haberler haberler
diğer haberler diğer haberler

İdari Yargıda Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Raporu Yayımlandı

22 Eylül 2020 Ankara

“ “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında hazırlanan “Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Raporu” yayımlandı. Avrupa Konseyi uluslararası uzmanı Marina Naumovska Milevska tarafından hazırlanan rapor, eğitim...

Read More

Pilot Mahkemelerle Çevrimiçi Toplantılar Devam Ediyor

10 Eylül 2020 Ankara

“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 16-17 Temmuz tarihlerinde beş pilot mahkeme ile gerçekleştirilen önceki çevrimiçi toplantıların ardından, yakın zamanda pilot mahkeme olarak belirlenen Gaziantep 1. İdare Mahkemesi...

Read More

Pilot Mahkemelerle Çevrimiçi Birebir Toplantılar

21 Temmuz 2020 Ankara

“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamındaki pilot mahkeme faaliyetlerinin bir parçası olarak, bu mahkemelerce geliştirilecek olan materyaller hakkında 16-17 Temmuz tarihlerinde pilot mahkemelerden beşiyle birebir çevrimiçi...

Read More

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Hazırlanan Ön Değerlendirme Raporu Yayınlandı

20 Temmuz 2020 Ankara

Mevcut idari yargı sisteminin derinlemesine incelenmesi ve uygulanan reformların etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanacak üç rapordan ilkini oluşturan Ön Değerlendirme Raporu yayımlandı. Rapor; ziyaretler, toplantılar, görüşmeler, odak grup çalışmaları, araştırmalar ve analizler...

Read More

Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı Çevrimiçi Yapıldı: İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

19 Haziran 2020 Çevrimiçi

Üçüncü Proje Yürütme Kurulu Toplantısı, 19 Haziran 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, Danıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı (AB Başkanlığı), Ankara Bölge İdare Mahkemesi (BİM), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kamu...

Read More

PROJE HAKKINDA PROJE HAKKINDA
Proje Görseli Proje Görseli

Gündem İçeriği Gündem İçeriği