Meg tudod válaszolni ezeket a kérdéseket? Kaphatnál menedékjogot?

A gyakorlatról

Ez a szerepjáték megmutatja, milyen nehézségekkel találják szemben magukat a menedékkérők, amikor menedékért folyamodnak.
A felmerülő témák többek között:
• a menekülteket érő frusztrációk és érzelmi hatások,
• a nyelvi akadályok leküzdése,
• hátrányos megkülönböztetés a kérelmek elbírálása során.

Érintett jogok

• A más ország által nyújtott menedékhez való jog
• Az etnikai és a származási országon alapuló diszkrimináció tilalma
• Az ártatlanság vélelméhez való jog

Célok

• A határőrség, a határrendészet és a bevándorlási hatóságok által alkalmazott diszkrimináció tudatosítása
• A kultúrák közötti párbeszédhez szükséges készségek fejlesztése
• A menekültek és menedékkérők iránti együttérzés erősítése

Eszközök

• A segédletben található „Menedékkérő lap” másolata (fejenként egy)
• Tollak (fejenként egy)

Előkészületek

Úgy rendezzük át a termet, hogy egy asztal mögött ülve mi játszhassuk a szerepjátékban a hivatalnokot.

Jeles nap
 • február 21.Az anyanyelv nemzetközi napja

A gyakorlat menete

 1. Amikor a résztvevők megérkeznek, ne üdvözöljük őket, és ne vegyünk tudomást a jelenlétükről. Ne mondjunk semmit arról, mi fog történni.
 2. A foglalkozás előre beharangozott kezdési időpontjához képest várjunk pár percet, majd osszuk ki a menedékjogi kérelmeket és a tollakat, minden résztvevőnek egyet.
 3. Semmi mást ne mondjunk nekik, csak annyit, hogy öt percük van a formanyomtatvány kitöltésére. Ha tiltakoznak vagy kérdeznek valamit, ne reagáljunk. Ha muszáj kommunikálni velük, idegen nyelven (vagy egy kitalált, halandzsa nyelven) és gesztusokkal tegyük. Szorítkozzunk a lehető legkevesebb beszédre vagy érintkezésre: bevándorlási hivatalnokként minket nem érdekelnek a menekülők problémái, a mi dolgunk csak annyi, hogy kiosszuk és beszedjük a formanyomtatványokat.
 4. A későn érkezőket röviden, barátságtalanul köszöntsük (például: „Elkéstek. Töltsék ki ezt a nyomtatványt. Már csak pár percük van rá.”)
 5. Az öt perc leteltével szedjük össze a kérdőíveket. Közben ne mosolyogjunk, és ne váltsunk szót a résztvevőkkel.
 6. A kitöltött lapok alapján szólítsunk fel valakit a csoportból, és hívjuk előre az asztalhoz. Nézzük meg a nyomtatványát, és tegyünk rá valamilyen megjegyzést, például: „A 8-as kérdést nem válaszolta meg” vagy „Látom, nemet írt a 6. kérdésre. A menedékjogi kérelmét elutasítom.” Ezután küldjük a résztvevőt a helyére. Ne bocsátkozzunk semmilyen vitába, hanem rögtön szólítsuk a következő résztvevőt.
 7. Ezt többször ismételjük meg. Nem kell minden formanyomtatványt megnézni, csak addig folytassuk a szerepjátékot, amíg a résztvevők meg nem értik, mi történik.
 8. Végül lépjünk ki a szerepünkből, és kezdeményezzünk beszélgetést a történtekről.

Feldolgozás és értékelésGoto top

Először kérdezzük meg a résztvevőket, hogyan érezték magukat a gyakorlat során, majd térjünk át arra, mi történt, mit tanultak, és hogyan kapcsolódik mindez az emberi jogokhoz.

 • Hogy éreztétek magatokat, amikor egy érthetetlen formanyomtatványt kellett kitöltenetek?
 • Szerintetek mennyire tükrözte a gyakorlat a menedékkérők tapasztalatait?
 • Szerintetek ebben az országban méltányosan bánnak a menedékkérőkkel, amikor menedékért folyamodnak? Miért/miért nem?
 • Milyen következményekkel járhat, ha valakinek a menedékjogi kérelmét elutasítják?
 • Voltatok valaha olyan helyzetben, hogy valahol nem beszéltétek a helyi nyelvet, és egy hivatali személlyel, például egy rendőrrel vagy jegyellenőrrel kerültetek szembe? Milyen érzés volt?
 • Milyen emberi jogokat érint ez a gyakorlat?
 • Milyen segítséget kaphatnak azok a menedékkérők, akiknek a jogait megsértik?
 • Hány menedékkérő van a hazánkban? Szerintetek befogad az ország annyi menekültet, amennyi arányosan rá esne a világ menekültjei közül?
 • Hazánkban milyen jogokat tagadnak meg a menedékkérőktől?

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

Ezt a gyakorlatot meglehetősen könnyű levezényelni; az a legfontosabb, hogy „erősek” maradjunk a szerepünkben, és jól játsszuk a komoly, kemény bürokratát. Minket nem érdekelnek a menekülők problémái, mi csak a munkánkat végezzük! A helyzet az, hogy sokan nem akarnak menekülteket az országukban. A bevándorlási hivatal 44 alkalmazottainak a nekik adott utasítások értelmében meg kell vizsgálniuk a menedékkérőket, és csak azokat engedhetik tovább, akiknek megvannak a megfelelő személyes irataik, és jól töltötték ki a formanyomtatványt. A menekültek viszont gyakran rosszul beszélik a befogadó ország nyelvét, ezért nehéz kitölteniük ezt a papírt, ráadásul zaklatott lelkiállapotban vannak. Gyakran úgy utasítják el a menedékjogi kérelmüket, hogy ennek okait ők nem értik.

A „Menedékkérő nyomtatvány” részben spanyol, részben haiti kreol nyelven íródott. A kreol nyelvek úgy jönnek létre, hogy két olyan népcsoport, akiknek nincs közös nyelvük, megpróbál kommunikálni egymással. A végeredmény egy vegyes nyelv. Például a jamaikai kreol (patois) nagyrészt angol szavakból áll, amelyeket némileg eltérően ejtenek ki, a nyelvtana viszont nyugat-afrikai nyelvekből származik. Számos kreol nyelv létezik, többek között Haitin, a Dominikai Köztársaságban, a Csendes-óceán és az Indiai-óceán egyes szigetein, például Pápua Új-Guineában és a Seychelle-szigeteken. Ebben a gyakorlatban azért kreol nyelvet használtunk, mert viszonylag kevés európai ismeri. Ha véletlenül van a csoportunkban olyan résztvevő, aki ezt a kreol nyelvet beszéli, megkérhetjük, hogy játssza ő a határőr vagy a bevándorlási hivatal alkalmazottjának a szerepét.

Javaslatok a folytatáshozGoto top

A "Bejöhetek?" című gyakorlat segítségével többet megtudhat a csoport arról, milyen érvek merülhetnek fel annak kapcsán, hogy a menedékkérőket beengedjék-e az országba vagy sem.

Sok, Európába érkező menekültnek azért nehéz beilleszkednie, mert a hazájában nagyon kevés oktatásban részesült. Az "Oktatás mindenkinek?" című gyakorlat keretében a résztvevők a világon fennálló oktatási egyenlőtlenségek kérdésével foglalkoznak.

Javaslatok a cselekvésreGoto top

Derítsük ki, országunkban mi történik pontosan, amikor egy menedékkérő a határra érkezik. Hol és mikor tölti ki az első formanyomtatványt? Jogában áll a kezdetektől fogva tolmácsot kapni? Nézzük meg az interneten az állam hivatalos információs oldalát; hívjunk meg a csoportba valakit az idegenrendészettől, és kérdezzük a munkája nehézségeiről; beszélgessünk menedékkérőkkel arról, mit gondolnak a helyzetről, mennyire érzik igazságosnak a rendszert, és milyen nehézségeik voltak, különösen az első formanyomtatványok kitöltésénél. Az így szerzett információkat aztán felhasználhatjuk, ha a menekültek helyzetéről tájékoztató kampányt szervezne a csoport, vagy eljuttathatják a résztvevők az idegenrendészethez, vagy olyan emberi jogi szervezetekhez, mint az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az Amnesty International.

Különleges védelemre szorulnak a menedékkérő gyermekek, különösen, ha szülő vagy felnőtt családtag nélkül érkeznek. Derítsük ki, milyen eljárások vannak érvényben országunkban a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban, és hogyan tudnánk segíteni nekik – például a hatóságok által kiküldött dokumentumok fordításával.

További információkGoto top

Menekültek
A „menekült” szót általánosságban olyan emberekre használjuk, akik elmenekültek a hazájukból, hogy biztonságosabb országot keressenek. Hivatalos, jogi értelemben az számít menekültnek, aki az 1951-es Genfi egyezmény és az 1967-es Jegyzőkönyv értelmében védelemre szorul45. A „menedékkérő” olyan személy, aki szeretne hivatalosan elismert menekültté válni, és ennek érdekében menedékjogi kérelmet nyújt be. A szószedetben megadjuk ezeknek a fogalmaknak a pontos definícióját. További információkat találhatunk az 5. fejezet  Migráció című részében, illetve a "Bejöhetek?". című gyakorlat További információk című szakaszában.

Menekült-témában további gyakorlatokat találhatunk a brit Vöröskereszt által összeállított, Positive Images (Pozitív képek) című kézikönyvben. Ehhez látogassunk el a www.redcross.org.uk oldalra, és ott írjuk be a keresőbe: Positive Images.

Az alábbi információk az Európai Menekültügyi Tanács (European Council on Refugees and Exiles, ECRE) honlapjáról származnak: www.ecre.org.

Az, hogy egy menedékkérő mekkora eséllyel kap védelmet, nagymértékben múlik a menedékjogi kérelmek elbírálására használt eljárásokon. Még a legindokoltabb menedékjogi kérelem is elutasításra kerülhet, ha nem vetik teljes körű és méltányos kivizsgálás alá. A határvédelmi és bevándorlási hatóságoknak tisztában kell lenniük a menedékkérők befogadásával kapcsolatos kötelezettségekkel, és megfelelő jogi segítséget és tolmácsolást kell biztosítani a menedékkérők számára.
2005. december 1-jén lépett hatályba az EU menekültügyi eljárásokra vonatkozó irányelve, amely meghatározza a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások alapkövetelményeit. Olyan kérdéseket szabályoz, mint az eljárásokhoz (köztük a menedékjogi kérelem határon történő benyújtásához) való hozzáférés, az őrizet, a menedékjogi kérelmek kivizsgálása, a személyes meghallgatás és a jogi segítség. Az ECRE véleménye szerint azonban az irányelv hiányossága, hogy „rendelkezései nem biztosítják a menedékjogi kérelmek teljes körű és méltányos kivizsgálását […] aggodalomra adhat okot többek között, hogy […] az irányelv lehetővé tesz olyan, határon folytatott eljárásokat is, amelyek összeegyeztethetetlenek éppen az irányelvben magában lefektetett alapelvekkel és garanciákkal.” Az irányelvet az európai menedékjogi rendszer összehangolásának érdekében 2009-ben módosították.

A gyakorlat forrása:
Donahue, D. and Flowers, N., The Uprooted [Földönfutók], Hunter House Publishers, 1995.

Menedékkérő gyermekek
Az Európa Tanács emberi jogi főbiztosa 2010. április 20-án ezt írta: „Kötelességünk védelmet nyújtani ezeknek a gyermekeknek [a kísérő nélküli kiskorúaknak]. A lényeg az, hogy joguk van a védelemhez. Ezért az első lépés ne az legyen, hogy automatikusan visszaküldik őket, hanem minél gyorsabban nevezzenek ki számukra egy gyermekvédelmi gyámot, aki képviseli az érdekeiket. Ez a legjobb módja annak, hogy a gyermeket megvédjük az emberkereskedőktől, de akár a célország hatóságainak esetleges mulasztásaitól is.” https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

SegédletekGoto top

PDFDownload as PDF

Menedékkérő nyomtatvány
1. Appellido  
2. Primer nombre  
3. Fecha de nacimiento  
4. Pais, ciudad de residencia  
5. Ou genyen fanmi ne etazini?  
6. Kisa yo ye pou wou  
7. Ki papye imagrasyon fanmi ou yo genyen isit?  
8. Eske ou ansent?  
9. Eske ou gen avoka?  
10. Ou jam al nahoken jyman