого. Під терміном «життєва позиція» ми маємо на увазі рамки ідей, які допомагають нам зрозуміти світ і знайти сенс і цінність у житті. Багато життєвих позицій є чітко релігійними, наприклад, християнство, індуїзм та іслам. Деякі життєві позиції не є релігійними, такі як діалектичний матеріалізм Карла Маркса і його послідовників, об'єктивізм Айна Ренда та гуманізм. Інші життєві позиції, такі як буддизм і конфуціанство, традиційно класифікуються як релігії, але багато послідовників не згодні з цією класифікацією, аргументуючи це тим, що їхні переконання не включають в себе божество, тому буддизм та конфуціанство є філософіями. Поняття «життєва позиція» охоплює усіх їх.

В основному, проста у використанні інформація про основні віри практикується в усьому світі, її можна знайти на інтернет-сайтах Ініціативи об’єднаних релігій (www.uri.org) і Онтаріо Консультанти з релігійної толерантності (www.religioustolerance.org).

Ця вправа розвиває ідеї вправи «Віруючі» з «Мозаїки» (Mosaic), посібника з євросередземноморської молодіжної роботи, опублікованій в рамках партнерства між Європейською комісією та Радою Європи у сфері молоді.

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Картки

У нас є спеціальні обряди, щоб заохотити дітей прийняти нашу життєву позицію.

У нас є специфічні обряди і норми для поховань і похоронів.

Чоловіки і жінки мають різні функції і ролі в нашій життєвій позиції, наприклад, щодо проведення церемоній.

У нас є конкретний термін у календарі для проведення посту.

Злочини та дискримінації були скоєні або виконуються нині в ім'я моєї життєвої позиції.

Нас вчать допомагати нужденним і бідним.

У нас є конкретне уявлення про гомосексуальність.

Ми носимо символи або спеціальний одяг.

Наша життєва позиція має певні моральні норми і правила щодо шлюбу, сексуального життя.

У нас є специфічний погляд з приводу аборту.

Наша життєва позиція основана на священних книгах або писаннях.

Ми віримо в цінність життя як у найголовнішу річ для збереження світу.

Наша життєва позиція вчить толерантному ставленню до інших релігій та вірувань.

Наша життєва позиція сформована пророками, які визнані як носії божественних послань.

Ми віримо в життя після смерті і в остаточний суд.

У нас є важливі святкування, які визнані як свята в наших країнах.

Ми віддаємо данину поваги мертвим принаймні раз на рік і відвідуємо цвинтарі.

У нас є власний календар, який часто відрізняється від громадянського. Наш Новий рік не першого січня.

Ми організовуємо школи і класи, де дітей вчать нашої життєвої позиції.

Ми віримо, що життя – не тільки матеріальні речі, але й суттєвий духовний вимір.

У нас є власна історія про те, як був створений світ.

У нас є певні уявлення про те, з ким ми маємо або не маємо одружуватися.

Наша життєва позиція вчить не тільки духовності, а також того, як має функціонувати суспільство.

Нас часто не розуміють, а іноді і ведуть дискримінацію проти нас.

Зазвичай ми молимося кілька разів на день.

У нас є один день на тиждень, коли ми не маємо працювати, але маємо проходити спеціальну церемонію, щоб поважати наші переконання.

Ми вважаємо, що у нас є особливі відносини з Творцем.

Ми контролюємо наше власне життя.

Ми вважаємо, що сенс і мета життя – у постійному творчому пошуку.

Любов є важливим способом викладення нашої життєвої позиції.

Наша життєва позиція забезпечує етичні рамки і чітко визначені моральні цінності.

Духовність, почуття здивування, що ти є частиною чогось більшого, ніж ми самі, пізнаються через ритуали нашої життєвої позиції.