Haberler Haberler
Haberler Haberler

Tutukluluk ve Usuli Güvenceler Hakkında Mevzuat ve Politika Çalışma Grubu Toplantısı

19 Ekim 2020 Ankara

“Tutukluluk ve Usuli Güvenceler” odaklı Mevzuat ve Politika Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 19 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi platformda düzenlendi. İlk derece ve yüksek mahkeme hâkimleri, savcılar ve Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinden (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi...

Read More

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER (WEBINAR): “TUTUKLULUĞUN HUKUKİLİĞİ VE CEZA YARGILAMASINDA TUTUKLAMAYA ALTERNATİF TEDBİRLER”

05 Ekim 2020 Ankara

"Tutukluluğun Hukukiliği ve Ceza Yargılamasında Tutuklamaya Alternatif Tedbirler" konulu üçüncü çevrimiçi seminer, 5 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Çevrimiçi seminer, aralarında Adalet Bakanlığı (CİGM, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü), Türkiye Adalet...

Read More

SINAVI HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA KONULU ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

18, 19 ve 25 Haziran 2020 ANKARA

Başarı Testi ve Sınavların Hazırlanması, Değerlendirmeleri ve Raporlamaları hakkında çevrimiçi eğitimi, Türkiye Adalet Akademisi eğitmenleri, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi temsilcileri ve proje uzmanlarının katılımıyla 18,19 ve 25 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında...

Read More

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER (WEBINAR): “TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE: STANDARTLAR VE UYGULAMALAR”

09 Haziran 2020 Ankara

"Türkiye’de terörizmin finansmanı ile mücadele konulu birinci çevrimiçi bilgi alışverişi, 9 Haziran 2020'de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri" çeşitli illerden terörizmin finansmanı ile ilgili davalara bakan savcılar, MASAK temsilcileri ve İçişleri Bakanlığı ihtisas...

Read More

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER (WEBINAR): “CEZA YARGILAMASINDA ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA GEREKÇELİ KARAR YAZIMI”

24 Haziran 2020 WEBINAR

"Ceza Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Yazımı" konulu ikinci çevrimiçi seminer, 24 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Çevrimiçi seminer, aralarında Adalet Bakanlığı (CİGM, İNHAK, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü) ve Türkiye Adalet Akademisi...

Read More

PROJE HAKKINDA PROJE HAKKINDA
Proje Görseli Proje Görseli
Gündem İçeriği Gündem İçeriği
fACEBOOK fACEBOOK
sOSYAL MEDYA sOSYAL MEDYA

e-POSTA e-POSTA