Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

(Összefoglaló)

1. cikk
Az egyenlőséghez való jog

2. cikk
A diszkrimináció tilalma

3. cikk
Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jogy

4. cikk
A rabszolgaság tilalma

5. cikk
A kínzás és a megalázó bánásmód tilalma

6. cikk
A jogalanyiság elismeréséhez való jog

7. cikk
A törvény előtti egyenlőséghez való jog

8. cikk
Az illetékes bírósághoz jogorvoslatért folyamodás joga

9. cikk
Az önkényes letartóztatás és száműzés tilalma

10. cikk
A méltányos és nyilvános tárgyaláshoz való jog

11. cikk
Az ártatlanság vélelméhez való jog

12. cikk
Az egyén magánéletébe, családi ügyeibe, otthonába és levelezésébe való beavatkozás tilalma

13. cikk
A szabad mozgáshoz való jog

14. cikk
Jog a más ország által nyújtott menedékhez

15. cikk
Az állampolgársághoz és annak megváltoztatásához való jog
 

16. cikk
A házasságkötéshez és családalapításhoz való jog

17. cikk
A tulajdonhoz való jog

18. cikk
Gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság

19. cikk
A vélemény és információ szabadsága

20. cikk
A békés gyülekezéshez és egyesüléshez való jog

21. cikk
Jog az ország közügyeinek irányításában és a szabad választásokon való részvételhez

22. cikk
A szociális biztonsághoz való jog

23. cikk
A szabadon megválasztott munkához és a szakszervezetbe belépéshez való jog

24. cikk
A pihenéshez és szabadidőhöz való jog

25. cikk
A megfelelő életszínvonalhoz való jog

26. cikk
Az oktatáshoz való jog

27. cikk
Jog a közösség kulturális életében való részvételhez

28. cikk
Jog olyan társadalmi rendhez, amelyben érvényesülnek a jelen nyilatkozatban foglaltak

29. cikk
A szabad és teljes fejlődéshez szükséges közösségi kötelességek

30. cikk
A fenti emberi jogokba való állami és személyi beavatkozás tilalma


 

Copyright © 1999, Minnesotai Egyetem Emberi Jogi Központjának engedélyével felhasználva.