KOMPAS
Gənclərin iştirakı ilə insan hüquqlarının
təhsili üzrə təlimat vəsaiti

2-ci nəşr (düzəlişlərlə yenidən çap edilmişdir), 2015

Müəlliflər

Patrisiya Brender
Laure De Vitte
Nazila Qanea
Ruyi Qomez
Elli Kin
Anastasiya Nikitina
Castina Pinkevikuite

Redaktə
Patrisiya Brender
Elli Kin
Vera Cuhas
Annet Şnayder

Yekun redaktə və əlaqələndirmə
Ruyi Qomez

Rəsmlər
Panço

Məzmunla bağlı xüsusi əməkdaşlıq
Yanina Arsenejeva, Eva Borbeli-Nagi, Karina Çupina, Hanna Kleyton, Annet Şhnayder, Gyorgyi Tot

Kompasın ilk nəşrinin (2002) müəllifləri:
Patrisiya Brender; Elli Kin; Ruyi Qomez; Mari-Laura Lemineur ; Barbara Oliveyra
Yana Ondrackova; Alessio Surian; Alyona Suslova

Kompasla yanaşı Demokratik Vətəndaşlıq üzrə Direktorluğun Təhsil və Gənclik sektorları və Avropa Şurasının iştirakı ilə hazırlanmış demokratik vətəndaşlıq və insan hüquqları üzrə təhsil ilə bağlı bir neçə nəşr mövcuddur. Daha ətraflı məlumat üçün www.coe.int/compass saytına baxın.

Bu vəsaitdə qeyd olunmuş fikirlərə görə müəlliflər məsuliyyət daşıyır və bu fikirlər Avropa Şurasının mövqeyini nümayiş etdirmir.

Bu nəşrin müəlliflik hüququ Avropa Şurasına məxsusdur. Bu nəşrin heç bir hissəsi Avropa Şurasının Kommunikasiya Direktorluğunun Nəşr Şöbəsinin ([email protected]) yazılı razılığı olmadan (bir nüsxəsi Budapeşt Avropa Gənclər Mərkəzinə göndərilməklə 1-3 Zivatar küçəsi, H-1024 Budapeşt, Macarıstan; e-mail: [email protected]) hər hansı elektron (CDRom, İnternet və s.) və ya mexaniki formada, o cümlədən surətini çıxarma, qeydə alma, məlumat saxlama və ya axtarış sistemi vasitəsi ilə kommersiya məqsədləri üçün köçürülə və ya istifadə edilə bilməz.

Bu nəşrdəki materialların köçürülməsinə yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri üçün və mənbəyi düzgün qeyd edildikdə icazə verilir.

Panço rəsmləri rəssamın xüsusi mülkiyyət hüququndadır. Rəsmlərin köçürülməsi üçün birbaşa olaraq rəssamdan icazə alınmalıdır, bu rəsmlər yalnız təlimat vəsaitindəki məşğələlərdə istifadə olunduqda buna əməl edilməyə bilər.

Dizayn: Studio1

Rəsmlər: © “Pancho”

Şəkillər:
səh. 67: Avropa Şurası
səh. 170 © MTI (Nelson Mandela)
səh. 170 © David King Kolleksiyası (Evgeniya Ginzburg)
səh, 171 © MTI (Martin Lüter King)
səh. 171 © MTI (Mahatma Qandi)
səh. 172 © Gamma Press (Daw Aung San Suu Kyi)
səh. 172 © Tibet İnformasiya Şəbəkəsi (Ngawang Sandrol)
səh. 162,163 və 180-dəki rəsmlərin müəllifi - Cimmi Kazoya

© Avropa Şurası, Oktyabr 2012

İlk nəşr 2002
İkinci nəşr (tam dəyişdirilmiş və yenilənmiş) 2012
Yenidən çap olunub (dəyişikliklərlə birlikdə) 2015

ISBN 978-9952-476-88-0