Başlıq Mövzular Ümumi məlumat Əlaqədar hüquqlar

3 əşya

• Miqrasiya
• Müharibə və Terrorizm
• Ətraf mühit

Bu məşğələdə brilliant
sıralamasından istifadə olunaraq,
insanların qəflətən öz evlərindən
qaçmağın nə demək olduğunu anlaması müzakirə olunur

Təqibdən qurtulmaq üçün digər
ölkələrdə sığınacaq axtarmaq.
Din və ya inam azadlığı. Fikir və
məlumat azadlığı.

 

Slipivildə məscid

• Din və inam 
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük 
• Vətəndaşlıq və İştirak

Bu məşğələdə şəhər şurasının
görüşünün silmulyasiyası vasitəsilə
ənənəvi olaraq Xristianların yaşadığı
ərazidə yeni məscidin tikilməsi ilə
bağlı mübahisə araşdırılır.

Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq.
Din və ya inam azadlığı. Fikir və
məlumat azadlığı.

Dərmanların əldə olunması • Sağlamlıq
• Qloballaşma
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
Bu məşğələ 2001-ci ildə Cənubi
Afrikada “QİÇS dərmanı” adlı
məhkəmə işinin simulyasiyasıdır.
HİV/QİÇS məsələləri, dərmanların
əldə olunması və hüquqlarla bağlı
mübahisəli iddialar kimi məsələlərə
toxunulmuşdur.
Yaşamaq və ləyaqət hüququ.
Elmi istehsal nəticəsində ortaya
çıxan mənəvi və maddi maraqların
qorunması hüququ. Sağlamlıq
hüququ.
Bunu həyata keçirin • Ümumi İnsan Hüquqları
• Uşaqlar
• Vətəndaşlıq və İştirak
Bu deatr məşğələsi vasitəsilə
iştirakçılar ümumi insan hüquqları
anlayışı barədə öz təsəvvürlərini
təqdim edirlər.
Bütün insan hüquqları.
Hər kəs Fərqli - Hər kəs Bərabər • Vətəndaşlıq və İştirak
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
• Qloballaşma
• KİV
Bu kiçik sorğu özü-özlüyündə
kifayət qədər provokativ, buna görə
də, olduqca maraqlıdır. O, eyni
zamanda, anlayışlar və stereotiplər
barədə effektiv qrup müzakirəsi üçün
əsasdır.
Ləyaqətlə bağlı bərabərlik. Heç
bir fərq olmadan hüquqlar və
azadlıqlarla bağlı hüquqlar. Milliyyət
hüququ.
Aşığın hekayəsi • Uşaqlar
• Əmək
• Qloballaşma
Bu müzakirə əsaslı məşğələdir.
Başlanğıc nöqtəsi uşaq əməyi
ilə bağlı tematik araşdırmadır.
İştirakçılar uşaq əməyinin
aspektlərini, səbəbləri və onu necə
dayandırmaq yollarını araşdırırlar.
İqtisadi istismardan qorunma. Təhsil
hüququ. İstirahət və asudə vaxt
hüququ.
İnananlar • Din və İnam
• Mədəniyyət və İdman
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
İştirakçılar öz müxtəlif inamlarının
müqayisə edir və qarşı-qarşıya
qoyur.
İnam və din azadlığı. Fikir və
məlumat azadlığı. Ayrı-seçkiliyə
məruz qalmamaq hüququ.
Ehtiyatlı olun, biz görürük • Qloballaşma
• Ətraf mühit
• Vətəndaşlıq və İştirak
Bu məşğələdə iştirakçılar
pambıq köynəyin sosial, iqtisadi
və ətraf mühit xərcləri barədə
məlumatlanırlar. Daha sonra onlar
insan hüquqları pozuntuları hallarını
aradan qaldırmaq üçün fəaliyyət
planı hazırlayır və fəaliyyətə keçirlər.
Arzuolunan iş və həmkarlar ittifaqına
qoşulma hüququ. Yaxşı həyat
standartı hüququ. Təhlükəsiz və
sağlam mühit hüququ.
İçəri girə bilərəm? • Miqrasiya
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
• Sülh və Zorakılıq
Bu, başqa ölkəyə qaçmağa çalışan
bir qrup qaçqın haqqında rol
oyunu məşğələsidir. Bu məşğələ
qaçqınların acınacaqlı vəziyyətini
və sığınacaq verilməsi və inkar
edilməsi ilə bağlı sosial və iqtisadi
arqumentləri əhatə edir.
Digər ölkələrdə sığınacaq axtarma
hüququ. Bir şəxsin başqa dövlətə
təhvil verilməsinin qadağan edilməsi
hüququ. Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq
hüququ.
Çahal Birləşmiş Krallığa qarşı • Müharibə və Terrorizm
• Sülh və Zorakılıq
• Demokratiya
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
qarşısına çıxarılan real məhkəmə
işinin simulyasiyası (kiçik məşq)
İşgəncəyə məruz qalmamaq hüququ.
Sığınacaq axtarmaq hüququ.
Ədalətli ictimai dinləmə hüququ.
Eynəklərinizi dəyişin • Yoxsulluq
• Əlillik və Əlillərə qarşı Ayrı-seçkilik
• Miqrasiya
Bu qeyri-formal təhsil tapşırığı kimi
istifadə oluna biləcək çox sadə,
açıq havada keçirilən məşğələdir.
İştirakçılar açıq havaya çıxır və digər
içtirakçının gözü ilə yerli vəziyyəti
araşdırır
Bütün hüquqlar.
Uşaqların hüquqları • Uşaqlar
• Ümumi İnsan Hüquqları
• Təhsil
Bu məşğələ Uşaq Hüquqları
Konvensiyasını müzakirə etmək
və maarifləndirmə işinin aparılması
üçün brilliant sıralamasından istifadə
edir.
Uşaqların hüquqları (bütün
hüquqları). Ona təsir edə biləcək
bütün məsələlərlə bağlı azad şəkildə
fikrini ifadə etmək hüququ. İqtisadi
istismardan qorunma hüququ.
İstirahət və asudə vaxt hüququ və bir
kəsin öz mədəniyyətindən həzz alma
hüququ.
Müxtəlif maaşlar • Əmək
• Gender
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
Bu, insanları əmək bazarındakı
reallıqlarla üz-üzə qoyan
məşğələdir. Bu məşğələ eyni işə
görə verilən müxtəif maaşlar, iş
yerində ayrı-seçkilik və gənc işçilər
üçün az maaş siyasəti məsələlərini
əhatə edir.
Arzuolunan iş və həmkarlar ittifaqına
qoşulma hüququ. Ədalətli maaş və
eyni iş üçün eyni maaş hüququ. Yaş
və cinslə bağlı heç bir ayrı-seçkiliyə
məruz qalmama hüququ.
Alternativlərimiz var? • Sülh və Zorakılıq
• Uşaqlar
• Sağlamlıq
Bu, insanlar arasında zorakılıq və
aqressiv davranış məsələlərini əhatə
edən rol oyunudur.
Ləyaqət hüququ. Fiziki və əqli
zorakılığın bütün formalarından
qorunmaq hüququ.
Daxili işlər • Gender
• Sülh və Zorakılıq
• Sağlamlıq
İştirakçılar ailədaxili zorakılığın
müxtəlif formalarının qarşısının
alınması və səbəblərinin təhlil
edilməsi üçün tematik araşdırmaları
müzakirə edir.
Yaşamaq, azadlıq və şəxsi
təhlükəsizlik hüququ. İşgəncəyə
və alçaldıcı rəftara məruz qalmamaq
hüququ. Qanun qarşısında
bərabərlik hüququ.
Dosta! • Tarixi Yaddaş
• Müharibə və Terrorizm
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
Bu məşğələdə iştirakçılar Holokostun
roma qurbanları barədə
maarifləndirmə aparılması ilə bağlı
fəaliyyət planı hazırlayır və həyata
keçirir.
Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq
hüququ. Yaşamaq hüququ. Mədəni
hüquqlar.
“Sözün şəklini çəkin” oyunu • Ümumi insan hüquqları Bu insanların insan hüquqlarına aid
olan sözü başa salmaq üçün şəkil
çəkdiyi qrup oyunudur.
Düşüncə və ifadə azadlığı. Fikir
azadlığı. Ləyaqət və hüquqlarda
bərabərlik.
Hamı üçün təhsil? • Təhsil
• Uşaqlar
• Vətəndaşlıq və İştirak
Bu məşğələdə iştirakçılar
dünyada təhsilin qeyri-bərabər
şəkildə ötürülməsi və “Hamı
üçün təhsil”i necə əldə etməklə
bağlı cüt kartları yerləşdirməli və
uyğunlaşdırmalıdır.
Təhsil hüququ. Tam fiziki, əqli, ruhi,
mənəvi və sosial inkişaf hüququ.
Bərabərlik hüququ.
Seçkiqabağı kampaniya • Demokratiya
• Vətəndaşlıq və İştirak
• Ümumi İnsan Hüquqları
Bu, demokratiya və demokratik
müzakirə ilə əlaqədar hüquq
və öhdəlikləri əhatə edən
müzakirəyönümlü məşğələdir.
Hökumət və azad seçkilərdə iştirak
hüququ. Düşüncə və ifadə azadlığı.
Fikir azadlığı.
Hüquq mübarizləri • Ümumi İnsan Hüquqları
• KİV
• Vətəndaşlıq və İştirak
Bu məşğələdə insan hüquqları
qəhrəmanlarına marağın artırılması
üçün məlumat kartlarından istifadə
edilir.
Düşüncə və ifadə azadlığı. Qanun
qarşısında bərabərlik hüququ
və ədalətli məkhəmə hüququ.
İşgəncəyə və alçaldıcı rəftara məruz
qalmamaq hüququ.
Barmaqlar və baş barmaqlar • Ətraf mühit
• Sülh və Zorakılıq
• Miqrasiya
Bu ən yaşıl gənc qrupunu tapmaq
üçün müsabiqə simulyasiyasıdır.
Onlar dürüst olacaq, yoxsa hiylədən
istifadə edəcək?
Qanun qarşısında bərabərlik
hüququ. Yaşamaq və sağ qalma
hüququ. Hüquq və azadlıqların tam
şəkildə reallaşdığı beynəlxalq sistem
hüququ.
Gül gücü • Ümumi İnsan Hüquqları
• Din və İnam
• Uşaqlar
Bu, ümumilikdə insan hüquqları
barəsində müzakirəyə aparan
yaradıcı məşğələdir: insan hüquqları
nədir, onlar nəyə görə mövcuddur və
biz onları necə qorumalıyıq.
Bütün hüquqlar.
Ön səhifə • KİV
• Qloballaşma
• Ətraf mühit
Bu, öz qəzetlərinin ilk səhifəsini nəşr
üçün hazır edən bir qrup jurnalistin
simulyasıyasıdır.
Fikir, düşüncə və ifadə azadlığı.
Şəxsi, ailə həyatına, şəxsi mülkə və
yazışmalara müdaxilə olunmaması
hüququ. Cəmiyyətin mədəni
həyatında iştirak etmək hüququ.
Qadın və kişi qəhrəmanlar • Gender
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
• Vətəndaşlıq və İştirak
Bu məşğələ qadın və kişi
qəhrəmanlardan sosiallaşma və
mədəniyyət simvolları olması
və gender stereotiplərinin bizim
tarixi mədəniyyətimiz və gündəlik
həyatımızda necə kök salması
barədə fərdi, kiçik və böyük qrup
işi, beyin fırtınası və müzakirələri
özündə birləşdirir.
Bərabərlik hüququ. Ayrı-seçkiliyə
məruz qalmamaq hüququ. Düşüncə
və ifadə azadlığı.
Bizə nə qədər lazımdır? • Müharibə və Terrorizm
• Sağlamlıq
• Təhsil
Bu məşğələ müzakirə və qərar qəbul
etmə prosesini özündə birləşdirir.
Kiçik qruplarda çalışmaqla,
iştirakçılar Minilliyin 8 İnkişaf
Məqsədini maliyyələşdirmək üçün
qlobal hərbi büdcəni yenidən necə
bölüşdürəcəkləri barədə razılığa
gələcəklər.
Yaşamaq, azadlıq və şəxsi
təhlükəsizlik hüququ. İnkişaf hüququ.
Yaxşı həyat standartı hüququ.
Sağlamlıq və təhsil hüququ.
Mən işləmək istəyirəm! • Əlillik və Əlillərə qarşı Ayrı-seçkilik
• Əmək
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
Bu məşğələdə fiziki qüsurlu
insanların işləmək hüququnu
araşdırmaq üçün rol oyunundan
istifadə olunur.
İşləmək hüququ. Ayrı-seçkiliyə
məruz qalmamaq hüququ. Yaxşı
həyat standartı hüququ.
Bircə dəqiqə • Mədəniyyət və İdman
• Qloballaşma
• Ümumi İnsan Hüquqları
Bu məşğələ zamanı insanlar idman
və insan hüquqları arasındakı
münasibət haqqında tez və yaradıcı
danışmalıdır.
Bütün insan hüquqları..
Dil baryeri • Miqrasiya
• Müharibə və Terrorizm
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlü
Bu, qaçqınların sığınacaq üçün
müraciət etdiyi zaman üzləşdikləri
çətinliklərlə bağlı simulyasiyadır.
Qaldırılan məsələlər qaçqınların
üzləşməli olduğu məyusluq və
emosional faktorlar, dil baryerinin
və qəbul proseduru zamanı
ayrı-seçkiliyin öhdəsindən gəlməyi
əhatə edir.
Sığınacaq axtarmaq və ondan
istifadə etmək hüququ. Etnik
mənsubiyyət və ya aid olduğu ölkə
ilə bağlı ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq
hüququ. Günahkar olduğu
sübut olunmayanadək günahsız
hesab olunma hüququ.
Qoy hər bir səs eşidilsin • Təhsil
• Vətəndaşlıq və İştirak
• Uşaqlar
Bu, kiçik qruplarla müzakirə
məşğələsi və təhsilin nə olduğu və
insanların ehtiyaclarını necə ödədiyi
və ya ödəmədiyi və qərar qəbulu
prosedurunda iştirakla bağlı plenar
iclasdır.
Təhsil hüququ, insan hüquqları
təhsili də buraya daxildir. Düşüncə
və ifadə azadlığı. Öz ölkənin
hökumətində iştirak hüququ.
Gəlin cins barəsində danışaq! • Gender
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
• Sağlamlıq
Bu məşğələ seksuallığa yanaşmaları
araşdırarkən “balıq qabı” üsulundan
istifadə edir.
Bərabərlik hüququ. Ayrı-seçkiliyə
məruz qalmamaq hüququ. Düşüncə
və ifadə azadlığı.
Makah balina ovu • Mədəniyyət və İdman
• Ətraf mühit
• Qloballaşma
Bu məşğələ dəniz resurslarından
davamlı istifadə və yerli əhalinin öz
iqtisadi, sosial və mədəni inkişafı
məsələləri ilə bağlı kiçik qrup işi, rol
oyunu, müzakirə və konsensus əldə
etməkdən ibarətdir.
Cəmiyyətin mədəni həyatında iştirak
hüququ. Ərzaq və təbii ehtiyatların
əldə olunması hüququ. Yaşamaq,
azadlıq və şəxsi təhlükəsizlik
hüququ.
Əlaqələrin qurulması • Vətəndaşlıq və İştirak
• Demokratiya
• Ümumi İnsan Hüquqları
This activity involves negotiation about the rights and responsibilities of citizens, the government, NGOs and the media in a democracy The right to participate in government and in free elections. Freedom of information and expression. Everyone has duties to the community
Yaddaş etiketləri • Tarixi Yaddaş
• Müharibə və Terrorizm
• Mədəniyyət və İdman
İştirakçılar ictimai müharibə
abidələrini yada salaraq, kollektiv
şəkildə öz fikir və hislərini ifadə
etmək üçün “etiketlərdən ibarət
bulud” yaradırlar.
Yaşamaq, azadlıq və insan
təhlükəsizliyi hüququ. Mədəni
həyatda iştirak hüququ. Fikir və
vicdan azadlığı.
Mənim həyatım tamaşa deyil! • KİV
• Sülh və Zorakılıq
• Təhsil
Bu məşğələ rol oyunu və müzakirəni
özündə birləşdirir. İştirakçılar
gənclərin iştirakının mənası barədə
düşünür və yerli cəmiyyətdə öz
iştiraklarının necə artırılması yollarını
müzakirə edir.
Fikir, düşüncə və ifadə azadlığı.
Şəxsi, ailə həyatı, şəxsi mülk və
yazışmalara müdaxilə olunmaması
hüququ. Qeyri-insani və alçaldıcı
rəftara məruz qalmamaq hüququ.
Nərdivanda • Vətəndaşlıq və İştirak
• Demokratiya
• Mədəniyyət və İdman
Bu məşğələ rol oyunu və müzakirəni əhatə edir. İştirakçılar gənclərin iştirakı barəsində öyrənib özlərinin yerli icmada iştirakını artırmağın yollarını müzakirə edəcəklər. Hökumət və azad seçkilərdə iştirak
hüququ. Mədəni həyatda iştirak
hüququ. Düşüncə və məlumat
azadlığı.
Bizim gələcəyimiz • Uşaqlar
• Ətraf mühit
• Sağlamlıq
Bu məşğələdə iştirakçılar öz
nəsillərinin gələcəyi barədə ümidləri
və narahatlıqlarını izah edir, düşünür
və müzakirə edir. Məşğələ gələcək
nəsillərə təsir edəcək ətraf mühit
məsələləri, yerli inkişaf və insanların
ehtiyacları məsələlərini əhatə edir.
Düşüncə və məlumat azadlığı.
Uşağın maraqlarını əhatə edən
məsələlərin nəzərə alınması hüququ.
Layiqli həyat standardı hüququ.
Bərabərlik ölkəsinə yol • Gender
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
• Təhsil
Bu məşğələ gender bərabərliyi
və qadınlara qarşı ayrı-seçkilik
məsələlərinin araşdırılması üçün
kiçik qrup işi, təxəyyül və şəkil
çəkməyi özündə birləşdirir.
Cins və genderlə bağlı ayrı-seçkiliyə
məruz qalmamaq hüququ. Evlilik
və ailə qurmaq hüququ. Qanun
qarşısında bərabərlik hüququ.
Şəkillərlə oynamaq • Ümumi İnsan Hüquqları Bu məşğələdə insanlar Ümumdünya
İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin
Maddələrini təsvir edən şəkilləri
müəyyənləşdirməyə çalışır.
Bütün insan hüquqları..
Elektrik stansiyası • Sülh və Zorakılıq
• Vətəndaşlıq və İştirak
• Ümumi insan hüquqları
Iştirakçılar öz gündəlik həyatlarında
üzləşdikləri zorakılıq haqqında beyin
fıtrınası edir və onlarla mübarizə
aparmaq və problemlərə həll tapmaq
üçün yaradıcı yollar axtarır.
Yaşamaq, azadlıq və şəxsi
təhlükəsizik hüququ. Ayrı-seçkiliyə
məruz qalmamaq hüququ. Şəxsi, ailə
həyatına, şəxsi mülk və yazışmalara
müdaxilə olunmaması hüququ.
İrqçiliklə mübarizə • Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
• Mədəniyyət və İdman
• Sülh və Zorakılıq
Bu məşğələdə iştirakçılar irqçilik
və qərəzli fikirlə bağlı (xüsusilə
romalara qarşı) məsələləri
araşdırmaq və məktəb və ya digər
təhsil müəssisəsində irqçiliklə necə
mübarizə aparmaqla bağlı önəmli
hadisənin rol oyununu göstərirlər.
Ləyaqət və hüquqlarla bağlı
bərabərlik. Ayrı-seçkiliyə məruz
qalmamaq hüququ. Düşüncə, vicdan
və din azadlığı.
Hüquqlar Binqosu • Ümumi İnsan Hüquqları Bu, insanların insan hüquqları ilə
bağlı bilik və təcrübəsini bölüşdüyü
“Binqo!” oyununun sadə sınağı və
variantıdır.
Hər hansı bir insan hüququ.
Güc və var-dövlət üçün mübarizə • Yoxsulluq
• Qloballaşma
• Sağlamlıq
Bu məşğələ güc və var-dövlət
bərabərsizliyini və yoxulluğun
ədalətsizliyini simulyasiya edir.
Ləyaqət və hüquqlarla bağlı
bərabərlik. Yaxşı həyat standartı
hüququ. Sağlamlıq, ərzaq və
sığınacaq hüququ.
Bacarığı görün! • Əlillik və Əlillərə qarşı Ayrı-seçklik
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
• Uşaqlar
Fiziki qüsurlu insanlarla empatiyanın
təşviqi üçün praktiki məşğələ. Əhatə
olunan məsələlər fiziki qüsurlu
insanların cəmiyyətə inteqrasiyası
zamanı üzləşdikləri çətinliklər və
fiziki qüsurlu insanların hüquqlarının
adi insan hüquqları kimi başa
düşülməsidir.
Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq
hüququ. Ləyaqət və hüquqlarla
bağlı bərabərlik. Sosial təhlükəsizlik
hüququ.
Tezliklə köhnələcək • Din və İnam
• Qloballaşma
• Təhsil
Bu məşğələdə inamların necə inkişaf
etdiyi, onların necə qüvvətləndirildiyi
və zamanla necə və nəyə görə
dəyişdiyi insanlar tərəfindən
müzakirə olunur.
Düşüncə, vicdan və din azadlığı.
Fikir və ifadə azadlığı. Cəmiyyətin
mədəni həyatında azad iştirak
hüququ.
Hamı üçün idman • Əlillik və Əlillərə qarşı Ayrı-seçkilik
• Mədəniyyət və İdman
• Sağlamlıq
Bu, yüksək enerjili məşğələdir.
İştirakçılar yeni oyunlar tərtib
etmək üçün öz təxəyyül və
yaradıcılıqlarından istifadə edir.
Fiziki və əqli sağlamlıq hüququ.
Ləyaqət və hüquqlarla bağlı
bərabərlik. İstirahət və asudə vaxt
hüququ.
Bir addım irəli atın • Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
• Yoxsulluq
• Ümumi İnsan Hüquqları
Biz hamımız bərabərik, lakin bəziləri
digərlərindən daha bərabərdir.
İştirakçılar həyatdakı şansları və
imkanlarına əsasən rollarını icra edir
və irəliyə gedir.
Ləyaqət və hüquqlarla bağlı
bərabərlik hüququ. Təhsil hüququ.
Sağlam və rifah dolu həyat üçün
lazım olan həyat standartı hüququ.
İki şəhərin nağılı • Vətəndaşlıq və İştirak
• Ətraf mühit
• Əmək
Bu, oyunçuların yaşamaq istədikləri
şəhər və görmək istədikləri
gözəlliklərlə bağlı səs verdiyi oyundur.
Məşğələdə sosial həmrəylik,
vergilərin ödənilməsi və yerli
demokratiyanın dəyəri məsələləri
əhatə olunmuşdur.
Sosial təhlükəsizlik hüququ.
Mülkiyyət hüququ. Yaxşı həyat
standartı hüququ.
Terrorizm • Müharibə və Terrorizm
• Sülh və Zorakılıq
• Qloballaşma
Tematik araşdırmalardan istifadə
etməklə iştirakçılar bir şeyi nəyin
terrorizm hadisəsi etməsini
müzakirə edir və terrorizmin tərifini
formalaşdırır.
Yaşamaq, azadlıq və şəxsi
təhlükəsizlik hüququ. İşgəncəyə və
alçaldıcı rəftara məruz qalmamaq
hüququ. Sülh hüququ.
Daş atmaq • Müharibə və Terrorizm
• Sülh və Zorakılıq
• Uşaqlar
Bu məşğələdə insanların zorakılıqda
iştirak etmə səbəblərini araşdırmaq
üçün rol oyunu aparılır.
Yaşamaq, azadlıq və şəxsi
təhlükəsizlik hüququ. Qanun
qarşısında şəxsiyyət kimi tanınmaq
hüququ. Qanunla bərabər səviyyədə
qorunmaq hüququ.
Vaxt şkalaları • Ümumi İnsan Hüquqları
• Tarixi Yaddaş
• Din və İnam
İştirakçılar e.ə. 2000-ci ildən bu günə
qədər hüquq konseptinin inkişafını
özündə birləşdirən hadisələrin
xronologiyasını hazırlayır və
gələcəklə bağlı düşünür.
Təhsil hüququ (insan hüquqları
təhsili də daxildir). Yaşamaq, azadlıq
və şəxsi təhlükəsizlik hüququ. Din və
inam azadlığı.
Səs vermək və ya verməmək? • Ümumi İnsan Hüquqları
• Tarixi Yaddaş
• Din və İnam
Bu məşğələ seçkilərdə səs vermək
və vətəndaş iştirakı ilə bağlı
məsələlərin araşdırılması üzrə
cəmiyyətdəki insanlar arasında
sorğunu əhatə edir.
Hökumət və azad seçkilərdə iştirak
hüququ. Düşüncə və ifadə azadlığı.
Dinc toplaşmaq və birləşmək
hüququ.
Həmkarlar İttifaqı görüşü • Əmək
• Demokratiya
• Vətəndaşlıq və İştirak
Bu, işçi və işəgötürən arasında
maaşlar və insanlar arasında
zorakılıqla bağlı danışıqlar
aparılması üçün həmkarlar ittifaqı
üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən
görüşün simulyasiyasıdır.
şləmək hüququ. Ədalətli iş şərtlərinə
sahib olmaq hüququ. Həmkarlar
ifttifaqı formalaşdırmaq və onlara
qoşulmaq hüququ. Tətil etmək
hüququ.
Həyatımdakı zorakılıq • Sülh və Zorakılıq
• Müharibə və Terrorizm
• Sağlamlıq
Bu məşğələdə insanlar özlərinin
insanlararası zorakılıq təcrübələrini
araşdırır.
Yaşamaq, azadlıq və şəxsi
təhlükəsizlik hüququ. Düşüncə,
vicdan və din azadlığı. İşgəncə və
alçaldıcı rəftara məruz qalmamaq
hüququ.
Həyat şəbəkəsi • Ətraf mühit
• Qloballaşma
• Sağlamlıq
Bu məşğələdə iştirakçılar qlobal
ərzaq şəbəkəsində əlaqələr barədə
beyin fırtınası edir. Onlar canlı və
cansız varlıqların qarşılıqlı asılılığını
və insan fəaliyyətinin ətraf mühitə
təsirini araşdırır.
Yaşamaq, azadlıq və şəxsi
təhlükəsizlik hüququ. Bir kəsin təbii
sərvət və resurslara sərbəst şəkildə
malik olmaq hüququ. İnam və din
azadlığı.
Sabah gələndə • Sülh və Zorakılıq
• Qloballaşma
• KİV
Bu məşğələdə cəmiyyətin
cinayətkarlardan mühafizəsi,
cinayətkarların insan hüququ və
ölüm hökmü kimi məsələlərin
araşdırılması üçün məlumat vərəqləri
və müzakirədən istifadə edilir.
Yaşamaq hüququ. İşgəncə və
alçaldıcı rəftara məruz qalmamaq
hüququ. Ləyaqətdə bərabərlik
hüququ.
Harada dayanırsınız? • Ümumi İnsan Hüquqları
• Vətəndaşlıq və İştirak
• Yoxsulluq
Bu müzakirə məşğələsində
insanlar mülki, siyasi, sosial və
iqtisadi hüquqlar barədə öz fikirlərini
müdafiə edir.
Bütün hüquqlar..
Mən kiməm? • Gender
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
• Din və İnam
Bu məşğələ kimlik məsələlərini
araşdırmaq üçün müzakirə qrupları,
beyin fırtınası, şəkil çəkmək və qrup
müzakirəsini özündə birləşdirir.
Ləyaqət və hüquqlarla bağlı
bərabərlik hüququ. Ayrı-seçkiliyə
məruz qalmamaq hüququ. Yaşamaq,
azadlıq və şəxsi təhlükəsizlik
hüququ.
İş və uşaqlar • Əmək
• Gender
• Ayrı-seçkilik və Dözümsüzlük
Bu, iş yerində qadınlara qarşı ayrıseçkilik
və reproduktiv hüquqlar
məsələlərini əhatə edən rol oyunu
məşğələsidir.
Arzuolunan iş və həmkarlar ittifaqına
qoşulmaq hüququ. Evlilik və ailə
qurmaq hüququ.
İnsan Hüquqları Təqvimi • Bütün İnsanların insan hüquqlarını qeyd
etdiyi günlərin siyahısı; hüquq
mübarizlərinə ehtiram edilir, insan
hüquqlarının sui istifadə halları yad
edilir və ümid və şadlıq qeyd edilir.
Əsas tarixlər BMT- nin Beynəlxalq
Günləri, QHT-lər tərəfindən tanınmış
Dünya Günləri və tarixi hadisələrin
ildönümlərindən toplanmışdır.
Bütün hüquqlar.
Başlanğıclar • Digər Kompas məşğələsi ilə
məşğul olan hər kəs üçün dəstək.
Başlanğıclar burada yalnız pozitiv
abu-hava yaratmaq üçün deyil,
həmçinin, insan hüquqları ideyalarını
əyləncəli formada təqdim etmək
üçün təsvir olunmuşdur
Bütün hüquqlar.
Nəzərdən keçirmə üçün tapşırıqlar • Digər Kompas məşğələsi ilə
məşğul olan hər kəs üçün dəstək.
Nəzərdən keçirmə insan hüquqları
təhsili üzrə bu təlimat vəsaitinin
əsas yanaşması sayılan təcrübi
təhsil formasının önəmli hissəsidir.
Aşağıdakı məşğələlər insanlara
öz təcrübələrindən öyrənməklə
bağlı yardım etmək üçün asan və
əyləncəli üsuldur. Yalnız bir Kompas
məşğələsini etdikdən onlardan
istifadə etmək olar, lakin onlar daha
təfərrrüatlı təhlil və qiymətləndirmə
hissəsini əvəz etməməlidir
İnsan hüquqları təhsili hüququ.
Təhsil hüququ. İştirak hüququ.