İhale Çağrısı: “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında İnsan Hakları Merkezleri avukatlarının kapasite ve bilgilerinin güçlendirilmesi için Yayın Paketi sağlanması

15 Eylül 2021 Ankara

Avrupa Konseyi, Türkiye’de Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; İnsan Hakları Merkezleri avukatlarının kapasite ve bilgilerinin güçlendirilmesi için 6 kitap ve bu kitapların...

Read More

Türkiye’de Arabuluculuk ve Tahkim İhtiyaç Analizi Başladı

14 Eylül 2021 Ankara

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Arabuluculuk ve Tahkim Birinci Hazırlık Toplantısı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (HİGM), Avrupa Konseyi proje ekibi ile ulusal ve yabancı uzmanların katılımıyla 8...

Read More

Türkiye’de Uzlaştırma İhtiyaç Analizi Başladı

14 Eylül 2021 Ankara

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Uzlaştırma Birinci Hazırlık Toplantısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü (CİGM), Avrupa Konseyi proje ekibi ile ulusal ve yabancı uzmanların katılımıyla 9 Eylül 2021...

Read More

Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi 1. Yönetim Toplantısını Gerçekleştirdi

9 SEPTEMBER 2021 ANKARA

‘Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi” Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Projesinin 1. Yönetim Toplantısı 9 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Avrupa Konseyi, Avrupa...

Read More

Aile Adaletine İlişkin E-Kütüphane Erişime Açıldı

8 Eylül 2021 Ankara

Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından ortaklaşa yürütülen “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, aile adaleti ve aile hukuku yargılaması alanındaki temel Türk...

Read More

İhale Çağrısı: “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında basım ve dağıtım hizmetlerinin sağlanması

06 Eylül 2021 Ankara

Avrupa Konseyi, Türkiye’de İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; kitap basımı ve dağıtımı hizmetlerini sağlamaya yönelik her bir lot için en fazla üç (3) hizmet sağlayıcı belirlemektir....

Read More

Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Araştırması Hakkında Odak Grup Toplantısı

3 SEPTEMBER 2021 ANKARA

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında, Prof. Dr. Zehra Odyakmaz’ın moderatörlüğünde, 3 Eylül 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir odak grup toplantısı gerçekleştirildi. Avukatlar, vatandaşlar,...

Read More

İzleme kurullarının mahpuslar ve ilgili meslek grupları nezdindeki görünürlüğü artırıldı

03 Eylül 2021 Ankara

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi sivil izleme kurullarının rolü ile yetki ve sorumlulukları konusunda mahpusları, ilgili meslek mensuplarını ve toplumu bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıttı. Bu kapsamda toplamda 57.000 broşür...

Read More

Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddet başlıklı eğitmenli HELP Eğitimi açılış toplantısı

01 Eylül 2021 Ankara

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi, Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddet başlıklı eğitmenli HELP Eğitiminin açılışını duyurmak amacıyla 27 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi bir açılış...

Read More

iPROCEEDS-2: Python Programming for Investigators Course

May-June 2021 Online

It is essential that criminal justice authorities and in particular law enforcement agencies have sufficient knowledge to fulfil their roles effectively, also through reliable and continuous training on cybercrime and electronic evidence. To support this goal, the Council of Europe through its...

Read More

Pilot Mahkemelerde Uygulanan Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Anketi Araştırmasının Saha Çalışmaları Tamamlanıyor

26 Ağustos 2021 Ankara

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinde öngörüldüğü üzere, idare mahkemelerinin hizmetlerinin kalitesi hususunda, mahkeme kullanıcılarının beklentilerini ve deneyimlerini değerlendirerek karşılaştıkları zorlukları belirlemek ve...

Read More

iPROCEEDS-2: Regional meeting on seizing virtual currency

16 - 19 AUGUST 2021 BUCHAREST, ROMANIA

” The world ultimately will have a single currency, the Internet will have a single currency. I personally believe that it will be Bitcoin”, “probably over 10 years, but it could go faster” Jack Dorsey, co-founder and CEO of Twitter, famously declared in March 2018. Considering the difficulty to...

Read More

“Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi’nin İkinci Modül Eğitici Eğitimleri 23 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’da başladı.

23 Ağustos 2021 İstanbul

Projenin kapsamındaki 110 pilot okuldan seçilen öğretmenler, ulusal ve uluslararası uzmanlar dan eğitim almaya devam ettiler. 3 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek eğitimlerde toplam 240 öğretmen, 2 grup hâlinde eğitimlerini sürdürecektir. Bu eğitimleri tamamlayan öğretmenler “eğitici”...

Read More

TÜRKİYE’DE CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİRİNCİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ankara

‘Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi” Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı 13 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve...

Read More

İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu'nun (GRETA) önemli yayınları artık Türkçe

AĞUSTOS 2021 TÜRKİYE

“Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak projesinin desteğiyle, yetkililerin Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yer alan yükümlülüklerini yerine...

Read More

Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışma Grubu Toplantılarının İlki Tamamlandı

11 Ağustos 2021 Ankara

Eğitim modüllerinin geliştirilmesine ilişkin dört çalışma grubu toplantısının ilki Avrupa Konseyi danışmanları ve Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ve seçili mahkemelerden hâkimler ile kalem personelinin katılımıyla çevrim...

Read More

İhale Çağrısı: “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi’nin Araştırma Bileşeni Kapsamında Servis Sağlayıcı/Danışmanlar

10 Ağustos 2021 Ankara

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi’nin Araştırma bileşeni kapsamında çeşitli hizmetlerin temini için servis sağlayıcı/danışmanlar aranmaktadır. İhaleye ilişkin bilgilere İhale Dosyasından (Tender File) ve Sözleşme Metninden (Act of Engagement) ulaşabilirsiniz. Son başvuru...

Read More

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline “İnsan Hakları ve Göç Hukuku” ve “Göçmen Çocuklara Çocuk Dostu Bilgi İletilmesi” eğitimleri sunuldu

2-5 Ağustos 2021 İzmir

Bir Avrupa Birliği & Avrupa Konseyi ortak programı olan Yatay Destek II altında yer alan “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, iki eğitim, 02-05 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir’de Sahil Güvenlik...

Read More

Türkiye’de insan ticaretiyle mücadele zirvesi

29 - 30 Temmuz 2021 Ankara

Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü münasebetiyle, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından 29 ve 30 Temmuz 2021 tarihlerinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla iki günlük “İnsan Ticareti ile Mücadele Zirvesi” düzenlendi. Ankara'da gerçekleşen zirve, birinci gün 125, ikinci gün 95...

Read More

GRETA, devletlere, insan ticaretinin önlenmesi ve mağdurların korunması ve toplumsal hayata katılımlarının sağlanmasına ilişkin politika ve tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerine dahil etme çağrısında bulunmuştur

30 Temmuz 2021 Global

Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü vesilesiyle Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GRETA), İnsan Ticaretine Karşı Kurumlar Arası Koordinasyon Grubu (ICAT)’nun insan ticaretiyle mücadelede yer alan paydaşların, söz konusu mücadele kapsamında atılan bütün adımlarda insan...

Read More