"Türkiye'de göç bağlamında insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi" projesi, göç bağlamında idari gözetim koşullarının iyileştirilmesi ve Avrupa standartları ve uluslararası standartlar doğrultusunda uygun usuli güvencelerin sağlanması konusunda Türkiye'deki yetkilileri desteklemeyi amaçlamaktadır. Başta çocuklar olmak üzere hassas durumdaki kişilerin tespit edilmesi, korunması ve yönlendirilmesine yönelik güvencelerin güçlendirilmesine öncelik verilecektir. Proje, çok disiplinli iş birliğini teşvik ederek ilgili makamların ve alanda çalışan diğer uzmanların kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu proje, 2023-2025 yılları arasında, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa desteklenen "Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek" programı kapsamında uygulanacaktır.

 

Projenin amaçları ve hedefleri nelerdir?

 • Göç bağlamında idari gözetim koşullarının iyileştirilmesi ve usuli güvencelerin Avrupa standartları ve uluslararası standartlar ile uyumlu hale getirilmesinde Türk makamlarını desteklemek
 • Refakatsiz çocuklar başta olmak üzere savunmasız durumdaki kişilerin korunmasına yönelik prosedürleri ve kurumlar arası mekanizmaları iyileştirmek.

 

Projeden kimler faydalanmaktadır?

 • Türkiye Barolar Birliği
 • Kamu Denetçiliği Kurumu
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
 • Barolar
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
 • Göç İdaresi Başkanlığı
 • Kolluk Kuvvetleri
 • Avukatlar
 • Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
 • Göçmenler, sığınmacılar ve mülteciler.

 

Proje hedeflerine nasıl ulaşılması planlanmaktadır?

 • Kapasite güçlendirme faaliyetleri (ASHB, GİB, TİHEK, KDK, kolluk kuvvetleri ve TBB)
 • Destekleyici araçların geliştirimesi (ör. Bağlama özel HELP kursları ve şu anda Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmekte olan yeni HELP kursları)
 • Bilinçlendirme faaliyetleri (avukatlar, STK’ler, üniversite öğrencileri)
 • STK’lerin de dahil olacağı koordinasyon toplantıları ile uygulamadaki ihtiyaçların ve zorlukların tespiti ve politika düzeyinde istişareler
 • Türkiye Barolar Birliği dahil olmak üzere STK’lere yönelik hibeler

 

Projedeki temel kazanım nedir?

Türkiye'deki göçmenler, sığınmacılar ve mültecilerin insan haklarının Avrupa standartları ve uluslararası standartlar doğrultusunda daha iyi korunmasının sağlanmasıdır.

 

Proje bütçesi

Projenin toplam bütçesi 800.000 avro’dur.

Yatay Destek programının üçüncü fazı için ayrılan bütçe 41 milyon avro tutarında olup bunun %85’i Avrupa Birliği, %15’i ise Avrupa Konseyi tarafından sağlanmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için:

 

Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek

Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ortak bir iş birliği girişimidir. Program Batı Balkanlar’daki Faydalanıcı ülkeleri ve Türkiye’yi insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reformları tamamlama ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan Avrupa standartları ile uyumun sağlanması hususlarında desteklemektedir.

 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
PROGRAM GÖRSELİ


 

 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
Tamamlayıcı bilgi