Theme
Group Size
Complexity
Time
İstənilənİstənilən
Level 1Level 1
30 dəqiqə30 dəqiqə
9+ (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)9+ (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 2Level 2
90 dəqiqə90 dəqiqə
6 – 60 (4-4 nəfərlik kiçik qruplar)6 – 60 (4-4 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 2Level 2
40 dəqiqə40 dəqiqə
İstənilən (4- 5 nəfərlik kiçik qruplar)İstənilən (4- 5 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 3Level 3
180 dəqiqə180 dəqiqə
İstənilən (5-8 nəfərlik qruplar)İstənilən (5-8 nəfərlik qruplar)
Level 3Level 3
1-ci hissə: 45 dəqiqə. 2-ci hissə: dəyişir. 3-cü hissə: dəyişir1-ci hissə: 45 dəqiqə. 2-ci hissə: dəyişir. 3-cü hissə: dəyişir
İstənilən (3-4 nəfərlik kiçik qruplar)İstənilən (3-4 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 2Level 2
60 dəqiqə60 dəqiqə
9 – 24 (3 alt qrup)9 – 24 (3 alt qrup)
Level 3Level 3
90 dəqiqə90 dəqiqə
6 – 30 (2-6 nəfərlik kiçik qruplar)6 – 30 (2-6 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 3Level 3
120 dəqiqə120 dəqiqə
9 – 24 (3 alt qrup)9 – 24 (3 alt qrup)
Level 3Level 3
90 dəqiqə90 dəqiqə
8+ (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)8+ (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 1Level 1
45 minutes45 minutes
6 – 30 (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)6 – 30 (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 2Level 2
90 dəqiqə90 dəqiqə

Theme
Group Size
Complexity
Time
İstənilən (3-4 kiçik qruplar)İstənilən (3-4 kiçik qruplar)
Level 2Level 2
60 dəqiqə60 dəqiqə
İstənilən (5 nəfərlik kiçik qruplar)İstənilən (5 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 4Level 4
60 dəqiqə60 dəqiqə
İstənilən (3-4 nəfərlik kiçik qruplar)İstənilən (3-4 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 2Level 2
80 dəqiqə80 dəqiqə
10 - 24 (4-8 nəfərlik qruplar)10 - 24 (4-8 nəfərlik qruplar)
Level 3Level 3
180 dəqiqə180 dəqiqə
İstənilən (5-6 nəfərlik kiçik qruplar)İstənilən (5-6 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 3Level 3
60 dəqiqə60 dəqiqə
8-50 (6-8 nəfərlik kiçik qruplar)8-50 (6-8 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 3Level 3
120 dəqiqə120 dəqiqə
14+ (5 nəfərlik kiçik qruplar)14+ (5 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 4Level 4
150 dəqiqə150 dəqiqə
6+ (3-4 nəfərlik kiçik qruplar)6+ (3-4 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 2Level 2
60 dəqiqə60 dəqiqə
İstənilənİstənilən
Level 1Level 1
30 dəqiqə30 dəqiqə
10+ (3-5 nəfərlik kiçik qruplar)10+ (3-5 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 3Level 3
90 dəqiqə90 dəqiqə

Theme
Group Size
Complexity
Time
4-30 (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)4-30 (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 3Level 3
120 dəqiqə120 dəqiqə
8+8+
Level 1Level 1
60 dəqiqə60 dəqiqə
İstənilən (5-6 nəfərlik kiçik qruplar)İstənilən (5-6 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 2Level 2
90 dəqiqə90 dəqiqə
İstənilən (6-8 nəfərlik kiçik qruplar)İstənilən (6-8 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 2Level 2
120 dəqiqə120 dəqiqə
İstənilən (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)İstənilən (4-5 nəfərlik kiçik qruplar)
Level 2Level 2
90 dəqiqə90 dəqiqə
12 – 20 (6-7 nəfərlik qruplar)12 – 20 (6-7 nəfərlik qruplar)
Level 2Level 2
90 dəqiqə90 dəqiqə
İstənilənİstənilən
Level 2Level 2
60 dəqiqə60 dəqiqə
10 - 25 (5 nəfərlik qruplar)10 - 25 (5 nəfərlik qruplar)
Level 2Level 2
90 dəqiqə90 dəqiqə
KOMPASS

Gənclərin iştirakı ilə insan hüquqlarının
təhsili üzrə təlimat vəsaiti