„A rendőrség mindig későn érkezik – ha jön egyáltalán.”

Tracy Chapman

A gyakorlatról röviden

A résztvevők esetleírások elemzésével vizsgálják a családon belüli erőszak okait és a megelőzés lehetőségeit.

Érintett jogok
 • Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
 • A kínzás és a megalázó bánásmód tilalma
 • A törvény előtti egyenlőséghez való jog
Célok
 • A családon belüli erőszak különböző formáival kapcsolatos tájékozottság erősítése
 •  Az elemző és vitakészségek fejlesztése az emberi jogi jogsértések kapcsán
 • A családon belüli erőszakkal szembeni fellépéshez szükséges empátia és önbizalom növelése
Eszközök

• Nagy ív papír/flipchart-papír vagy tábla, továbbá vastag filcek az ötleteléshez és a kiscsoportos munkához.
• Fejenként egy-egy példány a kiválasztott esetleírásokból (választhatunk egyet, többet, vagy kereshetünk további esetleírásokat).
• Kiscsoportonként egy kinyomtatott példány az „Útmutató a megbeszéléshez” című segédletből

Előkészítés

•Vegyük fel a kapcsolatot a párkapcsolati erőszak terén aktív helyi vagy országos civil szervezetekkel.
• Alaposan gondoljuk át, hogy a családon belüli erőszakkal kapcsolatos témák közül melyikkel foglalkozzunk a gyakorlat során, és előre járjunk utána annak, hogy hogyan tudjuk támogatni a foglalkozás során és után azokat a résztvevőket, akiket túl mélyen érintenek a felmerülő témák17

Jeles nap
 • november 25.A nők elleni erőszak felszámolásának világnapja

A gyakorlat menete

 1. Bevezetésként ötleteljünk közösen arról, hogy az erőszak mely formái fordulnak elő a résztvevők közelebbi vagy távolabbi környezetében. Írjunk fel mindent, ami elhangzik, de egyelőre ne vitassuk meg a felvetéseket. Hagyjuk a listát jól látható helyen.
 2. Alkossunk legalább három 2–6 fős csoportot.
 3. Osszuk ki az eseteket és az „Útmutatót”.
 4. Adjunk a résztvevőknek öt percet arra, hogy elolvassák az eseteket. Hangsúlyozzuk, hogy a kiscsoportos beszélgetés során majd az adott esetre koncentráljanak. Érdemes jelezni a résztvevőknek, hogy a családon belüli erőszakkal kapcsolatos beszélgetések egyesek számára nehezek lehetnek, továbbá fontos, hogy mindenki tudja, hogy csak annyit kell megosztania a gyakorlat során, amennyit akar.
 5. Hagyjunk egy órát a kiscsoportos munkára.
 6. Végül hívjuk össze a résztvevőket ismét, és térjünk rá a gyakorlat feldolgozására és értékelésére.
 

Feldolgozás és értékelésGoto top

Kezdjük a kiscsoportos munka rövid áttekintésével. Megtörténhettek volna a leírt események itt, ebben a városban/faluban? Mennyire voltak találóak, megfelelőek az útmutatóban szereplő kérdések? Ha az egyes csoportok különböző esetekkel dolgoztak, kérjünk visszajelzést arról, hogy mire jutottak az egyes bűncselekmények elemzése során. Ezt követően beszéljük át, hogy mennyire kapcsolhatóak ezek az esetek a résztvevők életéhez:

 • Mennyire elterjedt a családon belüli erőszak helyi és országos szinten?
 • Mely emberi jogok sérülnek?
 • Mik a családon belüli erőszak okai?
 • Mi lehet az oka annak, hogy a családon belüli erőszakot illetően több az olyan eset, amikor a férfiak erőszakosak nőkkel, és ritkább a nők által, férfiak sérelmére elkövetett erőszak?
 • Hogyan lehetne véget vetni a családon belüli erőszaknak? Mit tehetnének ennek érdekébe - a hatóságok?

 - a helyi közösségek?

 - az érintettek (elkövetők és áldozatok)?

 - a barátok és a szomszédok?


• Vegyük végig, hogy a beszélgetés során az erőszak milyen megnyilvánulási formái merültek fel, majd térjünk vissza a gyakorlat elején összegyűjtött példákhoz. Ha szükséges, egészítsük ki a listát.
Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy szívesen foglalkoznának-e még a felmerült témákkal vagy azok valamelyikével, és hogy hogyan lehetne továbblépni, illetve lenne-e kedvük aktívan fellépni ezen a téren.

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

A családon belüli erőszak fogalmába beletartozik minden olyan eset, amikor az egyik családtag magatartása arra irányul, hogy a másik fél fölött hatalmat – testi, lelki, anyagi vagy jogi dominanciát – gyakoroljon. A családon belüli erőszak kifejezés mellett használatos a párkapcsolati erőszak és a gyermekbántalmazás elnevezés is. Az erőszak tágan értelmezendő, megnyilvánulhat pl. lelki terror, szidalmazás, verekedés, súlyos testi sértés, szexuális erőszak, életveszélyes fenyegetés stb. formájában.
A családon belüli erőszak, a bántalmazás előfordulása nem köthető társadalmi jellemzőkhöz. Mind heteroszexuális, mind azonos nemű párkapcsolatokban előfordul. Jelen van minden életkorban, nem meghatározó az etnikai háttér vagy a gazdasági szint sem.
Párkapcsolati erőszakról olyankor beszélhetünk, amikor az egyik fél egy párkapcsolatban uralkodni próbál a másik személy felett, és irányítani akarja az életét. Az erőszakesemények többségét nők ellen követik el, a saját családjukban, erre utal a gyakorlat címe is. Ha ritkán is, de férfiak is lehetnek áldozatok, ezért került be a feldolgozandó esetek közé Hans története. Az életet, testi épséget veszélyeztető fizikai erőszak célpontjai szinte kizárólag nők, a férfi áldozatok elsősorban szóbeli és lelki erőszak célpontjai.

A gyakorlat tervezésekor fontos figyelembe venni, hogy ez egy érzékeny téma, amely teljes diszkréciót kíván meg mindenki részéről. Egyes résztvevők érintettek lehetnek a családon belüli erőszak valamely formája által, fontos, hogy a csoport egésze kellő empátiával forduljon feléjük, és hogy titoktartási szabályok segítségével biztosítsunk számukra anonimitást, ha igénylik. Tegyük egyértelművé, hogy senkinek sem kell többet megosztania, mint amennyit komfortosnak érez. Ha szükséges, változtassuk meg az esetleírásokat, vagy cseréljük le más esetekre.

Férfi résztvevők számára megterhelő lehet akár maga a gyakorlat, akár az abból levont következtetések. Fontos szem előtt tartani, hogy a cél nem az, hogy a résztvevő férfiak vagy fiúk bűntudatot érezzenek azért, amit más férfiak és fiúk tesznek. Mindazonáltal felvethetjük és megvitathatjuk azt az gondolatot, hogy a férfiak is részei és többnyire haszonélvezői az elnyomó patriarchális rendszernek. Érdemes lehet arról is beszélni, hogy vajon a nőkkel szembeni férfierőszaknak milyen direkt és indirekt hatása van magukra a férfiakra.

A gyakorlatot zárhatjuk egyperces néma csenddel, hogy erősítsük az áldozatok iránti empátiát és szolidaritást.

VariációkGoto top

A csoport egy része bemutathatja az egyik esetet jelenet formájában, a csoport többi tagja a közönség. A csoportsegítő időnként megállítja a jelenetet, és megkéri a nézőket, hogy javasoljanak alternatívákat, melyek feloldhatnák a helyzetet, és pozitívabb irányba fordíthatnák.
Párkapcsolati erőszak esetén gyakori a környezet részéről az áldozathibáztatás. Veszélyes és kontraproduktív, ha a csoporttagok áldozathibáztató módon az áldozatnak tesznek javaslatokat arra, hogy ő hogyan „oldja fel" a helyzetet úgy, hogy másképp viselkedik.

Javaslatok a folytatáshozGoto top

A csoport megpróbálhatja felvenni a kapcsolatot a helyi rendőrséggel, hogy megtudja, hogyan reagálnak, mit csinálnak olyankor, amikor családon belüli erőszak miatt hívják őket. Azt is megtehetjük, hogy felkeresünk egy, a nők elleni erőszakkal foglalkozó helyi szervezetet, és elhívunk valakit tőlük, hogy tények és adatok segítségével mutassa be a nők elleni erőszakkal kapcsolatos helyzetet.

A szexualitás szintén szinte tabunak számító téma – különös tekintettel a homoszexualitásra. Ha a csoport szeretne ezzel a témával is foglalkozni, a "Beszéljünk a szexről!"című gyakorlatot  ajánljuk.

Javaslatok a cselekvésreGoto top

Vegyük fel a kapcsolatot egy női menhellyel, információs központtal, vagy más, női jogokkal foglakozó szervezettel, és kérdezzük meg, hogy mivel tudnánk segíteni.

További információkGoto top

Noha nők is lehetnek bántalmazók, és az azonos nemű párkapcsolatokban előforduló bántalmazásról is egyre több szó esik, az esetek túlnyomó többségében a családon belüli erőszak nők és lányok ellen férfiak által elkövetett erőszak. Éppen ezért az ENSZ Közgyűlése 1993-ban elfogadta a Nyilatkozat a nők elleni erőszak felszámolásáról című dokumentumot. A nyilatkozat értelmében a nők elleni erőszak „bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos cselekmény, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést, kárt vagy sérelmet okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában”. Beleértendő többek között „a testi, szexuális és lelki erőszak, melyet az áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, a hozományhoz kapcsolódó erőszakot, a házasságon belüli nemi erőszakot, a női nemi szerv csonkítását és az egyéb ún. hagyományos káros szokásokat, a nem partner általi erőszakot, valamint az erőszakhoz kapcsolódó kizsákmányolást; a testi, szexuális és lelki erőszak, melyet az áldozat a családon kívül szenved el, mint például a nemi erőszak, a szexuális bántalmazás egyéb formái, a munkahelyi, iskolai vagy más intézményben, vagy máshol elkövetett szexuális zaklatás, valamint a kényszerű prostitúció; továbbá a fizikai, szexuális vagy lelki erőszaknak az a formája, amelyet az állam követ el, akárhol is történik az”.
A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979-ben elfogadott ENSZ egyezményről az 5. fejezetben, a Társadalmi nemek című részben található bővebb információ, .

 

Nők elleni erőszak megnyilvánulása az egyes életszakaszokban

Szakasz Az erőszak formája
Születés előtt Lánymagzatok szelektív abortusza, a terhesség alatti bántalmazás hatásai
Csecsemőkor Lánycsecsemők meggyilkolása; testi, lelki, szexuális bántalmazás
Gyermekkor Gyermekházasság; női nemi szerv csonkítása; gyerekek testi, lelki, szexuális bántalmazása; incesztus (vérfertőzés); gyerekek szexuális kizsákmányolása prostitúció és gyermekpornográfia céljából.
Serdülőkor és felnőttkor

Erőszak a randizás idején, visszautasított udvarló általi zaklatás (randevún elkövetett nemi erőszak, savval leöntés); gazdasági kényszer hatására folytatott szexuális kapcsolat (pl. középiskolás lány vagy fiatal nő szexuális viszonya idősebb, jómódú férfival tandíj fedezése érdekében); idősebb családtag (szülő, idősebb testvér, egyéb rokon) általi szexuális visszaélés, munkahelyi szexuális bántalmazás, nemi erőszak, szexuális zaklatás, kényszerprostitúció és pornográfia, nőkereskedelem, párkapcsolati erőszak, párkapcsolati nemi erőszak, hozomány-alapú bántalmazás, hozománygyilkosság, párkapcsolati ölés, lelki bántalmazás, fogyatékkal élő nők bántalmazása, kényszerterhesség.

Időskor Özvegyek kényszerített öngyilkossága vagy megölése gazdasági okok miatt; szexuális, testi, lelki bántalmazás
 

Forrás: Nők elleni erőszak információs csomag (Violence Against Women Information Pack) – Egészségügyi Világszervezet, 1997

 

 Családon belüli erőszak

A nők élethez való joga nem csak háborúk során sérül. Elsősorban és leggyakrabban a nőket a saját otthonukban éri jogsértés. Az a tény, hogy a nőkkel szembeni jogsértések többnyire a „privát szférában” zajlanak, mindig is nagyban hozzájárult, és a mai napig hozzájárul ahhoz, hogy a beavatkozás és a cselekvés is annyira nehéz.
A nők elleni erőszakkal kapcsolatos kutatások következetesen azt mutatják, hogy a nőkkel szembeni erőszak különböző formáit – testi sérülések, nemi erőszak, gyilkosság – túlnyomórészt a jelenlegi vagy korábbi intim partnerek követik el. A családon belüli erőszak nemcsak a nőt, hanem annak gyermekeit is érinti. A lánygyermek különösen veszélyeztetettek.

Néma Tanúk Kiállítás

Ezt a gyakorlatot a Néma Tanúk Kiállítás inspirálta, amelyet a NANE Egyesület elvitt a Budapesti Európai Ifjúsági Központba is. A kiállítás célja az volt, hogy tájékoztassa a közvélemény minél szélesebb körét a párkapcsolati erőszak brutális valóságáról, a korábbi vagy aktuális partnereik által megölt nők (ők a „néma tanúk”) – köztük Eszter és Kati – történetein keresztül.

A Néma Tanúk kiállítás praktikus és hatékony módja a jelenséggel kapcsolatos közösségi ismeretterjesztésnek. Az akció eredeti kitalálói által működtetett weboldalon és különböző kiadványokban tippeket kaphatunk a kiállítás megszervezésére és a „tanúk” elkészítésére. Ilyen kiadvány például az „Elért eredmények” (Results) című könyv, amely bemutatja az egyesült államokbeli kampány első éveit és eredményeit, továbbá tartalmaz esetleírásokat, amelyet használhatunk példaként.

Európa első törvénye a nemi alapú erőszakról

2004. december 22-én a spanyol törvényhozás megszavazta a nemi alapú erőszakkal szembeni védelmi intézkedéseket tartalmazó törvénycsomagot. A törvény külön bíróságot és rehabilitációs központokat hozott létre, fejlesztette az áldozatoknak járó szolgáltatásokat és a veszélyben lévő nők védelmét szolgáló intézkedéseket.

A nők elleni erőszakkal foglalkozó ENSZ különmegbízott

Az ENSZ 2009 júniusában létrehozta a nők elleni erőszakkal foglalkozó különmegbízott hivatalát. 2010-ben az első különmegbízott, Rashida Manjoo benyújtotta első tematikus jelentését az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a nők elleni erőszak okairól és következményeiről. A különmegbízottak jelentései a hivatal weboldalán találhatóak: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx.

További információk

Megjegyzés:

Kati és Eszter esetéről Morvai Krisztina írt a Terror a családban

A feleségbántalmazás és a jog (Terror in the Family – Wife Battering and the Law), Kossuth Kiadó, Budapest 1998.

 • www.wave-network.org  – A WAVE (Európai Nők az Erőszak Ellen) európai információs központja adatbázist működtet a nők elleni erőszak áldozatainak segítő európai civil szervezetekről.
 • www.womenlobby.org The European Women's Lobby.
 • www.ewlcentreonviolence.org is the European Women's Lobby Centre on Violence Against Women's website. It has extensive information about VAW (violence against women), including country reports.
 • www.whiteribbon.ca The White Ribbon Campaign is "the largest effort of men working to end men's violence against women".
 • www.europrofem.org EuroPRO-Fem, European Pro-feminist Men's Network, is a network of organisations and projects of men concerned with male domination, violence and oppression of women.
 • www.hotpeachpages.net – A családon belüli erőszakkal foglalkozó szervezetek nemzetközi címjegyzéke, a világ összes országáról ad információkat.
 • www.unifem.org The site of the UN development fund for women is a useful site for information about gender issues and violence against women.
 • www.unwomen.org – Az ENSZ nők helyzetével, nemek egyenlőségével foglalkozó intézménye.
 • Magyar nyelven A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület oldalán:
 • https://nane.hu/wp-content/uploads/nane_segitoknek.pdf
 • https://nane.hu/wp-content/uploads/miert_marad_2015.pdf
 • SegédletekGoto top

PDFDownload as PDF

1. esetleírás – Eszter

Eszter férje veszekedni kezdett a feleségével, és azzal vádolta, hogy nem mos és nem főz rendesen, és elhanyagolja a házimunkát. Eközben ütlegelte Eszter fejét, ököllel az arcába vágott. Csomóstul tépte a haját, csizmás lábával megrugdosta. Aztán letépte róla a blúzát, majd az ágyra dobta a magatehetetlen asszonyt, és tovább ütlegelte. Mindez a 8 éves lányuk szeme láttára történt, aki hiába könyörgött az apjának, hogy hagyja abba. Végül csak leállt, Eszter testét pedig lerántotta a földre, majd lefeküdt aludni. Eszter az éjszaka során meghalt

2.esetleírás – Kati

Kati meg akart szabadulni a vőlegényétől, aki az utóbbi időben egyre többet erőszakoskodott vele. Egy másik településen bérelt új lakást, de jegyese tovább zaklatta őt telefonon. Kati szörnyű idegállapotba került.
Vőlegénye egy napon megvárta a munkahelyénél, hogy arra kényszerítse, térjen vissza hozzá. A közeli erdőbe hurcolta Katit, ahol egy pulóver ujjával próbálta megfojtani. A következő napon Kati elmondta a munkatársainak, hogy nagyon fél attól, hogy ez az ember megfojtja, megöli őt egy napon.
Négy nappal később a vőlegény egy kicsit felöntött a garatra. Megint elment Kati munkahelyéhez, megvárta őt, és amikor kilépett a kapun, nekiesett és ütlegelni kezdte. Este úgy döntött, hogy meglátogatják a rokonokat. Útközben többször megállította a kocsit. Kati, látva, hogy milyen állapotban van, nem akart ellenkezni, belement abba, hogy közösüljenek, de a férfi túl részeg volt.
Kati megmondta a vőlegényének, hogy nem akar többet hallani róla. Ettől a férfi dühbe gurult. Előkapott egy bőrövet és megfojtotta a nőt, azután az útszéli csatornába húzta a holttestet, majd falevelekkel betakarta.

3. esetleírás – Mária

Mária 70 éves volt. A férje 10 évvel korábban halt meg. Mária egy kis házban élt 40 éves fiával, Fülöppel. Fülöp munkanélküli volt, és néha sokat ivott. Mária tudta, hogy Fülöp rendszeresen vesz ki pénzt a pénztárcájából, de többnyire szó nélkül hagyta, mert nem akart bajt. Amikor Fülöp ittas volt, gyakran erőszakosan viselkedett, többször előfordult korábban, hogy Máriának be kellett menekülnie a szobájába, és bezárkóznia ahhoz, hogy biztonságban legyen.
Egy nap Fülöp részegen ért haza, és feldühödött, amiért nem volt még kész a vacsora. Mária elmondta neki, hogy azért nem főzött, mert beteg és fáradt, ekkor Fülöp nekiállt törni-zúzni a szobában. Máriának nem volt elég ereje ahhoz, hogy a szobájába meneküljön. Fülöp hozzávágott anyjához egy széket, Mária próbált védekezni, de a földre zuhant és beverte a fejét. Egy szomszéd becsöngetett, de már túl késő volt. Mária meghalt, mielőtt a mentő beért volna vele a kórházba.

4. esetleírás – Laci

Laci nyolcéves. Egy kis lakásban lakik hároméves húgával, anyjával és anyja élettársával, Jánossal. Laci sosem ismerte az apját. Szereti az iskolát, de Jánost már kevésbé. János néha megveri a fiút, aki fél is tőle, emiatt rosszul alszik, és az étvágyát is elveszítette. Laci tanára észrevette, hogy valami nincs rendben, és szeretett volna találkozni a szülőkkel, mert úgy gondolta, hogy Laci rosszabbul teljesít az iskolában, mint az a képességeiből következik. Lacival az is előfordult, hogy nem nagyon tudott odafigyelni órán, és időnként erőszakosan viselkedett az iskolatársaival. Laci édesanyja találkozott a tanárral, de nem árulta el, hogy mi zajlik otthon. Amikor hazaért, elmesélte Jánosnak, hogy mit mondott a tanár. János ettől dühbe gurult, és ismét megverte Lacit, ezúttal annyira, hogy Lacinak eltörött a karja. A kórházban Laci anyja azt hazudta, hogy a fia elesett.

5. esetleírás – Banaz

Banaz Angliában élt. Többször próbálta jelezni a rendőrségnek, hogy veszélyben az élete. Amikor az apja rátámadt, és megpróbálta megölni, Banaz megint a rendőrséghez fordult, de jelzését a rendőrség sajnos nem vette komolyan.
Banaz végül elmenekült otthonról, de aztán mégis kénytelen volt hazamenni. Megpróbálta titokban folytatni a kapcsolatot a barátjával, de mindkettőjüket megfenyegették a családtagok, hogy megölik őket, ha nem szakítanak. Banaz azt a tanácsot kapta, hogy keressen menedéket egy menhelyen, de úgy hitte, hogy biztonságban lesz otthon, mert az anyja majd megvédi.
Banaz egy hónappal apja támadása után eltűnt, testét három hónappal később egy kertben elásott bőröndben találták meg. A büntetőtárgyaláson Banaz apja és nagybátyja azt vallották, hogy azért rendelték el Banaz halálát, mert úgy hitték, szégyent hozott a családjára azzal, hogy szerelmes lett egy olyan férfiba, akivel a családja nem akarta, hogy összeházasodjon. Banaz 20 éves volt
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6722699.stm; 2007. június 11.

6.esetleírás – Amira

Amira négyéves volt, amikor családja elhagyta a háború sújtotta Szomáliát, és letelepedett egy európai nagyvárosban. Itt sokkal jobbnak tűnt gyerekként az élet, mint ahol korábban éltek.
Amikor 11 éves volt, egy reggel anyja bejelentette, hogy meglátogatják Amira nagynénjét, hogy ott játszhasson hasonló korú unokatestvérével. Amira nem tudta, hogy anyja és nagynénje titokban elhívott a szomáliai fővárosból, Mogadishuból egy nemiszerv-csonkításokat végző embert, hogy elvégezze a beavatkozást a lányaikon. Mindketten úgy hitték, hogy a csonkítás elengedhetetlen feltétele annak, hogy a lányok később férjhez tudjanak menni.
Amirát anyja és nagynénje fogta le, míg az ismeretlen nő megcsonkította. Amira így beszélte el a történteket: „Leszorítottak, és akkor egy nő, akit sosem láttam korábban, belém vágott. Felsikoltottam, de a nagynéném a kezét a számra tapasztotta.” Majd Amira könyörögve hozzátette: „Ígérje meg, hogy nem árulja el senkinek, hogy beszéltem erről. Ha megtudják az enyéim, azt fogják mondani, hogy elárultam őket, és el kell meneküljek. És egyébként sem akarom, hogy a szüleim börtönbe kerüljenek.”
Forrás: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-505796 2008. január 3., valamint www.fgmnetwork.org

7. esetleírás – Denise

„Vérfertőzés áldozata vagyok. Az apám megerőszakolt 15 éves koromban. Ez korábban és később is előfordult, de ekkor, 15 éves koromban teherbe is estem.
Egy este nagyon rosszul voltam, és a szüleim bevittek a kórházba. A sürgősségin kiderült, hogy súlyos influenzám van, majd arról tájékoztatott az orvos, hogy 19 hetes terhes vagyok. Ezután megkérdezte, hogy mik a szándékaim. A fájdalom és a bűntudat ellenére nem voltam hajlandó beleegyezni az abortuszba. Az apám dührohamot kapott, és követelte, hogy egyezzek bele. De az orvos nem volt hajlandó elvégezni a beavatkozást a hozzájárulásom nélkül.
Az apám követelte, hogy a kórház azonnal találjon valakit, aki elvégzi az abortuszt, és egy órával később meg is érkezett egy férfi. Megpróbáltam leszállni a vizsgálóasztalról, de három ápoló lefogott, ez az orvos pedig odaszíjazott az ágyhoz. Folyamatosan ordítottam, hogy nem egyezem bele az abortuszba. A férfi rám kiabált, hogy „Fogd már be, hagyd abba a kiabálást!” Végül elvesztettem az eszméletem, ahogy az altató hatni kezdett.”

www.humanlife.org nyomán

8. esetleírás – Hans

Antonia rendszeresen zaklatta, szidalmazta a férjét. Egyszer azt mondta neki, hogy legszívesebben áthajtana rajta az autóval. Később azzal vádolta, hogy szexuálisan bántalmazza a gyerekeiket. A szomszédok levelet találtak a postaládájukban, amelyekben a névtelen levélíró Hansot pedofíliával vádolja. A rendőrség nem hitt a leveleknek, és sejtették, hogy Antonia keze van a dologban.
Három éve szétköltöztek, majd el is váltak.
Néhány hónapja Antonia követte a munkából hazatérő Hansot, és egy petróleumlámpával kombinált karácsonyi díszt vágott hozzá. A petróleum nem gyulladt be, de nyomait a rendőrök később megtalálták a falon és az ajtón.
Nem sokkal később Hansot kutyasétáltatás közben halálos lövés érte, az elkövető egy futóruhás nő volt, aki aztán hazáig üldözte a sebesült férfit. Hans még elért az otthonáig, majd összerogyott. A kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni, a bal vállán behatoló golyó szétroncsolta a tüdejét, és a főütőerét is elérte, így sérülése végzetesnek bizonyult.
Forrás: http://www.seattlepi.com

Útmutatók a megbeszélésh

I -- A bűncselekmény elemzése (20 perc)
1.Mit gondolsz a leírásban ismertetett bűncselekményről?
2.Hol történhetett meg ez az eset? Előfordulhat ilyesmi ott, ahol te élsz?
3.Miért történt meg ez a bűncselekmény?
4,Indokolhat-e bármi egy ilyen bűncselekményt?
5.Mit tehetett volna a környezet az áldozat védelme érdekében?

II – A társadalmi szint elemzése (40 perc)
1.Hallottál mostanában családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetekről?
2.A családon belüli erőszak milyen formákban jelenik meg a mi társadalmunkban?
3.Hova fordulhatnak az áldozatok, ha segítséget szeretnének kérni?
4.Szerinted be kellene avatkoznia a rendőrségnek, ha családon belüli erőszakról értesül? Vagy ez beavatkozás a magánszférába, és így emberi jogi jogsértés lenne?
5.Milyen hatalommal rendelkezik az áldozat ezekben a helyzetekben? Milyen hatalommal rendelkezik az elkövető?
6.Hallottál olyan esetekről, ahol a családon belüli erőszak áldozata férfi?
7.Milyen okai lehetnek a családon belüli erőszaknak?
8.Hogyan lehet megelőzni vagy megállítani a családon belüli erőszakot?
9.Mit kellene tennie:
a.a hatóságoknak?
b.a helyi közösségnek?
c.az érintetteknek (elkövetőknek és áldozatoknak)?
d.a barátoknak és a szomszédoknak?