Egy kép többet mond ezer szónál, és a kamera nem hazudik – vagy mégis?

A gyakorlatról

A gyakorlatban a résztvevők az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának cikkeit társítják képekhez.

Érintett jogok

Az emberi jogok mindegyike

Célok

• Az emberi jogok mindennapi életben játszott szerepének tudatosítása
• Vizuális készségek, értő figyelem és kommunikációs készségek fejlesztése
• Az empátia és az emberi méltóság tiszteletének erősítése

Eszközök

• 20–30 fénykép, megszámozva
• Egy nagy asztal
• Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának cikkei a falra kifüggesztve (a rövidített verziót lemásolhatjuk a 480. oldalról)

Jeles nap
 • október 25.Művészek nemzetközi napja

A gyakorlat menete

Helyezzük el a képeket egy nagy asztalon.

 1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy önállóan dolgozzanak.
 2. Olvassuk fel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egy cikkét, és írjuk fel a táblára / flipchartra.
 3. Kérjük meg a résztvevőket, hogy válasszák ki azt a fényképet, amely szerintük a legjobban jeleníti meg a cikket.
 4. Kérjünk meg mindenkit, hogy egymás után mondják el, melyik képet választották, és miért.
 5. Jegyezzük fel, mely képek lettek kiválasztva; írjuk fel a sorszámukat a táblára.
 6. Válasszunk még 4-5 cikket a Nyilatkozatból, és sorban ezeket is dolgozzuk fel ugyanilyen a módon. (Válogassunk úgy, hogy legyen egy-egy példa a polgári és politikai, valamint a szociális és gazdasági jogok közül is.)

Feldolgozás és értékelésGoto top

Kezdjük a gyakorlat áttekintésével, majd folytassuk annak megbeszélésével, hogy mit tanultak a résztvevők.

 • Különböző képeket választottatok a különböző körökben, vagy úgy gondoltátok, egy‑két kép mindegyik jogot lefedi?
 • Választottátok-e többen ugyanazt a képet az egyes körökben, vagy mindenkinek eltérő benyomása volt azzal kapcsolatban, hogy mi ábrázolja a legpontosabban az egyes jogokat? Mit mond ez el arról, hogy milyennek látjuk a világot?
 • Nézzük végig a listát a táblán. Mely fényképeket választotta a csoport a legtöbbször? Mi miatt voltak különlegesek ezek a képek? Miért lettek ezek többször kiválasztva? Számított-e a kép mérete és színvilága, vagy az volt a fontos, ami a képen szerepel?
 • Volt-e olyan kép, amelyet több különböző jog ábrázolására is kiválasztottatok?
 • Van-e köztetek olyan, aki egy-egy kép kapcsán nem értett egyet mások értelmezésével?
 • Voltak-e olyan képek, amelyeket egyszer sem választott ki senki? El tudjátok-e képzelni, hogy akár ezek is jelképezhetnek valamilyen emberi jogot? Melyiket?

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

Ne szabjunk határt annak, hogy hányszor lehet ugyanazt a képet kiválasztani. Egy körön belül többen is választhatják ugyanazt a képet, és különböző körökben is ki lehet választani ugyanazt. Így egy adott kép akár jelképezheti ugyanazt a jogot több ember számára is, vagy különböző jogokat különböző emberek számára.

A képek összeválogatásához segítségképpen olvassuk el az 1. fejezet A Kompasz gyakorlatainál "Alkalmazott módszerek" című részét.

Ebben a gyakorlatban fontos, hogy a képek sok szempontból mutassák be a világunkat: legyenek köztük egyénekről és csoportokról, különböző életkorú, kultúrájú és képességű emberekről készült képek. Legyenek vidéki és városi, ipart és mezőgazdaságot ábrázoló képek, és olyanok, amelyek különböző munkákat és szabadidős tevékenységet végző embereket ábrázolnak. A képek beszámozáskor ne próbáljunk semmilyen rendszert alkalmazni. A számozásnak csupán az a célja, hogy könnyen beazonosíthatók legyenek a képek.
Ne felejtsük el ellenőrizni, védi-e szerzői jog a képeket és fotókat, amelyeket használni szeretnénk.

A csoporton és a tagok vizuális készségein múlik, hogy mennyire kell iránymutatást adnunk a résztvevőknek a képek értelmezéséhez és elemzéséhez. Érdemes lehet egy-két kép közös elemzésével kezdeni a gyakorlatot.

VariációkGoto top

Megkérhetjük a résztvevőket arra is, hogy válasszák ki azt a képet, amely szerintük az emberi jogok fogalmát általánosságban a legjobban kifejezi. Miután mindenki választott egy képet, kérjük meg őket, hogy indokolják választásukat.

Készíthetünk másolatot Pancho rajzaiból is (ld. 5. fejezet ), és megkérdezhetjük a résztvevőket, hogy szerintük melyik kép melyik emberi jogot ábrázolja.

IHa képek helyett szívesebben használnánk videót, akkor érdemes elvégezni a "Most mutassd meg!" gyakorlatot, amelyben drámajátékon keresztül fedezik fel a résztvevők, mit is jelentenek számukra az emberi jogok. Javasolhatjuk a résztvevőknek, hogy vegyék fel videóra a jeleneteiket, és osszák meg a felvételeket az interneten (pl. youtube, instagram stb.).

Javaslatok a folytatáshozGoto top

„Emberi jogi látkép” címmel indítsunk projektet a résztvevőkkel, melynek keretében a saját környezetükről készítenek fényképeket. Ha a résztvevőknek nincs saját telefonjuk/fényképezőgépük, kölcsönözzünk eszközöket számukra.

A "Most nézd az én szememmel!" című gyakorlatnál a résztvevők emberi jogi „szemüvegen” keresztül nézve fedezik fel és fotózzák saját környezetüket.

Vizuális élmények azonban nemcsak képeken keresztül juthatnak el hozzánk, hanem a különböző helyzeteken és eseményeken keresztül is. A"Tégy egy lépést előre!" című gyakorlatnál a diszkrimináció szemmel látható formában is megnyilvánul.

Javaslatok a cselekvésreGoto top

Rendezzünk kiállítást az „Emberi jogi látkép” projekt fényképeiből. A következő oldalakon található javaslatok alapján plakátokat is készíthetünk, amelyeket szintén bemutathatunk a kiállítás keretében.

 

További képjátékok