“Türkiye'de kara para aklama ile mücadele eylemi”, Türkiye'de kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik mücadelenin etkinliğini güçlendirmeye yönelik somut sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır. Eylemin temel odak noktası, kara para aklamayla ilgili davaların ele alınmasının iyileştirilmesinin yanı sıra politika önlemleridir.
 

Eylem, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek 2023-2026” kapsamında yürütülmektedir.

 

Eylemin amacı nedir?

Eylem, ulusal makamların, kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanlarında alınan önlemlerin etkinliğinin artırılması ve gelişmekte olan AB müktesebatının izlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

Eylemin faydalanıcıları kimlerdir?

 • Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK);
 • Kolluk kuvvetleri: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü; Savcılar;
 • Denetleyici makamlar: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Türkiye halkı

Eylem nasıl uygulanıyor?

 • rehberlik ve kapasite geliştirme çalışmaları sağlayarak ve
 • yetkililerin AB Üye Devletlerinin mevcut iyi uygulamalarına ilişkin farkındalıklarını artırma yoluyla, kara para aklamanın ve terörün finansmanının uluslararası standartlara ve AB müktesebatına uygun olarak önlenmeye ve kontrolünü sağlamaya yönelik yöntemler sunarak.

 

Eylem ne sağlayacak?

 • önleyici tedbirler yoluyla kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin yönetiminin güçlendirilmesi
 • mali istihbaratın etkin kullanımı yoluyla ekonomik suçla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi
 • varlık kurtarma mekanizmalarının geliştirilmesi

 

Eylemin bütçesi nedir?

Eylemin toplam bütçesi 545 000 Euro'dur.

Genel olarak Yatay Destek programına tahsis edilen bütçe yaklaşık 41 Milyon Avrodur (%85’i Avrupa Birliği, %15’i ise Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Daha fazla bilgi için:

Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı Hakkında
 

“Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” programı, Batı Balkan Faydalanıcıları ve Türkiye'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmelerini ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamalarını destekleyen Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin ortak iş birliği girişimidir.

 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page


 

 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
Tamamlayıcı bilgi