Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisinin internet sitesine  hoş geldiniz!

Ofisimiz 2004 yılının Nisan ayında kurulmuş olup o tarihten bu yana insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında Avrupa Konseyi standartlarının hayata geçirilebilmesi konusunda Türkiye’yi destekleyen, özellikle yargı alanında çeşitli proje ve programlar uygulamaktadır.

Türkiye Avrupa Konseyi’nin en eski üyelerinden biridir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı dâhil olmak üzere Avrupa Konseyi’nin temel insan hakları anlaşmalarına taraftır. Yakın zamandaki Bakanlar Komitesi Başkanlığı döneminde (Kasım 2010- Mayıs 2011), Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin süregelen reform sürecine son derece önemli katkılar sağlayan İzmir konferansı (Mayıs 2011) gibi bir dizi eylemler aracılığıyla Avrupa Konseyi ve değerlerine karşı güçlü bir bağlılığı olduğunu yeniden teyit etmiştir.

Türk makamlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Avrupa standartlarının ulusal düzeyde uygulanmasının geliştirilmesi amacıyla Türkiye, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ilgili ulusal kurumlarla işbirliği içerisinde ve bu kurumların değerli destekleriyle Ofisimiz tarafından uygulanan programlar çerçevesinde birlikte çalışmaktadır. Bu tür işbirliği projeleri ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bilgi ve becerilerin ulusal düzeye aktarımını kolaylaştırmakta ve yerel sahiplenme ve sürdürülebilirliğin temin edilmesi konularına özel önem vermektedir.

Ankara Program Ofisinde, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Avrupa Birliği ile ortak finanse edilen üç proje (“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi”, “Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamaların Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi” ve  “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”), İnsan Hakları Güven Fonu (HRTF) tarafından fonlandırılan bir proje (“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi”) ve büyük kısmı İsveç’in gönüllü katkısı ile fonlandırılan bir proje (“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi”) olmak üzere hâlihazırda beş proje yürütülmektedir. Projeler, amaçları ve etkinlikleri hakkında bilgiyi internet sitemizde bulabilirsiniz.

Internet sitemiz aracılığıyla sizlerle ofisimizce yürütülen faaliyetler hakkında ayrıntılı ve düzenli güncel bilgiler paylaşmayı umuyoruz..