Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının en önde gelen insan hakları savunan organizasyondur.
AK'ya üye 47 devlet bulunmaktadır. Bu 47 üyeden 28 devlet Avrupa Birliği'ne de üyedir. Tüm AK üye devletleri insan haklarını, demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumaya dair hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tarafıdır. 

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız https://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are