„Ha nincs saját meggyőződésed, bárki bármiről meggyőzhet.”

Malcolm X

A gyakorlatról

A gyakorlat egy önkormányzati ülés szimulációja, melynek során a résztvevők egy hagyományosan keresztény környéken tervezett új mecset építése körüli vitában vesznek részt.

Érintett jogok
 • • A hátrányos megkülönböztetés tilalma
  • Gondolat- és vallásszabadság
  • A vélemény és az információ szabadsága
Célok
 • • A sokszínű közösségekben felmerülő, eltérő igényekből származó valós konfliktusok megtapasztalása
  • A vallásszabadsághoz és a gondolatszabadsághoz való jog megismerése és feltárása
  • A vitakészség és az elemzési készség fejlesztése
Eszközök
 • • Papírlapok, névtáblák készítéséhez
  • Flipchart-papír
  • Karóra vagy fali óra
  • Kis csengő a polgármester számára
Előkészítés
 • Fénymásoljuk a Segédletekben található szerepkártyákat, valamint a probléma leírását és a vita szabályait (opcionális).
 •  Készítsünk névtáblákat az ülésen részt vevő, különböző pártok, csoportok képviselői számára.
 •  Írjuk fel egy flipchart-papírra a különböző szerepeket, hogy mindenki jól lássa.
 • Gondoskodjunk megfelelő helyről az önkormányzati üléshez, és biztosítsunk külön teret az egyes csoportok számára, hogy az ülés előtt kialakíthassák álláspontjukat, vagy egyeztethessenek más csoportokkal
Jeles nap
 • Szeptember 21.A béke nemzetközi napja

A gyakorlat menete

 1. Olvassuk fel a probléma leírását tartalmazó segédletet. Mondjuk el, hogy a résztvevők Alvóváros polgárai, akiket az a kérdés aggaszt, hogy épüljön-e új mecset egy kihasználatlan, elhagyatott önkormányzati telken.
 2. Ismertessük a résztvevőkkel a különböző szerepeket, és kérjük meg őket, hogy válasszanak maguknak egyet. Osszuk ki a szerepkártyákat és a probléma leírását, majd mutassuk meg, hol találkozhatnak, egyeztethetnek előzetesen a csoportok, és hogy hol kerül majd sor az önkormányzati ülésre.
 3. Mondjuk el, milyen szabályok mentén zajlik majd a vita az ülésen.
 4. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy 30 percük lesz az ülés előtt, hogy polgártársaikkal találkozzanak, felkészüljenek a felszólalásaikra, és hogy eldöntsék, hogyan fognak szavazni. Hívjuk fe a figyelmet arra, hogy az önkormányzati ülés 40 percig fog tartani, és hogy a résztvevők nagy száma miatt lehet, hogy csak rövid idő jut majd egy-egy megszólalásra. Emiatt érdemes arra az egy-két főbb pontra összpontosítaniuk, amit ki akarnak emelni.
 5. A felkészülési idő alatt rendezzük be az önkormányzati ülés helyét. Ideális esetben a résztvevők félkörben vagy patkó alakban ülnek, a polgármester pedig elöl középen, egy kicsit magasabban helyezkedik el. Fontos, hogy az azonos csoportokhoz és pártokhoz tartozók vagy hasonló álláspontot képviselők együtt tudjanak majd ülni. Készítsük be a névtábláikat a megfelelő helyekre.
 6. 30 perc elteltével hívjuk be a polgárokat az ülésre (vagy kérjük meg a polgármestert, hogy ő tegye meg ezt). A polgármester ismertesse a vita szabályait, és egy rövid bevezetővel nyissa meg az ülést.
 7. Az ülés végén, 40 perc elteltével a polgármester szólítsa fel szavazásra a résztvevőket. Miután összeszámoltuk a szavazatokat és kihirdettük az eredményt, zárjuk le a gyakorlatot, és kérjük meg a résztvevőket, hogy üljenek körbe a gyakorlat feldolgozásához.

Feldolgozás és értékelésGoto top

Kezdjük azzal a feldolgozást, hogy mindenkit név szerint – a valódi nevén szólítva – üdvözlünk, vagy használjunk más módszert arra, hogy a résztvevők ki tudjanak lépni abból a szerepből, amit a szimulációs gyakorlat során felvettek. Ezt nagyon fontos a beszélgetés megkezdése előtt megtennünk.

 • Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy mit gondolnak az imént lezajlott folyamatról:
 • Meglepő volt számotokra a szavazás eredménye? Tükrözte az általatok játszott személy álláspontját?
 • Mit gondoltok, mennyiben befolyásoltátok ti (az általatok játszott szereplőként) az eredményt?
 • Változott az álláspontotok vagy a hozzáállásotok a problémával kapcsolatban a többiekkel vagy más csoportokkal folytatott beszélgetések hatására?
 • Mennyire volt könnyű azonosulni a szerepetekkel? Miért volt könnyű? Miért nem?
 • Mit gondoltok, ez a helyzet a való életben is előállhat? Ismertek hasonló eseteket?
 • Hogyan reagálnátok, ha ez a helyzet a ti városotokban vagy lakókörnyezetetekben merülne fel? Megváltoztatta a gyakorlat bármilyen módon a hozzáállásotokat?
 • Mit jelent számotokra a gondolati, lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog? Tudtok olyan esetről a történelemből (vagy a jelenből), amikor ezt a jogot megtagadták?
 • Mit gondoltok, miért alapvető emberi jog a vallásszabadság?
 • Mit gondoltok, mennyire érvényesül ez a jog a ti közösségetekben?

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

Ha lehetséges, ezt a gyakorlatot egy másik csoportsegítővel együtt vezessük le, hogy jusson elég figyelem a gyakorlat egyes lépéseinek a lebonyolítására és a felmerülő kérdések megválaszolására is.

A gyakorlat előnyére szolgálhat, ha több időt tudunk rászánni, különösen az önkormányzati ülésre, hogy a résztvevőknek legyen alkalmuk reagálni a többiek felszólalásaira. Időt nyerhetünk azzal, ha a szerepeket előre kiosztjuk, vagy véletlenszerűen adjuk ki a résztvevőknek.
A felkészülés alatt érdemes ellenőriznünk, hogy a résztvevők arra használják-e ezt az időt, hogy másokkal egyeztessenek, és megtervezzék, mit mondanak majd a vita során.
A szerepek kiosztásakor vegyük figyelembe, hogy a polgármester szerepe különösen nehéz. Fontos, hogy az őt alakító résztvevő képes legyen magabiztosan levezetni az ülést, és ha szükséges, akár megszakítani egyes felszólalásokat, hogy mindenki szóhoz juthasson. A szerepjáték megkezdése előtt mindenképpen vegyük át a polgármestert játszó résztvevővel a feladatát.
Ezt követően viszont az lenne a legjobb, ha az ülés levezetését teljes mértékben a polgármestert játszó személyre hagynánk – egyrészt hogy érezze, bízunk benne, másrészt, hogy a többi résztvevő tiszteletben tartsa a döntéseit, és ne tőlünk várjanak megerősítést. Természetesen, ha nehézségek adódnak, muszáj lehet beavatkozni a szerepjátékba. Ez esetben próbáljunk meg úgy eljárni, hogy ezzel ne csorbítsuk a „polgármester” tekintélyét.Ha a szimuláció irányíthatatlanná válik – például a résztvevők eltérnek a témától, vagy az eredeti helyzethez képest új elemeket találnak ki –, vagy az ülés holtpontra jut, és nem születik megegyezés, mutassunk rá, hogy ez a valós életben ugyanígy előfordulhat, és hogy ettől még nem sikertelen a gyakorlat. Felhasználhatjuk ezt a helyzetet arra, hogy a feldolgozás során érzékeltessük, milyen nehéz egyezségre jutni az ilyen ügyekben.
Figyeljünk rá, hogy a feldolgozás során a résztvevők nehogy visszacsússzanak a szerepjátékba. Fontos, hogy kilépjenek a gyakorlat során játszott szerepükből, hogy aztán megfelelő távolságból tekinthessenek rá a folyamatra, amelyben részt vettek. Segítsünk nekik, hogy saját valódi önmaguk és ne az általuk alakított szereplő szemével tekintsenek vissza a szimulációs gyakorlatra.
A feldolgozáshoz és értékeléshez való felkészüléshez érdemes elolvasni az 5. fejezet Vallás és meggyőződés című részét.

VariációkGoto top

Attól függően, milyen környezetben dolgozunk, megfelelőbb lehet a gyakorlatot „Templom Alvóvárosban” vagy „Zsinagóga Alvóvárosban” jellegű eset köré építeni, és a történetet például egy túlnyomórészt muszlimok lakta környezetbe helyezni. De bármilyen más kombinációt is választhatunk.„Újságírókat” is beépíthetünk a gyakorlatba, hogy egy kevésbé bevonódó, elfogulatlanabb nézőpont is megjelenjen a folyamatban, ugyanakkor a tudósítások meghallgatása és megvitatása növelheti a gyakorlathoz szükséges időt (lásd alább a javaslatokat).

Javaslatok a folytatáshozGoto top

Beszélgessünk a gondolat- és vallásszabadság helyi vonatkozásairól és arról, milyen feszültségek voltak/vannak jelen e téren a saját országunkban. A hírekben is megjelenő jelentősebb események jó kiindulópontot nyújthatnak, különösen kiscsoportos beszélgetéshez. Folytathatjuk a « meggyőződéseink » című gyakorlattl is, hogy mélyebben feltárjuk a résztvevők véleményét a vallásról és a vallás fiatalok életére gyakorolt hatásáról.

Ha „újságírók” is részt vettek a szimulációs gyakorlatban, következő lépésként – egy külön alkalommal – az ő beszámolóik feldolgozására is sort keríthetünk. Különösen abból a szempontból lehet hasznos megnézni az egyes tudósításokat, hogy miben különböznek egymástól. Ennek kapcsán beszélgethetünk a média szerepéről és hatásairól. A « Címlap » című gyakorlat azzal foglalkozik, hogyan alakul, változik az emberek véleménye, különösen tekintettel a média szerepére.

Szintén jó folytatás lehet a «Vitassuk meg!»amelynek célja a vitakészség, az elemzés és a meggyőzés képességének fejlesztése. Ehhez kiindulópontként használhatjuk a jelen gyakorlat feldolgozása során felmerült vitás vagy megosztó kijelentéseket.

Javaslatok a cselekvésreGoto top

Bátorítsuk a résztvevőket, hogy figyeljék meg a saját környezetüket, és próbálják meg feltérképezni, milyen mértékben tartják tiszteletben az ott élő különféle vallási közösségek jogait. Próbáljunk találkozókat szervezni különböző közösségek képviselőivel, és tudakoljuk meg tőlük, hogy megítélésük szerint mások tiszteletben tartják-e az ő jogaikat..
Attól függően, hogy milyen környezetben élünk vagy dolgozunk, és hogy milyen aktuális kérdésekről tárgyalnak épp a helyi önkormányzatban, érdekes lehet ellátogatni egy ilyen ülésre, hogy részesei legyünk azoknak a helyi politikai vitáknak, amelyek hatással lehetnek a közösség összes tagjának emberi jogaira.

További információkGoto top

A vallásszabadság a nemzetközi emberi jogi dokumentumokban: Az alábbi szemelvényeket lefénymásolhatjuk az Alvóvárosi Muszlimok Egyesülete és az Alvóvárosi Fiatalok az Emberi Jogokért akciócsoport tagjai számára.

Emberi Jogok Európai Egyezménye, 9. cikk:
1. Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és vallásszabadsághoz; ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, minda nyilvánosság előtt, mind a magánéletben istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.
2. A vallás vagy meggyőződés kifejezésre juttatásának szabadságát csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban a közbiztonság, a közrend, közegészség vagy az erkölcsök, illetőleg mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükségesek.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 18. cikk::
Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, 30. cikk:    
Azokban az államokban, amelyekben nemzetiségi, vallási és nyelvi kisebbségek, illetőleg őslakosságból származó személyek léteznek, az őslakossághoz vagy az említett kisebbséghez tartozó gyermek nem fosztható meg attól a jogától, hogy saját kulturális életét élje, vallását vallja és gyakorolja, illetőleg csoportjának többi tagjával együtt saját nyelvét használja.

Ez a gyakorlat az Európa Tanács kiadásában megjelent,
Companion -- a campaign guide about education and learning for change in Diversity, Human Rights and Participation (Útmutató és képzési segédlet a sokszínűség, az emberi jogok és a részvétel előmozdításáért folytatott kampányhoz) című kiadvány Mecset Alvóvárosban című gyakorlata alapján készült.
Ihletője: Susanne Ulrich: Achtung (+) Toleranz – Wege demokratischer Konfliktregelung 2000, Verlag Bertelsmann Stiftung

Jóllehet ez a szimulációs gyakorlat egy fiktív eseményről szól, számos hasonló vita övezi a vallási kisebbségek imahelyeinek építését Európa-szerte és azon túl is. Svájcban 2009 novemberében népszavazással fogadtak el egy alkotmánymódosítást, amely tiltja a minaretek építését. A népszavazás eredménye sértheti a muszlimok azon jogát, hogy nyilvánosan gyakorolják a vallásukat, istentisztelet, oktatás és szertartások útján, ami elemi része a gondolati, lelkiismereti- és vallásszabadsághoz való jognak. Továbbá egyre több európai és más állam fogad el (vagy tervez) a muszlim fejkendő (burka, nikáb vagy hidzsáb) nyilvános helyen történő viselését tiltó törvényeket, ami szintén felveti a vallási alapú hátrányos megkülönböztetés kérdését. Az Article 19 – Global Campaign for Free Expression (19. cikk – Globális Kampány a Kifejezés Szabadságáért) nevű emberi jogi szervezet jogi állásfoglalást tett közzé a teljes arcot takaró fátylat tiltó rendelkezések és az emberi jogok kapcsán (www.article19.org). Mi is végezhetünk kutatást arról, hogy milyen problémákkal néznek szembe napjainkban az Európában élő vallási kisebbségek.

Segédletek

Az ülés résztvevői
Próbáljuk egyensúlyban tartani a részvételi arányokat azáltal, hogy minden egyes politikai pártnak azonos számú képviselője
legyen, illetve a civil csoportok is azonos mértékben legyenek képviselve. Az egyszerű „polgárok” bármennyien lehetnek.
• Alvóváros polgármestere;
• önkormányzati képviselők: 3 különböző pártból, mindegyiket 1-2 ember képviselje;
• az Alvóvárosi Fiatalok az Emberi Jogokért akciócsoport tagjai (2–4 fő);
• az Alvóvárosi „Múlt és Jelen” Egyesület tagjai (2–4 fő);
• az Alvóvárosi Muszlimok Egyesülete tagjai (2–4 fő);
• egyszerű polgárok: tetszőleges számban;
• opcionális: 1 vagy 2 újságíró, akik tudósítanak az ülésről

A vita szabályai
A csoport méretének és a rendelkezésre álló időnek megfelelően módosíthatunk az alábbi szabályokon.
• Az ülést a polgármester vezeti, és minden kérdésben az ő döntése a végső.
• Ha valaki beszélni szeretne, emelje fel a kezét, és akkor szóljon hozzá, ha erre a polgármestertől engedélyt kap.
• A felszólalások legyenek rövidek (maximum 2 percesek).
• Az ülés 40 perc elteltével szavazással zárul arról, hogy megépüljön-e a mecset vagy sem.
• Mindenkinek, aki a vitában részt vesz, joga van megszólalni a vita során, illetve szavazni a végén.

SzerepkártyákGoto top

PDFHandout

Új Mecset Alvóvárosban (minden résztvevőnek)
A festői szépségű Alvóvárosban élsz, melynek kb. 80 ezer lakója van. Az elmúlt 60 évben a lakosság összetétele számottevően megváltozott, részben mivel a fiatalok inkább a nagyobb városokba próbálnak költözni, ahol jobbak a munkalehetőségek, részben pedig azért, mert a régióba nagy számban érkeztek bevándorló családok, sokan muszlim országokból. Közülük több család már generációk óta itt él, a városban mégis sokan gyanakvással, idegenként, jövevényként kezelik őket.
Mostanra a teljes lakosság 15%-át teszik ki.
A kérdés, ami most megosztja a várost, az, hogy az Alvóvárosban élő muszlimok szeretnének mecsetet építeni a helyi önkormányzat tulajdonában lévő üres telken. Az elhagyatott területet eddig egyáltalán nem hasznosították, és sokan panaszkodtak miatta az önkormányzatnál: a bevásárlóutca mellett található, és visszatérő probléma itt a rongálás és a drogozás.
Így mikor egy gazdag üzletember felajánlotta, hogy leveszi az önkormányzat válláról ezt a terhet, a polgármester azt hitte, beütött a szerencse. Az önkormányzat szívesen beleegyezett abba, hogy átadja a telket, és vállalta, hogy fedezi az új mecset építési költségeinek 20%-át. A költségeket nagyrészt az üzletember fizetné, kivéve 10%-ot, amit ő nem tud fedezni, így a maradékot a muszlim közösség állná. Az építkezést ezen a héten kezdték volna, de az önkormányzatot elárasztották az építkezés ellen tiltakozó, dühös lakosok panaszai. A helyzet megoldására rendkívüli ülést hívtak össze, amelyen minden érintett részt vesz. Az ülésre 30 percen belül kerül sor.

Szerepkártya: Alvóváros polgármestere
Az ülést te vezeted, a te feladatod lesz köszönteni a résztvevőket, és emlékeztetni őket a vita szabályaira. A vita során próbálj meg mindenkinek lehetőséget biztosítani a megszólalásra, és ne engedd, hogy bárki túl hosszan beszéljen. Nagyon aggaszt az ügy által keltett negatív sajtóvisszhang, ezért megpróbálsz az ülés előtt néhány csoporttal beszélni, és igyekszel meggyőzni őket, hogy engedjenek az álláspontjukból.

Szerepkártya: önkormányzati képviselő - Hagyományőrző Párt (1 vagy 2 fő)
Te képviseled a Hagyományőrző Pártot a helyi önkormányzatban, és keményen ellenzed a mecset építését. Szerinted nem helyes, hogy az önkormányzat földet és forrásokat biztosít egy olyan imahely felépítéséhez, amely nem tiszteli az ország és a város hagyományait. Úgy érzed, kiváltság a bevándorló családoknak, hogy itt élhetnek, és nem kellene azzal próbálkozniuk, hogy eltérő életstílusukat egy olyan országra kényszerítsék, amelyben ők csak vendégek. Aggódsz, hogy a mecset terroristatoborzás helyszínéül fog szolgálni.

Szerepkártya: önkormányzati képviselő - Populista Párt (1 vagy 2 fő)A Populista Pártot képviseled a helyi önkormányzatban. Az eredeti döntés megszületésekor támogattad, hogy a telken mecset épüljön, részben azért, mert felismerted, hogy a muszlim közösség jó hatással van a város gazdasági életére, és nem akarod őket elidegeníteni. De a lakosok panaszai is aggasztanak, és nem szeretnél felesleges konfliktust a közösségben. Azon is aggódsz, hogy bejutsz-e a képviselő-testületbe a következő önkormányzati választáson, ezért valószínűleg a népszerűbbnek tűnő álláspontot fogod támogatni.

Szerepkártya: önkormányzati képviselő - Sokszínűség Párt (1 vagy 2 fő)
A Sokszínűség Pártot képviseled a helyi önkormányzatban. Úgy véled, hogy a világ más tájairól származó emberek arányának növekedése a közösségben gazdagabbá és érdekesebbé tették Alvóváros kultúráját, és úgy érzed, igazságtalan az, hogy a város sokukat ilyen hosszú ideig megfosztotta a lehetőségtől, hogy vallásukat gyakorolják. Azt is látod, hogy az üres telek társadalmi problémákat okoz a városban, és hogy az önkormányzat jelen pillanatban nem rendelkezik elegendő forrással az önálló fejlesztéshez.

Szerepkártya: az Alvóvárosi „Múlt és Jelen” Egyesület tagjai (2-4 fő)
A mecset felépítését leginkább ellenző egyik csoport tagja vagy. Ti Alvóváros hagyománytisztelő (nem muszlim) közösségeihez tartoztok, és különösen fontosnak tartjátok megőrizni annak a városnak a történelmi jellegét, ahol az egyesületi tagok többsége egész életében élt. A telek, amelyre a mecsetet építenék, központi helyen van, így a városközpont minden részéből látható lenne. Ami a legzavaróbb, hogy a város főteréről a mecset miatt nem lehetne rendesen látni a templomot. Úgy érzed, hogy ez a nemrég érkezett közösség teljesen megváltoztatta a szülővárosod jellegét. Nem érted, hogy azoknak az embereknek, akik máshonnan érkeztek ebbe az országba, miért ne ugyanazon szabályok szerint kellene élniük, mint amelyek szerint az itteniek élnek.

Szerepkártya: az Alvóvárosi Fiatalok az Emberi Jogokért akciócsoport tagjai (2-4 fő)
A szervezeted azért jött létre, hogy az alvóvárosi fiatalokat érintő súlyos problémákkal foglalkozzon. A mecset felépítését megoldásnak látod mind a muszlim közösség számára – amelynek szüksége van egy imahelyre –, mind pedig számos társadalmi problémára, amelyek abból erednek, hogy a telek olyan sokáig elhanyagolva, üresen állt. Támogatod a mecset felépítését, de tartasz tőle, hogy ha az önkormányzatnak hozzá kell járulnia az építkezéshez, akkor nem jut majd forrás más társadalmi problémák orvoslására. Főként, hogy az ifjúságra szánt költségvetési keretet az elmúlt 5 évben olyannyira megvágták, hogy még csak köszönőviszonyban sincs azzal, amire a városban élőknek szüksége lenne.

Szerepkártya: az Alvóvárosi Muszlimok Egyesülete tagjai (2-4 fő)
Évek óta kéritek az önkormányzatot, hogy biztosítson helyszínt a muszlim közösség számára a vallásgyakorláshoz, de ezt eddig anyagi okokra hivatkozva mindig elutasították. Úgy érzed, igazságtalan, hogy a muszlim közösségnek elő kell teremtenie az építési költségek 10%-át, miközben a legtöbben nehéz anyagi helyzetben vannak, ráadásul a keresztény közösségnek 11 különböző temploma is van, és ezeket sokkal kevesebben használják, mint ahányan a mecsetet látogatnák. Azt gondolod, hogy nincs megbecsülve az a hozzájárulás, amelyet a közösséged nyújt a városnak, és hogy a közösséged tagjait igazságtalan diszkrimináció éri az élet számos területén; továbbá ha az önkormányzat nem engedélyezi a mecsetépítést, azzal megtagadja a közösség tagjaitól a vallásgyakorláshoz való alapvető jogot.

Szerepkártya: alvóvárosi polgárok
Aggodalommal tölt el a konfliktus, amely látszólag már teljesen eluralkodott Alvóvárosban, így el szeretnél menni az önkormányzat ülésére, hogy szavazhass. Egyelőre nem tudod, melyik álláspontot fogod majd támogatni: minél több különböző csoporttal szeretnél beszélni, és ezt követően tervezed meghozni a döntésedet.