haberler haberler
diğer haberler diğer haberler

Adil Yargılanma Hakkı – Makül Süre Pilot Eğitimi (Modül-3) İstanbulda Gerçekleştirildi.

24-25 Kasım 2021 İstanbul

“Adil yargılanma hakkı, yargılamanın sonucunun yani verilen kararın adil olmasını değil, yargılama sürecinin adil olmasını gerektirmektedir.” Adil Yargılanma Hakkı – Makul Süre konulu pilot eğitim, 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da yüz yüze eğitim formatında gerçekleştirildi. Pilot...

Read More

İdari Yargı ile ilgili AİHM VE Anayasa Mahkemesi Kararları Pilot Eğitimi (Modül-2)

22-23 Kasım 2021 İstanbul

İdari Yargı ile ilgili AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Pilot Eğitimi 22 -23 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Pilot Eğitime İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ile ilk derece idare ve vergi mahkemelerinden 20 hâkim katıldı. Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından...

Read More

İdari Yargıda Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı Pilot Eğitimi (Modül-1)

15-16 Kasım 2021 Ankara

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen pilot eğitimlere başlandı. “Bir yargı kararı, gücünü ve meşruiyetini anayasa ve kanunların ona verdiği değer dışında, tarafları ikna ve tatmin eden gerekçesinden de alır.”...

Read More

Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme Raporu Yayımlandı

27 Ekim 2021 Ankara

Çeşitli Avrupa Konseyi üye devletindeki ombudsmanlık kurumlarını inceleyen ve Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumuna öneriler sunan Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Türkiye Kamu Denetçiliği İçin Eylem Önerileri ve Ombudsmanlık ile Kamu İdarelerine Yönelik Rehber İlkeler raporu...

Read More

Mahkeme Kullanıcıları ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyallerin Gözden Geçirilmesi Toplantılarının İkincisi Tamamlandı

19 Ekim 2021 Ankara

Seçilen Bölge İdare Mahkemeleri (BİM) ve ilk derece mahkemelerinde etkinliğin artmasına ilişkin faaliyet (A.4.2) kapsamında pilot mahkemeler tarafından hazırlanan rehber materyallerin son haline getirilmesine ilişkin üç çalışma grubu toplantısının ikincisi hibrit olarak Ankara’da...

Read More

PROJE HAKKINDA PROJE HAKKINDA
Proje Görseli Proje Görseli

Gündem İçeriği Gündem İçeriği