PROJE tanımı

AB-AK Ortak Projesi, çeşitli faaliyetlerle Millî Eğitim Bakanlığı’nın Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi (DVE/İHE) alanındaki kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Başlıca faaliyetler arasında, DVE/İHE ile ilgili mevzuat ve ders programlarının gözden geçirilerek geliştirilmesi ve ortaöğretim programındaki seçmeli DVE/İHE dersinin yeniden tasarlanması; eğitim materyallerinin hazırlanması; Millî Eğitim Bakanlığı personelinin kapasitesinin güçlendirilmesi; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimle ilgili toplulukların (öğrenciler, öğretmenler dışında kalan okul/kurum personeli, ebeveynler ve toplum liderleri gibi) DVE/İHE alanındaki farkındalık düzeyinin arttırılması ve okul öncesi eğitimden başlayarak ortaöğretimin sonuna kadar okullarda demokratik okul kültürünün yerleştirilmesi ve demokratik okul yeterlilik çerçevesinin hazırlanması bulunmaktadır.

Proje Hakkında