Якщо він повернеться, його будуть катувати!

Опис

Симуляція мінісуду, що розгляне справжню справу, яку було представлено на розгляд Європейського суду з прав людини (the European Court for Human Rights)

Відповідні права
• Свобода від катувань
• Право просити притулок
• Право на справедливе публічне слухання справи
Цілі
•  Сформувати знання про роль Європейського суду з прав людини та відступ від положень статей закону з прав людини
• Розвинути навички критичного мислення та логічної аргументації
• Розвинути почуття справедливості і співчуття до людської гідності
Матеріали
• Копії рольових карток
• Ручки та папір для нотаток
• Інформаційна картка для методиста
Підготовка

• Зробіть копію та виріжте Карти. Кожен з учасників/ кожна з учасниць має отримати свій екземпляр, кількість карток має бути рівною (або близькою до того), так само, як і учасників/ учасниць суддів, представників/представниць уряду Великобританії та представників/представниць пана Чахала

• У кожній групі пронумеруйте картки 1,2, 3, 4 і т. д.
• Вам знадобиться багато місця, щоб кожен із «суддів» (три особи) міг сидіти окремо один від одного
Ключова дата
  • 26 червняМіжнародний день Організації Об’єднаних Націй на підтримку жертв катувань

Інструкції

1.    Повідомте групу, що заняття буде присвячено судовій справі, яку було представлено на роз­гляд Європейського суду з прав людини. Запитайте учасників/учасниць, що їм відомо про суд та Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.
2.    Зачитайте інформацію про справу та пересвідчіться, що кожен з учасників/кожна з учасниць зрозумів/зрозуміла питання: «Чи буде депортація пана Чахала порушенням статті 3?»
3.    Поділіть учасників/учасниць на 3 рівні групи:
•    Група A – представляє пана Чахала;
•    Група B – представляє уряд Великобританії;
•    Група C – представляє суддів Європейського суду з прав людини.
4.    Кожній групі роздайте копії відповідних рольових карток та поясніть, що учасники/учас­ниці мають 30 хвилин на обговорення та з'ясування своєї позиції. Групи A і B мають вико­ристати цей час, щоб підготувати свої аргументи, а група C, судді, має підготувати питання для обох сторін.
5.    Через 30 хвилин скажіть учасникам/учасницям перегрупуватися: перші номери йдуть до однієї групи, другі номери – до другої і т. д., щоб у кожній групі було по одному представнику/одній представниці від пана Чахала, уряду Великобританії та суддів.
6.    Поясніть, що кожна з цих нових малих груп представлятиме мінісуд. Суди мають 20 хвилин на слухання аргументів обох сторін та опитування суддею.
7.    Після цього кожен суддя повинен висловити особисту думку щодо того, чи буде поруше­на стаття 3, якщо пана Чахала депортують. Знову зберіть усю групу разом і запросить суддів/суддинь оголосити свої рішення та їх обґрунтування.
8.    Запропонуйте представникам/представницям інших двох груп висловити свою думку щодо винесених вердиктів, а потім розкажіть їм, яке рішення в цій справі виніс Європей­ський суд (див. нижче приведену Інформаційну картку у розділі «Матеріали для розпов­сюдження»).
9.    З'ясуйте реакцію учасників/учасниць на таке рішення, потім переходьте до дебрифінгу та оцінки.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

•    Які аспекти справи були найважчими?
•    Чи важко було вам грати вашу роль?
•    Чи вважаєте ви, що «суддя» вашої мінігрупи виніс правильне рішення? Які фактори були найважливішими для прийняття заключного рішення?
•    Як ви вважаєте, чому Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод ні за яких умов не дозволяє порушувати свободу від катувань, навіть в екстрених випадках?
•    Якими могли б бути наслідки, якби іноді катування дозволялося?
•    Яке усе це стосується нинішніх «війн із тероризмом»? Чи відомі вам випадки або справи, схожі на розглянуту?
•    Навіщо нам потрібен Європейський суд з прав людини?
•    Чи відомо вам про будь-які судові справи вашої країни, що розглядалися цим судом?
•    Хто може подати справу до Європейського суду з прав людини?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

На етапі 4, коли учасники/учасниці обговорюють свої ролі, вам необхідно попередити їх, що для фактичної судової справи їх розділять. Запропонуйте учасникам/учасницям частину часу використати на обговорення подробиць справи, а решту – на підготовку їхньої вступної заяви. Судді мають установити подробиці справи та з'ясувати, яку саме додаткову інформацію вони мають запросити від обох сторін, щоб прийняти рішення.

Поясніть обом сторонам судової справи, що навіть у разі незгоди з позицією, яку вони мають захищати, під час слухання вони мають представити найкращий захист.

Оптимальним варіантом було б, якби ви змогли посадити різні «суди» у різних кімнатах (див. пункт 6), або хоча б на відстані, достатній для того, щоб не чути і не бути почутими іншими.

Попросіть суддів/суддинь самостійно управляти часом протягом «слухання справи». Можливо, вони захочуть завчасно спланувати, скільки часу вони виділять на опитування та як поділять час між сторонами справи. Підкресліть, що кожній стороні вони мають надати приблизно однакову кількість часу, при цьому треба пересвідчитися, що в них залишиться достатньо часу для з'ясування позицій кожної сторони під час дебатів.

Якщо учасникам/учасницям ще не відомо про таке, наприкінці ви можете надати їм деяку інформацію із звіту Діка Марті (Dick Marty) «Секретні арешти та незаконні переправлення за­триманих, в тому числі в країнах-учасницях Ради Європи: звіт другий (Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report)», у якому йдеться про се­кретні арешти та умови утримання в затоці Гвантанамо (див. довідкову інформацію з теми «Війна та тероризм»).

Пропозиції щодо виконання подальших дій

Goto top

Вправа «Тероризм» розглядає визначення тероризму з різних боків, з наведенням при­кладів можливих терористичних актів. Також ви можете розглянути інше право людини, яке в жодному разі не має порушуватися, це право на життя (див. вправу «Коли настане завтра»). У ній використовується фрагмент тексту, написаний молодою людиною зкамери смертників.

Додаткова інформаціяGoto top

Європейський суд з прав людини є міжнародним судовим органом, основаним відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у 1950 р. з метою нагляду за дотриманням прав людини у країнах – членах Ради Європи (див. www.echr.coe.int).

На сайті www.abouthumanrights.co.uk знаходиться викладений у доступній формі звіт про Європейський суд з прав людини та його діяльність.

Суд вирішив, що якщо британський уряд виконає свій намір з запланованої депортації пана Чахала, це буде вважатися порушенням статті 3. Підстави для винесеної ухвали:
«Стаття 3 оберігає одну з фундаментальний цінностей демократичного суспільства... Суду добре відомо про значні труднощі, з якими на сучасному етапі зіткнулися держави у справі захисту їх суспільств від терористичного насильства. Проте навіть в таких умовах Конвенці­єю абсолютно забороняються катування або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, незалежно від поведінки жертви. На відміну від більшості ос­новних статей Конвенції та Протоколів № 1 і 4, стаття 3 не передбачає жодних виключень та відступів з того, що встановлено статтею 15, навіть у разі надзвичайного положення, пов'я­заного з загрозою життю нації.

...Заборона, надана статтею 3 проти жорстокості, абсолютно не має виняткових випадків. Таким чином, коли б не були представлені істотні підстави вважати, що особа може підда­тися ризику підпасти під дії, що суперечать статті 3, у разі її (особи) переміщення до іншої держави, відповідальність країни-учасниці договору оберігати його або її від такого відно­шення має бути задіяна у випадку вигнання. За таких умов діяльність вказаної особи, навіть небажана або небезпечна, не може бути доказом для врахування у розгляді справи».

Відступ. Так називається виключення деяких положень закону або, у випадку з Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, призупинення правових зобов'язань країни-учасниці щодо виконання деяких статей. Стаття 15 ЄКПЛ дозволяє діяти таким чином «в період війни або інших надзвичайних ситуацій у суспільстві», проте країна має завчасно попередити Генерального секретаря Ради Європи, а відступ має бути «надзвичайно необхідним у зв'язку з гостротою положення». Також статтею 15 визначається, що жодних обмежень не може бути застосовано до статей 3, 4.1 і 7, а відступ від статті 2 застосовується лише до «випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій».

Протягом декількох років Великобританія обмежувала виконання частини статті 5, дію якої було поновлено у листопаді 2001 р., після терористичної атаки в США у вересні 2001 р., на підставі того, що для Великобританії існує терористична загроза. Великобританія була єдиною країною-учасницею Ради Європи, яка скористалася своїм правом відступу унаслідок терористичної атаки в США у 2001 р. Відступ було анульовано у 2005 р., відповідно до рішення Палати лордів, які знайшли це дискримінаційним і, таким чином, несумісним з Конвенцією.

Короткий зміст Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (the European Convention on Human Rights).

Ідеї для вправGoto top

Дізнайтеся більше про справи, що розглядає Європейський суд з прав людини, які стосуються вашої країни. Чи були винесені ухвали про порушення прав? Базу даних можна переглянути на сайті: www.echr.coe.int та завдяки пошуку за назвою «База даних Ради Європи стосовно справ про права людини (HUDOC database)».

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Картка судової справи для використання на етапі 2 інструктажу щодо справи

Суть справи

Карамжіт Сінгх Чахал – громадянин Індії, який зараз проживає у Великобританії. Він – сикх і підтримує кампанію за неза­лежний штат сикхів на території Пенджабу, Індія.

Уряд Великобританії намагається депортувати пана Чахала назад до Індії, посилаючись на той факт, що його підтримка незалежності сикхів та минула діяльність означають, що він становить загрозу для національної безпеки Великобританії, особливу занепокоєність викликає існуюча загроза терористичних актів.

Пан Чахал оспорює депортацію в Європейському суді з прав людини, він заявляє, що якщо його повернуть до Індії, то там будуть катувати. Він стверджує, що це буде порушенням статті 3, і тому уряд не має права депортувати його.

 

Рольова картка для Карамжіт Сінгх Чахала

Ви – громадянин Індії, який зараз проживає у Великобританії. Ви – сикх і підтримуєте кампанію за незалежний штат сикхів на території Пенджабу, Індія.

Уряд Великобританії намагається депортувати вас назад до Індії, посилаючись на той факт, що ваша підтримка не­залежності сикхів та минула діяльність означають, що ви становите загрозу для національної безпеки Великобританії. Особливу занепокоєність визиває існуюча загроза терористичних актів.

Ви впевнені: якщо ви повернетеся до Індії, вас будуть катувати, як учинили з багатьма вашими друзями та родиною і як учинили з вами минулого разу, коли ви були в Індії. Це відбувалося лише шість років тому, коли поліція Пенджабу заарештувала вас і утримувала протягом 21 дня. Увесь той час вас тримали в наручниках у страшних умовах, били, доки ви не знепритомніли, били електрострумом різні частини тіла та насміхалися, інсценуючи страту. Потім вас звільнили без яких-небудь звинувачень.
Ви стверджуєте:
1.    Ви не становите загрози для національної безпеки Великобританії, тому що підтримуєте мирне вирішення конфлікту в Індії.
2.    Вас, безперечно, будуть знову катувати, якщо ви повернетеся до Індії, тому що стан справ майже не змінився, і зараз ви більш відомі як сепаратист.
3.    Якщо уряд Великобританії дозволить цьому відбутися, він позбавить вас можливості скористатися своїм правом на свободу від катувань. Це порушує статтю 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Статті з Європейської конвенції про захист прав людини

Стаття 3. Заборона тортур
Нікого не може бути піддано катуванням або нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 15. Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації
1.    Під час війни або іншої суспільної небезпеки уряд може вживати заходів, що відступають від його зобов’язань за цією Конвенцією виключно в тих межах, яких вимагає гострота становищ.
2.    Права, надані в статтях 3, 4 (i) і 7 ніколи не можуть бути обмежені. Право на життя не може бути обмежено, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій.

 

Рольова картка для уряду Великобританії

Суть справи

Карамжіт Сінгх Чахал – громадянин Індії, який зараз проживає у Великобританії. Він – сикх і підтримує кампанію за незалежний штат сикхів на території Пенджабу, Індія.
Ви виступаєте від імені уряду Великобританії, який намагається депортувати пана Чахала назад до Індії, посилаючись на той факт, що його підтримка незалежності сикхів та минула діяльність означають, що він становить загрозу для національної безпеки Великобританії, особливу занепокоєність викликає існуюча загроза терористичних актів.
Пан Чахал оспорює депортацію в Європейському суді з прав людини, він заявляє: якщо його повернуть до Індії, то там будуть катувати. Він стверджує, що це буде порушенням статті 3, і тому уряд не має права депортувати його.

Ви вимагаєте:
Пану Чахалу насправді не загрожує катування, тому що ситуація в Індії змінилася з часу його останнього перебування. У вас є гарантії від уряду щодо його безпеки.
Він становить загрозу для національної безпеки тут, у Великобританії, у зв’язку з його діяльністю у русі за незалежність сикхів.
Відповідно до вищезазначеного, його право на свободу від катувань має бути обмеженим і не мати переважної сили над можливою загрозою для національної безпеки.

Статті з Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод

Стаття 3. Заборона катувань
Нікого не може бути піддано катуванням або нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 15. Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації
Під час війни або іншої суспільної небезпеки уряд може вживати заходів, що відступають від його зобов’язань за цією Конвенцією виключно в тих межах, яких вимагає гострота становищ.
Права, надані в статтях 3, 4 (i) і 7 ніколи не можуть бути обмежені. Право на життя не може бути обмежено, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій.

 

Рольова картка для судді

Суть справи
Карамжіт Сінгх Чахал, громадянин Індії, зараз проживає у Великобританії. Він – сикх і підтримує кампанію за незалежність штату сикхів на території Пенджаб, Індія.
Уряд Великобританії намагається депортувати пана Чахала назад до Індії, посилаючись на той факт, що його підтримка незалежності сикхів та минула діяльність означають, що він становить загрозу для національної безпеки Великобританії, особливу занепокоєність викликає існуюча загроза терористичних актів.
Пан Чахал оспорює депортацію в Європейському суді з прав людини, він заявляє, що якщо його повернуть до Індії, то там будуть катувати. Він стверджує, що це буде порушенням статті 3, і тому уряд не має права депортувати його.
Ймовірність катувань: Інформація з різних джерел
У звіті за 1995р. Спеціальний доповідач ООН прокоментував ситуацію щодо практики катувань під час перебування під вартою в поліції: «... незначна кількість інцидентів, які вважаються поширеними, якщо не ендемічними, ці явища переслідуються законом, а деякі з них навіть привели до засудження винних правопорушників».
Нещодавній звіт організації Amnesty International надає перелік прикладів порушення прав людини, вчинених офіцерами поліції штату Пенджаб, які діяли в операціях під прикриттям за межами їх рідного штату. Amnesty International стверджує, що видатні сикхи-сепаратисти все ще перебувають під серйозною загрозою «зникнення» без суду та обвинувачення, ризику катувань і смертної кари, зазвичай від рук поліції штату Пенджаб.

Статті з Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Стаття 3. Заборона катувань
Нікого не може бути піддано катуванням або нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

 

Інформаційна картка для використання методистом на етапі 8 інструктажу

Звіт по судовій справі «Чахал проти Великобританії» (22414/93) [1996] ЄКПЛ (ECHR) 54 (15 листопада 1996 р.)
Факти: Позивач є сикхом, який нелегально приїхав до Великобританії, згодом його перебування в країні було урегульовано відповідно до загальної амністії нелегальних мігрантів. У Великобританії він займався політичною діяльністю в громаді сикхів і грав значну роль у створенні та організації Міжнародної федерації сикхської молоді (International Sikh Youth Federation). Його було заарештовано, але звинувачень у змові вбити Прем’єр-міністра Індії висунуто не було, пізніше його звинуватили у словесній образі та порушенні суспільного спокою, проте рішення суду про його засудження було відмінено. Наказ про депортацію було видано у зв’язку з його політичною діяльністю і кримінальним розслідуванням проти нього. Пан Чахал був затриманий до вступу в дію ЄКПЛ.
Позов: Позивач стверджує, що його депортація до Індії приведе до справжнього ризику катувань, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження, що порушує статтю 3 Європейської конвенції. Він також заявляє про порушення його права на свободу, гарантованого статтею 5.
Судове рішення: Європейський суд з прав людини установив порушення статті 3 та статей 5(4) і 13, порушення статті 5(1) не встановлено.
Підстави для винесеної ухвали: стаття 3 містить гарантію, яка абсолютна для всіх випадків без винятку, тому Великобританія не може посилатися на інтереси національної безпеки аби виправдати депортацію позивача. У разі депортації до Індії для позивача існує дійсна загроза жорстокого поводження. Порушення статті 5(1) не встановлено, тому що рішення важливе і не може прийматися необачно. Заяви про інтереси національної безпеки не мають звільняти національні органи влади від ефективного контролю над національними судами, тому слухання в англійському суді не відповідали вимогам статті 5(4).

Джерело: http://www.hrcr.org/safrica/citizenship/Chahal.html