Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisinin internet sitesine  hoş geldiniz!

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, Nisan 2004’te kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Avrupa Konseyi insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında Avrupa Konseyi standartlarını yerine getirmek için Türkiye’yi desteklemeyi amaçlayan çeşitli projeler ve programlar yürütmektedir.

 

Avrupa Konseyinin en eski üyelerinden bir tanesi olarak Türkiye, Avrupa Konseyinin temel anlaşmaları, sözleşmeleri ve protokolleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’na taraftır. Türkiye, yıllar boyunca, Avrupa Konseyine ve Konseyin değerlerine olan bağlılığını sürekli olarak teyit etmiştir.

 

Türkiye, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, Türkiye’deki kurumların kapasitelerini güçlendirmek ve ulusal seviyede Avrupa standartlarının uygulanmasını iyileştirmek amacıyla ilgili ulusal kurumlar ile iş birliği içerisinde Avrupa Konseyinin yürüttüğü ortak proje ve programlarda birlikte çalışmaktadır. Bu iş birliği projeleri aracılığıyla Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, bilgi ve becerilerin ulusal ortaklara aktarılmasını kolaylaştırmakta ve yerel olarak sahiplenmeye ve sürdürülebilirliğin teminine özel önem vermektedir.

 

Avrupa Konseyi ayrıca, devletleri çeşitli mekanizmalarla Avrupa Konseyi üyelerine mali/teknik destek sağlamaya teşvik etmektedir. Bu önemli mekanizmalardan bir tanesi olarak İnsan Hakları Güven Fonu, Türkiye de dâhil olmak üzere çeşitli üye devletlerde uygulanan Avrupa Konseyi programlarına destek vererek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ulusal seviyede uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Üye ve gözlemci devletler ayrıca malî ve teknik olanakları ile Türkiye’deki çabalara katkı sunmaktadır.

 

Son 15 yıldır Türkiye’de yürütülen Avrupa Konseyi projeleri aracılığıyla binlerce kamu çalışanı, akademisyen ve sivil toplum temsilcisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı da dâhil olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilkelerinin ve uygulanmasının yanı sıra Avrupa’daki yargı ve demokratik sistemlere ilişkin iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmiştir. Eğitim seminerleri, çalışma ziyaretleri, geçici görevlendirmeler, farkındalık artırma faaliyetleri, yuvarlak masa toplantıları gibi faaliyetler ve çoğu Türkçeye çevrilmiş olan pek çok faydalı yayın, Türkiye’deki kurumlara ihtiyaçları konusunda destek sağlamıştır.

 

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, devam eden iş birliği programları aracılığıyla Avrupa Konseyi ve Türkiye arasındaki mevcut yakın ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Ofis, hem bugün hem de gelecekte bu amacı tüm gayreti ve enerjisiyle sürdürmek konusunda son derece kararlıdır.

 

Avrupa Konseyi Kurucu Antlaşma

 

Avrupa Konseyi’nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine mütaallik Umumi Anlaşma ile buna Ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun

 

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Broşürü