Geri İhale Çağrısı: “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Görünürlük Materyallerinin üretilmesi ve dağıtımı hizmetlerinin sağlanması

Ankara 29 Kasım 2022
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
İhale Çağrısı: “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Görünürlük Materyallerinin üretilmesi ve dağıtımı hizmetlerinin sağlanması

Avrupa Konseyi, Türkiye’de İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; görünürlük materyallerinin üretilmesi ve dağıtımına yönelik olup, her bir lot için en fazla üç (3) hizmet sağlayıcı belirlemektir.

 

İşbu ihalenin sınırı 10,000 Avrodur (Lot-1 sınırı 5,500 Avro, Lot-2 sınırı 4,500 Avro). Teklif edilen toplam miktarı 10,000 Avroyu aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Gerekli belgeler [email protected] e-posta adresine 5 Aralık 2022, (14:00 Türkiye saati) tarihine kadar gönderilmelidir. Teklifler (istenen belgeler ile birlikte) yalnızca belirtilen e-posta adresine şu konu başlığı ile gönderilmelidir: ImEAJ – VISIBILITY TENDER Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

 

Tüm sorular, belirtilen son teklif verme tarihinden en az üç (3) iş günü öncesi ve yalnızca [email protected] adresine, konu kısmında Question – VISIBILITY TENDER – ImEAJreferansı ile gönderilmelidir.

 

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

1. İhale Dosyası (Tender File)

2. Sözleşme (Act of Engagement)

3. Ek1 (Annex1) – Teknik Şartname (Technic Specs)

 

ÖNEMLİ

İhale Sözleşmesini (Act of Engagement) hazırlarken fiyatları Euro cinsinden ve KDV hariç olarak belirtmeniz istenmektedir.

 

İhale Sözleşmesi (Act of Engagement ) doldurulmalı, fiyat teklifi verilmeli, kaşe-imzalanarak ve PDF yapılarak, basıldığında düzgün sayfa yapısı ve okunaklı olacak şekilde gönderilmelidir.

 

İSTENEN BELGELER

 1. İhale Sözleşmesinin (Act of Engagement) doldurulmuş ve imzalanmış kopyası (Ektedir) -İngilizce olmalıdır.
 2. İşyeri Tescil Belgesi (orijinal belgelerin Türkçe taranmış kopyaları), yalnızca tüzel kişiler için. (Türkçe)
 3. Şirket Profili Dokümanı (Türkçe veya İngilizce): Teklif sahibi şirketin LOT-1 ve/veya LOT-2’de belirtilen hizmetleri sağlamaya yönelik kapasitesini, deneyimini ve uygunluğunu gösteren ve aşağıdakilerden oluşan bir doküman:
  1. Tercihen uluslararası veya ulusal kuruluşlarla ve/veya kamu makamlarıyla daha önce yapılan çalışmalardan en az 2 örneği içeren iş portföyü (eğer varsa üretilen çıktılara ilişkin bağlantı linki eklenmelidir);
 4. Yalnızca tüzel kişiler için tüm şirket sahiplerinin ve üst düzey yetkililerin listesi (Türkçe veya İngilizce)

 

Tüm belgeler (istisnaları; iş yeri tescil belgesi Türkçe olarak sunulabilir. Şirket profili-iş portföyü/örnekler; şirket sahibi/yetkililer listesi Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir) İngilizce olarak sunulacaktır, aksi takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

 

UYGUNLUK KRİTERLERİ

 

Lot 1 ve Lot 2:

 1. Görünürlük materyalleri üretimi/basımı konusunda üç (3) yıllık tecrübe
 2. İhale konusu materyallere yönelik, daha önce AB veya başka ulusal/uluslararası projelere yapılan çalışmalardan örneklerin görseli/bağlantı linki

 

KISA İŞ TANIMI

 

Lot 1: Görünürlük Materyallerinin Üretimi

 

Hizmet sağlayıcı, aşağıdaki materyalleri Ek-1 – Teknik Şartname’ye göre üreterek dağıtımlarını sağlayacaktır.

 

 1. Proje Dosyası,1250 adet
 2. Proje Defteri, 1250 adet
 3. Proje Kalemi, 1250 adet
 4. Proje Karton Çantası, 1000 adet
 5. Proje Bülteni, 1250 adet
 6. Proje Broşürü, 850 adet
 7. Ayaklı Broşürlük, 5 adet
 8. Masaüstü Broşürlük, 15 adet

 

Lot 2: Kamu Farkındalığını Arttırmaya Yönelik Basılı Materyallerin Üretimi

 

Hizmet sağlayıcı, aşağıdaki broşürleri Ek-1 – Teknik Şartname’ye göre üreterek dağıtımlarını sağlayacaktır.

1. Broşür: " BİR İDARİ İŞLEME KARŞI DAVA AÇMA SÜRECİ10.000 adet

2. Broşür: " İDARİ YARGIDA ADLİ YARDIM10.000 adet

3. Broşür: " İDARİ YARGIDA BİR DAVANIN AŞAMALARI VE SONUCU10.000 adet

4. Broşür: " İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI10.000 adet

5. Broşür: " İDARİ YARGININ AMACI VE İDARİ YARGI TEŞKİLATI10.000 adet

 

Sorular ve Cevaplar

 

Soru-1: ACT OF ENGAGEMENT 'ta yer alan “Lot 2 : Printing of 5 Thematic Brochures and Delivery” başlığı altındaki broşürlerin cildi  nasıl olacak? Tel dikiş mi? Amerikan cilt mi?
Cevap-1: İstenen özellikler aşağıdadır:
1. Broşür: mat kuşe, 170 gr – tel dikiş
2. Broşür: mat kuşe, 170 gr – 2 kırımlı
3. Broşür: mat kuşe, 170 gr – tel dikiş
4. Broşür: mat kuşe, 170 gr – tel dikiş
5. Broşür: mat kuşe, 170 gr – 2 kırımlı

Soru-2: Görünürlük Materyallerinin üretilmesi ve dağıtımı hizmetlerinin sağlanması İhale Çağrınız kapsamında LOT 1’de yer alan Pleksi 15 Masaüstü ve 5 Ayaklı Broşürlük için teklif veremiyoruz. LOT 1’deki diğer ürünlere teklifimizi sunabilir miyiz?

Cevap-2: Evet. Firmalar, her bir Lot altında sadece uygun gördüğü kalemlere teklif verebilir, faaliyet alanı dışında olan kalemlere teklif vermek zorunda değildir.