A gyermekmunka fontos bevételi forrást jelent a családok és a közösségek számára. Ha megszüntetjük, a gyermek lesz az, aki leginkább megszenvedi. Szerinted nem?

A gyakorlatról röviden

Beszélgetős gyakorlat, melynek során a résztvevők egy gyermekmunkás esetéből kiindulva feltárják a gyermekmunka különböző aspektusait és okait, és megvizsgálják, hogy hogyan lehetne azt felszámolni.

Érintett jogok
 • A gazdasági kizsákmányolással szembeni védelem
 • Oktatáshoz való jog
 • A pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez való jog
Célok
 • A gyermekmunkával kapcsolatos ismeretek bővítése, különösen az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokkal összefüggésben
 • A kritikai gondolkodás és a komplex problémák elemzéséhez szükséges készségek fejlesztése
 • Az olyan értékek ápolása, mint az igazságosság és az emberi jogi jogsértések megoldásáért érzett felelősség
Szükséges eszközök
 • Az Ashique életéről szóló segédlet, annyi példányban, ahány résztvevő van
 • Toll, vastag filc (csoportonként minimum egy)
 • Flipchart-papír vagy nagy (A3) papírlapok
Előkészítés
 • Másoljuk le az „Ötletek a megoldásra” című segédletet A3-as méretben, minden csoportnak egyet, plusz még egy példányt a nagy csoportos megbeszéléshez
 • Tájékozódjunk a gyermekmunkáról, annak fogalmáról és globális elterjedtségéről
 • Tájékozódjunk a Fenntartható Fejlődési Célokról
Jeles nap
 • június 12.A gyermekmunka elleni világnap

A gyakorlat menete

 1. Kérdezzük meg a résztvevőket, mit tudnak a gyermekmunkáról.
 2. Mondjuk el, hogy a következő gyakorlat során Ashique, egy pakisztáni téglagyárban dolgozó gyermekmunkás esetével fogunk foglalkozni. A feladat az lesz, hogy megoldásokat találjunk arra, hogyan lehetne megváltoztatni Ashique helyzetét.
 3. Ráhangolódásként játsszunk „közös történetmesélést”: találjunk ki együtt egy fantáziadús történetet arról, hogyan telik Ashique egy napja. Indítsuk el a történetet, majd kérjük meg a résztvevőket, hogy körben haladva egymás után mindenki tegyen hozzá egy-egy mondatot.
 4. Alakítsunk maximum 5 fős csoportokat, és adjunk mindenkinek egy példányt az Ashique életére vonatkozó adatlapból. Adjunk 10 percet a résztvevőknek arra, hogy elolvassák, és megbeszéljék a csoportjukban az olvasottakat.
 5. Ezt követően minden csoportnak adjunk egy példányt az „Ötletek a megoldásra” című segédletből. Mondjuk el, hogy az lesz a feladatuk, hogy különféle megoldásokat gyűjtsenek azokra a problémákra, amelyekkel Ashique és a hozzá hasonló gyermekmunkások szembesülnek. Írják be a megfelelő oszlopokba a lehetséges lépéseket, amelyeket a megoldás érdekében lehetne tenni holnapig, jövő hónapig, 2030-ig. 30 percük van a feladatra és arra, hogy kijelöljenek valakit, aki bemutatja majd a javaslataikat.
 6. Hívjuk össze a résztvevőket, és sorban minden csoport mondja el az egyes oszlopokhoz beírt javaslatait. Flipcharton, táblán vagy nagy papíron összesítsük az ötleteket. Adjunk lehetőséget a javaslatok megvitatására, de figyeljünk oda az időkeretekre.
 7. Ha a táblázatunk teljes, tovább léphetünk a részletesebb megbeszélésre és feldolgozásra.

Feldolgozás és értékelésGoto top

Az, hogy milyen mélységekig tudjuk a témát átbeszélni, a résztvevők általános ismereteitől függ. Próbáljuk meg úgy alakítani a beszélgetést, hogy a lehetséges megoldásokon túl szóba kerüljön az is, hogy mit gondolnak a résztvevők a gyermekmunkáról. 

 • A gyakorlat előtt mennyit tudtatok a gyermekmunka létezéséről? Hogyan szereztetek róla tudomást? Honnan származnak az információitok?
 • Jelen van a gyermekmunka a mi hazánkban/városunkban? Milyen munkát végeznek a gyerekek, és vajon miért dolgoznak?
 • Hagyjuk-e dolgozni a gyerekeket, ha ők maguk dolgozni akarnak?
 • „A gyermekmunka fontos bevételi forrást jelent a családok és a közösségek számára. Ha megszüntetjük, a gyermek lesz az, aki leginkább megszenvedi.” Mi a ti véleményetek erről?
 • Nekünk fogyasztóként milyen előnyünk származik a gyermekmunkából?
 • Nehéz volt kitalálni lehetséges megoldásokat a gyermekmunka problémájára? Melyik oszlopot volt a legnehezebb kitölteni: a holnapra, a jövő hónapra vagy a 2030-ra vonatkozót? Miért?
 • A gyermekmunka kérdéséről már sok nemzeti és nemzetközi nyilatkozat született, és számos konferenciát tartottak. Miért van az, hogy még mindig ilyen elterjedt probléma ez a világon?
 • Hogyan védi a gyermekeket a kizsákmányolástól az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata és a Gyermekjogi Egyezmény?
 • Kiknek a felelőssége a probléma megoldása? (Az ötleteket írjuk fel a flipchartra egy másik színnel.)
 • Mit tehetnek a hozzánk hasonló, hétköznapi emberek a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítása érdekében, különösen a mélyszegénység és az éhezés felszámolásáért, és az egész világon mindenki számára elérhető alapfokú oktatás biztosításáért. Hogyan és mikor?

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

Ha a résztvevők csak keveset tudnak a gyermekmunkáról, érdemes azzal kezdenünk a gyakorlatot, hogy megosztunk velük néhány tényt a gyermekmunkáról és annak következményeiről. Érdekesebbé tehetjük ezt azzal, ha egy rövid kvízt játszunk velük a További információk részben található statisztikai adatokból kiindulva.

Érdemes lehet elmondani, hogy 2030-at jelölték meg a Fenntartható Fejlődési Célok teljesítésének céldátumaként. Ha szükségesnek érezzük, azt is megemlíthetjük, hogy a Fenntartható Fejlődési Célok a korábbi – 2015-ig szóló – Millenniumi Fejlesztési Célok folytatását jelentik. A 17 Fejlődési Cél tükrözi az emberiség fejlődését érintő kérdések összetettségét, átfogó és mindenre kiterjedő jellegét.

Az alábbi három cél kapcsolódik Ashique esetéhez:

 • 1. cél: A szegénység minden formájának a felszámolása a világon.
 • 4. cél: Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára.
 • 8. cél: Tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági fejlődés, teljes és hatékony foglalkoztatás és tisztességes munka megteremtése mindenki számára.

A Fenntartható Fejlődési Célokról további információkat találhatunk a "Mennyi az annyi" című gyakorlatnál, illetve magyarul itt: https://www.ksh.hu/sdg.

Lehet, hogy nehezen megy majd a csoportnak, hogy ötleteket találjanak az első két oszlophoz (holnapra vagy jövő hónapra), ez frusztrációt okozhat, vagy a tehetetlenség érzését keltheti bennük. Az alábbi idézet felolvasásával lelkesíthetjük őket:
„A feladat nagy, ám nem annyira nagy, hogy kezelhetetlen vagy megterhelő lenne. Az anyagi vonzatok […] nem tartottak vissza más fejlődő országokat sem attól, hogy foglalkozzanak a gyermekmunka kérdésével. […] Ez is azt mutatja, hogy a gyermekmunka problémáját valójában nem a szűkös erőforrások, hanem a tényleges eltökéltség hiánya okozza. Vessünk ennek véget. Gondoljuk ki közösen a megoldást, és kövessünk el mindent együtt, hogy segítsünk a gyermekeken, az ő érdekükben és az egész ország érdekében.”Az indiai Legfelsőbb Bíróság megállapítása a M. C. Mehta kontra Tamilnádu állam és mások ügyben, 1986.

A résztvevők általában rájönnek arra, hogy egy probléma hatékony és tartós megoldásának érdekében először az okokat kell feltárniuk. Ha tudjuk az okokat, gyakran a megoldások is világosabbá válnak. Ám előfordulhat, hogy erre nekünk kell felhívnunk a csoportok figyelmét, különösen, ha leragadnak egy-egy problémánál.
Az alábbi ötletekkel segíthetünk nekik a megoldási javaslatok gyűjtésében:

 •  Csökkentsük a szegénységet, így kevésbé lesz szükség a gyermekek munkájára.
 •  Emeljük a felnőttek munkabérét, így kevésbé lesz szükség a gyermekek munkájára.
 •  Fejlesszük az oktatást oly módon, hogy az vonzóbb legyen, és jobban megfeleljen az gyermekek igényeinek.
 •  Dolgozzunk ki nemzetközi szabályokat a gyermekek foglalkoztatására vonatkozóan.
 • Tiltsuk be azokat a termékeket, amelyek gyermekmunka felhasználásával készültek.
 •  Dolgozzunk ki globális munkaügyi minimumkövetelményeket, és csak olyan ország lehessen a Kereskedelmi Világszervezet tagja, amelyik azokat teljesíti.

Használjunk fel a gyermekmunkáról szóló friss – akár helyi, akár nemzetközi – újságcikkeket, hogy a gyakorlatot aktuálisabbá és érdekesebbé tegyük.

VariációkGoto top

If you want to develop participants' knowledge on the concept of child labour prior to the activity, you can use a quiz, for instance, one from the www.unicef.org or www.thinkquest.org web pages.

A „közös történetmesélés” (lásd Gyakorlat menete 3. pont) helyett a ráhangolódáshoz más módszert is használhatunk. Osszuk a résztvevőket ötfős csoportokra, adjunk minden csoportnak öt A3-as papírt, és kérjük meg őket, hogy rajzoljanak le öt eseményt Ashique életének egy átlagos napjából, amit majd képregényszerűen bemutatnak. Ha végeztek a csoportok, kérjük meg őket, hogy mutassák be a többieknek a történeteiket.

További lehetőség – ha jó rajzkészséggel rendelkezünk –, hogy képregényt készítünk Ashique történetéből, amelyben minden képkocka a fiú életének egy-egy jelenetét ábrázolja. A rajzok legyenek nagyon egyszerűek, csak az alapvető információkat tartalmazzák. Másoljuk le a képregényt (minden csoportnak egy példányban), vágjuk fel képkockákra, majd adjunk minden kiscsoportnak egy sorozatot, és kérjük meg őket, hogy találjanak ki egy történetet Ashique-ről, és írjanak szövegeket vagy szóbuborékokat a képekhez. Ha ezzel végeztek, kérjük meg őket, hogy meséljék el a történetüket a többieknek.

Javaslatok a folytatáshozGoto top

Ha szeretnénk ösztönözni a résztvevőket, hogy lépjenek fel aktívan az emberi jogokért, megemlíthetjük annak a 12 éves kanadai fiúnak a példáját, aki barátaival létrehozta a “Kids can free the Children” (Gyerekek a gyerekek szabadságáért) nevű szervezetet, miután elolvasott egy újságcikket egy gyilkosságról, amelyet egy 12 esztendős, a gyermekmunka ellen felszólaló pakisztáni gyermekmunkás ellen követtek el.4 További információk erről: www.yesmagazine.org/issue/issues-power-of-one/1999/10/01/free-the-children-the-story-of-craig-kielburger/

Érdemes lehet utánanézni annak is, hogyan szerveződtek a perui gyermekmunkások mozgalommá, és hozták létre a perui fiatal munkavállalók szervezeteinek nemzeti mozgalmát (Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú).5 (spanyol nyelvű)  http://mnnatsop-natsperu.blogspot.com/

Ha a folytatásban szeretnénk közelebbről megvizsgálni, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak a fiatalok lehetőségeit tekintve a saját társadalmunkban, elvégezhetjük a Tégy egy lépést előre című gyakorlatot.
Amennyiben szeretnénk bővebben foglalkozni a Fenntartható Fejlődési Célokkal, és megnézni azt is, mennyibe kerülne javítani Ashique helyzetén – ahhoz viszonyítva, hogy mennyit költenek katonai kiadásokra világszerte –, kipróbálhatjuk a "Mennyi az annyi?" című gyakorlatot .

Hozzuk közelebb a kérdést a saját valóságunkhoz! Kérjük meg a csoportot, hogy gondolják végig, menyiben különböznek az Ashique-hoz hasonló gyermekeket kizsákmányoló ázsiai munkáltatók az olyan a cégektől, amelyek nevetségesen alacsony bért fizetnek azoknak a fiataloknak, akik zsebpénz-kiegészítés vagy az iskolai/egyetemi kiadásaik fedezése céljából esténként vagy hétvégenként náluk dolgoznak.
És mi van azokkal a szülőkkel, akik a saját gyerekeikkel végeztetnek el feladatokat otthon vagy a családi vállalkozásban? Ha a résztvevőknek kedvük van tovább foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, megnézhetjük velük Az én gyermekkorom című gyakorlatot a Képzők Könyvéből.

Javaslatok a cselekvésreGoto top

Részt vehetünk a csoporttal együtt különböző kampányokban, ilyen például a „Clean Clothes” (Tiszta Ruhák  http://www.cleanclothes.org) kampány, és elkezdhetünk odafigyelni a származási országra, ruhák és más termékek vásárlásakor.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2013-as becslése szerint 2000 óta egyharmadával, 246 millióról 168 millióra csökkent a gyermekmunkát végző kiskorúak száma a világban. Több mint 50%-uk – 85 millió gyerek – veszélyes munkát végez (szemben a 2000-es adattal, amikor 171 millió gyermeket érintett ez).

További információkGoto top

A Környezeti Igazságosság Alapítvány (Environmental Justice Foundation, https://
ejfoundation.org/) „Gyerekek a pamut mögött” című jelentése részletezi azokat a
megdöbbentő körülményeket,amelyek között több mint egymillió gyermek – köztük alig öt évesek is – kénytelenek napi
12 órát dolgozni szélsőségesen meleg vagy hideg környezetben,miközben sokuk fizikai,szóbeli és néha szexuális bántalmazásnak
is ki van téve.
http://www.ejfoundation.org/page481.html

A gyermekmunka a gyermekek rendszeres és tartós foglalkoztatását jelenti. Ezt a gyakorlatot számos nemzetközi szervezet kizsákmányolásnak tekinti, és sok országban tiltott is. A gyermekmunka nem azonos azzal az alkalmi vagy részmunkaidős munkával, amelyet sok gyerek és fiatal vállal zsebpénz- vagy ösztöndíj-kiegészítés céljából. Ez azonban nem jelenti, hogy a „csak” zsebpénz-kiegészítés miatt dolgozó fiatalokat sosem éri kizsákmányolás.

Az 5. fejezet online verziójában a Gyermek  és a Munka című részekben még több információt találhatunk a gyermekmunkáról, a gyermekmunkások foglalkoztatása révén előállított termékekről, a gyermekmunkára vonatkozó nemzetközi egyezményekről, és a gyermekmunkának a gyermeket érintő következményeiről.

Az alábbi táblázat a foglalkoztatott 5-17 éves gyermekek számát mutatja.

A dolgozó gyermekek, ezen belül a gyermekmunkások (akik a gyermekmunka legrosszabb formáit végzik, vagy a munkavállaláshoz szükséges minimális életkort nem érik el), és ezen belül a veszélyes munkát végzők száma az 5-17 éves korosztályban, 2012-ben:

 

Régió Dolgozó gyermekek száma Gyermekmunkások Veszélyes munkát végző gyermekek
  (‘000)      %             (‘000)      % (‘000)      %

Ázsia és a Csendes-óceáni térség

129,358   15.5 77,723     9.3 33,860     4.1
Dél-Amerika és a Karib-térség 17,843     12.5 12,505     8.8 9,638       6.8
Szubszaharai Afrika 83,570     30.3         59,031     21.4 28,767     10.4
Közel-Kelet és Észak-Afrika 13,307     12.1 9,244       8.4 5,224       4.7
A világon összesen, 2012    264,427   16.7 167,956   10.6

85,344     5.4

Forrás: A gyermekmunka elleni küzdelem helyzetének értékelése – Globális becslések és trendek, ILO, 2000-2012, az 1. és 2. sz. tábla alapján 8

Figyelem: A régiós értékek összege kisebb a globális adatnál, mert utóbbi azoknak az országoknak az adatait is magában foglalja, amelyek nem tartoznak a fenti térségekhez.

HandoutsGoto top

PDFDownload as PDF

Handout 1: Facts about Ashique’s life

Személyes adatok
Név: Ashique Hashmir
Életkor: 11 év
Állampolgárság: pakisztáni
A család összetétele: 2 szülő, 2 nagyszülő, 1 lánytestvér, 3 fiútestvér
A család havi jövedelme: kb. 70 eurónak megfelelő összeg

„Foglalkoztatási” adatok
„Foglalkozása”: téglagyári munkás
Munkaidő: napi 12-16 óra (fél óra szünettel) – heti 6 nap
Teljesítmény: kb. 600 tégla naponta
Munkabér: 1000 téglánként 1,3 euró (ennek 50%-a családja által felvett kölcsön visszafizetésére megy el).
5 éves kora óta dolgozik.

Egyéb információk
Ashique családja 2 éve súlyos adósságba került, mert felvettek kb. 6000 pakisztáni rúpia kölcsönt (110 euró). Most a
kamatokkal együtt a tartozás összege kb. 280 euró.
Ashique-ot az édesapja 3 hónapra iskolába küldte, ám a gyár tulajdonosa kivette onnan, és visszavitte dolgozni. Az apját
megbüntették tettéért.
A család jövedelme igen alacsony, ezért nem elegendő arra, hogy iskolába járassák a gyermekeket, és hogy megfelelő
étkezést és egészségügyi ellátást biztosítsanak számukra.
 

Forrás: http://www.freethechildren.org

2. segédlet: Ötletek a megoldásra

Mit lehet tenni Ashique – és a többi gyermekmunkás – helyzetének a megoldására?
Holnapig? Jövő hónapig 2030-ig