Təcrübəni müdrik şəkildə istifadə etsəniz, heç nə vaxt itkisi deyilTəcrübəni müdrik şəkildə istifadə etsəniz, heç nə vaxt itkisi deyilTəcrübəni müdrik şəkildə istifadə etsəniz, heç nə vaxt itkisi deyil

Ogüst Roden

  • compass-complexity level1 level1
  • compass-group-size İstənilən İstənilən
  • compass-time 10 dəqiqə 10 dəqiqə
Xülasə

İnsan hüquqları təhsili üzrə bu təlimat vəsaitində istifadə olunan yanaşmanın əsasını təşkil edən nəzərdən keçirmək təcrübi öyrənmə metodunun vacib hissəsidir. Aşağıdakı məşğələlər insanların öz təcrübələrindən öyrənməsinə kömək etmək üçün asan və əyləncəli üsullardır. Onlar bir Kompas məşğələsini etdikdən sonra istifadə oluna bilərlər, lakin ətraflı təhlil və qiymətləndirməni əvəzləməməlidirlər. Onlar təlim gününün və ya daha uzun təlim müddətinin sonunda olduqca
faydalıdırlar, belə ki, bu yolla, iştirakçıların, ümumilikdə, nəyi və necə öyrəndiklərini aşkara çıxara, eləcə də fasilitator kimi iştriakçıların reaksiyasını cəld şəkildə yoxlaya bilərsiniz.

Əlaqədar hüquqlar
• İnsan hüquqları təhsili hüququ
• Təhsil hüququ
• İştirak hüququ
Məqsədlər

• Təcrübə vasitəsilə insan hüquqları haqqında bilik və anlayışı inkişaf
etdirmək
• Tənqidi düşüncəni inkişaf etdirmək
• Təcrübəni öyrənmə mənbəyi kimi qəbul etmək vərdişini aşılamaq
• Öyrənmə proseslərinin qiymətləndirilməsini dəstəkləmək