Haberler Haberler
Haberler Haberler

Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitimleri Düzenlenmiştir

22 - 23 Eylül 2022 Ankara

22-23 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da 126 hâkim ve savcı için gerekçeli kararlar ve özgürlük ve güvenlik hakkı üzerine geliştirilen hizmet içi eğitimi modüllerinin sıralı eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Eğitimler Avrupa Konseyinin bu projesi ile eğitilmiş olan tecrübeli Türkiye Adalet...

Read More

Türk yargısı ve ilgili diğer kurumlar terörizmin finansmanıyla mücadeleyi tartıştı

19 - 20 Eylül 2022 Ankara

"Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede Usuli Güvenceler" konulu iki günlük çalıştay 19 ve 20 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 40 yargı mensubu, Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili mali kurumların temsilcileri ile hukukçular, terörizmin finansmanına...

Read More

Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Üzerine Meslek İçi Eğitim

9-10 Eylül 2022 Samsun

09-10 Eylül 2022 tarihlerinde “Ceza adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” Projesi kapsamında Samsun’da bir sıralı eğitim aktivitesi gerçekleştirilmiştir. 131 hâkim ve savcı, özgürlük ve...

Read More

İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine Altıncı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

07-08 Eylül 2022 Samsun

07-08 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da hibrit formatlı toplantı şeklinde ilgili kurumlardan 25 temsilcinin (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür de olmak üzere temsilciler, hâkimler ve savcılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği, Adli Tıp Kurumu) ve...

Read More

“Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi” siber suçlarla ile mücadeleye ilişkin standartlar ve önlemler alanlarında ulusal, kısa dönem danışmanlık hizmeti ihale çağrısı”

19 Ağustos 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, “Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi” konulu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında siber suçlarla mücadeleye ilişkin standarlar ve...

Read More

PROJE HAKKINDA PROJE HAKKINDA
Proje Görseli Proje Görseli
Gündem İçeriği Gündem İçeriği
fACEBOOK fACEBOOK
sOSYAL MEDYA sOSYAL MEDYA

e-POSTA e-POSTA