Minnətdarlıq

Təşəkkür, etiraf və təqdir sözləri şamil olunur:

• Kompasın yenilənməsi üçün Rəy Qrupunun üzvlərinə, verdikləri töhfə, ideyalar və dəstəyə görə


• İnsan Hüquqları üzrə Təhsilin Məşvərət Qrupunun üzvləri (2009-2010)- Aleksandr Bogdanoviç, Anna Dobrovolskaya, Tierri Dufour, Karolin Gerbara, Georg Pirker, Annet Şnayder, Kostas Triantafillos və Sara Ufhielmə - verdikləri töhfə və qayğıya görə


• İnsan Hüquqları Təhsili üzrə Təkmilləşdirilmiş Kompas təlimlərinin (ACTHRE) və Gənclərin İnsan Hüquqları Təhsili üzrə Təlimçilər üçün Təlim Kursunun 2009 və 2010-cu illərdə keçirilmiş təlimlərinin təlimçiləri və iştirakçılarına (bu kurslar onlar üçün öyrədici tapşırıq olmuşdur)


• “İnsan Hüquqları uğrunda Yaşamaq, Öyrənmək və Davranmaq” insan hüquqları üzrə təhsil forumunun iştirakçıları, xüsusilə Kompasın yenilənməsi ilə bağlı qrupda olan şəxslərə


• Marios Antoniou, Kazunari Fujii, Krista Meyer, Anna Rozanova, Zsuzsanna Rutai, Agata Stajer, Sara Ufhielm və Viltrud Veydingerə verdikləri töhfə, ideyaları və sərf etdikləri vaxta görə


• Culien Attuil, Regis Brillat, Devid Kupina, Sandrin Jousse, Bricit Napivocka, Yulia Pererva, Migel Silva, Dennis Van Der Veur, Agnes Von Maraviçə Avropa Şurasının fəaliyyəti ilə bağlı mətnlərin təqdim edilməsi və yenidən işlənməsinə görə


• Budapeşt və Strazburqdakı Avropa Gənclər Mərkəzlərinin Kompas tədris məsləhətçiləri Iris Bavidaman, Goran Buldioski, Florian Cescon, Menno Ettema, Jizel Evrard, Laszlo Földi, Mara Georgescu, Dariusz Grzemni,Sabine Klocker, Zara Lavchan, Nadin Lyamouri-Bajja, Marta Medlinska, Yael Ohana, Anca Ruxandra Pandea, Annet Şhnayder və Inge Stuerə, tənqidi fikirlər, səbir, dəstək və yaradıcılıqlarına görə


• Antje Rotmunda, Kompasın keyfiyyətinə və onu insan hüquqları barədə öyrənənlərin ana dilində əlçatan etmək üçün göstərdiyi dəstək və töhfəyə görə


• Avropa Şurasının Gənclər Şöbəsinin Təlimçilər Birliyinin üzvlərinə Kompasdan insan hüquqları üzrə tədris vəsaiti kimi istifadə etdikdən sonra bildirdikləri tənqidlərdəki səmimiyyətə görə


• Kompasın tərcüməsində iştirak edən tərcüməçilər və redaktorlara, təcrübələrini bölüşdüklərinə görə


• Əsasən, qeyri-ixtiyari şəkildə olmaqla, mündəricatın hazırlanmasında töhfəsi olan hər kəsə


• Raşel Applebaya, ingilis dilində mətnləri korrektə etdiyinə görə – inkişaf üçün həmişə imkan var!


• Zsuzsanna Molnara, daimi olaraq katibliklə bağlı köməyinə görə, həmçinin, həmkarlar Erzsebet Banki, Nina Kapur, Ceki Lubelli, Vincenza Quattron və Gabriella Tiszaya, kömək edən əlləri və ürəklərinə görə


• Kompasın Azərbaycan dilinə tərcüməsinə verdiyi töhfəyə görə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasına, “Poliqlot” elmi-texniki şirkətinə və keyfiyyət nəzarətinə görə ekspert Pərvanə Məmmədovaya

Biz mətn və işlərdə müəlliflərə istinad etmək və onları dəyərləndirmək üçün əlimizdən gələni etmişik. Hər hansı səhvlərə görə üzr istəyirik və növbəti nəşrdə onları düzəltməyə çalışacağıq.