Türkiye'deki uygulayıcılara Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğine İlişkin Eğitici Eğitimleri Gerçekleştirildi

Ankara

19-21 Ekim ve 24-26 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen iki ardışık Eğitici Eğitimine Türkiye Adalet Bakanlığından kırk temsilci ve cezai konularda uluslararası iş birliği taleplerini ele almak ve yerine getirmekle görevli hakim ve savcılar katılmıştır. Eğitimler, 'Türkiye'de Cezai...

Read More

Arabuluculuk ve Tahkim Konularında Tanıtım Materyalleri Yayımlandı

30 Kasım 2022 Ankara

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm mekanizmaları (arabuluculuk ve tahkim) konusunda farkındalığın artırılması ve bu mekanizmaların hakimler, avukatlar, mahkeme personeli,...

Read More

İhale Çağrısı: “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Görünürlük Materyallerinin üretilmesi ve dağıtımı hizmetlerinin sağlanması

29 Kasım 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, Türkiye’de İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; görünürlük materyallerinin üretilmesi ve dağıtımına yönelik olup, her bir lot için en fazla üç (3) hizmet sağlayıcı...

Read More

"Kadınlar için adalete erişim" konulu yeni HELP Kursu açıldı!

29 Kasım 2022

"Kadınlar için adalete erişim" konulu Türkçe kurs, hem Avrupa Konseyi hem de Avrupa Birliği düzeyindeki son gelişmeleri içeren HELP (Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi Programı) platformunda yayınlanmıştır. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Türkiye'de Kadınların Adalete...

Read More

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Kapanış Konferansı

29 Kasım 2022 Ankara

24 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Kapanış Konferansı, Türkiye’deki ulusal izleme mekanizmalarının kapasitelerinin artırılmasında gözle görülür bir ilerleme kaydedildiği ve böylece...

Read More

Kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü'nde bir araya geldi

25 Kasım 2022 Ankara

Kadına yönelik ev içi şiddet coğrafi, yaş, ırk veya sınıf sınırı tanımayan bir insan hakları ihlalidir. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" ve "ROMACTED-II Yerel Düzeyde İyi Yönetişimin ve Romanların Güçlendirilmesinin Desteklenmesi" ortak...

Read More

Uzlaştırma Konusunda Farkındalık Artırma Seminerleri

25 Kasım 2022 Mardin - Antalya

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi çerçevesinde, 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde Mardin’de ve 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da uzlaştırma konusunda farkındalık artırma seminerleri düzenlendi. Seminerlere Adalet...

Read More

Kadın Hakları Üzerine Stratejik Davalama Eğitimi

21 - 22 Kasım 2022 Ankara

Adli yardım ve destek, engellerin ortadan kaldırılmasında ve kadınların eşit vatandaşlar olarak haklarını kullanmalarının desteklenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" konulu ortak projesi...

Read More

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı Heyeti İtalyan Yargı Kurumlarını Ziyaret Etti

24-28 Ekim 2022 Italy

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında, 24-28 Ekim 2022 tarihlerinde Roma’da bulunan yüksek mahkeme ve diğer yargı kurumlarını ziyaret etmek ve bu doğrultuda İtalyan yargı sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere İtalya’ya bir çalışma ziyareti...

Read More

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi 2. Stratejik Planlama Toplantısı Düzenlendi

16 Kasım 2022 Ankara

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında, 16 Kasım 2022 tarihinde Ankara, Kızılcahamam’da politika önerileri için 2. Stratejik Planlama Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Tuncay...

Read More

Anayasa Mahkemesinin Karalarının Etkisine İlişkin Bölge Toplantısı Trabzon’da gerçekleştirildi

10 Kasım 2022 Trabzon

Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararlarının ceza ve hukuk yargısına etkisine ilişkin bölge toplantısı, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında 1 Kasım 2022 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirildi. Bu üst düzey...

Read More

Üniversite semineri Rize’de gerçekleştirildi

10 Kasım 2022 Rize

Türkiye Anayasa Mahkemesinin (AYM) Desteklenmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan üniversite seminerlerinden ikincisi 31 Ekim 2022 tarihinde Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlendi. Konferansa Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başkan Yardımcıları, mahkeme...

Read More

Ceza Yargılamalarında Usuli Güvencelerin Sağlanması Konusunda Yargı Mensupları Arasında Diyalog

10 Kasım 2022 Mardin

3 ve 4 Kasım 2022 tarihlerinde, Usuli Güvencelere ilişkin ilk Koordinasyon Toplantısı, ilgili Türk kurumlarından 41 temsilcinin katılımıyla Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Türkiye Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve...

Read More

Sivil İzleme Kurullarına Yönelik Saha Eğitimleri Tamamlandı

8 Kasım 2022

Ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan 62 farklı izleme kurulundan toplam 106 üye, bu yıl içinde İstanbul’da gerçekleştirilen eğitici eğitiminin ardından düzenlenen ceza infaz kurumlarının izlenmesine ilişkin dört saha eğitiminden yararlandı. Saha eğitimleri sırasında uluslararası standartlar...

Read More

İhale Çağrısı: “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında multimedya materyallerinin üretilmesi hizmetlerinin sağlanması

4 Kasım 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, Türkiye’de İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; kamu farkındalığını artırmaya yönelik multimedya materyallerinin üretilmesine yönelik olup, her bir lot için en fazla iki...

Read More

Türk Adalet Bakanlığı Heyetleri Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Konusunda İspanyol Modelini İnceledi

3 Kasım 2022 İspanya

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında 3-6 Ekim ve 17-20 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Heyetleri tarafından İspanya’ya çalışma ziyaretleri düzenlendi. Çalışma ziyaretleri...

Read More

Türk Heyetinin Strazburg Çalışma Ziyareti

25-26 Ekim 2022 Strazburg

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi çerçevesinde bir Türk Heyeti 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde Strazburg'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyet Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan ve 8. ...

Read More

Avrupa Adalet Günü

25 Ekim 2022

Her yıl 25 Ekim tarihinde Avrupa Adalet Günü kutlanır. Böyle bir günü gözetmekle amacımız, adaleti yurttaşlara daha da yakınlaştırabilmek, onları hakları konusunda bilgilendirebilmek ve Avurpa Konseyinin ve Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonunun çalışmalarını tanıtabilmektir. Daha fazla bilgi...

Read More

Türkiye'de Adalete Erişimin Ölçülmesi ve İzlenmesinde Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Geliştirilmesi

24 Ekim 2022 Ankara

Adalete erişimi ölçerken ve izlerken toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım benimsemek, kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimde karşılaştıkları zorlukları ortaya çıkarır ve kadınların ihtiyaçlarına ve haklarına yönelik adalet politikaları ve uygulamaları geliştirmenin yolunu açar. Bu,...

Read More

Türk Otoriteleri Aile Mahkemelerinde Nafaka ve Tazminat Tespit Çerçevesinin İyileştirilmesini Tartıştı

21-22 Ekim 2022 Mardin

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında Aile Mahkemelerinde nafaka ve tazminat tespit çerçevesinin iyileştirilmesi konusu ulusal otoriteler...

Read More