Спільні міжнародні зусилля зацікавлених громадян можуть змінити ситуацію.

Закі Ахмат, Кампанія з ефективного лікування ВІЛ/СНІДу (TAC)

Опис
Ця діяльність являє собою симуляцію, розроблену за підсумками судової справи «Лікарські засоби проти СНІДу», що проходила у 2001 році в Південній Африці. Вона стосується таких питань:
• ВІЛ/СНІД та доступ до лікарських засобів
• Як вирішити суперечки у відстоюванні прав
Відповідні права
• Права на життя і гідність
• Право на захист моральних і матеріальних інтересів за рахунок наукової діяльності
• Право на здоров'я

 

Цілі
• Збільшення обізнаності щодо прав на здоров'я, зокрема, доступності дешевших лікарських засобів та лікування і профілактики ВІЛ/СНІДу
• Розвиток навичок спілкування, співробітництва та досягнення консенсусу
• Зміцнення солідарності й ідеалів справедливості

 

Матеріали
• Лекційні матеріали і ручки
• Рольові картки для симуляції судового засідання
• Інструкції для роботи в малих групах, одна на кожного учасника/кожну учасницю
• Маленькі картки (10x6 см). Одна червона і одна зелена картки на кожного учасника/кожну учасницю
• Місце для роботи у великих і малих групах 

 

Підготовка
До частини 1
Зробити копії карток для симуляції судового засідання, вам потрібно по одній рольовій картці для кожного учасника/ кожної учасниці
До частини 2:
• Зробити копії інструкцій для роботи в малих групах, одна на кожного учасника/кожну учасницю
• Роздати по одній червоній і одній зеленій картці кожному учаснику/кожній учасниці.
Ключова дата
  • 1 грудняВсесвітній день боротьби зі СНІДом

Інструкції

Вправа складається з двох частин. Частина 1 являє собою симуляцію, а частина 2 – це фаза, що спрямована на досягнення консенсусу.

Частина 1. Судове засідання (загальний час виконання становить 65 хвилин)
1.  Зробити вступ. ВІЛ/СНІД є дуже серйозною епідемією в усьому світі. Це велика про­блема в Південній Африці, де мільйони бідних страждають і вмирають невиправдано, тому що вони не можуть дозволити собі купити дорогі лікарські засоби, які їм необхідні. Єдиною альтернативою для них є вживання дешевших підробок лікарських засобів. Провідні фармацевтичні компанії виступають проти цього. Вони хочуть захистити свої права на власність і тому об'єднали зусилля, щоб запобігти підробками своєї продукції, а також їх продажу за нижчими цінами у будь-якій державі. Ці компанії подали судовий позов проти уряду Південної Африки, яка розповсюджує і продає дешеві підробки лі­карських засобів проти ВІЛ/СНІДу.
2.  Пояснити учасникам/учасницям, що під час першої частини вони будуть брати участь у симуляції судового засідання (попереднього слухання), що проходило у Південній Африці у 2001 році. Запитання: чи є право на власність вагомим аргументом, щоб порушити право на життя і гідність групи людей? Чи права на життя і здоров'я є вагомим аргумен­том для порушення права на власність?
3.  Розділити учасників/учасниць на чотири рівні групи, що представлятимуть фармацев­тичну компанію Фарма Інкорпорейтед (Pharma Inc.), уряд Південної Африки, членів/ членкинь Кампанії за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC) та суддів.
4.  Роздати рольові картки для відповідних груп.
5.  Дати групам 25 хвилин, щоб прочитати свої рольові картки і підготувати аргументи та/або поставити питання під час судового засідання. Кожна група має обрати фасилітатора/фасилітаторку, а також одного/одну або двох його заступників/заступниць, щоб підтримати фасилітатора/фасилітаторку і допомогти дати відповіді на питання під час судового засідання.
6.  Як тільки кожна група буде готова, попросити учасників/учасниць розпочати спільну ро­боту. Вони мають залишатися у своїх чотирьох групах.
7.  Потім групи, що представляють фармацевтичну компанію Фарма Інкорпорейтед (Pharma Inc), уряд Південної Африки та членів/членкинь Кампанії залікування ВІЛ/СНІДу (TAC), мають по 5 хвилин, щоб представити свою позицію і поставити будь-які запитання. Судді/ суддині мають представити кожну з груп, надаючи їм можливість виступити по черзі.
8.  Самі судді/суддині тепер мають 10 хвилин, щоб відреагувати на будь-які питання, постав­лені групами, відповісти на будь-які методичні питання, поставлені перед ними, а також узагальнити різні аргументи і точки зору.

Частина 2. Етап досягнення консенсусу (загальний час виконання становить 100 хвилин)
1.  Попросити учасників/учасниць розділитися на малі групи, кожна з яких складається з чотирьох осіб. У кожній групі має бути один колишній член/членкиня групи, що раніше представляв/представляла компанію Фарма Інкорпорейтед (Pharma Inc.), один член/членкиня групи уряду Південної Африки, член/членкиня з групи, що представляла Кампанію за лі­кування ВІЛ/СНІДу (TAC), а також один колишній суддя/суддиня.
2.  Роздати копії інструкцій для малих груп, одну червону і одну зелену картку кожному/ кожній учаснику/учасниці. Переконатися, що всі розуміють, що потрібно робити, і знають, із якою метою роздані кольорові картки та як їх використовувати.
3.  Дати групам 30 хвилин, щоб спробувати дійти консенсусу стосовно того, яким чином вирішити суперечливі моменти.
4.  Закликати всіх до спільної роботи і попросити доповісти про результати своїх дискусій.
Дати кожній групі по п'ять хвилин на представлення своєї доповіді. Записати основні рішення і проблемні питання у лекційних матеріалах.
5.  Після того як усі групи представили свої позиції/рішення, перейти до обговорення процесу прийняття рішень. Ви можете запитати:
•  Наскільки легко було порозумітися?
•  Які сильні та слабкі сторони цього підходу?
•  Чи виникали проблеми під час спроб прийняти рішення або при намаганні залучити всіх членів/членкинь групи до прийняття рішення?
•  Які теми були найактуальнішими?
6.    Ви можете завершити цей етап діяльності, прочитавши наведений нижче витяг із судової постанови від 19 квітня 2001.
«Мета (...) забезпечити доступ до більш дешевих лікарських засобів (...) є схвальною, але по відношенню до епідемії ВІЛ/СНІДу вона є конституційним обов’язком вищого порядку, що пов’язаний з обов’язком держави поважати, захищати, давати і здійснювати низку фундаментальних прав, включаючи право на людську гідність і життя (що є фундаментальним правом) (...). Немає приводу скаржитися на цей закон з боку заявників (фармацевтичної компанії)».

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Ця оцінка розпочнеться вже вході обговорення під час проведення частини 2. Потім необхідно продовжити залучати учасників/учасниць до осмислення процесу в цілому, а далі перейти до визначення ключових питань щодо прав людини після цього судового засідання. Ключові питання можуть бути такими:
• Чи чули учасники/учасниці про цей випадок раніше?
• Якої думки були учасники/учасниці стосовно цієї справи на початку судового засідання?
• Наскільки змінилася думка учасників/учасниць щодо цього питання в ході судового засідання?
• Яким чином люди порівнюють дві форми процесу прийняття рішень, розбіжності думок і прийняття спільного рішення? Який спосіб дає найбільш задовільні результати? Як визначити успішний результат?
• Які питання щодо прав людини, що виникли вже після цього судового засідання, є ключовими?
• Часто буває, що вимоги щодо дотримання різних прав людини мають бути зважені між собою. Як би ви розставили пріоритети стосовно різних вимог щодо виконання прав? Які критерії ви б використовували?
• Які наслідки матиме результат цього судового засідання для ВІЛ-позитивних людей у вашій країні? Наприклад, чи є доступними незапатентовані лікарські засоби у вашій країні?
• Які заходи здійснювалися для інформування громадськості про ВІЛ/СНІД у вашій країні? Що ще можна і потрібно зробити?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Потрібно багато часу приділити цій діяльності, оскільки це питання є досить складним, а учасники/учасниці мають глибоко замислитися над ним. Слід зазначити, що дві частини не мають обов'язково проводитись у той самий день, їх можна провести за два різні заняття.
Вам потрібно буде пояснити, що червоні та зелені картки використовуються з метою до­помоги учасникам/учасницям в отриманні більших знань щодо того, що сприяє прийняттю рішень, а що перешкоджає цьому процесу. В ідеалі після завершення обговорень і дискусій під час частини 2 усі учасники/учасниці мають показати зелені картки і бути в змозі прийняти спільне рішення.

Під час проведення частини 2 деякі групи можуть порозумітися, а інші – ні. У ході обговорення ви маєте використовувати можливість вивчати сильні та слабкі сторони підходу до прийняття спільних рішень. Попросіть групи, які змогли досягти згоди, повідомити не тільки про своє заключне рішення, а й також надати основні аргументи стосовно прийняття спільного рішення. Попросіть членів тих груп, які не змогли досягти згоди, повідомити, які фактори сприяли наближенню до спільної думки, а які викликали розбіжності. Більше інформації щодо досягнення згоди ви можете отримати у додаткових матеріалах, що вказані у розділі «Мир та насильство» у розділі 5.

Важливо перевірити поточну ситуацію щодо життя ВІЛ/СНІД-інфікованих людей серед місцевого населення й адаптувати/пов'язати цю діяльність з проблемами стосовно цих пи­тань. Назву Фарма Інкорпорейтед (Pharma Inc.) було вибрано для уособлення усієї коаліції фармацевтичних компаній з метою симуляції цього судового засідання.

Варіації

Goto top

Ви можете також створити групу, яка представляє журналістів/журналісток, для проведення цього судового засідання. Вам знадобляться додаткові матеріали: камери, комп'ютер і принтер. Ви маєте дати учасникам/учасницям певний час, щоб представити свою доповідь після завершення цього судового засідання. Час виконання буде залежати від формату для розповсюдження інформації, який вони оберуть, наприклад, газети, транслювання по радіо чи телебаченню або блог в інтернеті. Якщо ви виберете цей варіант, вам необхідно підготувати рольові картки для журналістів/журналісток. Вам також знадобиться виділити додаткові 15 хвилин для вправи і 10 хвилин для оцінки роботи журналістів/журналісток.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Обговорити аспекти права на життя та на людську гідність у вашій країні, що стосуються питань охорони здоров'я. Критичні випадки (наочні приклади), про які повідомляють у новинах, можуть стати основою вправ для початку, особливо для обговорення у малих групах.
Слід отримати для себе інформацію щодо здоров'я та права людини в глобальному масштабі. Необхідно відвідати вебсайт або отримати інформацію з публікацій зі сторони ключових неурядових організацій («Лікарі без кордонів»/Medecins Sans Frontieres (MSF), Кампанія за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC), Християнська поміч «Christian Aid», Оксфордський комітет допомоги голодуючим «Oxfam» та міжнародна організація захисту прав дітей в усьо­му світі «Врятуйте дітей»), а також міжнародні інституції (Всесвітня організація охорони здо­ров'я (WHO)). Дізнайтеся більше про діяльність, яка здійснюється з метою охорони здоров'я, та внесіть інформацію до лекційних матеріалів. 
Кампанія за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC) започаткувала успішну програму і є дуже актуальною у Південній Африці та за її межами (див.: www.tac.org.za). Однак, не всі кампанії є настільки успішними, як TAC, у досягненні своїх цілей. Для цього може бути багато причин, наприклад, незадовільна організація і неефективна реклама. Група може вивчити ці питання і розвивати свої навички для підтримки ефективності кампанії за допомогою проведення вправи «Увага, ми все бачимо!» або «Доста!».

Ідеї для вправ

Goto top

Спробуйте з'ясувати, хто підтримує діяльність з питань охорони здоров'я у вашій країні і як ви можете зробити внесок у цю діяльність.

Додаткова інформаціяGoto top

Діяльність базується на основі випадку, що стався ще до суду, у 2001 році, у Південній Африці. Асоціація виробників фармацевтичних препаратів Південної Африки переслідувала президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Манделу та інших осіб, включаючи керівництво організації TAC, за ігнорування своїх патентів через дозвіл на виготовлення неякісних лікарських засобів від ВІЛ та імпорт дешевших лікарських засобів і підробку лікарських препаратів з метою лікування мільйонів ВІЛ/СНІД-інфікованих громадян.
Судді мають збалансувати різні інтереси і права обох сторін. З одного боку, Асоціація виробників фармацевтичних препаратів претендує на право власності, рівності або вільного вибору торгівлі, діяльності і професії, а з другого – уряд і TAC стверджували, що обов'язком держави є поважати, надавати і виконувати фундаментальні права на людську гідність і життя своїх громадян.

У своєму рішенні суд стверджував, що право на власність є менш важливим, ніж право на людську гідність і життя, тому його необхідно обмежити. Згодом виробники лікарських засобів забрали свою позовну заяву із суду. Це сприймалося як «справжня перемога Давида над Голіафом не тільки для Південної Африки, але і для людей, що проживають у багатьох інших розвинутих країнах, які ведуть боротьбу за доступ до лікарських засобів» (спільний прес-реліз неурядових організацій від 19 квітня 2001 року). «Це рідкісна і дуже значуща перемога бідних прошарків населення над потужними транснаціональними компаніями! Але наше завдання зараз полягає у спільній роботі з виробниками лікарських засобів і урядом, щоб отримати лікарські засоби для тих, хто їх потребує» (Кевін Уоткінс з Оксфордського комітету допомоги голодуючим «Oxfam»). На сайті Time.com опубліковано короткий виклад цих питань від 5 березня 2001 року. Щоб знайти цю інформацію, необхідно ввести «AIDS Drugs Case Puts Our Ideas About Medicine on Trial» у пошуковій системі.

СНІД та тенденції глобалізації

Боротьба з ВІЛ/СНІДом є однією з восьми цілей розвитку тисячоліття ООН

У розвинутих країнах ВІЛ/СНІД-інфіковані мають змогу жити краще і довше завдяки доступності препаратів проти ВІЛ/СНІДу, які надаються державою безкоштовно. У південних країнах ВІЛ/СНІД-інфіковані більше страждають і вмирають раніше через те, що послуги лікування ВІЛ/ СНІДу не доступні для них. У середньому, річний дохід на одну особу, що виділяється на охо­рону здоров'я, становить близько 10 дол., у той час як на трикомпонентну терапію, що доступна для людей, які проживають у північних країнах, виділяється від 10 000 до 15 000 дол. на рік.  
Бідність, неосвіченість і соціальна нерівність прискорюють поширення епідемії, але ця проблема є важливішою за всі політичні, урядові проблеми та питання міжнародних органів і фармацевтичних компаній. Для того, щоб боротьба зі СНІДом була ефективною, необхідно залучати найважливіші міжнародні механізми та заклади. Найголовнішими з них є Міжнародний валютний фонд (МВФ) International Monetary Fund (IMF), Світова органі­зація торгівлі (СОТ) (the World trade organisation (WTO)), ТРІПС (Угода про торговельні ас­пекти прав інтелектуальної власності) (TRIPS (Trade Related aspects on Intellectual Property rights)), ГАТС (Генеральна угода з торгівлі послугами) (GATS (General Agreement on Trade and Services)) та Орган вирішення спорів (Dispute Settlement Body), що фактично функціонує як орган правосуддя СОТ.

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFDownload as PDF

Рольові картки

Рольова картка судового засідання: фармацевтична компанія Фарма Інкорпорейтед Pharma Inc.

Ви – група керівників/керівниць фармацевтичної компанії Фарма Інкорпорейтед (Pharma Inc.). Ваша компанія є однією з провідних виробників фармацевтичних препаратів у світі. Ви купили права для комерціалізації лікарських засобів для боротьби з ВІЛ/СНІДом. Ви маєте підтримувати рівень вашого прибутку і задовольняти інтереси своїх акціонерів. Таким чином, ви хочете захистити права компанії і встановлюєте ціну продажу вашої продукції з урахуванням витрат на дослідження, виробництво, а також виплату заробітної плати співробітникам. Дозволити іншій компанії просто копіювати вашу продукцію і продавати за нижчою ціною – означає поставити під загрозу ваш прибуток і стійкий розвиток вашої компанії. Тому ви об’єднали свої зусилля з іншими провідними фармацевтичними компаніями, щоб запобігти копіюванню своєї продукції та продажу за нижчими цінами у будь-якій країні, а також подати до суду на уряд цих країн за необхідності. Ви подали судовий позов проти уряду Південної Африки.

Ви маєте підготувати аргументи на захист своєї позиції. У вас буде п’ять хвилин, щоб представити їх у ході цього судового засідання.

Рольова картка судового засідання: уряд Південної Африки

Ви – високопосадовці посадові особи уряду Південної Африки. Ваш уряд намагається відповісти на запит фармацевтичних компаній, які подали судовий позов проти вас. Компанія (Фарма Інкорпорейтед) Pharma Inc. намагається уникнути надання дозволу на копіювання та продаж своєї продукції у будь-якій країні за нижчими цінами, тобто нижчими за роздрібні ціни на власну продукцію. У принципі ви погоджуєтеся з позицією компанії Фарма Інкорпорейтед (Pharma Inc.).

Проте народний рух на чолі з організацією «Кампанія за лікування ВІЛ/СНІДу» (TAC) стверджує, що конституційним обов’язком держави є забезпечення доступності дешевих лікарських засобів, зокрема для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу. Ви відгукнулися на політичний тиск народних мас і дозволили імпорт дешевших препаратів (копій) з таких країн, як Індонезія.

Ви маєте підготувати аргументи на захист своєї позиції. У вас буде п’ять хвилин, щоб представити їх у ході цього судового засідання.

Рольова картка судового засідання: Кампанія за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC)

Ви – група активістів/акивісток, що представляє членів Кампанії за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC) у Південній Африці. Кампанія стверджує, що держава несе відповідальність за забезпечення доступності дешевших лікарських засобів, особливо для боротьби з ВІЛ/СНІДом. Уряд відреагував і почав імпортувати дешевші лікарські засоби.

Ви також стверджуєте, що держава несе відповідальність за надання фінансової підтримки ВІЛ-інфікованим пацієнтам/пацієнткам і організаціям, діяльність яких спрямована на боротьбу з ВІЛ/СНІДом.

Проте уряд Південної Африки був притягнутий до судової відповідальності фармацевтичними компаніями, щоб запобігти будь-якому копіюванню та продажу своєї продукції за нижчими цінами. Таким чином, ви вирішили об’єднати свої зусилля з урядом, щоб захистити роль держави у забезпеченні доступності дешевих лікарських засобів.

Ви маєте підготувати аргументи на захист своєї позиції. У вас буде п’ять хвилин, щоб представити їх у ході цього судового засідання.

Рольова картка судового засідання: судді

Ви – група суддів, які головують на судовому засіданні щодо спроби провідних фармацевтичних компаній притягнути до відповідальності уряд Південної Африки і запобігти наданню дозволу з боку уряду на копіювання своєї продукції та її продаж за нижчими цінами. Активісти/активістки, які представляють Кампанію за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC), захищають позицію уряду.

Ваша роль полягає у запрошенні всіх трьох сторін по черзі для представлення своїх позицій. Наприкінці презентації ви не маєте виносити рішення або робити висновки. Ваше завдання полягає у тому, щоб допомогти роз’яснити це питання, а також підсумувати аргументи на підтримку суперечливих позивних заяв.

Суть проблеми полягає у тому, як вирішити конфлікт, що виник після подання позовних заяв на захист прав людини. Відповідач у суді (уряд і TAC) відстоює права на життя і гідність, а обвинувач (Компанія Pharma Inc.) захищає право власності. В офіційному протоколі судового засідання вказано таке:

«Права на життя і гідність є найважливішими з усіх прав людини, вони є фундаментальними для всіх інших прав людини. Ми відносимо себе до суспільства, яке базується на визнанні прав людини, тому ми зобов’язані поважати ці два права понад інші. І держава має демонструвати це у будь-якій діяльності, що здійснюється, в тому числі при покаранні злочинців».

Інша сторона вважає:
«Право власності захищене статтею 25 Конституції Південної Африки, в якій говориться: “Ніхто не може бути позбавлений свого майна, крім випадку, вказаного у нормативному правовому акті загальної дії, і ніякий закон не може дозволити необґрунтоване позбавлення власності”».

Ви маєте підготувати питання до трьох сторін. У вас буде 10 хвилин, щоб поставити свої запитання і вислухати відповіді на них.

Рольова картка судового засідання: журналісти/журналістки (за бажанням — див. «Ідеї для вправ», що вказані вище)

Ви – група журналістів/журналісток, які зобов’язані надати матеріали щодо цього судового засідання для преси.

Ваше завдання полягає в тому, щоб надати звіт щодо судового засідання і представити у ньому всі точки зору. У вас є доступ до участі в окремих нарадах, організованих різними сторонами: суддями/суддинями, членами/членкинями Кампанії за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC), урядом Південної Африки і компанією Фарма Інкорпорейтед (Pharma Іnc.). При відвідуванні таких нарад ви виступаєте лише як спостерігач; ви не може заважати, переривати або сприяти роботі групи. Однак ви можете проводити окремі опитування, якщо це не заважає процесу наради. Для виконання вашої роботи ви можете фотографувати, а також мати доступ до комп’ютера, принтера та інтернету.

Ви представлятимете результати своєї роботи після завершення судового розгляду. Можете вибрати формат для розміщення інформації, наприклад, блог, твіттер, стаття газети, радіо чи телебачення. У вас буде 10 хвилин, щоб представити звіт.

Інструкції для проведення частини 2 у малих групах

Ви – група, що складається з чотирьох осіб, кожна особа є представником однієї з чотирьох таких сторін:
•    компанія Фарма Інкорпорейтед (Pharma Іnc);
•    уряд Південної Африки;
•    активісти/активістки, що представляють Кампанію за лікування ВІЛ/СНІДу (TAC);
•    судді цієї судової справи.

Інструкції
1. Кожен по черзі має представити себе і сторону, яку він/вона представляє, тобто роль, яку він/вона грає.
2. Далі кожен/кожна має поділитися думкою щодо цієї ситуації в кінці судового розгляду. Якщо він/вона вважає, що буде легко знайти спільне рішення, слід показати зелену карту, а якщо навпаки це буде важко зробити, треба показати червону картку. (Мета використання цих карток полягає у допомозі кожному дізнатися більше про те, як відбувається процес прийняття спільного рішення).
3. Тепер ваше завдання полягає у спробі прийняти задовільне рішення на основі консенсусу, досягнутого між чотирма сторонами. Ви маєте вести дискусію протягом раундів. Суддя головує в обговоренні і представляє свою позицію останнім.
•  Перший раунд: представити вашу позицію.
•  Другий раунд: представити свої ідеї для прийняття рішення.
•  Третій раунд: обговорення запропонованого рішення.
4. Уважно слухайте один одного. Наприкінці прийняття кожного рішення ви маєте вибрати колір картки і показати її, щоб повідомити, якої ви думки на цей момент про перспективу прийняття спільного задовільного рішення.
5. Наприкінці процесу прийняття рішення і досягнення згоди необхідно вибрати одну особу для представлення звітної інформації з результатами спільного засідання.