compass-theme
compass-group-size
compass-complexity
compass-time
Која било Која било
compass-level1 compass-level1
30 минути 30 минути
Која било (мали групи: 4-5) Која било (мали групи: 4-5)
compass-level3 compass-level3
180 минути 180 минути
Која било (мали групи: 5-8) Која било (мали групи: 5-8)
compass-level3 compass-level3
Прв дел: 45 минути. Втор дел: Променливо. Трет дел: Променливо. Прв дел: 45 минути. Втор дел: Променливо. Трет дел: Променливо.
Која било (мали групи: 3-4) Која било (мали групи: 3-4)
compass-level2 compass-level2
60 минути 60 минути
6 – 30 (Мали групи 2-6) 6 – 30 (Мали групи 2-6)
compass-level3 compass-level3
120 минути 120 минути
9 – 24 (3 подгрупи) 9 – 24 (3 подгрупи)
compass-level3 compass-level3
90 minutes 90 minutes
8+ (мали групи 4-5) 8+ (мали групи 4-5)
compass-level1 compass-level1
45 минути 45 минути
6 – 30 (мали групи 4-5) 6 – 30 (мали групи 4-5)
compass-level2 compass-level2
90 минути 90 минути
compass-theme
compass-group-size
compass-complexity
compass-time
Која било (мали групи 3-4) Која било (мали групи 3-4)
compass-level2 compass-level2
60 минути 60 минути
Која било (мали групи: 5) Која било (мали групи: 5)
compass-level4 compass-level4
60 минути 60 минути
Која било (мали групи: 3-4) Која било (мали групи: 3-4)
compass-level2 compass-level2
80 минути 80 минути
10-24 (мали групи: 4-8) 10-24 (мали групи: 4-8)
compass-level3 compass-level3
180 минути 180 минути
Која било (мали групи: 5-7) Која било (мали групи: 5-7)
compass-level2 compass-level2
60 минути 60 минути
Која било (мали групи: 5-6) Која било (мали групи: 5-6)
compass-level3 compass-level3
60 минути 60 минути
6+ (мали групи 3-4) 6+ (мали групи 3-4)
compass-level2 compass-level2
60 минути 60 минути
Која било Која било
compass-level1 compass-level1
30 минути 30 минути
compass-theme
compass-group-size
compass-complexity
compass-time
било која (мали групи: 5-6) било која (мали групи: 5-6)
compass-level2 compass-level2
90 минути 90 минути
Било која (мали групи: 6 -8) Било која (мали групи: 6 -8)
compass-level2 compass-level2
120 минути 120 минути
Било која (мали групи: 4-5) Било која (мали групи: 4-5)
compass-level2 compass-level2
90 минути 90 минути
12 - 20 (мали групи: 6-7) 12 - 20 (мали групи: 6-7)
compass-level2 compass-level2
90 минути 90 минути
10 - 25 (мали групи: 5) 10 - 25 (мали групи: 5)
compass-level2 compass-level2
90 минути 90 минути