Az akadály maga az út.

Zen bölcsesség
 

A gyakorlatról

A résztvevők kiscsoportos munka keretében, képzeletük és rajz segítségével dolgozzák fel a nemek közötti egyenlőség és a nőkkel
szembeni hátrányos megkülönböztetés témakörét.

Érintett jogok

• A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés tilalma
• A házassághoz és a családalapításhoz való jog
• Törvény előtti egyenlőség

Célok

• Olyan jövő elképzelése, ahol egyenlőség uralkodik
• A képzelet, a kreativitás, valamint a kommunikációs és együttműködési készségek fejlesztése
• Az igazságérzet és a mások iránti tisztelet erősítése

Eszközök

• Csoportonként 2 nagy (A3-as méretű) papírlap vagy flipchart-papír
• Minden csoportnak elegendő mennyiségű, különféle színű vastag filctoll
• Egy térkép (lehetőleg turistatérkép), amelyen fel vannak tüntetve a különböző tájelemek: hegyek, völgyek, folyók, erdők, falvak, hidak stb.

Előkészítés
 • Nézzük meg alaposan a térképet, ismerkedjük meg a domborzati és más jelekkel, szimbólumokkal.
Jeles nap
 • március 8.Nemzetközi nőnap
 • november 3.Férfiak világnapja

A gyakorlat menete

1. rész: A problémák meghatározása és a megoldási lehetőségek feltárása (15 perc)

 1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak 3-5 fős csoportokat. Minden csoportnak adjunk egy papírlapot és filctollakat. Kérjük meg őket, hogy 2 függőleges vonallal osszák 3 egyenlő részre a lapot.
 2. Mondjuk el nekik, hogy Egyenlőségföldjén teljes mértékben megvalósul a nemek közötti egyenlőség. Kérjük meg őket, hogy mondjanak konkrét példákat arra, vajon milyen lehet, hogyan működhet ez az ország. A csoportból valaki írja be ezeket a példákat egymás alá az első oszlopba.
 3. Kérjük meg őket, hogy gondolkodjanak el azon, milyen az élet ma, összevetve mindazzal, amit az első oszlopba írtak, és vitassák meg, hogy milyen lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy az ott szereplő dolgok ténylegesen megvalósuljanak, vagyis eljussunk a jelenből Egyenlőségföldjére. Írják be ezeket a második oszlopba, a kapcsolódó pontokkal egy sorba.
 4. Ezek után azt kell végiggondolniuk, vajon milyen akadályokkal szembesülhetnek az Egyenlőségföldjére vezető úton, és hogyan tudják legyőzni ezeket az akadályokat. Írják be az ötleteiket a harmadik oszlopba.

2. rész: A térkép megrajzolása (40 perc)

 1. Röviden foglaljuk össze, hogyan is néz ki egy térkép: mit jelent a pontozott, szaggatott és más vonal, milyen színek jelzik a hegyeket, folyókat, milyen szimbólumokat használnak az erdők, mocsarak, épületek, villamos vezetékek stb. jelzésére.
 2. Ezután vessük fel, hogy vannak más jellegű szimbólumok is. Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy ismernek-e olyan népmeséket vagy történeteket, amelyekben a főhős útnak indul, és vándorlása saját erkölcsi fejlődését jelképezi. Mondjuk el, hogy a sötét erdő például a gonoszság metaforája lehet, a piros alma pedig a kísértést szimbolizálja. A hős erkölcsi szilárdságát jelezheti, ha átúszik a gyors sodrású folyón, vagy szerénységét, ha segít egy bajba jutott állaton.
 3. Most osszuk ki a csoportoknak a másik papírlapot. Mondjuk el, hogy a képzeletükre támaszkodva csoportonként rajzoljanak egy-egy térképet, amely mutatja a jelen és a jövő vidékét, valamint a kettőt összekötő utat vagy utakat, az egész tájat. Találjanak ki saját szimbólumokat a terep ábrázolására, valamint azoknak a próbatétteleknek a jelzésére, amelyek akadályozzák vagy éppen segítik a vándort a jelenből Egyenlőségföldjére vezető útján.
 4. Végül hívjuk össze résztvevőket, és kérjük meg az egyes csoportokat, hogy mutassák be a térképüket a többieknek.

Feldolgozás és értékelésGoto top

A beszélgetés elején minden csoport mondja el, miként zajlott az együttes munka, hogyan hoztak közös döntéseket arról, hogy mit és hogyan ábrázoljanak a térképen. Ezt követően beszéljük meg, milyen is lenne Egyenlőségföldje a valóságban, és mi akadályozza, hogy eljussunk oda?

 • Hogy éreztétek magatokat a gyakorlat során? Mi tetszett benne? Mi nem?
 • Melyik oszlopot volt a legnehezebb és melyiket volt a legkönnyebb kitölteni? Miért?
 • Milyen Egyenlőségföldje, mik a fő jellemzői?
 • Minek kell megváltoznia ahhoz, hogy a társadalomban megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség?
 • Ami a hátrányos megkülönböztetés megszüntetését illeti, igazolható lehet-e a pozitív diszkrimináció átmeneti alkalmazása a nemek közötti egyenlőség mihamarabbi elérése érdekében?
 • Hogyan értékelnétek hazánkat az összes többi országhoz képest, 1-től 10-ig terjedő skálán, a férfiak és a nők esélyegyenlősége szempontjából? Az 1-es a nagyon egyenlőtlen helyzetet, a 10-es pedig a szinte tökéletes egyenlőséget jelenti.
 • Miért olyan fontos kiemelten foglalkozni a nők emberi jogaival?
 • A nőkön kívül még milyen más csoportokat ér hátrányos megkülönböztetés a társadalmunkban? Miben nyilvánul ez meg? Milyen emberi jogok sérülnek?
 • Hogyan lehet a hátrányos helyzetű csoportokat megerősíteni és a megfelelő kompetenciákkal felruházni, hogy képesek legyenek jogaikat érvényesíteni?
 • Milyen szerepe van az oktatásnak és a nevelésnek ezen csoportok megerősítésében?
 • Milyen szerepe van az emberi jogi nevelésnek ezen csoportok megerősítésében?

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

Fontos, hogy a csoportok konkrét példákkal írják le, hogy milyen lehet az élet Egyenlőségföldjén. Próbáljuk meg elérni, hogy saját ötleteket írjanak, de ha ez nehézséget okoz nekik, javasolhatjuk, hogy gondoljanak például arra, hány nő van az országgyűlésben vagy a nagyvállalatok vezetőségében; van-e különbség a férfiak és a nők között a fizetés, a napi munkaórák száma vagy a szabadidő eltöltése terén, hogyan oszlik meg közöttük a házimunka, hány nő dolgozik részmunkaidőben; mi a helyzet a családon belüli erőszakkal, az iskolai és munkahelyi zaklatással, illetve hogy hogyan ábrázolja a nőket és a férfiakat a média.

A rajzolásnál ne erőltessük a szimbólumok használatát, hiszen a metaforikus gondolkodás nem mindenkinek megy könnyen. Ha a résztvevők elakadnak, nem tudják, miként fejezzék ki rajzban az elképzeléseiket, adhatunk pár ötletet, hogy beinduljon a fantáziájuk: például a jogi pályára készülő nő, akinek keresztezi az útját az előítéletek folyója, az oktatás hídján tud átkelni rajta; vagy egy férfi megtalálja a „boldogság kulcsát”, amikor óvó bácsinak áll és kicsikkel foglalkozhat. Amikor ilyen példákat említünk, természetesen a minket körülvevő társadalmi valóságot tükröző nemi sztereotípiákat válasszuk.

VariációkGoto top

A csoportok háromdimenziós makettet is készíthetnek háztartási hulladék felhasználásával. Ehhez sok kisméretű dobozra, tejfölös vagy joghurtos pohárra, vécépapír-gurigára, papírra, kavicsra, csonthéjas termésre, spárgára, fonalra, gémkapocsra és ragasztóra lesz szükség, valamint egy nagy kartonra, amire a makettet felépíthetik.

Ez a módszer – vagyis a jelenből a jövőbe vezető út megrajzolása térkép formájában – sok más téma feldolgozásához is alkalmazható, amikor azt szeretnénk, hogy a résztvevők szabadon, a saját képzelőerejük segítségével találjanak megoldásokat különböző problémákra.

Javaslatok a folytatáshozGoto top

Most, hogy a résztvevők elgondolkodtak a nemek közötti egyenlőség jelenlegi és jövőbeli helyzetéről, talán szívesen kipróbálnák a "Idővonal" című gyakorlatban  to "look back" at famous women; encourage them to explore how the concept and practice of gender equality has changed through history. Search on the Internet for "timeline famous women".

leírt módszert, melynek segítségével visszatekinthetnek a történelem néhány híres nőalakjára. Bíztassuk őket, hogy fedezzék fel, hogyan változott a nemek egyenlőségével kapcsolatos felfogás az idők során, és a gyakorlatban mi történt ezen a téren. Keressenek rá az interneten erre: „híres nők a történelemben”.

Folytathatjuk a"Makah bálnavadászat" című gyakorlattal, amely a kulturális identitáshoz való jog és a diszkrimináció kérdését vizsgálja a fenntartható fejlődéssel összefüggésben.

Javaslatok a cselekvésreGoto top

A résztvevők nézzenek utána, hogy saját iskolai, egyesületi vagy munkahelyi szabályzatuk mit mond a nemi esélyegyenlőségről, és vitassák meg, megvalósulnak-e az ott írtak a gyakorlatban, és hogy szükség lenne-e változtatásokra vagy további erőfeszítésekre annak érdekében, hogy az adott intézmény elérje az Egyenlőségföldjén uralkodó ideális állapotot.

Ha beírjuk a böngészőbe, hogy „arguments for parity democracy” (magyarul: érvek az egyenlőségen alapuló demokrácia mellett), akkor az első találat az Európai Női Lobbi 47
(European Women’s Lobby) angol nyelvű oldalára, azon belül egy olyan kiadványhoz vezet, amelyik a női egyenjogúság érdekében való lobbizáshoz és az aktivizmushoz ad praktikus ötleteket. A nők politikai szerepvállalásáról a www.iknowpolitics.org oldalon találhatunk bővebb információkat. .

További információkGoto top

Ennek a gyakorlatnak az elméleti alapját az jelenti, amit angolul „empowerment”-nek nevezünk. Ezt a szót nehéz lefordítani, és sokszor a jelentését is nehéz megmagyarázni, még angolul is! Az „empowerment” egyszerre eszköze és eredménye annak, amit a „felszabadítás pedagógiájának” neveznek. Magyarul időnként megerősítésnek, kompetenciákkal vagy hatalommal való felruházásnak, képessé tételnek, feljogosításnak fordítják. Lényege az, hogy a résztvevőkben olyan változások történnek, amelyek révén saját erőforrásaikra támaszkodva jobban képesek érvényesíteni az érdekeiket.
Az Oxfam így definiálja az „empowerment” fogalmát: felvenni a kesztyűt az elnyomás formáival szemben, amelyek emberek millióit kényszerítik arra, hogy egyenlőtlen feltételekkel vagy az emberi jogaik feladásával járó módon vegyenek részt a társadalom életében.