A Kompasz jelen kiadása a fiatalok szempontjából különösen fontos 19 globális emberi jogi téma köré épül, melyek az Európa Tanács, a Kompasz szerkesztői és szerzői, valamint emberi jogi aktivisták közötti egyeztetési és véleményezési folyamat eredményeként kerültek kiválasztásra.

A Kompasz azért született, hogy legyen egy olyan kézikönyv az emberi jogi nevelésről, amelyet bárki használni tud, függetlenül attól, hogy mennyi előzetes tudással rendelkezik. Ehhez
olyan háttéranyagot kellett összeállítani, amely kielégíti az emberi jogokban és a kapcsolódó témákban még kevésbé jártas olvasók igényeit, egyszerű, de nem leegyszerűsítő, lényegre törő, mégis elégséges információt kínál. Az információk helyességének, naprakész voltának és kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében a fejezetek megírását hosszas és alapos tervezési, szerkesztési és ellenőrzési folyamat előzte meg.

Ennek a folyamatnak az eredménye az 5. fejezet, amely a 19 globális emberi jogi téma mindegyike kapcsán kitér az alábbiakra:

  • Definíciók és kulcsfogalmak;
  • Emberi jogi problémák, dokumentumok és intézmények;
  • A fiatalokat leginkább érintő emberi jogi kérdések;
  • Az olvasónak szánt kérdések, amelyek segítenek átgondolni a felvetett témákat, dilemmákat;
  • Az Európa Tanács szerepe és munkája,
  • Források, kapcsolódó szervezetek, hasznos linkek és ajánlott olvasmányok.

The background information on "General Human Rights" is found in chapter 4 of the manual; there is therefore no specific section for it in this chapter.