Az alábbi emberi jogi naptár azoknak a jeles napoknak a frissített gyűjteménye, amelyeken a világ különböző pontjain megemlékezünk az emberi jogokról, tisztelgünk az emberi jogi hősök emléke előtt, felidézzük az emberi jogokat ért jogsérelmeket, és megünnepeljük a sikereket. A listába az ENSZ által elismert, illetve civil szervezetek által számon tartott világnapok, valamint évfordulók – pl. történelmi események dátuma, valamint kiemelkedő emberi jogi aktivisták születésnapja – kerültek. A lista nem kimerítő és nem is végleges; csupán kiindulási alap, amelyet mindenki kiegészíthet a saját maga választotta jeles napokkal.
A naptárt lemásolhatjuk plakát formájában, és kitehetjük a falra: ezzel felkelthetjük az érdeklődést az emberi jogi témák iránt, hiszen a lista jól tükrözi azok változatosságát, sokféleségét. Kezdeményezhetünk beszélgetést például ezekkel a kérdésekkel: Mindegyik felsorolt világnapról vagy eseményről hallottatok már? Melyek azok a fontos helyi és országos emléknapok, amelyeket felvennétek a listába?
A 2. fejezetben lévő összes gyakorlathoz tartozik (legalább) egy jeles nap. A naptár célja, hogy segítséget nyújtson az éves emberi jogi nevelési program kidolgozásához; kezdhetünk minden hetet vagy hónapot egy-egy éppen aktuális témát feldolgozó gyakorlattal. Május 3-án, a sajtószabadság világnapján elvégezhetjük például a Címlap gyakorlatot, november 25-én, a nők elleni erőszak felszámolásának világnapján pedig esetleg a Családi ügy címűt. De választhatja a csoport azt is, hogy aktívan részt vesz valamely, azon a napon különböző szervezetek által rendezett eseményen vagy tevékenységben, például bekapcsolódhat egy környezetvédelmi csoport április 22-ére, a Föld napjára tervezett eseményeinek megszervezésébe, vagy részt vehet magán az eseményen.
A cselekvésekhez további ötletadó javaslatok találhatók a Képzők könyve című kézikönyv A kampány tevékenységeinek ABC-je című részében. Az eredményes cselekvés mikéntjére vonatkozó tippek és javaslatok jelen kézikönyv 3. Cselekvés az emberi jogokért című fejezetében olvashatók.
Évről évre fejlődnek az emberi jogokról alkotott ismereteink, ezért remélhetőleg változik majd ez a naptár is. A kézikönyv használóira hárul majd az a feladat, hogy újabb és újabb módokat találjanak az emberi jogok mindennapi megünneplésére. 

 

Dátum Jeles nap Leírás Gyakorlat
január 27. A holokauszt nemzetközi emléknapja Január 27-e a legnagyobb náci haláltábor, az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor felszabadításának napja. Az ENSZ Közgyűlés 2005-ben a náci korszak áldozatainak emlékére nyilvánította ezt a napot a holokauszt nemzetközi emléknapjává. Szófelhő
február
második
keddje
Az internetbiztonság napja Az internetbiztonság napját az Insafe rendezi abból a célból, hogy felhívja a figyelmet az internet, a mobiltelefonok és okoseszközök biztonságosabb és felelősségtudatosabb használatára, különösen a gyermekek és fiatalok körében. Az életem nem show-műsor!
február 12. A vörös kéz napja

A Globális Vörös Kéz Kampány célja a gyermekkatonák bevetésének felszámolása. A Kampányt többek között a következő szervezetek támogatják: Human Rights Watch, Amnesty International, a Német Ifjúsági Vöröskereszt, Terre des Hommes és Plan International.

Kődobálás
február 21. Az anyanyelv nemzetközi napja Az UNESCO 1999 óta hív fel ezen a napon a többnyelvűség és nyelvi sokszínűség iránti széles és nemzetközi elkötelezettségre, ezen belül a veszélyeztetett nyelvek védelmére. Nyelvi akadályok
március 8. Nemzetközi nőnap A nemzetközi nőnapon a nőknek a gazdasági, politikai és társadalmi életben eddig és az ezt követően elért eredményeit ünnepeljük. Az első nemzetközi nőnapot 1911-ben tartották. Az ENSZ 1977-ben nyilvánította hivatalos ünnepé a nemzetközi nőnapot. Úton Egyenlőségföldjére
március 12. Az internetcenzúra elleni világnap 2009. március 12-én tartották meg először a Riporterek Határok Nélkül (Reporters sans frontières) és az Amnesty International kezdményezésére indított világnapot.  
március
15-16.
Az első olyan parlamenti választás Európában, ahol érvényesült az általános választójog 1907-ben került rá sor az Oroszország részét képező finn nagyhercegségben (Finnország végül 1917-ben nyerte el függetlenségét). Szavazzunk vagy ne szavazzunk?
március 21. A költészet világnapja Az UNESCO nyilvánította világnappá 1999-ben. A világnap célja, hogy népszerűsítse a versek olvasását és írását, megjelentetését és oktatását.  
március 21. A rasszizmus elleni világnap 1960-ban ezen a napon nyitottak tüzet a rendőrök az apartheid belső utazási szabályai ellen tiltakozókra, és lőttek agyon 69 békés tüntetőt a délafrikai Sharpeville-ben. Az emléknap 1966-os kinyilvánításakor az ENSZ Közgyűlése felszólította az államok nemzetközi közösségét, hogy fokozza erőfeszítéseit a faji megkülönböztetés minden formájának eltörlésére. Válasz a rasszizmusra
március 22. A víz világnapja A világnapot az Egyesült Nemzetek az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Környezet és fejlődés konferenciáján elfogadott Agenda 21 akciótervében javasolta először hivatalosan. Az 1993 óta tartott világnap célja annak tudatosítása, hogy a vízkészlet-gazdálkodási fejlesztések miként járulnak hozzá a gazdaság termelékenységéhez és a társadalmi jólléthez.  
március 23. Meteorológiai világnap A Meteorológiai Világszervezet (WMO) időjárás-előrejelzési tevékenysége az élelmiszerbiztonság, a vízkészletek és a közlekedés szempontjából egyaránt fontos.   
március 24. A tuberkulózis világnapja 1882-ben ezen a napon számolt be Dr. Robert Koch a tbc-t okozó bacilus felfedezéséről orvostársai előtt Berlinben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben nyilvánította hivatalos emléknappá ezt a napot.  
április 7. Az egészség világnapja Az Egészségügyi Világszervezet 1950-ben nyilvánította világnappá, hogy felhívja a figyelmet a szükségtelen szenvedésre, és tudatosítsa, hogy mennyi mindent kell még tennünk közösen az élet és a jó egészség biztosításához a világban. Csak egy perc
április 7. A tuszik ellen irányuló 1994-es ruandai népirtás nemzetközi emléknapja

Az ENSZ által kijelölt emléknapon arra a több mint egymillió emberre
emlékezik a világ, akiket kevesebb mint három hónap alatt szisztematikusan lemészároltak. Az áldozatok túlnyomó része tuszi volt, de akadtak közöttük a népirtást ellenző hutu és twa lakosok és mások is. 1994. április 7-ét tekintik a népirtás kezdetének.

 
április 8. Roma világnap Ezt a napot 1990-ben nyilvánították a roma kultúrát méltató és a romákat sújtó társadalmi problémákra való figyelemfelhívást szolgáló világnappá. Dosta!
április 23. A könyv és a szerzői jogok világnapja E nap megünneplésével az UNESCO népszerűsíti az olvasást, továbbá támogatja a könyvkiadást és a szellemi tulajdon szerzői jog általi védelmét. A világnapot 1995-ben ünnepeltük először. A könyv világnapja néven is ismert.  
április 24.

Az örmény népirtás áldozatainak emléknapja

1915-ben ezen a napon vette kezdetét a népirtás. Április 24-én Konstantinápolyban (a mai Isztambulban) az oszmán kormányzat utasítására több száz örmény vezetőt és értelmiségit letartóztattak és kivégeztek. Becslések szerint a mészárlások és az azokat követő éhínség következtében 1,5 millió örmény vesztette életét.

 
április 28. A munkavédelem világnapja A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyilvánította világnappá.  
május 1. A munka ünnepe Május elseje a nemzetközi munkásmozgalom ünnepe. Szakszervezeti tárgyalás
május
második
szombatja
A méltányos kereskedelem világnapja A World Fair Trade Organisation (Méltányos Kereskedelem Világszervezete) vezette be. Vigyázz, figyelünk!
május 3. Sajtószabadság világnapja Az UNESCO 1993-ban nyilvánította világnappá a sajtószabadság globális ügyének támogatására, valamint annak elismerésként, hogy a szabad, pluralista és független sajtó nélkülözhetetlen eleme minden demokratikus társadalomnak. Címlap
május 5. Európa-nap (Európa Tanács) Az európai béke és egység éves ünnepe. Két különböző Európa-nap létezik: az Európa Tanácsé május 5-én és az Európai Unióé május 9-én. Te is más vagy – te sem vagy más
május 8. A Vöröskereszt és a Vörös Félhold napja A Vöröskereszt napján a Vöröskereszt és a Vörös Félhold nevű szervezet által világszerte végzett munka előtt tisztelgünk. Emberi jogi bingó
május 8–9. A második világháborúban elhunytakra való
emlékezés és a megbékélés ideje
Az ENSZ Közgyűlése 2004-ben nyilvánította emléknappá mindazok emlékére, akik a második világháborúban életüket vesztették. Szófelhő
május 15. A család nemzetközi napja 1993-ben nyilvánította nemzetközi nappá az ENSZ Közgyűlése, hogy rávilágítson a családok által megélt problémákra és a családok szükségleteire. Munka és család
május 15. A lelkiismereti okból történő katonai szolgálat-megtagadás nemzetközi napja A War Resisters’ International elnevezésű háborúellenes szövetség kezdeményezte, hogy ezzel előmozdítsa a háború okaival szembeni erőszakmentes fellépést, valamint világszerte támogassa és összekösse a háborúban és háborús felkészülésben való részvételt megtagadó személyeket.  
május 17. A homofóbia és transzfóbia elleni 
világnap
Az Egyesült Nemzetek közös programja a HIV/AIDS-ről (UNAIDS).
Koordinátora a Párizsban székelő IDAHO Bizottság.
Beszéljünk a szexről!
május 17. Az információs társadalom világnapja 2005-ben vezette be az ENSZ, hogy világszerte ráirányítsa a figyelmet az internet és az új technológiák okozta társadalmi változásokra. Céljai közé tartozik a digitális szakadék áthidalása is.  
május 21. Terrorizmusellenes
nap
A terrorizmusellenes nap célja a terrorizmus és az erőszak valamennyi formája elleni fellépés, a béke és erőszakmentesség népszerűsítése. Indiában kezdeményezték, tekintettel arra, hogy az országban évről évre fiatalok ezreit csalogatják terrorista kiképzőtáborokba és szervezetekbe. Terrorizmus
május 21. A kulturális sokszínűség világnapja a párbeszédért és a fejlődésért 2002-ben vezette be az ENSZ a jólét, a fenntartható fejlődés és a békés együttélés globális megvalósulásához szükséges kulturális sokszínűség védelmére. Jövőink
május 22. A biológiai sokféleség világnapja 2000-ben vezette be az ENSZ Közgyűlése a biodiverzitás megóvása érdekében. E világnap dátuma korábban december 29. volt.  
május utolsó
szerdája
A kihívás napja A Nemzetközi Szabadidősport Szövetség (TAFISA) rendezi meg minden évben. A világ minden sarkából származó közösségek versenyeznek, hogy melyikük tudja a lehető legtöbb embert testmozgásra ösztönözni. A sport mindenkié
május utolsó
péntekje
Európai szomszédok napja A szomszédok napja Párizsból indult 1999-ben, de mostanra világszerte elterjedt, és az Európa Tanács, az Európai Parlament, továbbá a helyi önkormányzatok, városok támogatását is élvezi. Célja, hogy utcabálok és hasonló összejövetelek szervezésével erősítse az összetartást a helyi közösségekben. Virágozzék ezer virág
május 29. Az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja 2002-ben vezette be az ENSZ a békefenntartó műveleteiben szolgáló férfiak és nők professzionalizmusának, áldozatkészségének és bátorságának elismerésére, valamint azok emlékére, akik életüket áldozták a béke ügyéért.  
május 31. Dohányzásmentes világnap 1987-ben indult az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére. Mindenkit arra hív fel, hogy 24 órán át tartózkodjon a dohányzás minden formájától. Ezzel a dohányfogyasztás elterjedtségére és egészségügyi kockázataira kívánja felhívni a világ figyelmét.  
június 4. Az agresszió ártatlan gyermekáldozatainak
nemzetközi napja
Ezen a napon 1982 óta emlékezünk meg a fizikai, mentális és érzelmi bántalmazást elszenvedő számtalan gyermekről. A világnap felhívja a figyelmet a gyermekjogok védelmének szükségességére. Lehet másképp?
június 5. Környezetvédelmi világnap 1972-ben indította el az ENSZ Közgyűlése, hogy a környezet megőrzésének és védelmének szükségességére figyelmeztessen. Mutasd az ujjad!
június 12. A gyermekmunka elleni világnap A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2002-ben szervezte meg a gyermekmunka elleni első világnapot. Ashique története
június 17. Az elsivatagosodás és aszály elleni 
küzdelem világnapja
1995-ben nyilvánította világnappá az ENSZ, hogy rávilágítson a nemzetközi együttműködés fontosságára az elsivatagosodás és az aszályok következményei elleni harcban, és hogy elősegítse az Elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ egyezmény végrehajtását.  
június 20. Menekültek világnapja 2000-ben nyilvánította világnappá az ENSZ Közgyűlés, a menekültek helyzetére vonatkozó 1951-es ENSZ egyezmény 50. évfordulója alkalmából. Bejöhetek?
június 23. Az ENSZ közszolgálati napja Bevezetésével az ENSZ a közszolgálatnak a fejlesztés folyamatában betöltött szerepére kíván rávilágítani.  
június 26. A kábítószerrel való visszaélés és az illegális
kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem nemzetközi napja
1987-ben jelölte ki ezt a napot az ENSZ Közgyűlés, hogy erősítse a fellépést és az együttműködést a kábítószer-visszaéléstől mentes nemzetközi közösség megvalósítása érdekében.  
június 26. A kínzás áldozatai támogatásának világnapja Az ENSZ által 1997-ben kihirdetett világnap céljai a kínzás teljes felszámolása, valamint az 1984-ben elfogadott Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok ellen betartatása. A világnap az Egyezmény hatálybalépése napjának (1987. június 26.) állít emléket. Chahal kontra Egyesült Királyság
július első
szombatja
A szövetkezetek nemzetközi napja 1992-ben hirdette ki az ENSZ Közgyűlése. A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének centenáriumára emlékező világnap annak elismerése, hogy a szövetkezetek elengedhetetlenül fontos szerepet töltenek be a fejlődés folyamatában.  
július 11. Népesedési világnap 1989-ben hirdette ki az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP), hogy ráirányítsa a figyelmet a népesedési kérdések sürgősségére és fontosságára.  
július 18. Nelson Mandela nemzetközi nap 2009-ben nyilvánította az ENSZ július 18-át „Nelson Mandela nemzetközi nappá”, hogy elismerje mindazt, amit az egykori dél-afrikai elnök a béke és szabadság kultúrájáért tett. Hősnők és hősök
augusztus 2. A roma és szinti holokauszt emléknapja Az emléknap annak a közel háromezer férfinak, nőnek és gyermeknek állít emléket, akiket az ún. „cigány családi tábor” likvidálásakor, 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakán gyilkoltak meg a nácik a birkenaui gázkamrákban.  
augusztus 6. Hirosima-nap Az emléknapon a japán Hirosimára 1945-ben ledobott első atombomba áldozataira emlékezünk.  
augusztus 9. A világ bennszülötteinek nemzetközi napja 1994-ben hirdette ki az ENSZ Közgyűlés a világ bennszülött népeit megillető jogok előmozdítása és támogatása érdekében. Makah bálnavadászat
augusztus 12. Nemzetközi ifjúsági nap 1999-ben vezette be az ENSZ, hogy világszerte felhívja a figyelmet az ifjúsággal kapcsolatos kérdésekre. Jövőink
augusztus 21. A terrorizmus áldozatainak világnapja Az ENSZ 2017-ben vezette be. Ezen a napon a terrorizmus áldozatai előtt tisztelgünk. Terrorizmus
augusztus 23. A rabszolga-kereskedelemről és annak eltörléséről való megemlékezés nemzetközi
napja
Az UNESCO ezzel a nappal az atlanti-óceáni rabszolgakereskedelemre emlékeztet, és a karib-tengeri Santo Domingóban 1791. augusztus 23-án indult rabszolgafelkelésnek állít emléket. A felkelés végül a haiti forradalomhoz vezetett, és előmozdította az emberi jogok ügyét. Idővonal
augusztus 23. A totalitárius diktatúrák áldozatainak
európai emléknapja
Ezen a napon a nácizmus és a kommunizmus áldozataira emlékezünk.  
szeptember 8. Az írni-olvasni tudás világnapja Az UNESCO által meghirdetett ünnepnapot 1966-ban tartották meg először. Célja, hogy felhívja az egyének, közösségek és társadalmak figyelmét az írni-olvasni tudás fontosságára. Oktatást mindenkinek?
szeptember
15.
A demokrácia nemzetközi napja 2007-ben hirdette meg az ENSZ. Kölcsönös kapcsolatok
szeptember
18.
Az egyenlő díjazás világnapja A BPW (Business and Professional Women) nemzetközi szövetség kezdeményezte, hogy felhívja a figyelmet a nemek közötti bérszakadékra. 2019- ben az ENSZ világnappá nyilvánította, első alkalommal 2020-ban ünnepelték. Az egyenlő díjazás európai napját az EU-ban és az egyes országokban minden évben más-más napon tartják. Eltérő bérek
szeptember
19.
A választójog napja 1893-ben ezen a napon adta meg Új-Zéland a választójogot a nőknek, és vált ezzel az első olyan országgá, amely általános választójogot vezetett be. Vitassuk meg!
szeptember
21.
A béke nemzetközi napja 1981-ben hirdette ki az ENSZ Közgyűlése a globális fegyvernyugvás és erőszakmentesség napjaként. A felhívás célja, hogy ezen a napon minden fegyveres konfliktusban álló nemzet és nép szüneteltesse a harcokat. Mecset Alvóvárosban
szeptember
28.
Információszabadság világnapja Az információszabadságot szorgalmazó, a világ különböző tájain működő szervezetek aktivistái 2002-ben ezt a napot a tudáshoz való jog napjának nyilvánították, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy minden egyénnek joga van hozzáférni az állami intézmények által nyilvántartott információkhoz. 2015-ben az UNESCO is elismerte, 2019-ben pedig az ENSZ az információszabadság világnapjának minősítette. Fokról fokra
október első
hétfője
Habitat-világnap (Nyomornegyed nélküli városok) Az ENSZ által kihirdetett nap. Először 1986-ban ünnepelték meg. A nap célja, hogy elgondolkodtasson a településeink állapotáról, és emlékeztessen a megfelelő lakhatáshoz való alapvető emberi jogra. Két város meséje
október
második
szerdája
A természeti katasztrófák csökkentésének
világnapja
2002-ben jelölte ki ezt a napot az ENSZ, hogy elősegítse olyan globális kultúrának a kialakítását, amelyben megelőzés, kármérséklés és felkészülés révén csökkenthető a természeti katasztrófák hatása. Az élet szövedéke
október 1. Az idősek világnapja 1990-ben hozta létre a világnapot az ENSZ Közgyűlése, hogy felhívja a
figyelmet az időseket érintő kérdésekre és az idős emberek társadalmi 
szerepének fontosságára.
 
október 1. A zene világnapja 1975-ben kezdeményezte a Nemzetközi Zenei Tanács, hogy ezzel a zenét
a társadalom minden rétegében népszerűsítse.
 
október 2. Az erőszakmentesség világnapja Az ENSZ erőszakmentességi napja oktatás és figyelemfelhívás útján támogatja az erőszakmentességet. Mahátma Gandhi indiai vezető születésnapjára esik. Erőszak az életemben
október 5. A pedagógusjogok világnapja Established in 1994 by UNESCO to mobilise support for teachers and to ensure that the needs of future generations will be met by teachers. Változnak az idők
október 7. World Day for
Decent Work
1994-ben hozta létre az UNESCO, hogy ösztönözze a pedagógusok támogatását,
és biztosítsa, hogy a pedagógusok ki tudják elégíteni a jövő generációk igényeit.
Dolgozni akarok!
október
második
csütörtökje
A látás világnapja Az Egészségügyi Világszervezet által kezdeményezett világnap, mely a
vaksággal és gyengénlátással kapcsolatos problémákra és a gyengénlátók rehabilitációjára hívja fel a figyelmet.
Most nézd az én szememmel!
október 10. A halálbüntetés elleni harc világnapja 2002 óta rendezi meg a Halálbüntetés Elleni Világkoalíció (WCADP). Amikor eljön a holnap
október 10. A lelki egészség világnapja Első alkalommal 1992-ben került megrendezésre a Lelki Egészség Világszövetség kezdeményezésére. Ki vagyok te?
október
15. körüli hét
Az európai helyi demokrácia hete Az Európa Tanács által kezdeményezett évente tartott esemény. Célja a
helyi demokratikus működéssel kapcsolatos ismeretek fejlesztése és a helyi szintű demokratikus részvétel elősegítése.
Mindenki hallassa a hangját!
október 16. Élelmezési világnap 1979-ben hirdette meg az ENSZ, hogy felhívja a figyelmet a világ élelmezési
problémáira, és erősítse a szolidaritást az éhezés, az alultápláltság és a szegénység elleni harcban.
Tégy egy lépést előre!
október 17. A szegénység elleni küzdelem világnapja Az ENSZ Közgyűlése 1992-ben nyilvánította világnapnak. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a szegénység és a nyomor globális, de különösen a
fejlődő országokban sürgető felszámolásának szükségességére.
Harc a vagyonért és a hatalomért
október 18. Az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja A 2007-ben az Európai Parlament ajánlására bevezetett nap emlékeztet
arra, hogy az emberkereskedelem megelőzését és felszámolását célzó
politikákat folyamatosan tovább kell fejleszteni ahhoz, hogy valóban be
tudják tölteni céljukat.
 
október 24. Az ENSZ napja 1947-ben a Közgyűlés az ENSZ Alapokmánya évfordulóját világnappá nyilvánította.
Határozatában kimondta, ez a nap „arra szolgál, hogy ismertté
tegye a világ népei előtt az ENSZ céljait és eredményeit, és megszerezze
munkájához a támogatásukat”52
 
október
24-30.
A leszerelés hete 1978-ban vezette be az ENSZ a leszerelés hetét, hogy rámutasson a fegyverkezési verseny veszélyeire, felszámolásának fontosságára, és felhívja a közvélemény figyelmét a lefegyverzés terén sürgető teendőkre.  
október 25. Művészek nemzetközi napja A művészek nemzetközi napja alulról induló kezdeményezés. Október
25-e Picasso születésnapja.
Képjátékok
november 3. Férfiak világnapja A nemzetközi férfinap 1999-ben indult Trinidad és Tobago Köztársaságból.
Az ENSZ támogatja. Céljának megfelelően a férfiak és fiúk egészségével, a nemek közötti kapcsolatok jobbításával, a nemek közötti egyenlőség növelésével foglalkozik, és hangsúlyozza a pozitív férfi példaképeket.
Úton Egyenlőségföldjére
november 4. Emberi Jogok Európai Egyezménye 1950-ben ezen a napon írták alá az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Erőmű
november 6. Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres
konfliktus során történő kifosztásának 
megelőzéséért
Az ENSZ által 2001-ben bevezetett világnap célja közös környezetünk védelme fegyveres harcok idején is. Ennek érdekében felhívja a figyelmet arra, hogy a fegyveres konfliktusok miatt az ökoszisztémákat és a természeti erőforrásokat érő károk országhatárokon és generációkon átnyúlva a harcok után is sokáig fennmaradnak.  
november 9. A fasizmus és az antiszemitizmus elleni nemzetközi nap 1938-ban ezen a napon – mely a zsidó intézmények és üzletek tömegeinek kivert ablakai és felgyújtott maradványai miatt Kristályéjszaka néven híresült el – országos zsidóellenes pogromot indítottak a nácik Németországban és Ausztriában. A nemzetközi napot elismeri az Európa Tanács.  
november 9. 1989: a berlini fal leomlása A Nyugat- és Kelet-Európa közötti korlátok ledöntésének kezdetét jelképezi ez a nap.  
november 11. A tudomány és a béke nemzetközi napja Ezt a világnapot magyar kezdeményezésre hirdette meg 2001-ben az UNESCO, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a tudománynak a társadalmi béke és a fenntarthatóság terén betöltött szerepére, és szorgalmazza a nemzeti és nemzetközi szolidaritást és a tudományos eredmények
országok közötti megosztását..
 
november 16. A tolerancia nemzetközi napja 1995-ben vezette be az UNESCO, hogy felhívja a közvélemény figyelmét az intolerancia veszélyeire. Meggyőződéseink
november 18. Gyermekek szexuális kizsákmányolása és  zaklatása elleni védelem napja Az Európa Tanács 2015-ben nyilvánította ezt a napot a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaélésekkel szembeni védelmének európai napjává.  
november 20. Gyermekek világnapja 1954-ben nyilvánította az ENSZ a gyermekek közötti testvériség és megértés, valamint a világ gyermekeinek jóléte érdekében kifejtett tevékenységek napjává. A gyermekek jogai
november 21. A televíziózás nemzetközi napja 1996-ban vezette be az ENSZ, hogy ösztönözze az olyan televíziós programok cseréjét, amelyek témája a béke, a biztonság, a gazdasági és társadalmi fejlődés, és a kulturális cserekapcsolatok fejlesztése. Képjátékok
november 25. A nők elleni erőszak felszámolásának világnapja Nőjogi aktivisták 1981 óta tekintik november 25-ét az erőszak elleni fellépés napjának. Az ENSZ 1999-ben nyilvánította hivatalos világnappá, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a témára, és „nemet mondjon a nőkkel szembeni erőszakra”. Családi ügy
november 29. A palesztin néppel való szolidaritás nemzetközi
napja
1977-ben vezette be az ENSZ a szolidaritás kifejezésére. A nap keretében a palesztinok jogairól szóló kiállítások és egyéb kulturális események kerülnek megrendezésre.  
december 1. AIDS-ellenes világnap 1988-ban minősítette világnappá az ENSZ (konkrétan az Egészségügyi Világszervezet) a szerzett immunhiányos tünetegyüttes (AIDS) aggasztó, világjárványszerű terjedése nyomán. A gyógyszerek elérhetősége
december 2. A rabszolgaság felszámolásának világnapja Az emberkereskedelem és a személyek prostitúciós célú kizsákmányolásának visszaszorításáról szóló ENSZ egyezmény 1949-es elfogadásának napját idézi fel a világnap.   
december 3. A fogyatékossággal élők nemzetközi napja 1992-ben hirdette ki az ENSZ, hogy a köztudatba emelje a kérdést, és intézkedéseket
szorgalmazzon a fogyatékossággal élők helyzetének javítására, esélyegyenlőségük biztosítására.
Azt nézd, mire képes!
december 5. A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek
világnapja
1985-ben azért vezette be az ENSZ, hogy növelje az önkéntes szolgálatok munkájának közismertségét, ezáltal ösztönözve az embereket az élet minden területén, hogy önkéntességet vállaljanak hazájukban és külföldön egyaránt.. Hova állsz?
december 9. Korrupcióellenes világnap 2003-ban vezette be az ENSZ, hogy felhívja a figyelmet a korrupcióra, valamint arra, hogy az nem az élet elkerülhetetlen tartozéka, hanem a fejlődés egyik legfőbb akadálya.  
december 10. Emberi jogi világnap Az ENSZ Közgyűlése 1950-ben kérte fel az államokat és az érintett szervezeteket, hogy ezen a napon ünnepeljék meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának Közgyűlés általi, 1948. évi elfogadását. Rajzos „most mutasd meg”, Most mutasd meg!,, Emberi jogi harcosok
december 18. Migránsok nemzetközi napja 2002-ben vezette be az ENSZ a minden migráns emberi jogainak és alapvető szabadságainak tiszteletben tartására felhívó napot. Három dolog
december 20. Az emberi szolidaritás nemzetközi napja Ez a világnap az ENSZ szegénység elleni harchoz fűződő 2005-ös kezdeményezése.
Célja, hogy ünnepelje az egységet a sokféleségben, és előmozdítsa a szolidaritást a Millenniumi Fejlesztési Célok, és azt követően a Fenntartható Fejlődési Célok elérése érdekében.
Mennyi az annyi?