Mit tudunk az emberi jogokról?

A gyakorlatról

Egyszerű kvízjáték, a bingó egy változata, melynek során a résztvevők megosztják egymással az emberi jogokkal kapcsolatos ismereteiket, tapasztalataikat.

Érintett jogok

• Az emberi jogok bármelyike

Célok

• Ismerkedés az egyetemes emberi jogokkal, és annak felismerése, hogy a világon mindenkit érintenek
• Az értő figyelem és a kritikai gondolkodás fejlesztése
• Ösztönzés más emberek és a miénktől eltérő nézetek tiszteletben tartására

Eszközök

• Fejenként egy bingó-lap és egy ceruza
• Flipchart-papír és filctoll

Előkészület

• Másoljuk le a bingó-lapot egy nagy papírra vagy flipchart-papírra.
• Nézzük át az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és a Gyermekjogi Egyezményben) szereplő alapjogokat.

Jeles nap
 • május 8.A Vöröskereszt és a Vörös Félhold napja

A gyakorlat menete

 1. Osszuk ki abingo-lapokat és a ceruzákat.
 2. Kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak párokba, és tegyenek fel egymásnak egy-egy kérdést a lapról. A választ pár szóval jegyezzék fel a megfelelő rubrikába.
 3. Ezután a pár mindkét tagja új beszélgetőpartnert választ.
 4. A játék célja nemcsak az, hogy minden kérdésre választ kapjunk, hanem az is, hogy minden egyes kérdést más válaszoljon meg.
 5. Akinek először telik be a lapja, az “bingó!-t kiált – ő lesz a nyertes.
 6. Térjünk rá az eredmények megbeszélésére. Olvassuk fel az első kérdést, és kérdezzük meg a résztvevőktől, hogy milyen válaszokat kaptak. A kulcsszavakat írjuk fel a flipchartra. Ezen a ponton csak rövid hozzászólásokra adjunk lehetőséget.
 7. 7. Amikor kész vagyunk, térjünk vissza az egyes kérdésekre, és beszéljük meg a válaszokat részletesebben.

Feldolgozás és értékelésGoto top

 • Minden kérdés kapcsolódott az emberi jogokhoz? Konkrétan mely jogokhoz?
 • Melyik kérdést volt a legnehezebb megválaszolni? Miért?
 • Mely kérdések a legellentmondásosabbak? Volt, amelyik vitát váltott ki? Miért vezet gyakran vitához, ha a jogokról van szó?
 • Honnan származnak az emberi jogokkal és azok megsértésével kapcsolatos ismereteitek? Megbízhatónak tartjátok ezeket az információforrásokat?

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

Bátran használhatunk más kérdéseket, ha szeretnénk a gyakorlatot az adott csoport érdeklődéséhez, szintjéhez szabni.

Amikor sorra vesszük a válaszokat, csak a kulcsszavakat jegyezzük fel a táblára; ez majd később, a beszélgetésnél lesz hasznos. Minden kvízkérdés után hagyjunk teret az esetleges tisztázó kérdésekre, valamint a különböző értelmezések megvitatására. Emeljük ki azokat a pontokat, amelyek alaposabb feldolgozást igényelnek, és jelezzük, hogy a végén ezekre még visszatérünk.

Előfordulhat, hogy a résztvevők olyan példákat említenek, amelyekről a csoportsegítő nem hallott még, vagy azért, mert az adott eset nem túl jelentős, vagy mert személyes élményen alapul. De emiatt ne aggódjunk, hiszen senkitől sem várható el, hogy mindent tudjon! Megkérdezhetjük a résztvevőket, honnan hallottak a szóban forgó témáról vagy esetről, és megvitathatjuk, mennyiben hiteles és megbízható az adott információ. Az ilyen helyzet kiváló alkalmat teremt, hogy rávilágítsunk a kritikai gondolkodás fontosságára, és erre bátorítsuk a résztvevőket is.

A válaszok egy része vitát generálhat. Például az egyik résztvevő az abortuszt az élethez való jog megtagadásának tekintheti, míg mások hasonló határozottsággal ezzel ellentétes véleményt vallhatnak. Az egyik tanulság, amit levonhatunk, hogy fontos minden kérdést a lehető legtöbb szempontból értelmezni, és megpróbálni rájönni, miért úgy vélekednek az emberek, ahogy. Függetlenül attól, mennyire különbözik véleményük vagy a jogokkal kapcsolatos értelmezésük, fontos, hogy tisztelettel bánjanak azokkal, akik tőlük különböző nézeteket vallanak. A véleményük eltérhet, de az embert tisztelniük kell.
A másik fontos tanulság az, hogy azért kell ismernünk az emberi jogokat, mert azok mindannyiunk számára fontosak, folyamatosan fejlődnek, és mindenki véleménye számít: ez ad értelmet a jogoknak. Értelmezésük és alkalmazási körük nincs véglegesen meghatározva, nincs kőbe vésve. Újra és újra felül kell vizsgálni, tovább kell fejleszteni őket. Ezért mindannyiunk közös felelőssége, hogy az emberi jogok elmozdításához és védelméhez hozzájáruljunk.

Javaslatok a folytatáshozGoto top

Foglalkozzunk részletesebben azzal az egy-két témával, amely vitát váltott ki, és vitassunk meg olyan, a valós életből vett dilemmákat, amelyek az emberi jogok tiszteletén alapuló kultúra kialakítása kapcsán felmerülhetnek.

Képeket is használhatunk az emberi jogokkal való ismerkedéshez. Nézzük meg, hogyan vélekednek az emberi jogokról a résztvevők a "Virágozzék ezer virág" című gyakorlat segítségével. Ez a gyakorlat további beszélgetésekhez vezethet, például az előítéletekről, a hátrányos megkülönböztetésről, vagy arról, hogy hogyan alakítjuk ki a világról és a diszkriminációról alkotott képünket.

Abba az irányba is tovább indulhatunk, hogy a média hogyan tudósít a különböző eseményekről, és hogyan kaphatnának ezek emberi jogi vetületei nagyobb figyelmet. Kipróbálhatjuk például a "Hírgyártás" című gyakorlatot a Képzők könyvéből.21

SegédletekGoto top

PDFDownload as PDF

Quiz sheet

Egy olyan dokumentum címe, amely rögzíti az emberi jogokat:

 

Egy olyan jog, amely minden gyermeket megillet:

Egy olyan dal / film / könyv, amely kapcsolódik az emberi jogokhoz:

Egy olyan jog, amelyet ebben az országban megtagadnak egyes emberektől:

Egy olyan jog, amelyet személyesen tőled tagadtak meg:

Egy olyan szervezet, amelyik az emberi jogokért küzd:

Egy olyan közös kötelességünk, amely kapcsolódik az emberi jogainkhoz:

Egy példa a hátrányos megkülönböztetésre:

Egy olyan jog, amelyet időnként megtagadnak a nőktől:

Egy olyan ember, aki az emberi jogokért harcol:


 

Egy példa az élethez való jog megsértésére:

Egy példa a magánélethez való jog megsértésére:

Egy olyan emberi jog, amelyet gyakran megtagadnak a fiataloktól:

Egy olyan csoport vagy közösség, amely gyakran szembesül hátrányos megkülönböztetéssel ebben az országban:

Egy példa a biztonságos környezethez való jog megsértésére, a saját közösségeden belül: