Haberler Haberler
Haberler Haberler

Ceza Yargılamalarında Usuli Güvencelerin Sağlanması Konusunda Yargı Mensupları Arasında Diyalog

10 Kasım 2022 Mardin

3 ve 4 Kasım 2022 tarihlerinde, Usuli Güvencelere ilişkin ilk Koordinasyon Toplantısı, ilgili Türk kurumlarından 41 temsilcinin katılımıyla Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve...

Read More

Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitimler

21-22 Ekim 2022 Antalya

Ceza hukukunda gerekçeli kararlar ile özgürlük ve güvenlik hakkı (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. Maddesi) konularında hizmet içi eğitim modüllerinin kullanıldığı sıralı eğitimler 21-22 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere 112 hâkim ve savcı katılmıştır....

Read More

Sulh Ceza Hakimliği Meslek Öncesi Eğitim Modülleri Pilot Eğitimi ve Toplantısı

14 Ekim 2022 Ankara

Ekim 2022'de sulh ceza hâkimliğine ilişkin meslek öncesi eğitim modülleri üzerine Ankara’da Türkiye Adalet Akademisi (TAA) yerleşkesinde bir pilot eğitim ve toplantı gerçekleştirilmiştir. Sulh Ceza Hâkimliği konulu meslek öncesi eğitim modülünün pilot uygulaması 25 hâkim adayının katılımıyla...

Read More

Adalet Bakanlığı için Delillerin Kabul Edilebilirliği Kılavuzu Sunumu

28 Eylül 2022 Ankara

Ulusal ve uluslararası danışmanlar tarafından ortaklaşa geliştirilen Delillerin Kabul Edilebilirliği Kılavuzu, 28 Eylül 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı bünyesindeki Çalışma Grubu üyelerine sunulmuştur. Projenin Usuli Güvenceler Çalışma Grubu, yargılamaların adilliği ve delillerin...

Read More

Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitimleri Düzenlenmiştir

22 - 23 Eylül 2022 Ankara

22-23 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da 126 hâkim ve savcı için gerekçeli kararlar ve özgürlük ve güvenlik hakkı üzerine geliştirilen hizmet içi eğitimi modüllerinin sıralı eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Eğitimler Avrupa Konseyinin bu projesi ile eğitilmiş olan tecrübeli Türkiye Adalet...

Read More

PROJE HAKKINDA PROJE HAKKINDA
Proje Görseli Proje Görseli
Gündem İçeriği Gündem İçeriği
fACEBOOK fACEBOOK
sOSYAL MEDYA sOSYAL MEDYA

e-POSTA e-POSTA