Неартисти також мають права!

  • Темa Загальні права людини Загальні права людини
  • Рівень складності level1 level1
  • Чисельність групи Від 8 осіб (малі групи 4–5 осіб) Від 8 осіб (малі групи 4–5 осіб)
  • Час виконання 45 хвилин 45 хвилин
Опис

ЦЦе командна гра, у якій люди мають креативно зобразити світ з власної точки зору

Відповідні права
• Свобода переконань та самовираження
• Свобода думки
• Рівність у повазі та правах
Цілі
• Розвивати знання про Загальну декларацію прав людини
• Розвивати навички, творчо спілкуватися і мислити
• Зміцнювати солідарність і повагу до різноманітності
Матеріали
• Настінна схема, яка перераховує статті Загальної декларації прав людини
• Великий аркуш паперу або папір для фліпчарту і маркер для запису балів
• Листи паперу (формат А4) і ручки для малювання груп, один лист кожній команді на один раунд гри
• Липкі стрічки або канцелярські цвяшки для прикріплення малюнків
Підготовка

• Зверніться до скороченого варіанта Загальної декларації прав людини 
• Складіть список прав для себе.

Ключова дата
  • 10 грудняДень прав людини

Інструкції

1.    Попросіть учасників/учасниць розділитися на малі групи по 4-5 осіб і вибрати назву для своєї групи / команди.
2.    Поясніть, що у цій грі вони змагатимуться в командах. Ви будете давати завдання одній людині в кожній команді за допомогою малюнка відобразити зміст статті Загальної декла­рації прав людини. Решта в команді мають вгадати, що це за право. Команда, яка першою відгадує право, отримує бал. Команда з найбільшою кількістю балів у кінці перемагає.
3.    Скажіть командам взяти кілька аркушів паперу й олівець і знайти де-небудь місце, щоб сісти в кімнаті. Команди мають бути розподілені таким чином, щоб вони не могли підслу­хати один одного.
4.    Викличте по одному члену/одній членкині від кожної команди. Дайте їм одне з прав у ва­шому списку, наприклад, «свобода від катувань».
5.    Скажіть їм повернутися до своїх груп і зробити малюнок, щоб репрезентувати право, у той час як їхні партнери/партнерки по команді намагатимуться вгадати, що це таке. Вони можуть малювати тільки зображення, ні цифри, ні слова не можуть бути використа­ні. Розмови не допускаються, крім того, щоб підтвердити правильну відповідь.
6.    Інша частина команди може тільки висловлювати свої здогадки, вони не можуть задава­ти запитання.
7.    Після кожного раунду попросіть художників/художниць написати на їхніх картинах, яке це було право, незважаючи на те, чи закінчили вони це чи ні, і перевернути папір на інший бік.
8.    ЗрЗробіть другий тур; запросіть інших людей бути художниками/художницями і дайте їм різні види права. Зробіть 7 або 8 раундів. У кожному раунді мають залучатися різні люди. Нама­гайтеся переконатися, що у кожного є можливість намалювати право хоча б один раз.
9.    Наприкінці попросіть групи скріпити їх малюнки так, щоб різні інтерпретації та образи різних прав можна було порівняти й обговорити.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Починайте з розгляду самої вправи, а потім переходьте до розмови про те, що люди знають про право людини.
•    Було легко чи складно чекати, допоки люди зобразять право людини?
•    Як учасники/учасниці вибирали, як зобразити конкретне право? Звідки вони брали образи?
•    Якщо вони намалювали насильство, щоб проілюструвати права, чи ці насильства, мож­ливо, мають місце в їхній країні?
•    Як порівняти різні образи права? Як багато було різних способів, щоб зобразити та інтерпретувати одну й ту ж концепцію?
•    Після того, як усі малюнки були переглянуті, запитайте, наскільки багато – або наскільки мало – учасники/учасниці виявили те, що вони знали про права людини.
•    Чи вважають вони, що права людини стосуються їхнього власного життя? Які саме з них?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Перш ніж робити цю вправу, ви повинні переглянути Загальну декларацію прав людини і мати поняття про те, що розуміється під правами людини, наприклад, що вони га­рантуються на міжнародному рівні, що охороняються законом, зосереджені на гідності людського існування, захищають як окремих осіб, так і групи, їх не можна відмінити, вони рівні і взаємозалежні, є універсальними.

Вам потрібно буде вирішити, як використовувати настінну схему. Якщо учасники/учас­ниці мають дуже мало знань про Загальну декларацію прав людини, ви можете використову­вати схему перед початком своєї діяльності так, щоб учасники/учасниці мали деякі підказки щодо того, що вони мають вгадати! Якщо ж учасники/учасниці мають більше знань, тоді вико­ристовуйте схему в кінці, щоб стимулювати дискусію про права, які не були намальовані.

Майте на увазі, що люди, які вважають себе поганими художниками/художницями, мо­жуть думати, що це завдання буде занадто складним для них. Переконайте їх, що ви не диви­теся на твори мистецтва і закликайте всіх брати участь. Вони можуть бути здивовані!

Використовуйте скорочений варіант Загальної декларації прав людини для знаходження прав для малювання. Є деякі пропозиції: право на життя, свобода від катувань, пра­во на справедливий судовий розгляд, свобода від дискримінації, право на недоторканність приватного життя, право на освіту, свобода від рабства, свобода асоціацій, свобода виражен­ня думок, право на громадянство, свобода думки і релігії, право голосу, право на працю, пра­во на здоров'я, право на власність, право одружуватися і створювати сім'ю, право вибору – з ким одружуватися.

ВаріаціїGoto top

Якщо у вас є мала група (менше восьми осіб), то ви можете грати як одна група, попросіть одну людину малювати в першому турі, а той, хто відгадує, малює в наступному раунді і т. д.

Замість того щоб малювати, ви можете виконувати вправу, запропонувавши учасникам/ учасницям зімітувати обрані права.

Пропозиції щодо виконання подальших дій

Goto top

Вправа «Сила квітів» також застосовує малювання, щоб дослідити, звідки походить поняття «право».
Якщо групі подобається бути творчою, вони можуть користуватися вправою «Інсценування», у якій мають робити пантоміми, щоб передати загальну концепцію прав людини.
Група може перейти до дослідження деяких прав, що стосуються особливої групи, на­приклад, права людей з інвалідністю, використовуючи вправу «Шукайте можливості».

Goto top