Ви хочете мати роботу? Тоді не плануйте дітей!

Опис
Вправа з рольовими іграми, що стосуються питань:
• Право мати дитину, зберігаючи робоче місце
• Дискримінація жінок на робочому місці
Відповідні права
• Право на бажану роботу і вступу до профспілок
• Право на шлюб і сім'ю
• Свобода від дискримінації
Цілі
• Поширювати знання про репродуктивні права жінок
• Розвиток навичок критичного мислення та обговорення
• Сприяти неупередженості та почуттю справедливості і соціальної відповідальності
Матеріали
• Великий аркуш паперу, папір для фліпчарту або дошка, фломастер
• Місце для роботи в малих групах та рольових ігор
• Реквізит для рольових ігор, стіл і стільці, ручка і папір
Підготовка

• Скопіюйте сценарій на дошці, на великому аркуші паперу чи на папері для фліпчарту.

Ключова дата
  • 15 травняМіжнародний день сім’ї

Інструкції

1.    Поясніть, що вправа включає в себе рольові ігри щодо питання репродуктивних прав жінок на робочому місці. Проведіть короткий мозковий штурм щодо репродуктивних прав жінок, щоб усі учасники/учасниці зрозуміли цей термін.
2.    Розділіть учасників/учасниць на малі групи (п'ять осіб у групі).
3.    Зачитайте зміст ситуаційної картки.
4.    У своїх малих групах дайте учасникам/учасницям 20 хвилин, щоб придумати закінчення історії і відтворити її у рольовій грі. Рольова гра має починатися із зустрічі між Марією та паном Владиславом і не має тривати більше п'яти хвилин.
5.    Запросіть кожну малу групу для представлення своєї рольової гри. Залиште коментарі для етапу дебрифінгу.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Почніть із вислуховування кожної малої групи про те, як вони розробили свої рольові ігри, разом із коментарями від інших. Потім перейдіть до розмови про наслідки і методи боротьби з дискримінацією такого роду.
•    Чи здивувала кого-небудь ситуація? Чи має місце подібне у вашій країні?
•    Як групи дійшли того, яким має бути вихід?
•    Чи виглядали закінчення реальними? Які можна виділити позитивні та негативні момен­ти способів вирішення ситуації з боку Марії? Наскільки важко бути напористим у таких ситуаціях, а не агресивним чи покірним?
•    Які права у вашій країні мають жінки на робочому місці, коли вони стають вагітними?
•    Чому компанія нав'язує такі умови Марії? Хіба це справедливо? Чому ні?
•    Чи були порушені будь-які права людини? Якщо так, то які саме?
•    Якщо б Марія була чоловіком, чи сталася б така ситуація? Чому так? Чому ні?
•    Яким чином чоловіки відрізняються від жінок у контексті сприйняття цієї проблеми?
•    Що має бути зроблено для заохочення та захисту репродуктивних прав жінок?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Подумайте над тим, чи потрібно дотримуватися гендерного балансу в невеликих групах. Дос­від показує, що наявність одностатевих груп часто призводить до більш провокаційних закін­чень і більш бурхливого обговорення.

Учасники можуть бути не ознайомлені з терміном «репродуктивні права», і вам, можливо, знадобиться допомогти їм із деякими уточненнями для того, щоб вони отримали повне уяв­лення. Репродуктивні права включають право:
•    мати приємні статеві стосунки, не побоюючись інфекції та хвороби;
•    мати чи не мати дітей;
•    на отримання допомоги у плануванні сім'ї з можливістю отримання безпечного та чуй­ного обслуговування у разі аборту із збереженням гідності та поваги до жінки, а також забезпеченням конфіденційності;
•    на статеве виховання.

Майте на увазі, що розбір питання про порушення прав Марії як людини може порушити спірні питання про аборт і право жінки на вибір, на відміну від права на життя плоду. Це дуже важливе питання, якому приділяється особлива увага в освіті з прав людини, тому що воно вимагає від учасників неупередженості, відмови від стереотипів і упереджених думок, вико­ристання своїх навичок критичного мислення. Це дуже добре ілюструє складності, притаман­ні розгляду прав людини. Якщо виникає таке питання, ви можете розглянути його іншим разом у рамках обговорення окремого права.

ВаріаціїGoto top

Застосуйте техніку форум-театру. Замість поділу учасників/учасниць на малі групи ви можете почати з двох волонтерів/волонтерок, які зіграють ролі Марії та пана Владислава, коли інша частина групи зможе спостерігати за їх грою. Потім ви можете періодично зупиняти презентацію і просити глядацьку аудиторію давати свої коментарі та говорити, що трапиться далі. Як варіант, спостерігачі/спостерігачки можуть просто мінятися місцями з акторами/акторками для розвитку ситуації під іншим кутом та зміни ходу рольової гри.

Чому б недодати ще персонажів/персонажок до ситуації? Ви можете включити в ситуацію чоловіка Марії, який є представником профспілки, і тоді рольова гра може вийти за рамки зустрічі у відділі кадрів.

Не вагайтеся давати імена персонажам/персонажкам, щоб продемонструвати імена, по­пулярні у вашій країні.

Деякі люди вважають рольові ігри важкими, тому замість цього можна обрати форму розповіді. Розділіть учасників/учасниць на малі групи, дайте їм копію історії і попросіть їх оцінити її та написати свою власну кінцівку. Після цього групи обмінюються думками під час дискусії й порівнюють різні кінцівки.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Якщо статеве виховання є частиною вашої шкільної програми, зверніться до вчителя/вчительки з проханням по можливості включити цю вправу «Робота та діти» у план уроку. З іншого боку, вправа може бути застосована під час уроку соціальних досліджень чи уроку історії або в поєднанні із заходами, присвяченими святкуванню Міжнародного жіночого дня (8 березня) або Міжнародного дня сім'ї (15 травня).

ГГрупа може зробити деякі дослідження в області репродуктивних прав у вашій країні. Для цього вони мають провести інтерв'ю з жінками та роботодавцями/роботодавицями для того, щоб дізнатися, як законодавство працює на практиці.
Група може також розглянути курс статевого виховання, який викладається в їх країні. Чи охоплює він усі аспекти репродуктивного права?

Якщо ви хочете вивчити інші види дискримінації на робочому місці, вам може сподобати­ся вправа «Різна заробітна плата».

Ідеї для вправGoto top

Розгляньте питання про репродуктивні права у вашій школі або раді вашої організації. Дізнай­теся, які місцеві неурядові організації працюють на підтримку репродуктивних прав жінок та візьміть участь у їх дебатах та кампаніях.

Додаткова інформаціяGoto top

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації' щодо жінок

Крім питань громадянських прав, Конвенція також приділяє велику увагу життєво важли­вим для жінок питаннями, а саме – їх репродуктивним правам. У преамбулі задається відпо­відний тон через заяву про те, що «роль жінки у продовженні роду не має бути причиною дискримінації».
Зв'язок між дискримінацією та репродуктивною роллю жінок є предметом, що час від часу підіймається у Конвенції. Наприклад, у статті 5 захищається «правильне розуміння материнства як соціальної функції», вимагаючи відповідальності за виховання дітей обома партнерами рів­ною мірою. Відповідно, положення про захист материнства та догляд за дітьми проголошу­ються як основні права і відображаються у всіх сферах, охоплених Конвенцією, незалежно від того, чи це стосується зайнятості, сімейного права, охорони здоров'я або освіти. Зобов'язання суспільства поширюються на забезпечення соціальних послуг, особливо щодо догляду за діть­ми, які дозволяють людям поєднувати виконання сімейних обов'язків з трудовою діяльністю й участю в громадському житті. Рекомендуються спеціальні заходи з охорони материнства, які «не мають вважатися дискримінаційними».
Конвенція також підтверджує право жінок на репродуктивний вибір (стаття 4). Важливо, що це єдина угода про права людини, у якій згадується про планування сім'ї. Вона передбачає, що сторони зобов'язані включати консультування з питань планування сім'ї в освітній процес (стаття 10. h) і розвивати сімейні кодекси, які гарантують право жінкам «вільно приймати відпо­відальні рішення щодо кількості та періодичності народження дітей, а також мати доступ до ін­формації, освіти та засобів, що дозволяють їм користуватися цими правами» (стаття 16. e).

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFDownload as PDF

Сценарій
Марія не працювала більше року і наразі шукає роботу, що дуже важко. Десять днів тому вона була на співбесіді – це було саме те, що вона шукала, робота її мрії. Все пройшло добре, і їй було запропоновано посаду. Компанія попросила її зустрітися з паном Владиславом, співробітником відділу кадрів, для підписання договору. На співбесіді вона вже попередньо обговорила свої обов’язки та інші питання, що стосуються її роботи. Однак безпосередньо перед тим, як Марія мала підписати договір, пан Владислав заявив, що умовою отримання посади є підписання нею заяви про відмову народжувати дітей протягом наступних двох років.