Gyakorlat neve Témakörök A gyakorlatról röviden Érintettt jogok

Három dolog

 • Háború és terrorizmus
 • Környezet
 • Migráció

Beszélgetés és piramisos rangsorolás révén a gyakorlat segít a résztvevőknek megérteni, milyen lehet, ha hirtelen menekülni kényszerül valaki.

A más ország által nyújtott menedékhez való jog 
A vallás és a meggyőződés szabadsága
A vélemény és az információ szabadsága

Mecset Alvóvárosban

 • Állampolgárság és részvétel
 • Diszkrimináció és intolerancia
 • Vallás és meggyőződés

A gyakorlat egy önkormányzati ülés szimulációja, melynek során a résztvevők egy hagyományosan keresztény környéken tervezett új mecset építése körüli vitában vesznek részt.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma 
A vallás és a meggyőződés szabadsága
A vélemény és az információ szabadsága

A gyógyszerek elérhetősége
 • Diszkrimináció és intolerancia
 • Egészség
 • Globalizáció
Szimulációs gyakorlat, a Dél-afrikai Köztársaságban az AIDS-gyógyszerekkel kapcsolatban 2001-ben lezajlott bírósági eljárás alapján. A gyakorlat olyan témákat érint, mint a HIV/AIDS, a gyógyszerek hozzáférhetősége és a jogokra épülő követelések ütközése.

Az élethez és az emberi méltósághoz való jog
A tudományos eredményekkel összefüggő erkölcsi és gazdasági érdekek védelméhez való jog
Az egészséghez való jog

Most mutasd meg!
 • Állampolgárság és részvétel
 • Emberi jogok általában
 • Gyermekek
Ebben a drámajátékban a résztvevők bemutatják, mit jelentenek számukra az emberi jogok általánosságban, és megosztják ezzel kapcsolatos gondolataikat és elképzeléseiket.

Az emberi jogok mindegyike

Te is más vagy – te sem vagy más
 • Diszkrimináció és intolerancia
 • Globalizáció
 • Média
Rövid kvíz, amely elég provokatív ahhoz, hogy önmagában is érdekes legyen, ugyanakkor a sztereotípiák kapcsán tartalmas csoportos beszélgetés kiinduló pontja lehet.

Az egyenlő méltósághoz való jog és a jogegyenlőség
A hátrányos megkülönböztetés tilalma

Ashique története
 • Globalizáció
 • Gyermekek
 • Munka

Beszélgetős gyakorlat, melynek során a résztvevők egy gyermekmunkás esetéből kiindulva feltárják a gyermekmunka különböző aspektusait és okait, és megvizsgálják, hogy hogyan lehetne azt felszámolni.

A gazdasági kizsákmányolással szembeni védelem
Oktatáshoz való jog
A pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez való jog

Meggyőződéseink
 • Diszkrimináció és intolerancia
 • Kultúra és sport
 • Vallás és meggyőződés
A résztvevők összehasonlítják és megvitatják az általuk képviselt meggyőződéseket.

A vallás és a meggyőződés szabadsága
A vélemény és az információ szabadsága

A hátrányos megkülönböztetés tilalma

Vigyázz, figyelünk!
 • Állampolgárság és részvétel
 • Globalizáció
 • Környezet
A gyakorlat során a résztvevők végiggondolják egy pamutpóló előállításának társadalmi, gazdasági és környezeti költségeit. Ezután megterveznek és megvalósítanak egy akciót a kapcsolódó emberi jogi jogsértésekkel szemben.

A szabadon megválasztott munkához és a szakszervezethez való csatlakozáshoz fűződő jog
A megfelelő életszínvonalhoz való jog

A biztonságos és egészséges környezethez való jog

Bejöhetek?
 • Béke és erőszak
 • Diszkrimináció és intolerancia
 • Migráció

Ez egy szerepjáték, amelyben menekülők egy másik országba próbálnak eljutni, hogy ott menedéket kaphassanak. A gyakorlat a menekültek helyzetével és nehézségeivel, továbbá a menedék megadása mellett és ellen szóló társadalmi és gazdasági érvekkel foglalkozik.

A más ország által nyújtott menedékhez való jog
„Non-refoulement”, vagyis a menekültek azon joga, hogy ne küldjék vissza őket saját országukba, ahol üldöztetés vagy halál fenyegeti őket
A hátrányos megkülönböztetés tilalma

Chahal kontra Egyesült Királyság
 • Béke és erőszak
 • Demokrácia
 • Háború és terrorizmus
A résztvevők szimulációs játék keretében, egy minitárgyalás résztvevőiként az Emberi Jogok Európai Bírósága által vizsgált valós esetet dolgoznak fel.

A kínzás tilalma
A más ország által nyújtott menedékhez való jog

A tisztességes és nyilvános tárgyaláshoz való jog

Most nézd az én szememmel! • Fogyatékosság és fogyatékosságalapú
társadalmi megkülönböztetés
• Migráció
• Szegénység
Nagyon egyszerű – nemformális helyzetben
is jól használható – szabadtéri gyakorlat, melynek során a résztvevők valaki másnak a szemével fedezik fel a környezetüket.
Az emberi jogok mindegyike
A gyermekek jogai
 • Emberi jogok általában
 • Gyermekek
 • Oktatás

A gyakorlat során a résztvevők a piramisos rangsorolás segítségével tanulnak és beszélgetnek a Gyermek jogairól szóló egyezményről.

A gyermekek jogai(nak mindegyike)

A gyermek joga a szabad  véleménynyilvánításhoz az őt érintő minden kérdésben
A gyermek joga a gazdasági kizsákmányolással szembeni védelemhez
A gyermek joga a pihenéshez, a szabadidő eltöltéséhez és ahhoz, hogy saját kultúráját gyakorolhassa

Eltérő bérek
 • Diszkrimináció és intolerancia
 • Munka
 • Társadalmi nem
Szimulációs gyakorlat, amely szembesíti a résztvevőket a munkaerőpiac valóságával. Olyan témákkal foglalkozik, mint az ugyanazon munka különböző javadalmazása, a munkahelyi diszkrimináció, valamint a fiatal munkavállalók másoknál alacsonyabb bérezése.

A munka szabad megválasztásához való jog, valamint a szakszervezethez csatlakozás joga
A méltányos bérezéshez való jog és az „egyenlő munkáért egyenlő bér” joga
A nemi és életkori alapú diszkrimináció tilalma

Lehet másképp? • Béke és erőszak
• Egészség
• Gyermekek
Ez a szerepjátékon alapuló gyakorlat
az emberek közötti közvetlen erőszak
és a kortárs zaklatás és bántalmazás
(bullying) témájával foglalkozik.
A megalázó bánásmód tilalma A méltósághoz való jog
A mindenfajta fizikai és lelki erőszakkal
szembeni védelemhez való jog
Családi ügy
 • Béke és erőszak
 • Egészség
 • Társadalmi nem
A résztvevők esetleírások elemzésével vizsgálják a családon belüli erőszak okait és a megelőzés lehetőségeit.

Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
A kínzás és a megalázó bánásmód tilalma

A törvény előtti egyenlőséghez való jog

Dosta!
 • Diszkrimináció és intolerancia
 • Emlékezet
 • Háború és terrorizmus
Ebben a gyakorlatban a részvevők akciót terveznek és valósítanak meg, hogy felhívják a figyelmet a holokauszt roma áldozataira.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma
Az élethez való jog
Kulturális jogok

Rajzos „most mutasd meg”
 • Emberi jogok általában

Csapatjáték, melynek során a játékosok az emberi jogokhoz kapcsoló fogalmakat rajzos formában ábrázolják.

A vélemény és a kifejezés szabadsága
Gondolatszabadság
Az egyenlő méltósághoz való jog és a jogegyenlőség
Oktatást mindenkinek?
 • Állampolgárság és részvétel
 • Gyermekek
 • Oktatás
A gyakorlat során a résztvevőknek meg kell találniuk az összeillő kártyapárokat, miközben végiggondolják, mennyire egyenlőtlenül férnek hozzá a fiatalok az oktatáshoz a világ különböző részein, és hogy miként érhető el az ENSZ 4. Fenntartható Fejlődési Célja: a mindenki számára elérhető minőségi oktatás.

Az oktatáshoz való jog
A teljes testi, lelki, szellemi, erkölcsi és szociális fejlődéshez való jog
Az egyenlőséghez való jog

Vitassuk meg!
 • Állampolgárság és részvétel
 • Demokrácia
 • Emberi jogok általában
A gyakorlat során a résztvevők érvelnek és vitatkoznak, többek között a demokratikus jogok és kötelességek, valamint a demokratikus vita témájában.

Az ország közügyeiben és a szabad választásokon való részvétel joga
A vélemény és a kifejezés szabadsága

Gondolatszabadság

Emberi jogi harcosok • Állampolgárság és részvétel
• Emberi jogok általában
• Média
A gyakorlat életút-kártyák segítségével kelti fel a résztvevők érdeklődést az emberi jogi hősök iránt. A vélemény és a kifejezés szabadsága
A törvény előtti egyenlőséghez és a méltányos tárgyaláshoz való jog
A kínzás és a megalázó bánásmód tilalma
Mutasd az ujjad! • Béke és erőszak
• Környezet
• Migráció
A gyakorlat szimulációs játékra épül, melynek keretében keressük a legkörnyezettudatosabb ifjúsági csoportot játékos verseny formájában. Az is kiderül, hogy vajon tisztességesen
játszanak-e a játék során?
A törvény előtti egyenlőséghez való
jog
Az élethez és az életben maradáshoz
való jog
Jog ahhoz, hogy a nemzetközi viszonyok
tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jogok és a szabadságok teljes mértékben érvényesülhetnek
Virágozzék ezer virág • Emberi jogok általában
• Gyermekek
• Vallás és meggyőződés
Kreatív gyakorlat, mely az emberi jogokról általánosságban szóló beszélgetésbe megy át: mik azok az emberi jogok, miért léteznek, és hogyan tudjuk védelmezni őket. Az emberi jogok mindegyike
Címlap • Globalizáció
• Környezet
• Média
Ebben a gyakorlatban a résztvevők egy csapat újságíró helyébe képzelik magukat, és megtervezik újságjuk címlapját, mielőtt az a nyomdába kerülne. A gondolat, a vélemény és a kifejezés
szabadsága
Az egyén magánéletébe, családi ügyeibe, otthonába és levelezésébe való beavatkozás tilalma
A közösség kulturális életében való részvétel joga
Hősnők és hősök • Állampolgárság és részvétel
• Diszkrimináció és intolerancia
• Társadalmi nem
Ebben a gyakorlatban a résztvevők egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos munka keretében ötletelnek és vitáznak arról, hogy mit szimbolizálnak a hősök és hősnők, és mi a
szerepük a szocializációban és a kultúrában?
Majd a nemi sztereotípiák történelmi és kulturális gyökereiről, és mindennapi életünkben játszott
szerepéről beszélgetnek.
Az egyenlőséghez való jog
A hátrányos megkülönböztetés tilalma
A vélemény és a kifejezés szabadsága
Mennyi az annyi? • Egészség
• Háború és terrorizmus
• Oktatás
A gyakorlatban vitára és közös döntések meghozására kerül sor. A résztvevők kis csoportokban döntik el, hogy hogyan csoportosítanák át a világ katonai költségvetését négy Fenntartható Fejlődési Cél (FFC) finanszírozási hiányának fedezésére. Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
A fejlődéshez való jog
A megfelelő életszínvonalhoz való jog
Az egészséghez és az oktatáshoz való jog
Dolgozni akarok! • Diszkrimináció és intolerancia
• Fogyatékosság és fogyatékosságalapú
társadalmi megkülönböztetés
• Munka
A gyakorlat szerepjáték segítségével vizsgálja meg a fogyatékossággal élők munkához való joga kapcsán felmerülő kérdéseket. A munkához való jog
A hátrányos megkülönböztetés tilalma
A megfelelő életszínvonalhoz való jog
Csak egy perc • Emberi jogok általában
• Globalizáció
• Kultúra és sport
Ebben a gyakorlatban a résztvevőknek
a sport és az emberi jogok összefüggéseiről
kell beszélniük egy percen keresztül, amihez találékonyságra és gyorsaságra lesz szükség.
Az emberi jogok mindegyike
Nyelvi akadályok • Diszkrimináció és intolerancia
• Háború és terrorizmus
• Migráció
Ez a szerepjáték megmutatja, milyen
nehézségekkel találják szemben magukat a menedékkérők, amikor menedékért folyamodnak. Szó lesz többek között a menekülteket érő frusztrációkról és érzelmi hatásokról, a nyelvi akadályok leküzdéséről,
valamint a kérelmek elbírálása során előforduló hátrányos megkülönböztetésről.
A más ország által nyújtott menedékhez
való jog
Az etnikai és a származási országon alapuló diszkrimináció tilalma
Az ártatlanság vélelméhez való jog
Mindenki hallassa a hangját! • Állampolgárság és társadalmi részvétel
• Gyermekek
• Oktatás
Kiscsoportos és közös vita többek között
az oktatás és nevelés fogalmáról és eredményességéről – vagyis hogy mennyiben felel meg az elvárásoknak –, továbbá a döntési folyamatokban való részvételről.
Az oktatáshoz és azon belül az emberi
jogi neveléshez való jog 
A vélemény és a kifejezés szabadsága
Az ország közügyeiben való részvétel
joga
Beszéljünk a szexről! • Társadalmi nem
• Diszkrimináció és intolerancia
• Egészség
A gyakorlat során az „akvárium” módszerrel feltárjuk a szexualitáshoz, ezen belül a homofóbiához kapcsolódó attitűdöket. Az egyenlőséghez való jog
A hátrányos megkülönböztetés tilalma
A kifejezés és az egyesülés szabadsága
Makah bálnavadászat • Globalizáció
• Környezet
• Kultúra és sport
Ez a gyakorlat kiscsoportos munkán, 
szimulációs játékon, csoportos vitán és
a közös megegyezést célzó döntéshozatal
gyakorlásán keresztül foglalkozik az óceánok és a tengeri erőforrások fenntartható használatáról, valamint az őslakos közösségek azon jogáról,
hogy szabadon dönthessenek gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésükről.
A közösség kulturális életében való
részvételhez fűződő jog
Az élelemhez és a természeti erőforrásokhoz való hozzáféréshez fűződő jog
Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
Making links • Citizenship and Participation
• Democracy
• General Human Rights
This activity involves negotiation about the rights and responsibilities of citizens, the government, NGOs and the media in a democracy The right to participate in government and in free elections. Freedom of information and expression. Everyone has duties to the community
Szófelhő • Emlékezet
• Háború és terrorizmus
• Kultúra és sport
A résztvevők közösen létrehoznak egy „szófelhőt”, amely kifejezi a háborús emlékművek által kiváltott gondolataikat és érzéseiket. Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog 
A kulturális életben való részvételhez fűződő jog
Gondolati és lelkiismereti szabadság
Az életem nem show-műsor! • Béke és erőszak
• Média
• Oktatás
A gyakorlat célja, hogy felhívja a figyelmet az infokommunikációs eszközökön keresztül történő bántalmazásra, zaklatásra, visszaélésekre, különösen az internetes zaklatásra. A gondolat, a vélemény és a kifejezés 
szabadsága
Az egyén magánéletébe, családi ügyeibe, otthonába és levelezésébe való beavatkozás tilalma
Az embertelen vagy megalázó bánásmód 
tilalma
Fokról fokra • Állampolgárság és részvétel
• Demokrácia
• Kultúra és sport
A résztvevők szerepjáték és beszélgetés
keretében foglalkoznak azzal, mit jelent az ifjúsági részvétel, és milyen módon tudnának ők maguk nagyobb mértékben részt venni a helyi közösség életében.
Az ország közügyeinek irányításában és a szabad választásokon való részvétel joga
A közösség kulturális életében való részvétel joga
A vélemény és az információ szabadsága
Jövőink • Egészség
• Gyermekek
• Környezet
Ebben a gyakorlatban a résztvevők a saját generációjuk jövőjével kapcsolatos reményeiket és aggodalmaikat gondolják végig, rajzolják le és beszélik meg. Szóba kerülnek többek között a jövő nemzedékeket érintő környezeti kérdések, a helyi fejlesztési programok és a lakosság igényei. A vélemény szabadsága és az információhoz
való hozzáférés joga
A gyermek joga, hogy elmondhassa a
véleményét az őt érintő kérdésekről, és azt figyelembe vegyék
A megfelelő életszínvonalhoz való jog
Úton Egyenlőségföldjére • Diszkrimináció és intolerancia
• Oktatás
• Társadalmi nem
A résztvevők kiscsoportos munka keretében, képzeletük és rajz segítségével dolgozzák fel a nemek közötti egyenlőség és a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés témakörét. A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés 
tilalma
A házassághoz és a családalapításhoz való jog
Törvény előtti egyenlőség
Képjátékok • Emberi jogok általában A gyakorlatban a résztvevők az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának cikkeit társítják képekhez. Az emberi jogok mindegyike
Erőmű • Állampolgárság és részvétel
• Béke és erőszak
• Emberi jogok általában
A résztvevők először összegyűjtik a mindennapi életben előforduló erőszak megnyilvánulási formáit, majd kreatív ötleteket keresnek kezelésükre és a hátterükben meghúzódó
problémák megoldására.
Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
A hátrányos megkülönböztetés tilalma
Az egyén magánéletébe, családi ügyeibe, otthonába és levelezésébe való beavatkozás tilalma
Válasz a rasszizmusra • Béke és erőszak
• Diszkrimináció és intolerancia
• Kultúra és sport
Egy rasszista előítéletekkel kapcsolatos esetet feldolgozó szerepjáték alapján a résztvevők olyan témákkal foglalkoznak, mint a rasszizmus és az előítéletek bizonyos formái (jelen esetben a romaellenesség), valamint a rasszizmus kezelése iskolákban vagy egyéb oktatási intézményekben. Az egyenlő méltósághoz való jog és a 
jogegyenlőség
A hátrányos megkülönböztetés tilalma
Gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság
Emberi jogi bingó • Emberi jogok általában Egyszerű kvízjáték, a bingó egy változata, melynek során a résztvevők megosztják egymással az emberi jogokkal kapcsolatos ismereteiket, tapasztalataikat. Az emberi jogok bármelyike
Harc a vagyonért és a hatalomért • Egészség
• Globalizáció
• Szegénység
Szimulációs játék, melynek során a játékosok
belekóstolnak a gazdagságért és a hatalomért folyó küzdelembe, és szembesülnek az egyenlőtlenséggel, valamint a szegénységgel járó igazságtalanságokkal.
Az egyenlő méltósághoz való jog és a
jogegyenlőség
A megfelelő életszínvonalhoz való jog
Az egészséghez, az élelemhez és a 
lakhatáshoz való jog
Azt nézd, mire képes! • Diszkrimináció és intolerancia
• Fogyatékosság és fogyatékosságalapú
társadalmi megkülönböztetés
• Gyermekek
Szimulációs gyakorlat, melynek célja, hogy felébressze a fogyatékossággal élő emberek iránti empátiát. Olyan témákkal foglalkozik, mint a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának akadályai, illetve a fogyatékossággal élők jogainak alapvető emberi
jogokként való elismerése.
A hátrányos megkülönböztetés tilalma
Az egyenlő méltósághoz való jog és a 
jogegyenlőség
A társadalombiztosításhoz és a szociális 
ellátórendszerhez való jog
Változnak az idők • Globalizáció
• Oktatás
• Vallás és meggyőződés
A résztvevők megbeszélik, hogyan jönnek létre és miként szilárdulnak meg bizonyos meggyőződések, vélekedések, valamint azt is, hogy ezek miért és hogyan változnak az idők során. Gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság
A vélemény és a kifejezés szabadsága
A közösség kulturális életében való
részvétel joga
A sport mindenkié • Egészség
• Fogyatékosság és fogyatékosságalapú
társadalmi megkülönböztetés
• Kultúra és sport
Nagyon dinamikus gyakorlat, melynek során a résztvevők képzelőerejük segítségével kreatív módon új játékokat találnak ki. A testi és lelki egészséghez való jog
Az egyenlő méltósághoz való jog és a
jogegyenlőség
A pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez
való jog
Tégy egy lépést előre! • Diszkrimináció és intolerancia
• Emberi jogok általában
• Szegénység
Mindenki egyenlő, de egyesek egyenlőbbek a többieknél. Ebben a gyakorlatban a résztvevők különböző szerepeket kapnak, és aszerint lépnek előre, hogy az általuk játszott személyeknek milyen esélyeik és lehetőségeik
vannak az életben.
Az egyenlő méltósághoz való jog és a
jogegyenlőség Az oktatáshoz való jog
A jó egészség és a jóllét biztosításához
szükséges életszínvonalhoz való jog
Két város meséje • Állampolgárság és részvétel
• Környezet
• Munka
Táblás játék, amelyben a játékosok eldöntik, milyen városban szeretnének élni, és milyen társadalmi szolgáltatásokat szeretnének igénybe venni. Mindeközben olyan témákkal foglalkoznak, mint a társadalmi szolidaritás,
az adófizetés vonatkozásai, valamint a helyi demokrácia fontossága.
A szociális biztonsághoz jog
A tulajdonhoz való jog
A megfelelő életszínvonalhoz való jog
Terrorizmus • Béke és erőszak
• Globalizáció
• Háború és terrorizmus
A résztvevők szituációs kártyák segítségével megvitatják, hogy mitől számít egy cselekmény terrorcselekménynek, és meghatározzák, mi a
terrorizmus.
Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
A kínzás és a megalázó bánásmód tilalma
A békéhez való jog
Kődobálás • Béke és erőszak
• Gyermekek
• Háború és terrorizmus
Ez a gyakorlat szerepjáték segítségével
vizsgálja, hogy az emberek miért követnek el erőszakos cselekményeket.
Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
A jogalanyiság elismeréséhez való jog
A törvény előtti egyenlőséghez való jog
Idővonal • Emberi jogok általában
• Emlékezet
• Vallás és meggyőződés
A résztvevők közösen idővonalat készítenek, amelyen bejelölik az emberi jogok fejlődésében fontos szerepet játszó eseményeket i.e. 2000-
től napjainkig, illetve megpróbálják elképzelni a jövőt.
Az oktatáshoz és az emberi jogi neveléshez való jog
Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
A vallás és meggyőződés szabadsága
Szavazzunk vagy ne szavazzunk? • Állampolgárság és részvétel
• Demokrácia
• Emberi jogok általában
A résztvevők felmérést készítenek saját környezetükben a politikai választásokon való részvételről és az állampolgári aktivitásról. Az ország közügyeiben és a szabad
választásokon való részvétel joga
A vélemény és a kifejezés szabadsága
A békés gyülekezéshez és egyesüléshez
való jog
Szakszervezeti tárgyalás • Állampolgárság és részvétel
• Demokrácia
• Munka
Szimulációs gyakorlat, melynek során
a munkáltató, a munkavállalók és a
szakszervezeti képviselők egyeztetnek
a bérekről és a foglalkoztatási feltételekről.
A munkához való jog
A méltányos munkafeltételekhez való jog
A szakszervezet alakításának és az ahhoz való csatlakozásnak a joga, valamint a sztrájkjog
Erőszak az életemben • Béke és erőszak
• Egészség
• Háború és terrorizmus
A résztvevők az emberek közötti közvetlen erőszakkal kapcsolatos saját tapasztalataikból kiindulva foglalkoznak az erőszak témájával. Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
Gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság
A kínzás és a megalázó bánásmód tilalma
Az élet szövedéke • Egészség
• Globalizáció
• Környezet
A résztvevők játékos formában felépítenek
egy globális tápláléklánc-hálózatot.
Ennek keretében megvizsgálják az élőlények és az élettelen dolgok kölcsönhatásait, továbbá az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt
elkerülhetetlen hatásait és következményeit.
TAz élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
A népek joga, hogy szabadon rendelkezzenek
természeti kincseik és erőforrásaik felett
A vallás és meggyőződés szabadsága
Amikor eljön a holnap • Béke és erőszak
• Globalizáció
• Média
A résztvevők információs lapok segítségével beszélgetnek, és olyan kérdéseket járnak körül, mint a társadalom bűnözőkkel szembeni védelme, a bűnelkövetők emberi jogai, valamint
a halálbüntetés.
Az élethez való jog
A kínzás és a megalázó bánásmód tilalma
Az egyenlő méltósághoz való jog
Hová állsz? • Állampolgárság és részvétel
• Emberi jogok általában
• Szegénység
A véleményvonal módszerére épülő
gyakorlatban a résztvevőknek szó szerint ki kell állniuk a véleményük mellett.
Az emberi jogok mindegyike
Ki vagyok te? • Társadalmi nem
• Diszkrimináció és intolerancia
• Vallás és meggyőződés
A gyakorlat kiscsoportos beszélgetéssel,
ötleteléssel, rajzolással és közös  beszélgetéssel segít feltárni az identitás
fogalmához kapcsolódó témákat.
Az egyenlő méltósághoz való jog és a
jogegyenlőség
A hátrányos megkülönböztetés
tilalma
Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
Munka és család • Diszkrimináció és intolerancia
• Munka
• Társadalmi nem
Szerepjáték, mely többek között olyan témákkal foglalkozik, mint a reprodukciós jogok és a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés a munkahelyen. A szabadon megválasztott munkához és a szakszervezetekbe való belépéshez fűződő jog 
A házasságkötéshez és családalapításhoz
fűződő jog
A hátrányos megkülönböztetés tilalma
Emberi jogi naptár • A témakörök mindegyike Jeles napok, amikor a világ különböző pontjain megemlékezünk az emberi jogokról, tisztelgünk az emberi jogi hősök emléke előtt, felidézzük az
emberi jogokat ért jogsérelmeket, és megünnepeljük a sikereket. A listába az ENSZ által elismert, illetve civil szervezetek által számon tartott világnapok, valamint történelmi
események évfordulói kerültek.
Az emberi jogok mindegyike
Jégtörők és bemelegítő gyakorlatok • Bármelyik témához, illetve a Kompaszban található bármelyik gyakorlat kiegészítésére Az itt ismertetett jégtörő és bemelegítő
gyakorlatok nemcsak a pozitív légkör megteremtésében segítenek, hanem az emberi jogi témákkal való szórakoztató ismerkedéshez is jól használhatóak.
Az emberi jogok mindegyike
Áttekintő gyakorlatok • Bármelyik témához, illetve a
Kompaszban található bármelyik
gyakorlat kiegészítésére
Az áttekintés elengedhetetlen része az ebben a kézikönyvben alkalmazott módszertani megközelítés, a tapasztalati tanulás folyamatának. Az itt ismertetett gyakorlatok egyszerű és szórakoztató módon segítik, hogy a résztvevők tanuljanak  tapasztalataikból. Használhatjuk őket az egyes
Kompasz-gyakorlatok után, de nem  helyettesíthetik a részletes feldolgozást és értékelést.
Az emberi jogi neveléshez való jog
Az oktatáshoz való jog
A részvételhez való jog