Люди можуть досягти спільної мети, і не обираючи однакових шляхів

Амаду Хампате Ба

Опис
Ця вправа включає в себе обговорення і прийняття рішень. Працюючи в малих групах, учасники/учасниці вирішують, як вони будуть перерозподіляти глобальний військовий бюджет для фінансування чотирьох Цілей сталого розвитку (далі – ЦСР)
Відповідні права
• Право на життя, свободу та особисту недоторканність
• Право на розвиток
• Право на достатній рівень життя
• Права на здоров'я та освіту
Цілі
• Розширити знання про Цілі сталого розвитку
• Розвити навички вирішення проблем і критичного мислення
• Розвинути солідарність і готовність до пошуку вирішень глобальних проблем
Materials

КОМПАС–«Гроші» 

• Фліпчарт і дві ручки різного кольору

Копії восьми Цілей сталого розвитку, по одній на малу групу

Підготовка

• Ознайомтесь із Цілями сталого розвитку

• Скопіюйте КОМПАС–«гроші», так щоб у вас були набори зазначених нижче номіналів (один набір на невеликі групи). Покладіть набори грошей у конверти, щоб полегшити користування ними. Кожен набір має включати таку кількість купюр
8 х 100 Ems
10 х 50 Ems
20 х 10 Ems
• Зробіть копії роздавальних цілей і виріжте фотографії Цілей розвитку тисячоліття. Скріпіть карти разом в набір скріпкою або покладіть їх у конверти для легкої обробки.
Ключова дата
 • 20 грудняМіжнародний день людської солідарності

Інструкції

1.    Поясніть, що ця вправа про те, скільки грошей потрібно світові для вирішення деяких із найгостріших соціальних та економічних проблем, що стоять перед нами сьогодні.
2.    Запитайте учасників/учасниць про те, що вони знають про Цілі сталого розвитку (ЦСР). Які з них вони можуть назвати?
3.    Продемонструйте плакат і, за потреби, стисло розкажіть про ЦСР та зобов'язання ООН за ними.
4.    Розділіть учасників/учасниць на групи по 5-6 осіб і створіть сцену для вправи. Економісти/економістки тяжко працюють над пошуком шляхів фінансування ЦСР, але дефіциту все одно не уникнути. А зараз «ви», одна з багатьох робочих груп ООН, отримали завдан­ня оцінити, чи буде 1 750 млрд дол. США достатньо для щорічного додаткового фінансу­вання (покриття фінансового дефіциту), необхідного для досягнення цілі 2 (подолання го­лоду), цілі 3 (міцне здоров'я), цілі 4 (якісна освіта) та цілі 6 (чиста вода та санітарні умови). Щоб учасники/учасниці змогли бодай якось оцінити, що таке 1 750 млрд дол. США, поясніть їм, що глобальний ВВП у 2014 р. становив 77 трл дол. США, ВВП США - 17,5 трл дол. США, Німеччини - 3,85 трл дол. США і Сомалі - 5,7 млрд дол. США.
5.    Роздайте конверти з картками, де зображені ЦСР, та грошима. Поясність, що 1 Ems дорів­нює 1 млрд дол. США!
6.    Попросіть групи поміркувати над тим, що потрібно зробити для досягнення кожної з чо­тирьох ЦСР, та оцінити, скільки грошей вони бажають витратити для забезпечення досяг­нення цілей. Вони мають покласти гроші на кожну з карток, що відповідають цілям. Усі гроші витрачати не потрібно, адже існують ще інші 13 ЦСР, які обов'язково потребувати­муть додаткового фінансування.
7.    Тепер попросіть кожну з груп прозвітувати про те, скільки грошей було виділено на кож­ну ЦСР та написати цифри на фліпчарті. На цій стадії обговорення немає, мотиви рішень обговорюються пізніше, під час загальної дискусії.
8.    Тепер поінформуйте про оцінки Інституту розвитку зарубіжних країн (Overseas Development Institute (ODI)) щодо покриття річного дефіциту фінансування:

Ціль 2 (подолання голоду): 50 млрд дол. США;
Ціль 3 (міцне здоров'я): 40 млрд дол. США;
Ціль 4 (якісна освіта): 40 млрд дол. США;
Ціль 6 (чиста вода й санітарні умови): 50 млрд дол. США.
Запишіть їх на фліпчарті фломастером іншого кольору та попросіть групи відповідним чином перерозподілити гроші та порахувати, скільки залишилося.

9.    Потім поясніть учасникам/учасницям, що число 1 750 млрд дол. США виникло не безпід­ставно! Насправді це обсяг глобальних військових витрат у 2014 році.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Почніть з огляду виконання вправи, а потім перейдіть до обговорення того, чого навчилися учасники/учасниці.

 • Як їм було працювати в групах? Чи легко було домовитися про пріоритети й оцінки? Як вони узгоджували будь-які розбіжності в поглядах?
 • Чи є якісь зауваження стосовно обсягів додаткового фінансування ЦСР 2, 3, 4 та 6? Чи дійсно загальна сума в 175 млрд дол. США більш-менш відповідала уявленням людей про те, скільки грошей потрібно?
 • Чи не вважаєте ви, що нам слід скоротити військові витрати й використати ці гроші для подолання дефіциту фінансування ЦСР?
 • А як щодо додаткового фінансування, яке потрібно знайти для реалізації решти 13 цілей? Чи витратите ви на них залишок суми у 1580 млрд дол. США?
 • Звичайно, питання безпеки є дуже важливими. Які головні загрози для безпеки людства постають наразі на місцевому та глобальному рівнях?
 • Як найкраще витратити 1776 млрд дол. США, які виділяються на військові потреби в усьому світі?
 • Які права людини відповідають ЦСР 16 (мир і справедливість), а також ЦСР 2, 3, 4 та 6? Що може зробити група на місцевому та національному рівнях для сприяння досяг­ненню ЦСР

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

ЦСР було запроваджено лише у 2015 році, а отже, слід підкреслити, що оцінки витрат на по­криття дефіциту (вимоги щодо додаткового фінансування) є орієнтовними (odi.org). Зверніть увагу на те, що цю вправу було розроблено у 2016 році, коли ще не було оцінок можливих витрат на досягнення інших ЦСР.

У пункті 4 Інструкцій ми взяли за приклад три країни. Передусім США, оскільки ця країна має найбільший у світі ВВП; Німеччину, тому що в неї ВВП найбільший у Європі, і Сомалі, оскіль­ки ця країна має один з найменших ВВП у світі, а також тривалу історію воєнних дій та насиль­ства. Ця вправа буде цікавішою, якщо надасте учасникам/учасницям показники ВВП тих країн, які мають для них значення. Цю інформацію ви зможете знайти на сайті: https://www.worldbank.org.

Недоцільним було б очікувати від учасників/учасниць реалістичних припущень щодо додаткового фінансування, якщо вони небагато про це знають. Стимулюйте їх застосовувати наявні знання та робити припущення, до яких вони здатні.

Числа, що виражають обсяг витрат і глобальний військовий бюджет, було з практичних мір­кувань заокруглено в бік зменшення або збільшення, але вони відповідають реальним об­сягам витрат. Наприклад, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (sipri.org), військовий бюджет на 2014 рік становив 1 776 млрд дол. А дані про покриття дефіциту фінансування цілей 2, 3, 4 та 6, надані ODI.org, становлять, відповідно, 50,2; 37; 38 та 26,8 млрд дол. США на рік.

Сенс завдання для групи щодо розподілу та перерозподілу грошей полягає в наданні їм «фі­зичного уявлення» та подальшого усвідомлення того, наскільки малі суми грошей насправді потрібні.

Під час дебрифінгу ви можете зазначити, що загальна сума додаткового річного фінансуван­ня реалізації ЦСР 2, 3, 4 та 6 дорівнює 175 млрд дол. США – усього лише одна десята від гло­бальних військових витрат.

Питання, які можуть виникнути під час обговорення питань безпеки, наведено нижче.

 • Застаріле військове та оборонне мислення не враховує такі сучасні загрози, як ВІЧ, Ебола, вірус Зіка, міжнародна злочинність, кібертероризм, організована злочинність, тероризм та зміни клімату.
 • Громадянських воєн нині набагато більше, ніж колись. Потужна національна оборона не гарантує безпеки.
 • Звіт ООН про людський розвиток за 1994 рік розглядав загрози для безпеки людства за такими темами: політичні, економічні, здоров'я, харчування, довкілля, особиста безпека та безпека спільнот. У багатьох сенсах досягнення ЦСР посилить нашу безпеку.
 • Дискримінація та порушення соціально-економічних прав є основоположними при­чинами конфліктів, оскільки призводять до глибокого незадоволення та виникнення групової самосвідомості, що здатні за певних обставин спровокувати масове насильство.
 • Порушення громадянських та політичних прав часто спричинюють конфлікти. Відмову в задоволенні права на політичну активність пов'язують з внутрішнім конфліктом.
 • Порушення прав на особисту недоторканність, а особливо там, де панують репресивні режими, призводить до конфліктів.
 • Справжні демократії зазнають менше конфліктів, ніж країни, де немає демократії і тра­диції поваги до прав людини.
 • Спостереження за допомогою дронів, відеокамер, установлених у публічних місцях, та перехоплення повідомлень в інтернеті здійснюють в ім'я безпеки. Наскільки потрібне спостереження, які права воно порушує і які права захищає?

Інформацію про зв'язок між ЦСР 16 та правами людини можна знайти в розділі 5 у підрозділі «Мир і насильство».

ВаріаціїGoto top

Цю вправу можна перетворити на рольову гру на тему переговорів стосовно військового бюджету та бюджету ЦСР. Розділіть учасників/учасниць на малі групи і призначте їм ролі, на­приклад, представників урядів, НУО, що працюють у сфері подолання бідності, ВІЧ та освіти, генерала/генералки, який/яка представляє військових, представника/представниці військо­вої промисловості, представників/представниць робітництва на заводі з виготовлення зброї, військових та інших зацікавлених груп. Для кожної ролі вам потрібно буде дати певні керівні настанови, наприклад такі.

•    Уряди, вашим пріоритетом є поліпшення якості життя ваших громадян з одночасним підтриманням безпеки вашої країни.
•    НУО, вашим пріоритетом є радикальне скорочення військових витрат і подолання заборгованості найбідніших країн.
•    Представнику/представниці військової промисловості, ваш пріоритет полягає в тому, що ви не бажаєте втрачати ринки та гроші, але готові до переговорів.
•    Офіційному представнику/офіційній представниці профспілки робітників оборонної промисловості, ваш пріоритет полягає у кращому житті в мирі, але ви також боїтеся втратити робочі місця.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Організуйте дискусію проте, як посилити світову безпеку; зробіть набори карток з 10 завданнями ЦСР 16 та попросіть малі групи розташувати їх зверху вниз за преференціями (у ви­гляді «діаманта», так зване «діамантове ранжування») (інструкції з діамантового ранжування можна знайти у частині «Обговорення в малих групах» підрозділу «Основні методи роботи з КОМПАСом»). Далі запитайте в учасників/учасниць, наскільки ефективним, на їхню думку, буде кожне із цих завдань у підвищенні глобальної безпеки, попросіть їх обґрунтувати свою думку. Яким правам людини відповідають ці завдання?

Попросіть учасників порівняти ВНП (валовий національний продукт) та ІЛР (індекс люд­ського розвитку) своєї країни (або Європи в цілому) та країни, що розвивається (або Африки в цілому), і пояснити причини такої розбіжності – й історичні, і сучасні. Чи мають багаті країни брати на себе більше відповідальності за недостатній розвиток інших регіонів?

Вправи «Доступ до лікарських засобів», «Можна увійти?» про мігрантів та «Боротьба за багатство і владу» можна використати для доповнення та погли­блення розуміння учасниками/учасницями причин і наслідків недостатнього розвитку.

Ідеї для вправGoto top

Зв’яжіться з установами у вашій країні, що несуть відповідальність за досягнення ЦРТ і дізнайтеся, як ви можете посприяти кампанії.
У рамках школи або іншої події, перетворіть вправу у вікторину. Перелічіть 8 ЦРТ і попросіть людей вибрати одну правильну відповідь з трьох запропонованих варіантів. Крім того, відтворіть діаграму з реальними даними, на великому плакаті і попросіть відвідувачів прокоментувати їх реакцію.

Додаткова інформаціяGoto top

Корисна інформація доповіді про розвиток людини:
http://hdr.undp.org/en/

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру –СМІДПМ: http://www.sipri.org

Інститут країн третього світу:
http://www.item.org.uy/eng/index.php

Більш детальну інформацію про ЦРТ можна знайти за посиланням http://
www.un.org/millenniumgoals

Пам’ятка
ЦРТ картинки були спочатку розроблені кампанією ЦРТ в Бразилії

Цілі сталого розвитку (ЦСР) було ухвалено ООН у вересні 2015 року. Вони продовжують те, що було зроблено за допомогою Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), з метою забезпечення, як про це йдеться в їхній назві, сталого розвитку для всіх до 2020 року: світу без бідності, без го­лоду, з якісною освітою для всіх, миром та справедливістю, тобто світу, де всі поважають і ре­алізують права людини. Замість 8 ЦРТ тепер існують 17 ЦСР, і це є відображенням реальності, яка свідчить про складність і міжсекторальний характер питань розвитку людства.

Одна з найважливіших розбіжностей між ЦРТ та ЦСР полягає в розумінні тієї ролі, яку віді­грають відсутність безпеки та насильство в обмеженні розвитку, та відповідно, ролі миру і стабільності як стимулу в сприянні розвиткові

ЦСР 16 (Мир та справедливість) має 10 завдань:

 • 16.1. Значно скоротити поширеність всіх форм насильства та зменшити показники смертно­сті від цього явища в усьому світі.
 • 16.2. Покласти край нарузі, експлуатації, торгівлі й усім формам насильства й катувань щодо дітей.
 • 16.3. Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях і забезпечити всім рівний доступ до правосуддя.
 • 16.4. До 2030 року значно зменшити незаконні фінансові потоки та потоки зброї, активізува­ти діяльність з виявлення й повернення викрадених активів і вести боротьбу з усіма форма­ми організованої злочинності.
 • 16.5. Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх формах.
 • 16.6. Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях.
 • 16.7. Забезпечити відповідальне, інклюзивне, засноване на участі громадян та представ­ницьке прийняття рішень на всіх рівнях.
 • 16.8. Розширити й посилити участь країн, що розвиваються, в діяльності установ глобально­го управління.
 • 16.9. До 2030 року забезпечити наявність у всіх людей законних посвідчень особи, включаю­чи свідоцтва про народження.
 • 16.10. Забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основоположні свободи відповідно до національного законодавства і міжнародних угод.

 

Для більш докладної інформації див. такі документи:

Безпека: основа Цілей розвитку тисячоліття, якої не вистачає? (Security: The missing bottom of the Millennium Development Goals?) www.odi.org
Альтернативні витрати та порядок денний розвитку ООН. Міжнародне бюро миру (Opportunity costs and the UN's development agenda, International Peace Bureau), www.IPB.org
Плата за прогрес: як фінансуватимуться нові цілі після 2015 року в нових умовах щодо до­помоги? (Paying for progress: how will emerging post-2015 goals be financed in the new aid landscape?) www.odi.org
Чи викликають порушення прав людини внутрішній конфлікт? Оскар Н.Т.Томс та Джеймс Рон. Щоквартальник з прав людини, 29 (2007) (Do Human Rights Violations Cause Internal Conflict? Oskar N.T. Thoms & James Ron in Human Rights Quarterly 29 (2007))
Фінансування кінця бідності до 2030 року (Financing an end to poverty by 2030), інфографіка із сайта: www.odi.org

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Цілі сталого розвитку

image : The Global Millenium Goals

 

 1. Подолання бідності – подолання бідності у всіх її формах та усюди.
 2. Подолання голоду – подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства.
 3. Міцне здоров'я – забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці.
 4. Якісна освіта – забезпечення всеохопної та справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх.
 5. Гендерна рівність – забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток.
 6. Чиста вода та належні санітарні умови – забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх.
 7. Доступна та чиста енергія – забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх.
 8. Гідна праця та економічне зростання – сприяння поступальному, всеохопному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.
 9. Промисловість, інновації та інфраструктура – створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохопній і сталій індустріалізації та інноваціям.
 10. Скорочення нерівності – скорочення нерівності всередині країн і між ними.
 11. Сталий розвиток міст та спільнот – забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів.
 12. Відповідальне споживання і виробництво – забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.
 13. Пом'якшення наслідків зміни клімату – вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками.
 14. Збереження морських ресурсів – збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.
 15. Захист екосистем суші – захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття.
 16. Мир, справедливість та сильні інститути – сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та основаних на широкій участі інституцій на всіх рівнях.
 17. Партнерство заради стійкого розвитку – зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.