Як громадяни, ми всі зобов’язані втручатися і брати участь — це громадяни, які змінюють стан речей.

Хосе Сарамаго

Опис

Ця вправа включає в себе рольові ігри та дискусії. Учасники/учасниці міркують над сенсом участі молоді та обговорюють шляхи підвищення їх власної участі в місцевому співтоваристві.

Відповідні права
• Право на участь в уряді і вільних виборах
• Право на участь у культурному житті
• Свобода думок та інформації
Цілі
• Подумати над шляхами молоді, в яких вони можуть брати участь, і про фактори, які перешкоджають або полегшують їх участь в них
• Розвивати навички співпраці, організовувати і діяти разом з іншими
• Розвивати почуття відповідальності за свої власні дії
Матеріали

•    Матеріал для розповсюдження «Драбина участі» (див. також довідкову інформацію з питань громадянства та участі в розділі 5)
•    Великий аркуш паперу, фломастер і ножиці
•    «Листочки» або невеликі папірці, щоб закріплювати на стіні
•    Стіна

Підготовка
• Зробіть копії матеріалу для розповсюдження, по одному на кожну невелику групу
• Зробіть шість знаків: перешкоди, контроль, без контролю, стимулюючі фактори, контроль, без контролю
Ключова дата
  • 28 вересняДень права знати

Інструкції

Частина 1. Що таке сходинки участі? (45 хвилин)
1.    Запитайте учасників/учасниць, що вони розуміють під терміном «участь молоді».
2.    Роздайте ссхему сходів участі і поясніть, що це одна модель для роздумів про різні спосо­би участі в ній. Коротко обговоріть різні рівні.
3.    Розділіть групу на вісім малих груп. Виділіть одну сходинку для участі кожній групі і по­просіть їх підготувати коротку 2-3-хвилинну рольову гру для ілюстрації рівня, який вони отримали.
4.    Коли групи будуть готові, запропонуйте їм представити свої рольові ігри по черзі. Дозвольте поставити запитання або дайте час для коментарів між різними рольовими іграми, якщо учасники/учасниці хочуть.

Частина 2. Як ми беремо участь?
5.    Попросіть учасників/учасниць попрацювати індивідуально протягом п'яти хвилин, нама­гаючись знайти приклади з власного життя для якомога більшої кількості з восьми рівнів. Попросіть їх подумати про те, що вони роблять у всіх сферах свого життя: вдома, у школі, клубі, на роботі, у сім'ї і у дружньому колі.
6.    Потім попросіть учасників/учасниць поділитися їхніми прикладами в невеликих групах по 4-5 осіб. При обговоренні прикладів попросіть учасників/учасниць придумати ідеї для перешкод (те, що заважає їм рухатися вгору сходинками) та ідеї для створення спри­ятливих факторів (речі, які допомагають їм рухатися вгору сходинками). Вони мають на­писати кожну ідею на окремому листочку.
7.    У той час як групи обговорюватимуть, прикріпіть підготовлені надписи «перешкоди» і «сприятливі чинники» на стіні на відстані близько 2 м один від одного. Потім запросіть групи на пленарне засідання і попросіть їх прикріпити їхні листочки на стіні під надписами.
8.    Перегляньте два списки з учасниками/учасницями. Попросіть роз'яснити будь-які неод­нозначні заяви і спробуйте дозволити будь-які розбіжності між учасниками/учасницями про позиціонування твердження.
9.    Тепер прикріпіть надписи «контроль» і «без контролю» на стіні під першими заголовка­ми і попросіть учасників/учасниць розсортувати кожен список на дві підгрупи списків залежно від тверджень про те, над чим вони мають (або можуть мати) контроль, і твер­джень, які залежать від зовнішніх чинників та є поза їх контролем.
10.    Нарешті перегляньте відповідність усіх чотирьох списків. Потім переходьте до оцінюван­ня та дебрифінгу.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

•    Чи допомогла вам вправа мислити більш чітко про те, яку участь ви берете в різних сферах вашого життя? Що здивувало вас найбільше?
•    Як ви думаєте, участь молоді в цілому є високою чи низькою - у вашій школі, клубі і спільноті? Які причини?
•    Чи має значення, що молоді люди активно беруть участь або не беруть? Чому?
•    Чи вважають вони, що низький рівень участі – це результат в основному внутрішніх (психологічних) чинників, чи головним чином – це результат зовнішніх чинників?
•    Як люди почуваються, коли вони мають змогу брати участь у справжньому сенсі – тобто, коли їх участь є не тільки символічною?
•    Чи сподобалося б учасникам/учасницям групи мати змогу взяти участь на більш високому «щаблі», ніж на якому вони беруть участь у цей момент? Якщо так, то в яких областях? Які причини для цього, і які аргументи проти?
•    Чи сподобалося б учасникам/учасницям групи мати змогу взяти участь на більш низькому «щаблі», ніж на якому вони беруть участь у цей момент? Якщо так, то в яких сферах? Які причини для цього, і які аргументи проти?
•    Як багато людей вважають, що вони могли б брати участь більшою мірою, ніж вони роблять це зараз, і як багато людей відчувають, що вони будуть це робити? Якщо так, то як і коли?
•    Як право на участь у прийнятті рішень гарантується в документах з прав людини?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

У частині 2 заохочуйте учасників/учасниць придумати стільки багато різних способів участі, скільки можливо. Для запозичення ідей, зверніться до довідкової інформації про громадянство та участь.

Коли ви представляєте сходинки участі, поясніть, щоб було зрозуміло, що модель не при­значена припускати, що перебувати на вищому рівні завжди найкраще. У різних ситуаціях і залежно від досвіду учасників/учасниць, наявності часу або рівня зацікавленості може бути кращим брати участь, наприклад, у ролі консультанта/консультантки або представника/представниці. По суті, немає нічого «неправильного» в тому, щоб бути просто проконсультованими (або навіть бути просто проінформованими) у певних ситуаціях. Хоча три нижчих рівні маніпу­ляції, прикрас та символізму не прийнятні і не можуть розглядатися як «участь», тому що участь і внесок мінімальні або взагалі відсутні. Ви маєте підкреслити цей момент і бути впевненим, що ніхто не має будь-яких сумнівів щодо цього питання.

Коли група намагається подумати про включення факторів та перешкод, допоможіть їм поставити якомога більше тверджень нижче, під категорією «контроль». Ви можете навести кілька прикладів або нагадати їм, що «перешкоди» можуть бути як психологічними, так і фі­зичними або структурними. У ході обговорень стимулюйте учасників/учасниць знайти шля­хи навколо речей, які можуть виявитися перешкодою, наприклад, якщо вони припускають, що «влада (вчителів або Ради керуючих в клубі або коледжі) не дозволить нам» дізнатися, чи вони намагалися запитати!

Якщо вони кажуть: «Ми не думаємо, що ми можемо зробити це», запитайте їх, як вони могли б довести, що вони можуть зробити це! 

Якщо вони кажуть: «Це лише може розлютити моїх батьків/вчительський колектив/місцеву владу, якщо це зробити», подивіться, чи зможуть вони знайти інші способи вирішення питання таким чином, щоб людина або люди, про яких ідеться реагували по-іншому.

Ви можете використовувати цю вправу як можливість говорити про участь членів/членкинь групи на уроках або в клубній діяльності в цілому. Ви могли б дослідити способи, якими ви або вони будуть у змозі сприяти більшій участі і прийнятті ініціативи з їхнього боку.

Обговорюючи, запитайте, чи деякі члени/членкині групи є перешкодою для інших, позбавляючи їх можливості брати участь на більш глибокому рівні, чи може бути шлях у вирі­шенні питань про тиск і залякування.

ВаріаціїGoto top

Ви могли б використовувати рольові ігри на початку, щоб дослідити перешкоди і сприятливі фактори, замість того, щоб молоді люди думали про випадки з їх власного життя. Після кожного виступу, використовуйте техніку форум-театру і попросіть учасників/учас­ниць вживати заходів надалі іншим шляхом. Це дозволить їм дослідити шляхи, на яких вони стикаються з перешкодами в ситуаціях, схожими з їх власним життям, що може перешкодити їм брати активніше участь.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Складіть план дій разом з групою, щоб дати людям відповідальність і контроль над тим, що вони роблять і чого вони навчаються. 

Вправа «Увага, ми все бачимо!» сприяє особистим діям та відповідальності і по­казує способи участі в боротьбі.

Ідеї для вправ

Goto top

Запропонуйте групі скласти список речей у їхній місцевій громаді, які б вони хотіли змінити. Потім попросіть їх визначити один або два пункти в цьому списку, де вони вважають, що мо­жуть мати вплив, а також дослідити, як їх голос може бути почутий і як вони можуть вплинути на зміну якимось іншим способом. Тоді спонукайте їх до досягнення цих ідей!

Додаткова інформаціяGoto top

Обов'язок молоді – це активне залучення молодих людей протягом усього їхнього спілку­вання, яке передбачає високий ступінь участі у плануванні та прийнятті рішень у будь-якій діяльності, де молоді люди історично не залучалися; це може бути, наприклад, діяльність, пов'язана зі спортом, школами, клубами, асоціаціями та місцевою громадою. Це означає, що молоді люди беруть участь у розробці деяких дій, які відповідають справжнім потребам, і що вплив або наслідки поширюються на інших, тобто за межі, або за межі наймолодших учасни­ків/учасниць.

Рада Європи має посібник, розроблений на основі переглянутої Європейської хартії про участь молоді в місцевому та регіональному житті, який називається «Скажи своє слово». Це чудовий ресурс про участь молоді, який має окремий розділ вправ.

У Європі існує традиція консолідованої участі молоді та демонстрації. Наприклад, при­хильність Ради Європи до забезпечення більшої участі молоді можна продемонструвати через свою систему спільного управління в молодіжному секторі. Консультативна рада у справах молоді об'єднує 30 представників/представниць міжнародних молодіжних неурядових організацій та національних молодіжних рад, які разом з посадовими особами у сфері молоді в Європейському керівному комітеті у справах молоді розробляють пріоритети та програми, а також рекомендації для майбутньої політики і програм. Консультативна рада також формулює думки та пропозиції щодо будь-яких питань, що стосуються молоді в рамках Ради Європи.

Європейський молодіжний форум є незалежною, демократичною, молодіжною платфор­мою, яка представляє близько 100 національних молодіжних рад та міжнародних молодіжних організацій. Європейський молодіжний форум працює, щоб дати молоді змогу брати активну участь у житті суспільства для поліпшення власного життя, представляючи і відстоюючи їхні потреби та інтереси, а також інтереси своїх організацій у європейській установі, Раді Європи та Організації Об'єднаних Націй. Європейський молодіжний форум вважає, що має бути створена «культура участі». Це означає, що порядок денний молодіжної політики повинен розвиватися поряд з більш широкою участю молоді в процесах прийняття рішень з питань, які стосуються і зачіпають їхні інтереси.

Image: Roger Hart's model for “Children’s participation from tokenism to citizenship”

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF