Az értékalapú ifjúsági munkában és a nemformális nevelésben részt vevők közül sokak számára a Kompasz mostanra alapmű lett, mely már több mint 30 nyelven olvasható, többek között arab, japán, izlandi és baszk fordításban. Miközben egyes országokban bekerült az iskolai oktatásban használandó kézikönyvek közé, másutt kifejezetten ellenjavalt az iskolai alkalmazása. A Kompasz kalandos európai sorsa jól tükrözi, mennyire eltérő lehet az emberi jogi neveléshez való hozzáállás: emitt támogatják, amott ellenzik, egyesek méltatják, mások megvetik.

A Kompasz sikere után annak „kistestvére”, a gyermekek emberi jogi neveléséhez készült Kiskompasz kézikönyv is gyorsan népszerűvé vált. Mindkét kiadvány segíti az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről című dokumentumban foglaltak gyakorlati megvalósítását.

A Kompasz és a különböző nyelveken elérhető fordítások megjelenésének köszönhetően az emberi jogi nevelés felkerülhetett az ifjúsági munka napirendjére, és beépülhetett számtalan iskola tantervébe. Sok országban jött létre országos emberi jogi képzési hálózat az emberi jogi szervezetek és képzők munkájának támogatására, hogy az emberi jogi nevelés Európa-szerte egyre több gyermek és fiatal számára válhasson elérhetővé. A fiatalok emberi jogi neveléséről szóló Élni, tanulni és tenni az emberi jogokért (Living, Learning, Acting for Human Rights) címmel 2009-ben Budapesten rendezett fórum résztvevői hangsúlyozták az emberi jogi nevelés fontosságát a mai világban[i]:

„A jogi eszközök nem elegendőek az emberi jogok védelméhez és előmozdításához. Az emberi jogi nevelés – az emberi jogokról, az emberi jogokon keresztül, az emberi jogokért történő tanulás – kiemelkedő szerepet játszik abban, hogy mindenki ismerje, értse, védje és támogassa az emberi jogokat.

A fiatalok emberi jogi neveléséhez készült Kompasz kézikönyv használatával a fiatalok által és a fiatalokért végzett munka egyértelműen megmutatta, hogy az Európa Tanács számíthat a fiatalok áldozatkészségére, szenvedélyes elkötelezettségére és rátermettségére annak érdekében, hogy az emberi jogi nevelés sok más fiatal számára is valósággá válhasson. […] Az ifjúsági munka és a nemformális tanulás terén szerzett tapasztalatokat – egyebek között a formális és a nemformális tanulás egymást kiegészítő jellegére vonatkozó tanulságokat – sikerült beépíteni az emberi jogi neveléssel kapcsolatos munkába.

Az emberi jogi nevelés nem lehet kizárólag a civil szervezetek és az ifjúsági szervezetek feladata, nem alapulhat egyedül önkéntesek munkáján. Az államoknak is komoly felelőssége van az emberi jogi nevelés megvalósítása terén. Fontos, hogy felkarolják, támogassák és továbbvigyék az emberi jogi nevelés ügyét, mégpedig olyan módon, hogy egyaránt jusson szerep a formális és a nemformális oktatási-képzési szektornak.”

Az emberi jogi neveléssel foglalkozók számára a Kompasz mostanra szinte az emberi jogi nevelés szinonimájává vált. Pedig az emberi jogi nevelés jóval többet jelent, mint a Kompasz. Ez a kézikönyv irányt mutat és módszereket kínál az emberi jogi neveléshez, de az egyéni megoldások és eszközök megválasztása az emberi jogi foglalkozást tartó személyre és – végső soron – a tanulókra marad.

A Kompasz nem emberi jog – az emberi jogi nevelés azonban az.

A Kompasz aktualizálása

A Kompasz megszületését követő első évtizedben rohamosan változtak az emberi jogokat és az emberi jogi nevelést érintő problémák és kihívások. Ezek között említhető a globalizációs folyamatok felgyorsulása, a terrorizmus fokozódása és a terrorizmus ellen indított globális háború, az emberi tevékenységek okozta éghajlatváltozás, a Grúzián, Ukrajnán és több arab országon végigsöprő forradalmi hullám, az internet elterjedése, az iraki és az afganisztáni háború, a 2004-es és 2011-es cunami, a fukusimai atomerőmű-baleset és még sok más esemény. Egyik válság követte a másikat, és a Kompasz bizonyos területeken idejétmúlttá is vált. Ezért 2012-ben megjelent az átdolgozott és frissített kiadás.

Elsődleges szempont volt, hogy a Kompasz 2012. évi kiadása a XXI. század második évtizedében is időszerű legyen. Figyelembe vettük a felhasználóktól – elektronikusan és hagyományos módokon – kapott visszajelzéseket, valamint a „történelmi fejleményeket”: a 2002-ben lényegesnek ítélt kérdések egy része veszített jelentőségéből a tíz év alatt, ugyanakkor számos új probléma került az érdeklődés homlokterébe. Ennek eredményeként született meg a Kompasz 2012. évi kiadása, amely a korábbiakat továbbfejlesztve elegyítette a régit az újjal. Az olvasók és az emberi jogokkal foglalkozók az aktuális problémákat boncolgató háttéranyagokat és azokhoz kapcsolódó új gyakorlatokat találhattak a kötetben, mindemellett továbbra is érvényesültek az eredeti elvek: lehetőség az ellentmondásos és megosztó kérdések megvitatására, a tanuló-központúság, valamint az aktív cselekvés elősegítése.

What's different in this reprint?

In this 2015 reprint you will find chapters 1-4 exactly as they are in the 2012 edition. What is different is that the extensive background information of chapter 5 is missing. This is not to imply that the background information is unimportant; it is indeed very important! The detailed information about the nineteen themes is available online at www.coe.int/compass where it can more easily be kept updated. In this 2015 reprint you will find a shorter chapter 5 containing summaries of the themes and an invitation to help keep the background material up to date and relevant through providing feedback.

Our intention is that this 2015 reprint will fulfil practitioners' needs for a hands-on manual for human rights education that is sufficient and practical. Having the background information on the Council of Europe website ensures that the information can be kept up to date. Furthermore, by not printing the 160 pages of background information we have produced a manual that is lighter in weight, cheaper and helps protect the environment by saving on paper.

A Kompasz alapját képező értékek és megközelítésmódok azonban továbbra is teljességgel érvényesek. Tehát a Kompasz legyen:

Elégséges: A felhasználók találjanak meg benne mindent, amire szükségük van ahhoz, hogy elinduljanak vagy továbbhaladjanak a fiatalok emberi jogi nevelésének útján.

Használatra kész: A javasolt gyakorlatokhoz ne legyen szükség további forrásokra és hosszas előkészítésre.

Naprakész és a fiatalok számára releváns: A gyakorlatok és az emberi jogi témák könnyen kapcsolhatók a kamaszokat és a fiatalokat foglalkoztató problémákhoz, az ő látásmódjukhoz.

Gyakorlatias és tapasztalati: Minden gyakorlat tartalmaz arra vonatkozó javaslatot, hogy miként lehet a tanultakat cselekvéssé formálni, hogy ne csupán intellektuális szinten, hanem a cselekvés szintjén is bevonódjanak a résztvevők.

Formális és nemformális nevelési helyzetekben egyaránt alkalmazható: Habár ezek a gyakorlatok nemformális képzési helyzetre lettek kidolgozva, némi átalakítással – például az időtartam módosításával – iskolai, tantermi környezetben is használhatók.

Adaptálható: Minden gyakorlat az adott helyzethez, csoporthoz és társadalmi környezethez igazítható. A gyakorlatleírásnál található variációs lehetőségek segíthetnek a gyakorlat személyre szabásában, továbbfejlesztésében.

Jó kiindulási pont: Az érdeklődő képzők, pedagógusok, oktatók számos ötletet, javaslatot találnak a könyvben, ha szeretnének jobban elmélyedni bizonyos témákban, és többet megtudni az emberi jogokról.

Általános és holisztikus: A Kompasz bármilyen emberi jogi témához, a tanulók előzetes tudásától függetlenül használható. Módszertani szempontból inkluzív és holisztikus megközelítést alkalmaz, egyszerre irányul az értékek, az attitűdök, a készségek és az ismeretek fejlesztésére.

Vágjunk bele!

A Kompasz azoknak íródott, akiket érdekelnek az emberi jogok, és szeretnének emberi jogi neveléssel foglalkozni. A Kompasz kézikönyvet azok is jól használhatják, akik most találkoznak vele először, és nem rendelkeznek semmilyen, az emberi jogokra, az emberi jogi nevelésre vagy a kézikönyvben tárgyalt témakörökre vonatkozó előzetes tudással, továbbá nincs semmilyen tanítási, tréneri, képzői tapasztalatuk. A kötetben részletes információk találhatók arról, hogyan érdemes a gyakorlatokat levezetni, miként lehet azokat a tanulók igényeihez és az adott körülményekhez igazítani, illetve továbbfejleszteni. Külön rész foglalkozik a tanároknak szóló tanácsokkal. Előfordulhat, hogy első ránézésre az „emberi jogi cselekvés” egyesek számára problematikusnak tűnik, ezért 3. fejezetben részletesen foglalkozunk ezzel a témával, és bemutatjuk, milyen szerepet tölt ez be a tanulási folyamatban.

A Kompasz az emberi jogi neveléshez önállóan használható információforrás, eszköz- és ötlettár. Következésképp számtalan módon használható, és nincs megszabva, honnan, melyik oldalon kellene elindulni. Mindemellett úgy gondoljuk, hogy érdemes a könyv elején található tartalomjegyzék áttekintésével kezdeni, majd általánosságban ismerkedni a kötet felépítésével és tartalmával. Sokan lesznek, akiket elsősorban a gyakorlatok érdekelnek majd. Ez rendben is van, mégis javasoljuk legalább az 1.3. alfejezet[V1] („Hogyan használjuk a Kompaszt az emberi jogi nevelésben?”) elolvasását a gyakorlatok megkezdése előtt.

 

Reméljük, hogy olvasóink örömmel forgatják majd a Kompasz magyar kiadását. Kérjük, hogy a weboldalon található visszajelző lap segítségével jelezze felénk, hogyan lenne érdemes kiegészíteni, továbbfejleszteni a Kompaszt, hogy az minél jobban segítse az Ön munkáját.


[i] A fórum résztvevőinek üzenete, megjelent a Living, Learning, Acting for Human Rights [Élni, tanulni és tenni az emberi jogokért] fórumról szóló beszámolóban, szerző: Gavan Titley, Európa Tanács, 2010. https://www.coe.int/en/web/youth/-/living-learning-acting-for-human-rights.