Історія вчить всьому, включаючи майбутнє.

Ламартін
 

Опис
Учасники/учасниці роблять спільну хронологію подій, які відзначають розвиток концепції прав людини з 2000 р. до н. е. до теперішнього часу з урахуванням майбутніх перспектив. Цей спосіб також може використовуватися для вивчення історії будь-якої групи людей
Відповідні права
• Право на освіту, в тому числі освіту в області захисту прав людини
• Право на життя, свободу та особисту недоторканність
• Свобода релігії і переконань
Цілі
• Поширювати знання про розвиток прав людини через історію
• Розвивати комунікативні навички і критичне мислення
• Сприяти цікавості про права людини і зобов'язуватися захищати їх
Матеріали
• Моток широкої клейкої стрічки
• 10–12-ти метрова стіна
• Набір наклейок трьох різних кольорів
• Фліпчарт і маркери різних кольорів
Підготовка
• Ознайомтеся з історичним оглядом розвитку прав людини у розділі 4.
• Намалюйте довгу лінію на стіні клейкою стрічкою. Вона має бути на рівні очей. Приблизно за 50 см від лівого кінця напишіть «2000 р. до н. е.», а за 50 см від правого краю «2010» (або будь-який інший поточний рік). Позначте «1000 р. до н. е.», «0» та «1000 р. н. е«2000 р. до н.е.», а у 50 см від правого краю напишіть «2010» (або будь-який інший поточний рік). Позначте 1000 р. до н.е., 0 та 1000 н.е.»
• Підготуйте чотири наклейки з помітками «Цивілізація в Єгипті та Китаї», «Розквіт ассирійської, вавилонської та мінойської цивілізацій», «Римляни були великою державою» та «Королівства в Західній Європі та Візантійській імперії»
Ключова дата
  • 23 серпняМіжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

Інструкції

1.    Ознайомте учасників/учасниць із хронологією. Поясніть, що близько 4000 років тому (2000 до н. е.) почали свій розквіт перші цивілізації в Єгипті та Китаї. Близько 1000 р. до н. е. почали свій розквіт ассирійська, вавилонська та мінойська цивілізації. Близько 0 року римляни були основною силою, у 1000 р. н. е. було багато королівств у Західній Європі, а Візантійська імперія правила здебільшого на сході. Відзначте сьогоднішню дату.
2.    Поясніть групі, що їх завдання – заповнити цю хронологічну шкалу подіями, які стосують­ся прав людини. Наприклад, дати народження або смерті людей, які створили закони або які проповідували чи боролися за справедливість, дати подій, які змінили думку людей про їх права та викликали відповідну реакцію, а також прийняття законів і конвенцій, які захищають права людей.
3.    Роздайте наклейки кожного кольору всім учасникам/учасницям. Поясніть, що різні кольо­ри представляють різні категорії. Наприклад, синій – для важливих подій, що стосуються прав людини, жовтий – для важливих осіб або установ, а зелений – для важливих доку­ментів і законів. Прикріпіть цю інструкцію на фліпчарті для подальшого використання.
4.    Потім поясніть, що події можуть бути місцевого, регіонального, національного або між­народного характеру. Учасники/учасниці мають розпочати працювати індивідуально, намагаючись згадати одну людину, одну подію та один закон чи конвенцію. Вони мають написати дату і назву події або прізвище людини в наклейці відповідного кольору, а потім помістити її на хронологічній шкалі.
5.    Метою є розміщення кожним з учасників/учасниць трьох повідомлень, а для групи в ці­лому – отримання якомога більшої кількості різних подій, наскільки це є можливим. Таким чином, якщо хтось знаходить конкретну подію, що вже була розміщена, він має спробу­вати придумати іншу. А якщо хтось стикається з проблемою, він може звернутися до дру­зів або інтернету.
6.    Заохочуйте учасників/учасниць отримувати натхнення від подій, які розмістили інші учасники/учасниці. Якщо хтось хоче розмістити більше трьох подій, це дозволяється.
7.    Коли робота сповільнюється, попросіть учасників/учасниць зібратися та ознайомитися з розміщеними подіями. Попросіть членів/членкинь групи пояснити або детально розі­брати свій вибір подій.
8.    Поясніть, що сьогодні ви вже збираєтеся закінчити цю вправу, і попросіть усіх поверну­тися до вправи наступного разу з іншими подіями. Наступного разу повністю розберіть та опрацюйте це.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

  • Чи легко було знайти інформацію для хронологічної шкали? Які джерела зіграли най­більш цінну роль?
  • Яка частина інформації викликала у людей найбільшу зацікавленість, здивування чи шок? Чому?
  • Які були основні сили, що впливали на розвиток прав людини протягом усієї історії?
  • Чи важливо знати про історію прав людини? Чому?
  • Які ще права будуть нам потрібні в майбутньому?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Якщо в групі є фахівець/фахівчиня з історії, дайте йому/їй завдання перевірити дати за кален­дарем.

Треба пам'ятати, що існує більше 40 різних календарів, що використовуються у світі, утому числі китайський, ісламський, індуїстський, єврейський, перський та буддійський. Тому дати можуть плутатися; наприклад, 2010 рік у християнському календарі є 1431 роком в ісламсько­му календарі. Таким чином, будьте обережні з можливою плутаниною в датах і використовуй­те плутанину для того, щоб підкреслити міжкультурний аспект.

Варіації

Goto top

Підготуйте картки з датами та подіями, наведеними нижче, та використайте їх для вікторини. Прочитайте вголос ім'я людини, подію або закон і попросіть учасників/учасниць вгадати дату. Потім розмістіть картки на хронологічній шкалі. Нехай ці орієнтири будуть джерелом натхнен­ня для групи.
Попросіть учасників знайти цитати відомих людей, приклади з музики, мистецтва та літе­ратури, а також спортивних подій, які заохочують права людини; додайте їх до шкали.

Ця вправа також може бути використана на відкритому просторі (під час семінару, у кла­сі тощо), а хронологічна шкала може бути завершена у будь-який час.

Цей метод є дуже хорошим способом почати обговорення спогадів та історії народу. Щоб зібрати необхідну інформацію, пошукайте її в інтернеті. Наприклад, введіть «хронологія Риму», «хронологія Вірменії» або «хронологія саамської Лапландії» в будь-якій пошуковій системі.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Використайте одну з дат, які ви маєте в календарі, як привід для того, щоб об'єднатися з інши­ми групами з метою проведення вправи із заохочення прав людини.
Якщо група хоче дізнатися більше про деяких сучасних героїв захисту прав людини, вони можуть звернутися до вправи «Борці за права».
Якщо група цікавиться тим, як змінюються і розвиваються з часом ідеї, їм може сподоба­тися вправа «Планується оновлення».

Ідеї для вправGoto top

Продемонструйте хронологічну шкалу з фотокартками або картинками й застосуйте її до події чи налаштуйте хронологічну шкалу під час відкритої вправи й запросіть для участі публіку.

Додаткова інформаціяGoto top

Це часткова хронологія деяких подій, які зазвичай пов'язують з історією прав людини.

1760 р. до н.е. – у Вавилоні цар Хаммурапі створює «Кодекс Хаммурапі» (записано на велико­му камені, обіцянкою «зробити справедливе правління в царстві... і сприяти благу народу»).

1440 р. до н.е. (приблизно) – Тора Мойсея дає племенам Ізраїлю 10 заповідей, у тому числі докладні покарання за порушення указу «Не убий».

528 р. до н.е. — 486 р. до н.е. – в Індії Будда проповідує моральність, повагу до життя, відмову від насильства і правильну поведінку.

26–33 р. н.е. – Ісус Христос проповідує моральність, терпимість, справедливість, прощення й любов.

613–632 р. н.е. – пророк Мухаммед учить принципів рівності, справедливості і співчуття (Ко­ран).

930 р. – в Ісландії засновано Альтинг, найстарішу парламентську установу у світі.

1215 р. – в Англії підписано Велику хартію вольностей. Це документ, який обмежує владу ко­роля і дає вільним людям право бути судимими людьми їх рівня.

1789 р. – створено Французьку декларацію прав людини і громадян. Національна Асамблея погоджує декларацію, яка гарантує право на свободу, рівність, власність, безпеку й спротив гнобленню.

1791 р. – у Сполучених Штатах Америки прийнято Білль про права (Конгрес Сполучених Шта­тів погоджує Білль про права, що вносить зміни до Конституції США через включення права на суд присяжних, свободи слова, переконань і зібрань).

1807 р. – підписано британсько-американські закони проти рабства.

1859 р. – битва під Сольферино, що спонукала Генрі Дюрана заснувати Міжнародний комітет Червоного Хреста та привела до перших Женевських конвенцій (з Міжнародного гуманітарно­го права).

1863 р. – створення Міжнародного комітету Червоного Хреста.

1864 р. – прийняття Женевської конвенції.

1899 р. – підписана перша Гаазька конвенція. Разом з Женевськими конвенціями вона формує основу Міжнародного гуманітарного права.

1893 р. – Нова Зеландія надає право голосу жінкам (перша країна у світі, що зробила це).

1945 р. – завершена Друга світова війна.

1945 р. – створена Організація Об'єднаних Націй (ООН) («Щоб затвердити віру в права люди­ни, гідність та вартість людської особистості...»).

1948 р. – ООН приймає Загальну декларацію прав людини.

1950 р. – Рада Європи приймає Європейську конвенцію про захист прав людини і основопо­ложних свобод.

1961 р. – створюється організація Amnesty International як результат кампанії з визволення двох португальських студентів, ув'язнених на сім років за виголошення тосту про свободу.

1965 р. – Міжнародна конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації (набула чинності в 1976 р.).

1966 р. – Міжнародна угода з громадянських та політичних прав та Міжнародна угода з економічних, соціальних та культурних прав (набула чинності у 1976 р.).

1969 р. – підписано Американську конвенцію з прав людини для американців, що набула чинності в 1978 р.

1976 р. – повстання Соуето, переломний момент у боротьбі за визволення в Південній Африці.

1979 р. – Конвенція з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW) (набула чинності в 1981 р.).

1981  р.  – Африканська хартія з прав людини і народів (прийнята Організацією Африканської єдності, наразі – Африканський союз).

1984 р. – Конвенція проти катувань (набула чинності в 1987 р.).

1989 р. – Конвенція про права дитини (набула чинності в 1990 р. Це документ із захисту прав людини, що має найбільшу поширеність серед ратифікованих подібних документів; його не ратифікували тільки США).

1990 р. – Каїрська декларація з прав людини в ісламі (CDHRI).

1992 р. – Конференція ООН з навколишнього середовища; Декларація Ріо-де-Жанейро.

1990 р. – Міжнародна Конвенція із захисту прав усіх робочих-мігрантів та членів їх сімей (ICRMW) (набула чинності у 2003 р.).

2007 р. – Конвенція про права людей з інвалідністю. Конвенція отримала найвищу кількість підписантів в історії удень відкриття й набула чинності у травні 2008 р.

Джерела: http://www.gwu.edu/~erpapers/humanrights/timeline/
http://www.hreoc.gov.au/info_for_students/essentials/timeline/index.html