„A másokhoz fűződő kapcsolataim tesznek azzá, aki vagyok.”

Albert Jacquard

A gyakorlatról

A gyakorlat kiscsoportos beszélgetéssel, ötleteléssel, rajzolással és közös beszélgetéssel segít feltárni az identitás fogalmához kapcsolódó témákat.

Érintett jogok

• Az egyenlő méltósághoz való jog és a jogegyenlőség
• A hátrányos megkülönböztetés tilalma
• Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Célok

• Az identitás fogalmának jobb megértése, a saját identitással kapcsolatos tudatosság növelése
• Kommunikációs képességek fejlesztése
• Szolidaritás és kölcsönös tisztelet erősítése

Eszközök

• Színes tollak, vastag filcek, lehetőleg minden résztvevőnek másféle színű
• Fejenként egy A4-es lap
• Flipchart-papír/nagy ív papír, vastag filcek

Jeles nap
 • október 10.A lelki egészség világnapja

A gyakorlat menete

 1. Bemelegítésként kérjük fel a résztvevőket rövid páros beszélgetésre. Tegyenek úgy, mintha most találkoznának először, és mutatkozzanak be egymásnak.
 2. Kérdezzük meg, hogy a résztvevők szerint mi az, amit fontos vagy érdekes lehet megtudni valakiről, akivel először találkozunk. Beszéljük át, hogy milyen általános kategóriákba lehet sorolni ezeket az információkat. Például név, életkor, nem, állampolgárság, családban betöltött szerep, vallás, nemzetiség, foglalkozás, tanulmányok, kedvelt zenék, hobbik, sport, általában mit kedvel vagy nem kedvel az illető stb.
 3. Ezután mondjuk el, hogy a résztvevőknek lehetőségük lesz megtudni, hogy kivel hány közös pontjuk van a csoportban. Osszuk ki az A4-es lapokat és a tollakat, és ismertessük az első lépést, mely abból áll, hogy megrajzolják identitásuk szimbólumát. Ábrázolják a papíron magukat csillagként, identitásuk különböző vonatkozásai legyenek a fénysugarak, amelyek a társadalom irányába sugároznak. Gondolják végig és jelenítsék meg identitásuk legfontosabb 8-10 elemét személyes csillagjukon.
 4. Amikor mindenki elkészült, kérjük meg a résztvevőket, hogy menjenek körbe, és hasonlítsák össze az identitáscsillagukat a többi résztvevőével, keresve a közös pontokat. Amikor találnak valakit, akinek a csillagjában van az övékkel azonos sugár, írják fel az illető nevét a saját identitáscsillagukon a megfelelő sugár mellé (például ha Katinak és Jánosnak is van “rapper” sugara, írják egymás nevét a saját “rapper” sugaruk közelébe). A rendelkezésre álló idő 15 perc.
 5. Üljünk össze nagy körben, és beszéljük meg, hogy mennyire találták egyedinek az identitáscsillagukat. A következő kérdéseket érdemes átbeszélni:
 • Az identitás mely vonatkozásaiban találtatok sok közös vonást, és melyek voltak nagyon egyéniek?
 • Mennyire hasonlóak vagy különbözőek a csoport tagjai? Hasonlóságból vagy különbözőségből találtak többet?

6. Végül röviden szedjük össze nagy csoportban, hogy a résztvevők szerint identitásunk mely vonatkozásai velünk születettek, és melyek azok, amelyeket életünk során magunk választunk. Gyűjtsük ezeket két oszlopba a flipchart táblán.

Feldolgozás és értékelésGoto top

Ezután beszéljük meg a résztvevőkkel, hogy mit fedeztek fel saját magukkal és a többiekkel kapcsolatban, és hogy mily módon kapcsolódhatnak ezek a felismerések az emberi jogokhoz.

 • Mit tudtatok meg magatokról? Mennyire volt nehéz kiválasztani, melyik 8–10 dolog a legfontosabb része az identitásotoknak?
 • Meglepődtetek, amikor összehasonlítottátok a csillagokat? Több vagy kevesebb közös pontot találtatok, mint amire számítottatok?
 • Mit gondoltok a csoporton belüli különbségekről, sokszínűségről? Ettől szerintetek csak érdekesebb a csoport, vagy a sok különbözőség megnehezíti az együttműködést?
 • Volt olyasmi a többiek csillagában, ami arra késztetett titeket, hogy kijelentsétek, hogy „én nem!”? Például, „én nem szeretem a focit”, „én nem bírom a technót”, „nem kedvelem a kutyákat”, „nem vagyok meleg”, „nem vagyok keresztény”.
 • Hogyan alakul az identitásunk? Az identitás mely részei társadalmilag meghatározottak, és melyek azok, amelyek velünk születnek, és nem lehet megváltoztatni?
 • A nemi hovatartozással kapcsolatban az identitás mely vonatkozásai azok, amelyek társadalmi hatásra jönnek létre, és melyek azok, amelyek születésünktől adottak és megváltoztathatatlanok?
 • Van, aki beírta a csillagjába, hogy „nő” vagy „férfi”? Mi jut az ember eszébe a „nő” és „férfi” szavakról? Azonosak ezek a gondolattársítások mindkét nem esetén? Igazak-e minden nőre, illetve minden férfira?
 • Az embereket mennyire az egyéni tulajdonságaik alapján ítélik meg, és mekkora szerepet játszik megítélésükben az, hogy milyen csoporthoz tartoznak?
 • Mennyire vagyunk szabadok abban, hogy megválasszuk saját identitásunkat? Mik a következményei mindennek az egyénre és az egész társadalomra nézve? Hogyan függ ez össze az emberi jogokkal, ezen belül az egyenlőséghez való joggal és az egymás iránti tisztelettel?

Tanácsok a csoportsegítőnek

A gyakorlat címe nem tévedés, az a célja, hogy kicsit megzavarja a résztvevőket.
A bemelegítésnél adhatunk tippet a csoportnak, mire is gondoljanak. Példaként megrajzoljuk és megmutathatjuk saját identitáscsillagunkat vagy egy képzeletbeli személyét.

Ha lehet, adjunk minden résztvevőnek más színű tollat, ezzel szimbolizálva, hogy mindenki egyedi a csoportban, és a csoport az egyéniségek sokszínű szivárványát alkotja. Ha nagy a csoport, és így több résztvevőnek is ugyanolyan szín jut, javasolhatjuk, hogy használjanak eltérő írásmódot.
Tovább finomíthatjuk a gyakorlatot azáltal, ha azt javasoljuk a résztvevőknek, hogy variálják a sugarak hosszát, ezzel érzékeltetve, hogy egy-egy tulajdonságukat mennyire tartják személyes és nyilvános jellegűnek. A hosszabb sugarak jobban kinyúlnak a társadalom felé, ezek legyenek identitásuk nyilvánosabb vonatkozásai.

A gyakorlatot záró ötleteléskor (6. pont) például ilyen szempontok merülhetnek fel:

 • Az identitás választható elemei lehetnek: név, barátok, munka, politikai hovatartozás, kedvenc zenék, öltözködési stílus, kedvenc focicsapat, lakhely.
 • Az identitás velünk született vonatkozásai: biológiai nem, életkor, magasság, szemszín.
 • Lehetnek az identitásunknak olyan vonatkozásai is, amelyek vitát válthatnak ki, például nemzetiség, nemi identitás, szexuális orientáció, vallás, kisebbségi csoporthoz tartozás.

Vitát válthat ki az is, hogy az identitás hogyan alakul ki, mely vonatkozásai velünk születettek, és melyek társadalmi konstrukciók, különösen a vallásosságot és a társadalmi nemeket illetően. Érdemes lehet beszélgetni a résztvevőkkel arról, mit tapasztaltak a saját életükben, és rákérdezni, hogy hogyan változott az identitásuk az évek során, akár olyan dolgokban is, amiket véglegesnek gondoltak korábban.
A gyakorlatot zárhatjuk a beszélgetés alapján levonható tanulságok kihangosításával, például kiemelhetjük, hogy mindannyian emberi lények vagyunk, akiknek vannak emberi jogai, amelyek nem adományozhatóak és nem elvehetőek, függetlenül nemzetiségi hovatartozástól, bőrszíntől, vagyoni helyzettől, vagy más egyéb megkülönböztető tényezőktől.Goto top

VariációkGoto top

At point 3 of the instructions, ask the participants to draw a self portrait or to stick a photo of themselves as a child in the centre of their star.
If names are omitted from the stars, then participants can try to guess which stars belong to whom.

Further informationGoto top

Az Európa Tanács Képzők könyve című kiadványában37 további információkat és gyakorlatokat találhatunk az identitáshoz kapcsolódó témákban.

Javaslatok a folytatáshozGoto top

Kipróbálhatjuk ezt a gyakorlatot barátokkal, kollégákkal vagy családtagokkal is.
Használhatjuk bevezető gyakorlatként, például az emberi jogok egyetemességével, a diszkriminációval és idegengyűlölettel, a gyermeki jogokkal vagy az állampolgársággal kapcsolatos beszélgetésekhez.
Ha a csoport szívesen foglalkozna az identitás és a társadalmi nemek összefüggéseivel, érdemes kipróbálni a “hösnők és hősök című gyakorlatot.
Amennyiben az identitás témájáról az egyenlő méltósághoz való jog és általában az emberi jogok irányában haladunk tovább, érdemes elvégezni a “Rajzos most mutasd meg” című gyakorlatot.Ha multikulturális csoporttal dolgozunk, és szeretnénk felkelteni a résztvevők kíváncsiságát a különböző kultúrák iránt, folytathatjuk a Képzők könyvében található Az én történetem című gyakorlattal.