Başlamaq hər bir işin yarısıdır.

Yunan atalar sözü

Xülasə

Aşağıda təqdim olunmuş başlanğıclar həm qrupda müsbət atmosfer yaratmağa, həm də insan hüquqları ideyalarını əyləncəli şəkildə təqdim etməyə kömək edir.

Əlaqədar hüquqlar

Hamısı

Məqsədlər

• İnsan hüquqları ideyaları ilə bağlı maraq oyatmaq
• Əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
• Kreativliyi təşviq etmək, enerjini qaldırmaq və motivasiya etmək