Якщо він повернеться, його будуть катувати!

Опис

Імітація міні-суду, що розгляне справжню справу, яку було представлено на розгляд Європейського суду з прав людини (the European Court for Human Rights)

Відповідні права
• Свобода від тортур
• Право просити притулок
• Право на справедливе публічне слухання справи
Цілі
•  Сформувати знання про роль Європейського суду з прав людини та відступ від положень статей закону з прав людини
• Розвинути навички критичного мислення та логічної аргументації
• Розвинути почуття справедливості та співчуття до людської гідності
Матеріали
• Копії рольових карток
• Ручки та папір для нотаток
• Інформаційна картка для методиста
Підготовка

• Зробіть копію та виріжте Карти. Кожен з учасників має отримати свій екземпляр, кількість карток має бути рівною (або близькою до того), так само, як і учасників: суддів, представників уряду Великобританії та представників пана Чахала

• В кожній групі пронумеруйте картки 1, 2, 3, 4 і так далі
• Вам знадобиться багато місця, аби кожен з «судідв» (3 особи) міг сидіти окремо один від одного
Ключова дата
  • 26 червняМіжнародний день Організації Об’єднаних Націй на підтримку жертв тортур

Інструкції

1.    Повідомте групу, що заняття буде присвячено судовій справі, яку було представлено на розгляд Європейського суду з прав людини. Запитайте учасників, що їм відомо про Суд та Європейську Конвенцію про захист прав людини.
2.    Зачитайте інформацію про справу та пересвідчіться, що кожен із учасників зрозумів, що питання полягає у наступному: «Чи буде депортація пана Чахала порушенням статті 3?»
3.    Поділіть учасників на 3 рівні групи:
•    Група A представляє пана Чахала
•    Група B представляє уряд Великобританії
•    Група C представляє суддів Європейського суду з прав людини
4.    10. Кожній групі роздайте копії відповідних рольових карток та поясніть, що учасники мають 30 хвилин на обговорення та з’ясування своєї позиції. Групи A і B мають використати цей час, щоб підготувати свої аргументи, а Група C, судді, має підготувати питання для обох сторін.
5.    Через 30 хвилин скажіть учасникам перегрупуватися: перші номери йдуть до однієї групи, другі номери — до іншої і так далі, з тим, аби у кожній групі було по одному представнику пана Чахала, представнику уряду Великобританії та один суддя.
6.    Поясніть, що кожна з цих нових малих груп представлятиме міні-суд. Суди мають 20
хвилин на слухання аргументів обох сторін та опитування суддєю.
7.    Після цього, кожен суддя повинен висловити особисту думку що до того чи буде порушена стаття 3, якщо пана Чахала депортують. Знову зберіть усю групу разом і запросить суддіі оголосити свої рішення та їх обґрунтування.
8.    Запропонуйте представникам інших двох груп висловити свою думку щодо винесених вердиктів, а потім розкажіть їм,  яке  рішення  по  цій  справі  виніс  Європейський суд (дивись нижче приведену Інформаційну картку у розділі «Матеріали для розповсюдження серед учасників»).
9.    З’ясуйте реакцію учасників на таке рішення, потім переходьте до дебрифінгу та оцінки.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

•    Які аспекти справи були найбільш важкими?
•    Чи важко було вам грати вашу роль?
•    Чи вважаєте ви, що «суддя» вашої мін-групи виніс правильне рішення? Які фактори були найважливішими для прийняття заключного рішення?
•    Як ви вважаєте, чому Європейська Конвенція про захист прав людини (the Euro- pean Convention on Human Rights) ні за яких умов не дозволяє порушувати право позбавлення від тортур, навіть у екстрених випадках?
•    Якими могли б бути наслідки, якби іноді тортури дозволялося?
•    Яке все це має відношення до нинішньої «війни з тероризмом»? Чи відомі вам випадки або справи, схожі на розглянуту?
•    Навіщо нам потрібен Європейський суд з прав людини?
•    Чи відомо вам про будь-які судові справи вашої країни, що розглядалися цим судом?
•    Хто може подати справу до Європейського суду з прав людини?

Поради фасилітаторуGoto top

На 4 етапі, коли учасники обговорюють свої ролі, вам необхідно попередити їх, що для фактичної судової справи їх розділять. Запропонуйте учасникам частину часу використати на обговорення подробиць справи, а іншу — на підготовку їх вступної заяви. Судді повинні вияснити подробиці справи, та яку саме додаткову інформацію вони мають запросити від обох сторін, аби прийняти рішення.

Поясніть обом сторонам судової справи, що навіть якщо вони не згодні з позицією, яку вони повинні представляти, під час слухання вони мають представити найкращий захист.

Оптимальним варіантом було б, якщо ви змогли посадити різні «суди» у різних кімнатах (див. пункт 6), або, у крайньому випадку, на відстані, достатній для того, щоб не чути та не бути почутими іншими.

Попросіть суддів самостійно управляти часом протягом «слухання справи». Можливо, вони захочуть завчасно спланувати скільки часу вони виділять на опитування, та як вони поділять час між сторонами справи. Підкресліть, що кожній стороні вони мають надати приблизно однакову кількість часу, при цьому вони мають пересвідчитися, що у них залишиться достатньо часу для з’ясування позицій кожної сторони під час дебатів.

Якщо учасникам ще невідомо про таке, наприкінці, ви можете надати їм деяку інформацію із звіту Діка Марті (Dick Marty), «Секретні арешти та незаконні переправлення затриманих, в тому числі в країнах ЄС: звіт другий (Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report)», в якому йдеться про секретні арешти та умови утримання в затоці Гвантанамо (див. довідкову інформацію з теми «Війна та тероризм»).

Пропозиції щодо виконання подальших дій

Goto top

Вправа «Тероризм» розглядає визначення тероризму з різних боків, з наведенням прикладів можливих терористичних актів. Також, ви можете розглянути інше право людини, яке в ніякому разі не має порушуватися, це право на життя (див. вправу «Коли настане завтра». В ній використовується фрагмент тексту, написаний молодою людиною з камери смертників.

Додаткова інформаціяGoto top

Європейський суд з прав людини є міжнародним судовим органом, заснованим відповідно до Європейської Конвенції про захист прав людини (ЄКПЛ/ECHR) у 1950 р. з метою нагляду за дотриманням прав людини у країнах — членах ЄС. www.echr.coe.int

На сайті www.abouthumanrights.co.uk
знаходиться викладений у доступній формі звіт про Європейський суд з прав людини та його діяльність.

Суд вирішив, що якщо Британський уряд виконає свій намір з запланованої депортації пана Чахала, це буде вважатися порушенням статті 3. Підстави для винесеної ухвали:
«Стаття 3 оберігає одну з фундаментальний цінностей демократичного суспільства... Суду добре відомо про значні труднощі, з якими на сучасному етапі зіткнулися держави у справі захисту їх суспільств від терористичного насильства. Проте, навіть в таких умовах, Конвенцією абсолютно забороняються тортури або нелюдське чи принижуюче гідність утримання чи покарання, незалежно від поведінки жертви. На відміну від більшості основних статей Конвенції та Протоколів №1 і 4, стаття 3 не передбачає жодних виключень та відступів з того, що встановлено статтею 15, навіть у разі надзвичайного положення пов’язаного з загрозою життю нації.

...Заборона, надана статтею 3 проти жорстокості, абсолютно не має виняткових випадків. Таким чином, коли б не були представлені істотні підстави вважати, що особа може піддатися ризику підпасти під дії, що суперечать статті 3, у разі її (особи) переміщення до іншої держави, відповідальність країни-учасниці договору оберігати його або її від такого відношення має бути задіяна у випадку вигнання. За таких умов діяльність вказаної особи, навіть небажана або небезпечна, не може бути доказом для врахування у розгляді справи».

Відступ. Так називається виключення деяких положень закону, або, у випадку з Європейською Конвенцією з прав людини, призупинення правових зобов’язань країни- учасниці щодо виконання деяких статей. Стаття 15 ЄКПЛ дозволяє діяти таким чином «в період війни або інших надзвичайних ситуацій у суспільстві», проте країна має завчасно попередити Генерального Секретаря Ради Європи (the Secretary General of the Council of Europe), а Відступ має бути «надзвичайно необхідним у зв’язку з гостротою положення». Також, статтею 15 визначається, що жодних обмежень не може бути застосовано до статей 3, 4.1 і 7, а Відступ від статті 2 застосовується лише до «випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій».

Протягом  декількох  років   Великобританія   обмежувала   виконання   частини статті 5, дію якої було поновлено у листопаді 2001 р., після терористичної атаки в США у вересні 2001 р., на підставі того, що для Великобританії існує терористично погроза. Великобританія була єдиною країною-учасницею Ради Європи, яка скористалася своїм правом Відступу у наслідок терористичної атаки в США у 2001 р. Відступ було анульовано у 2005 р., відповідно до рішення Палати Лордів, які знайшли це дискримінаційним, і, таким чином, несумісним з Конвенцією.

Короткий зміст Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (the European Convention on Human Rights).

Ідеї для вправGoto top

Дізнайтеся більше про справи, що розглядає Європейський суд з прав людини, які стосуються вашої країни. Чи були винесені ухвали про порушення прав? Базу даних можна переглянути на сайті www.echr.coe.int та пошуку за назвою «База даних Ради Європи стосовно справ про права людини (HUDOC database)».

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Картка судової справи для використання на 2 етапі інструктажу щодо справи

Суть справи

Карамжіт Сінгх Чахал — громадянин Індії, який зараз проживає у Великобританії. Він сикх і підтримує кампанію за незалежний штат сикхів на території Пенджабу, Індія.

Уряд Великобританії намагається депортувати пана Чахала назад до Індії, посилаючись на той факт, що його підтримка незалежності сикхів та минула діяльність означають, що він представляє загрозу національній безпеці Великобританії, особливу занепокоєність викликає існуюча загроза терористичних актів.

Пан Чахал оспорює депортацію у Європейському суді з прав людини, тому що він заявляє, що якщо його повернуть до Індії, його будуть катувати. Він стверджує, що це буде порушенням Статті 3, і тому уряд не має права депортувати його.

Пан Чахал оспорює депортацію у Європейському суді з прав людини, тому що він заявляє, що якщо його повернуть до Індії, його будуть катувати. Він стверджує, що це буде порушенням Статті 3, і тому уряд не має права депортувати його.

 

Рольова картка для Карамжіт Сінгх Чахала

Ви — громадянин Індії, який зараз проживає у Великобританії. Ви сикх і підтримуєте кампанію за незалежний штат сикхів на території Пенджабу, Індія.

Уряд Великобританії намагається депортувати вас назад до Індії, посилаючись на той факт, що ваша підтримка незалежності сикхів та минула діяльність означають, що він представляє загрозу національній безпеці Великобританії. Особливу занепокоєність визиває існуюча загроза терористичних актів.

Ви впевнені, що якщо ви повернетеся до Індії, вас будуть катувати, як учинили з багатьма вашими друзями та родиною, і як учинили з вами минулого разу, коли ви були в Індії. Це відбувалося лише 6 років тому, коли поліція Пенджабу заарештувала вас і утримувала протягом 21 дня. Увесь той час вас тримали у наручниках в страшних умовах, били доки, ви не знепритомніли, били електрострумом у різні частини тіла та насміхалися, інсценуючи страту. Потім вас звільнили без яких-небудь звинувачень.
Ви стверджуєте:
1.    Ви не представляєте загрози для національної безпеки Великобританії, тому що ви підтримуєте мирне вирішення конфлікту в Індії.
2.    Вас безперечно будуть знов катувати, якщо ви повернетеся до Індії, тому що стан справ не змінився значною мірою, і зараз ви більш відомі як сепаратист.
3.    Якщо уряд Великобританії дозволить цьому відбутися, він позбавить вас можливості скористатися своїм правом на свободу від тортур. Це порушує статтю 3 Європейської конвенції про захист прав людини (ECHR).

Статті з Європейської конвенції про захист прав людини:

Стаття 3: Заборона тортур
Нікого не може бути піддано тортурам або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 15: Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації
1.    Під час війни або іншої суспільної небезпеки, уряд може вживати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією виключно в тих межах, яких вимагає гострота становищ.
2.    Права, надані в статтях 3, 4(i) і 7 ніколи не можуть бути обмежені. Право на життя не може бути обмежено, окрім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій.

 

Рольова картка для уряду Великобританії

Суть справи

Карамжіт Сінгх Чахал — громадянин Індії, який зараз проживає в Великобританії. Він сикх і підтримує кампанію за незалежний штат сикхів на території Пенджабу, Індія.
Ви виступаєте від імені уряду Великобританії, який намагається депортувати пана Чахала назад до Індії, посилаючись на той факт, що його підтримка незалежності сикхів та минула діяльність означають, що він представляє загрозу національній безпеці Великобританії, особливу занепокоєність визиває існуюча загроза терористичних актів.
Пан Чахал оспорює депортацію у Європейському суді з прав людини, тому що він заявляє, що якщо його повернуть до Індії, його будуть катувати. Він стверджує, що це буде порушенням статті 3, і тому уряд не має права депортувати його.

Ви вимагаєте:
Пану Чахалу насправді не загрожує тортури, тому що ситуація в Індії змінилася з часу його останнього перебування. У вас є гарантії від уряду щодо його безпеки.
Він представляє загрозу для національної безпеки тут, у Великобританії, у зв’язку з його діяльністю у русі за незалежність сикхів.
Відповідно до вищезазначеного, його право на свободу від тортур повинно бути обмеженим і не мати переважну силу над можливою загрозою для національної безпеки.

Статті з Європейської конвенції про захист прав людини:

Стаття 3: Заборона тортур
Ніхто  не  може  бути  піддано  тортурам  або  нелюдському  чи  такому,  що  принижує  гідність,  поводженню  або покаранню.

Стаття 15: Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації
Під час війни або іншої суспільної небезпеки уряд може вживати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією виключно в тих межах, яких вимагає гострота становищ.
Права, надані в статтях 3, 4(i) і 7 ніколи не можуть бути обмежені. Право на життя не може бути обмежено окрім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій.

 

Рольова картка для судді

Суть справи
Карамжіт Сінгх Чахал, громадянин Індії, який зараз проживає в Великобританії. Він сикх і підтримує кампанію за незалежний штату сикхів на території Пенджаб, Індія.
Уряд Великобританії намагається депортувати пана Чахала назад до Індії, посилаючись на той факт, що його підтримка незалежності сикхів та минула діяльність означають, що він представляє загрозу національній безпеці Великобританії, особливу занепокоєність визиває існуюча загроза терористичних актів.
Пан Чахал оспорює депортацію у Європейському суді з прав людини, тому що він заявляє, що якщо його повернуть до Індії, його будуть катувати. Він стверджує, що це буде порушенням статті 3, і тому уряд не має права депортувати його.
Ймовірність тортур: Інформація з різних джерел
У звіті за 1995р., Спеціальний Доповідач ООН (the UN Special Rapporteur) прокоментував ситуацію щодо практики тортур під час перебування під вартою в поліції: «... незначна кількість інцидентів, які вважаються поширеними, якщо не ендемічними, ці явища переслідуються законом, а деякі з них навіть привели до засудження винних правопорушників».
Нещодавній звіт організації «Міжнародна амністія (Amnesty International)» надає перелік прикладів порушення прав людини, вчинених офіцерами поліції штату Пенджаб, діючих у операціях під прикриттям за межами їх рідного штату. Амністія/Amnesty стверджує, що видатні сикхи-сепаратисти все ще знаходяться під серйозною загрозою
«зникнення» без суду та обвинувачення, ризику тортур та смертної кари, зазвичай від рук поліції штату Пенджаб.

Статті з Європейської Конвенції про захист прав людини:

Стаття 3: Заборона тортур
Нікого не може бути піддано тортурам або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

 

Інформаційна картка для використання методистом на 8 етапі інструктажу

Звіт по судовій справі Чахал проти Великобританії, (22414/93) [1996] ЄКПЛ (ECHR) 54 (15 листопада 1996 р.)
Факти: Позивач є сикхом, який нелегально приїхав до Великобританії, згодом його перебування в країні було урегульовано відповідно до загальної амністії нелегальних мігрантів. У Великобританії він займався політичною діяльністю в громаді сикхів і грав значну роль у створені та організації Міжнародної федерації сикхської молоді (International Sikh Youth Federation). Його було заарештовано, але звинувачень у змові вбити Прем’єр-міністра Індії висунуто не було, пізніше його звинуватили у словесній образі та порушенні суспільного спокою, проте, рішення суду про його засудження було відмінено. Наказ про депортацію було видано у зв’язку з його політичною діяльністю та кримінальним розслідуванням проти нього. Пан Чахал був затриманий до вступу в дію ЄКПЛ.
Позов: Позивач стверджує, що його депортація до Індії приведе до справжнього ризику тортур, нелюдяного або принижуючого людську гідність відношення, що порушує статтю 3 Європейської Конвенції. Він також заявляє про порушення його права на свободу, гарантованого статтею 5.
Судове рішення: Європейський суд з прав людини установив порушення статті 3 та статей 5(4) і 13, порушення статті 5(1) не встановлено.
Підстави для винесеної ухвали: стаття 3 містить гарантію, яка абсолютна для всіх випадків без виключення, тому Великобританія не може посилатися на інтереси національної безпеки аби виправдати депортацію позивача. У разі депортації до Індії, для позивача існує дійсна загроза жорстокого поводження. Порушення статті 5(1) не встановлено, тому що рішення важливе і не може прийматися необачно. Заяви про інтереси національної безпеки не повинні звільняти національні органи влади від ефективного контролю над національними судами, тому слухання в англійському суді не відповідали вимогам статті 5(4).

http://www.hrcr.org/safrica/citizenship/Chahal.html