Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının en önde gelen insan hakları savunan organizasyondur.
Avrupa Birliğinin tüm üyelerinin dâhil olduğu 46 üye devletten oluşmaktadır. Tüm AK üye devletleri insan haklarını, demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumaya dair hazırlanmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tarafıdır. 

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız https://www.coe.int/en/web/about-us/who-we-are