PROJE HAKKINDA

Projenin genel hedefi Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer Avrupa standartları doğrultusunda yargının güçlendirilmesi ile Türkiye’de yakın zamanda yürürlüğe konulan bireysel başvuru sisteminin etkinliğinin sağlanmasıdır.

Projede özellikle bireysel başvuru sistemi uygulamasında ve Türk Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa’daki diğer yargı standartları ile teminat altına alınan temel hakların ulusal düzeyde uygulanması açısından ortak bir anlayışa ulaşılması konusunda yargının ve Anayasa Mahkemesinin karşı karşıya kaldığı temel zorluk ve sorunlar değerlendirilmiştir. Hukuk profesyonellerinin sürekli eğitimine yönelik araçlar geliştirilmiş ve HELP programı araçları dâhil olmak üzere modern bilişim teknolojilerinden faydalanılarak farklı kategorilerdeki hukuk profesyonelleri (hâkim, savcı ve avukatlar) ile vatandaşlara bilgilerin yaygınlaştırılması tasarlanmıştır.

proje hakkında