Благодарност

Зборови на благодарност, признание и почит им должиме на: 


• Членовите на Референтната група за ревидирање на Компас, за нивната посветеност, идеи и поддршка

• Членовите на Консултативната група за образование за човекови права (2009-2010) - Aleksander Bogdanovic, Anna Dobrovolskaya, Thierry Dufour, Caroline Gerbara, Georg Pirker, Annette Schneider, Kostas Triantafyllos и Sara Ufhielm – за нивната посветеност и грижа

• Тренерите и учесниците во напредниот Тренинг за Компас во рамките на образованието за човекови права (ACT-HRE), како и Тренинг курсевите за тренери за образование за човекови права со млади луѓе во 2009 и 2010 година, за кои ова беше задача за учење

• Учесниците на форумот за образование за човекови права „Живеење, учење, делување за човековите права“, особено оние во групата за ревидирање на Компас

•  Marios Antoniou, Kazunari Fujii, Christa Meyer, Ana Rozanova, Zsuzsanna Rutai, Agata Stajer, Sara Ufhielm и Wiltrud Weidinger за нивниот придонес, идеи и време

• Julien Attuil, Régis Brillat, David Cupina, Sandrine Jousse, Brigitte Napiwocka, Yulia Pererva, Miguel Silva, Dennis Van Der Veur, Agnes Von Maravic, за љубезното предавање и ревидирање текстови за работата на Советот на Европа

• Образовните советници за „Компас“ од Европските младински центри во Будимпешта и Стразбур, Iris Bawidamann, Goran Buldioski, Florian Cescon, Menno Ettema, Gisèle Evrard, László Földi, Mara Georgescu, Dariusz Grzemny, Sabine Klocker, Zara Lavchyan, Nadine Lyamouri-Bajja, Marta Medlinska,Yael Ohana, Anca Ruxandra Pandea, Annette Schneider and Inge Stuer, за нивните критички повратни информации, трпеливост, поддршка и креативност

• Antje Rothemund за поддршката и посветеноста за квалитет и заради тоа што направи Компас да биде достапен на мајчин јазик за оние кои учат за човековите права

• Членовите на Базата на обучувачи од младинскиот сектор при Советот на Европа за нивната бескомпромисна искреност во давањето повратни информации од нивната практика на образованието за човекови права, користејќи го Компас

• Преведувачите и издавачите, вклучени во преведувањето на Компас, за споделувањето на нивните искуства

• Сите оние кои, најчесто ненамерно, придонесле при обликувањето на содржините

• Rachel Appleby за нејзината поддршка во читањето и одобрувањето на текстовите напишани на англиски јазик – тука секогаш има простор за подобрување!

• Zsuzsanna Molnar за нејзината редовна и постојана секретарска поддршка, како и од колегите Erzsébet Banki, Nina Kapoor, Jackie Lubelli, Vincenza Quattrone и Gabriella Tisza за нивните раце и срца кои даваат помош.

Ние ги направивме сите можни напори да ги трасираме референците од текстовите и активностите до нивните автори и да им оддадеме неопходна почит. Се извинуваме за некои пропусти и ќе ни биде задоволство да ги корегираме во наредното издание.