Kompasa, Gənclərin iştirakı ilə insan hüquqlarının təhsili üzrə təlimat vəsaitinə  xoş gəlmişsiniz!

Kompasın, Gənclərin iştirakı ilə insan hüquqlarının təhsili üzrə təlimat vəsaitinin yenilənmiş nəşrinə xoş gəlmişsiniz!

Kompas ilk dəfə 2002-ci ildə Avropa Şurasının Gənclər və İdman Direktorluğunun Gənclər üçün İnsan Hüquqları üzrə Təhsil Proqramı çərçivəsində nəşr edilmişdir. İnsan hüquqları üzrə təhsil – insan ləyaqəti üçün bərabərliyə köklənmiş təhsil proqramları və fəaliyyət – gənclər üçün demokratik vətəndaşlığın meyarının müəyyənləşdirilməsi və dünyada insan hüquqları mədəniyyətinin inkişafı üçün əvəzsiz dəyərə malik olduğundan bu proqram yaradılmışdır. Kompas gənclər məsələləri və qeyri-formal təhsillə məşğul olan bir çox insan üçün istinad vəsaitinə çevrilmişdir.(Ətraflı)

Web Content Display Web Content Display

Image:Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe

21-ci əsrin ən böyük çağırışlarından biri hamı üçün hüquqlarının hamı üçün olduğunu təmin etməkdir. İnsan hüquqları ilə bağlı yeni çağırışlara cavab verilməsi Avropa Şurası qarşısında duran daimi məsələlərdəndir. Lakin insan hüquqları yalnız hüquqi proseslər yolu ilə təmin edilə bilməz. Hamımız insan hüquqlarını başa düşdükdə, onlara əməl edib öz hərəkətlərimizdə tətbiq etdikdə insan hüquqlarına ən yaxşı şəkildə hörmət edilir, onlar qorunur və dəyərləndirilir.

Məhz buna görə, insan hüquqları üzrə təhsil – insan hüquqları üçün, haqqında və vasitəsilə tədris – insan hüquqları pozuntularının qarşısının alınması və demokratiyanın davamlı həyat formasına çevrilməsi üçün vacibdir. Bu, xüsusilə uşaqlar və gənclərə aiddir. İnsan hüquqları üzrə təhsil öz-özlüyündə Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 26-cı maddəsində qorunan bir hüquqdur. 2010-cu ildə Nazirlər Komitəsi tərəfindən qəbul edilmiş Demokratik Vətəndaşlıq və İnsan Hüquqları Təhsili Xartiyası üzv dövlətləri öz ərazisində hər bir şəxs üçün, qeyri-rəsmi təhsil də daxil olmaqla, təhsilin hər bir forması vasitəsilə demokratik vətəndaşlıq və insan hüquqları üzrə təhsil imkanını təmin etməyə çağırır. Burada, həmçinin, bu prosesdə qeyri-hökumət təşkilatları və gənclər təşkilatlarının əvəzolunmaz rolu da qeyd olunur.

Kompas gənclərin insan hüquqları təhsili üzrə fasilitatorların fəaliyyətinə dəstək olaraq ilk dəfə 2002-ci ildə nəşr olunmuşdur. 30-dan çox dildə mövcud olan Kompas Avropa və dünyanın digər regionlarındakı çoxsaylı gənclərin həyatına insan hüquqları üzrə təhsili gətirmişdir. Onun uşaqlar üçün olan versiyası Kompasito da eyni uğuru qazanmışdır.

Bu gün Avropada böyümək çətin və əziyyətli ola bilər. Bir çox gənc gələcəyə inamla deyil, qorxu və ehtiyatla baxır. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları çərçivəsi gənclər siyasətini və gənclərin fəaliyyətini gənclərin hüquq və məsuliyyətlərini özündə birləşdirən etik və normativ əsaslarla təmin edir. Kompas tərəfindən irəli sürülən gənclərlə insan hüquqları təhsili praktikası gənclərin məsuliyyətli vətəndaş, insan hüquqları üzrə müdafiəçilər və maarifləndiricilər kimi səlahiyyətləndirilməsi nümunəsidir.

Mən inanıram ki, bu kitabın yeni nəşri insan hüquqları təhsili sahəsində çalışan şəxsləri onların bu vacib işlərində ruhlandıracaq və motivasiya edəcəkdir.


Torbjorn Yaqland