Поговоримо про секс, поговоримо про тебе і мене1.

Опис

Ця діяльність використовує техніку «акваріум», щоб дослідити ставлення до сексуальних питань, включаючи гомофобію.

Відповідні права
• Право на рівність
• Свобода від дискримінації
• Свобода вираження думок і асоціацій
Цілі
• Розширити розуміння щодо проблеми і права, які пов'язані із сексуальністю і гендерною ідентичністю
• Розвинути у собі впевненість висловлювати свою власну думку про різноманіття в сексуальних уподобаннях
• Сприяти толерантності і співчуттю стосовно до тих, хто відрізняється
Матеріали
• Три стільці
• Місце дляучасників/учасниць, щоб могли пересуватися
• Дошка або фліпчарт і маркери
• Невеликі аркуші паперу і ручки
• Капелюх
Підготовка
• Пам'ятайте, що для багатьох людей – особливо молоді! – сексуальна орієнтація є дуже особистою і чутливої проблемою. Будьте готові адаптувати або методологію, або тему – або ж і перше, і друге!
• Визначити кілька відомих людей, які відверто розповідали про свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність, включаючи гетеросексуальних і гомосексуальних, бісексуальних, транссексуальних осіб.
Ключова дата
  • 17 травняМіжнародний день боротьби з гомофобією та трансфобією

Інструкції

1Назва походить від назви пісні – хіта американського хіп-хоп тріо Salt-n-РеРа, 1991 рік

1.    Бажано задіяти двох фасилітаторів/фасилітаторок. Підготуйте належну обстановку. Пояс­ніть, що, хоча багато хто вважає сексуальну орієнтацію приватною справою, право не під­даватися дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації є основним правом людини, і воно захищене законодавством у більшості європейських країн. Ця вправа дає змогу досліди­ти ставлення до сексуальної орієнтації, зокрема гомо- та гетеросексуальності. Потім влаштуйте мозковий штурм, у ході якого необхідно називати відомих людей, які відверто розповідали про свою сексуальну орієнтацію.
2.    Роздайте аркуші паперу і ручки і попросіть усіх записати будь-які питання, що виникли, про гомосексуальність або сексуальну орієнтацію в цілому, і покласти свої папірці в ка­пелюх. Питання мають бути анонімними.
3.    Поясніть, що ця вправа пов'язана з вивченням ставлення до сексуальної орієнтації і, зо­крема, гомосексуальності. Кожен має право висловлювати думки, які можуть бути зви­чайними або нетрадиційними, суперечливими або такими, що ставлять під сумнів норми їх суспільства. Люди можуть висловити точку зору, з якою вони згодні чи незгодні, не боя­чись насмішок або зневаги.
4.    Помістіть три стільці півколом перед групою. Вони призначені для трьох співрозмовників/ співрозмовниць, які перебувають в «акваріумі». Решта групи – спостерігачі/стостерігачки.
5.    Поясніть, що ви почнете із запрошення двох охочих приєднатися до вашої бесіди в «ак­варіумі». Якщо в будь-який момент хтось ще забажає приєднатися до вас, то він/вона може це зробити, але оскільки одночасно в «акваріумі» може перебувати лише три рибки, то комусь доведеться помінятись. Той, хто бажає приєднатися до розмови, має вийти вперед і легенько постукати одного із «співрозмовників»/«співрозмовниць» по плечу. Вони міняються місцями, і попередній «співрозмовник»/попередня «співрозмовниця» стає «спостерігачем»/«спостерігачкою».
6.    Усі охочі висловити свою думку запрошуються вийти вперед, але вони також можуть ви­словлювати думку інших, яку не обов'язково вони поділяють. Таким чином, погляди, які є суперечливими, політично некоректними або немислимими, можна висловлювати і до­кладно обговорювати тему з різних точок зору. Підкресліть, що образливі або шкідливі коментарі на адресу людей у групі не допускаються.
7.    Попросіть охочого/охочу витягти питання з капелюха і почати його обговорювати. Нехай обговорення триватиме до тих пір, поки люди не вичерпають тему і учасники/учасниці почнуть повторювати одне одного.
8.    Потім запросіть наступних трьох охочих почати обговорення ще одного питання за тими ж правилами, що й раніше.
9.    Обговоріть стільки питань, на скільки у вас вистачить часу. Перед тим, як, нарешті, перейти до дебрифінгу та оцінки, зробіть невелику перерву, щоб дати людям час вийти з «акваріума». Це особливо важливо, якщо обговорення було збуджене і суперечливе.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Почніть із короткого огляду того, що людина відчувала, побувавши як усередині, так і за ме­жами «акваріума». Потім перейдіть до обговорення різних думок, які були висловлені й, на­решті, з'ясуйте, що люди винесли для себе із цієї вправи.
•    Чи був хто-небудь шокований або здивований деякими точками зору, що висловлюва­лися? Якими саме? Чому?
•    Наскільки у вашому співтоваристві люди взагалі відверті стосовно питання сексуально­сті?
•    Чи мають юнаки та дівчата відповідати конкретній сексуальній орієнтації і ролі? Яким?
•    Як сприймаються і лікуються люди (молодь), які не підпадають під ці очікування?
•    Чи є деякі групи більш відкритими, ніж інші? Чому?
•    Які сили формують розвиток нашої сексуальності?
•    Яким чином люди формують цінності стосовно сексуальності?
•    Чи відрізняються думки учасників/учасниць про сексуальність від думок їхніх батьків, бабусь і дідусів? Якщо так, то яким чином? Чому?
•    Чи є у вашій країні закони, які забороняють сексуальні стосунки між повнолітніми до­рослими людьми? Якщо так, то що саме такі закони забороняють? Чому вони існують? Ви вважаєте їх небезпідставними?
•    У статті 16 Загальної декларації прав людини зазначено: «Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії, мають право одружуватися і засновувати сім'ю». Чому «сексуальна орієнтація» не входить у цей перелік разом з «расою, національністю або релігією»? Чи має вона там бути?
•    У деяких країнах закони і соціальний тиск вступають у конфлікт із правами особистості на повагу і гідність, щоб закохатися в людину за його/ії власним вибором, на вільний вступ у шлюб і т. д. Яким чином такі конфлікти можуть бути розв'язані?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Будьте обізнані в соціальному контексті, у якому ви працюєте, і адаптуйте діяльність відповідним чином. Мета цієї вправи полягає в тому, щоб дозволити учасникам/учасницям замислитися про свою сексуальну орієнтацію і норми їх суспільства, також заохочувати їх бути впевненими у собі, у висловленні своєї власної точки зору, толерантними до людей, які дотримуються різних поглядів. Мета вправи не полягає в тому, щоб схилити людей до тієї чи іншої точки зору та прийти до одного узгодженого рішення.

Перед початком вправи рекомендується підготувати себе, прочитавши довідковий мате­ріал у підрозділі «Гендер», розділ 5. Продумайте, які питання можуть виникнути. Нижче наве­дено деякі актуальні та суперечливі питання:
•    Що таке гомосексуальність?
•    Які відмінності між гетеросексуалами, геями, лесбійками, бісексуалами і транссексуала­ми?
•    Чи є гомосексуальність хворобою?
•    Як люди стають геями чи лесбійками?
•    А як щодо ризику СНІДу?
•    У деяких країнах гомосексуальність приймається і геї можуть одружитися, в інших – це карається смертю.

Для вас як для фасилітаторів/фасилітаторок також важливо задуматися про власні цінно­сті і переконання стосовно того, що є правильним саме для вас, ваших рідних та інших людей, що вас оточують, і пам'ятати, що вони будуть віддзеркалені в усьому, що ви робите і говорите і чого не робите або не говорите. Дуже важливо, що ви визнаєте свої цінності і переконання, та важливо зрозуміти походження цих цінностей для того, щоб учасники могли також розви­вати погляди на витоки власних цінностей.

Метою звернення до відомих людей, які були відвертими стосовно їхнього сексуального життя, є заохочення самих учасників/учасниць відкрито обговорювати їх сексуальне життя. Це також можливість роз'яснити такі терміни, як геї та лесбійки, гомосексуали, гетеросексуали, бісексуали і транссексуали. (Див. довідкову інформацію в розділі 5).

Ваша роль у виконанні вправи має вирішальне значення для створення загальної атмос­фери. Один зі способів розпочати вправу – за допомогою двох фасилітаторів/фасилітаторок як співрозмовників/співрозмовниць. Один/одна з вас може почати, сказавши: «Чи чув ти проте, що Пітер заявив, що він гей?». Інший/інша може відповісти: «Ні, я ніколи б не подумав/подумала, я маю на увазі, що він не схожий на гея». Таким чином, ви даєте зрозуміти, що розмова йде про спільного друга, а отже, бесіда має «конкретний» характер, а не просто загальнотеоре­тичний. Вона також допомагає розпочати обговорення стосовно знань людей про гомосексу­альність та їхнє ставлення до цього.
Сподіваємося, що один зі спостерігачів/спостерігачок швидко замінить вас, дозволяючи вам таким чином продовжити дискусію серед учасників/учасниць. Однак ви маєте продовжувати брати участь в ролі спостерігача/спостерігачки, бо так ви збережете можливість брати участь, як співрозмовник/співрозмовниця. Це дає вам змогу час від часу маніпулювати дискусією або ж розпочати інші напрями дебатів чи тактовно видалити учасника/учасницю, який не дотри­мується правил дискусії.

Якщо ви бажаєте, то можете ввести правило, що будь-яка конкретна точка зору може бути піднята лише один раз. Це запобігатиме зосередженню уваги дискусії лише на декількох ас­пектах теми і допоможе перешкодити повторенню популярних упереджень.

Якщо вам потрібно надати групі деякі ідеї стосовно запитань, які треба обговорити, то можна запропонувати такі:
•    Чи повинен вік згоди (на вступ до шлюбу або у сексуальні стосунки) бути іншим для гомосексуалів?
•    Чи треба дозволити гомосексуальним і лесбійських парам вступати в шлюб і всиновлювати дітей? Чому так? Чому ні?
•    Чи правда, що чоловіки, які мають секс із чоловіками, мають більше шансів заразитися СНІДом, ніж жінки, які займаються сексом із чоловіками?

Якщо група велика, то часу може не вистачити, щоб обговорити всі питання. Знайте, що деякі люди можуть відчувати себе розчарованими або засмученими, тому що їх питання не піднімалося. Можете спробувати це подолати в кінці сесії, зафіксувавши всі питання на сті­ні. Це буде мотивувати учасників/учасниць продовжити обговорення в інший час.

ВаріаціїGoto top

Цей метод може бути адаптований до будь-якого питання, наприклад, расизму, освіти або зміни клімату.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Ви можете поцікавитися та пошукати інформацію про те, як сексуальна оріентація і гомосек- суальність зокрема представлені в засобах масової інформації. Зберіть фотокартки з газет, журналів та з інтернету і попросіть людей написати титри або промови, див. «Інші способи гри з картинками» наприкінці своєї діяльності, вправа «Гра з картинками».

Вправа «Планується оновлення» розглядає як ставлення до чогось, у тому числі до сексу, змінюються з часом.

Ідеї для роботи

Зверніться до організації для лесбійок, геїв, бісексуалів/бісексуалок і трансгендерних людей у вашій країні. Запросіть одного із її представників/представниць для вирішення і з'ясування у вашій групі, які питання рівності і прав найбільш актуальні у вашій країні.

Додаткова інформаціяGoto top

Сексуальність людини є невід'ємною частиною життя і однією з наших основних потреб. Наша сексуальність впливає на нашу особистість і поведінкові характеристики – соціальні, особисті, емоційні, психологічні, які є очевидними в наших стосунках з іншими людьми. Наша сексуальність формується нашою статтю та гендерними характеристиками і цілим рядом інших складних впли­вів та підлягає динамічній зміні протягом усього життя.

Сексуальне розмаїття та права людини

На перший погляд ці дві проблеми можуть здатися не пов'язаними одна з одною. Можна було б стверджувати, що перша пов'язана з приватним та індивідуальним вибором, друга – із суспіль­ним надбанням правових та політичних структур, які діють стосовно громадянства. Однак недавні історичні, антропологічні та соціологічні дослідження показали, що сексуальна іден­тичність і способи вираження сексуального бажання розглядаються з плином часу і в різних культурах як потенційно руйнівні для підтримки громадського порядку. У деяких випадках сексуальний потяг до особи тієї самої статі чи обох статей суперечить традиційним або релі­гійним переконанням, в інших випадках це може вважатися психологічним захворюванням.

Можливо, існує соціальна та релігійна гегемонія, яка постійно працює на обмеження рівноправного доступу до прав людини. Існує інституційне припущення, що гетеросексуальність є «природним» явищем і, отже, «нормальним» способом вираження сексуального потя­гу, тобто морально прийнятним, у той час як інші форми сексуального вираження є «непри­родними» і морально неприйнятними.

Джерело: за матеріалами сайта Комісії з прав людини геїв і лесбійок: www.iglhrc.org.