Ankara Program Ofisi İletişim

Tel: +90 312 468 84 64

Fax:+90 312 468 84 06

 

Ankara Program Ofisi Kadrosu

 

Cristian Urse

Ofis Başkanı

 

Pınar Başpınar

Operasyonlardan Sorumlu Başkan

 

Ebru Pepedil

Ofis Asistanı

 

Fulay Erdal

Finans ve Ofis Yönetimi Asistanı

 

Defne Acar

Finans ve Ofis Yönetimi Asistanı

 

Evrim Menteşoğlu

Finans ve Ofis Yönetimi Asistanı

 

Didem Akpınar

Finans ve Ofis Yönetimi Asistanı

 

Serkan Papila

Destek Asistanı

 

Ayhan Duman

Ulaşım

 

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi

 

Güniz Gürer

Proje Yöneticisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1604

 

Ekin  Esener Uysal

Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1510

 

Gizem Tezyürek

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1437

 

Gizem Yaman

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1503

 

 

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırlması Ortak Projesi

 

Başak Cansu Boyoğlu

Proje Yöneticisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1305

 

İrem Güller

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1303

 

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

 

Özlem Demirel

Proje Yöneticisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1607

 

Damla Sarıaslan

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1605

 

Gülşah Doğan

Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1512

 

Aslıhan Sevimli

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1612

 

Ayşe Günce Erdal

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1605

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

 

Musa Toprak

Proje Yöneticisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1442

 

Zeynep Ertürküner

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1614

 

Deniz Doğudatekgezener

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1414

 

Burçak Kılınç

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1611

 

“Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” Ortak Projesi

 

İrem Aktaşlı Gürkan 

Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1508

 

Yasin Geren

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1423

 

Serdar Kalın

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1514

 

Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması

 

Ezgi Koçak

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1403

 

Dalya Darendeli

Proje/Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1429

 

İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi

 

Erkinalp Kesikli

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1412

 

Gizem Ayyılmaz

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1510

 

Çağla Yavuz

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1444

 

Türkiye’deki Göçmenler, Sığınmacılar ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi

 

Bileşen I – İnsan Ticareti

 

Cumali Ozbek

Proje Asistanı

+90 312 468 84 64/1207

 

Bileşen II - Göç

 

Çağlar KIRAN

Kıdemli Proje Yetkilisi

+90 312 468 84 64/1424

 

Damla Saygılı

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1410

 

Mervenur Durak

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1422

Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi

 

 

Dicle OKAN

Kıdemli Proje Yetkilisi

+90 312 468 84 64/1448

 

Bilge FİLİZ

Kıdemli Proje Yetkilisi

+90 312 468 84 64/1452

 

Özkan Hamarat

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1449

 

Cemile Sertkaya

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1451

 

Kıvılcım Subaşı

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1462

Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesi

 

Aytek Çingitaş

Proje Yöneticisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1456

 

Simin Yalçıntaş Deli

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 /1457

 

Nihal Zemheri Günay

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1455

 

Nur Akabalı

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1454

Türkiye’de Cezaî Konular ile ilgili Uluslararası Adlî İşbirliğinin Geliştirilmesi

 

Ümit Aynacı

Proje Yöneticisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1603

 

Zahra Budak

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1417

 

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

ROMACTED faz II: İyi yönetişimin teşvik edilmesi ve Yerel düzeyde Romanların güçlendirilmesi

 

Defne Acar

Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1425

 

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi

 

Volkan Deli

Kıddemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 /1463

 

Ms Nilsu Çağla Kaya

Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi