Ankara Program Ofisi İletişim

Tel: +90 312 468 84 64

Fax:+90 312 468 84 06

 

Ankara Program Ofisi Kadrosu

 

Cristian Urse

Ofis Başkanı

 

Pınar Başpınar

Operasyonlardan Sorumlu Başkan

 

Ebru Pepedil

Ofis Asistanı

 

Fulay Erdal

Finans ve Ofis Yönetimi Asistanı

 

Defne Acar

Finans ve Ofis Yönetimi Asistanı

 

Evrim Menteşoğlu

Finans ve Ofis Yönetimi Asistanı

 

Serkan Papila

Destek Asistanı

 

Ayhan Duman

Ulaşım

 

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi

 

Ekin  Esener Uysal

Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1510

 

Gizem Tezyürek

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1437

 

Gizem Yaman

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1503

 

 

Türkiye’deki İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Önlenmesi Üzerine Ceza Adalet Sisteminin ve Adalet Uzmanlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

 

 

Başak Cansu Boyoğlu

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1305

 

Kamil Ulupınar

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1307

 

Zahra Budak

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1304

 

İrem Güller

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1303

 

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

 

Özlem Demirel

Proje Yöneticisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1607

 

Aytek Çingitaş

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1608

 

Simin Yalçıntaş Deli

Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1207

 

Aslıhan Sevimli

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1612

 

Ceren Berkkan

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1605

 

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

 

Musa Toprak

Proje Yöneticisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1442

 

Zeynep Ertürküner

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1614

 

Burçak Kılınç

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1611

 

“Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” Ortak Projesi

 

İrem Gürkan Aktaşlı 

Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1508

 

Yasin Geren

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1423

 

Serdar Kalın

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1514

 

Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması

 

Ezgi Koçak

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1403

 

Dalya Darendeli

Proje/Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1429

 

İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi

 

Deniz Doğudatekgezener

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1414

 

Kumru Pektaş

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1412

 

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddette Karşı Kapsamlı Bir Müdahale Geliştirilmesi

 

Yasemin Kalaylıoğlu

Kıdemli Proje Yetkilisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1425

 

Kıvılcım Subaşı

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1423

 

Türkiye’deki Göçmenler, Sığınmacılar ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi

 

Bileşen I – İnsan Ticareti

 

Elif Cakir

Kıdemli Proje Yetkilisi

+90 312 468 84 64/1427

 

Cumali Ozbek

Proje Asistanı

+90 312 468 84 64/1207

 

Bileşen II - Göç

 

Çağlar KIRAN

Kıdemli Proje Yetkilisi

+90 312 468 84 64/1424

 

Damla Saygılı

Proje Dil Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1410

 

Mervenur Durak

Proje Asistanı

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1422

Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi

 

Tankut SOYKAN

Proje Yöneticisi

Tel: + 90 312 468 84 64 / 1447

 

Dicle OKAN

Kıdemli Proje Yöneticisi

+90 312 468 84 64/1448

 

Bilge FİLİZ

Kıdemli Proje Yöneticisi

+90 312 468 84 64/1452