compass-theme
compass-group-size
compass-complexity
compass-time
9+ (4-5 nəfərlik kiçik qruplar) 9+ (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level2 compass-level2
90 dəqiqə 90 dəqiqə
İstənilən (4- 5 nəfərlik kiçik qruplar) İstənilən (4- 5 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level3 compass-level3
180 dəqiqə 180 dəqiqə
İstənilən (5-8 nəfərlik qruplar) İstənilən (5-8 nəfərlik qruplar)
compass-level3 compass-level3
1-ci hissə: 45 dəqiqə. 2-ci hissə: dəyişir. 3-cü hissə: dəyişir 1-ci hissə: 45 dəqiqə. 2-ci hissə: dəyişir. 3-cü hissə: dəyişir
İstənilən (3-4 nəfərlik kiçik qruplar) İstənilən (3-4 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level2 compass-level2
60 dəqiqə 60 dəqiqə
6 – 30 (2-6 nəfərlik kiçik qruplar) 6 – 30 (2-6 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level3 compass-level3
120 dəqiqə 120 dəqiqə
9 – 24 (3 alt qrup) 9 – 24 (3 alt qrup)
compass-level3 compass-level3
90 dəqiqə 90 dəqiqə
8+ (4-5 nəfərlik kiçik qruplar) 8+ (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level1 compass-level1
45 minutes 45 minutes
6 – 30 (4-5 nəfərlik kiçik qruplar) 6 – 30 (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level2 compass-level2
90 dəqiqə 90 dəqiqə
compass-theme
compass-group-size
compass-complexity
compass-time
İstənilən (3-4 kiçik qruplar) İstənilən (3-4 kiçik qruplar)
compass-level2 compass-level2
60 dəqiqə 60 dəqiqə
İstənilən (5 nəfərlik kiçik qruplar) İstənilən (5 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level4 compass-level4
60 dəqiqə 60 dəqiqə
İstənilən (3-4 nəfərlik kiçik qruplar) İstənilən (3-4 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level2 compass-level2
80 dəqiqə 80 dəqiqə
10 - 24 (4-8 nəfərlik qruplar) 10 - 24 (4-8 nəfərlik qruplar)
compass-level3 compass-level3
180 dəqiqə 180 dəqiqə
İstənilən (5-7 nəfərlik kiçik) İstənilən (5-7 nəfərlik kiçik)
compass-level2 compass-level2
60 dəqiqə 60 dəqiqə
İstənilən (5-6 nəfərlik kiçik qruplar) İstənilən (5-6 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level3 compass-level3
60 dəqiqə 60 dəqiqə
8-50 (6-8 nəfərlik kiçik qruplar) 8-50 (6-8 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level3 compass-level3
120 dəqiqə 120 dəqiqə
14+ (5 nəfərlik kiçik qruplar) 14+ (5 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level4 compass-level4
150 dəqiqə 150 dəqiqə
6+ (3-4 nəfərlik kiçik qruplar) 6+ (3-4 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level2 compass-level2
60 dəqiqə 60 dəqiqə
İstənilən İstənilən
compass-level1 compass-level1
30 dəqiqə 30 dəqiqə
compass-theme
compass-group-size
compass-complexity
compass-time
İstənilən (5-6 nəfərlik kiçik qruplar) İstənilən (5-6 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level2 compass-level2
90 dəqiqə 90 dəqiqə
İstənilən (6-8 nəfərlik kiçik qruplar) İstənilən (6-8 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level2 compass-level2
120 dəqiqə 120 dəqiqə
İstənilən (4-5 nəfərlik kiçik qruplar) İstənilən (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)
compass-level2 compass-level2
90 dəqiqə 90 dəqiqə
12 – 20 (6-7 nəfərlik qruplar) 12 – 20 (6-7 nəfərlik qruplar)
compass-level2 compass-level2
90 dəqiqə 90 dəqiqə
10 - 25 (5 nəfərlik qruplar) 10 - 25 (5 nəfərlik qruplar)
compass-level2 compass-level2
90 dəqiqə 90 dəqiqə
KOMPASS

Gənclərin iştirakı ilə insan hüquqlarının
təhsili üzrə təlimat vəsaiti