Sivil İzleme Kurulları Projesi kapsamında Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

30 Eylül 2020 Ankara

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesinin Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı 30 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sivil izleme kurulu üyeleri, akademi, sivil...

Read More

İdari Yargıda Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Raporu Yayımlandı

22 Eylül 2020 Ankara

“ “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında hazırlanan “Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Raporu” yayımlandı. Avrupa Konseyi uluslararası uzmanı Marina Naumovska Milevska tarafından hazırlanan rapor, eğitim...

Read More

Pilot Mahkemelerle Çevrimiçi Toplantılar Devam Ediyor

10 Eylül 2020 Ankara

“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 16-17 Temmuz tarihlerinde beş pilot mahkeme ile gerçekleştirilen önceki çevrimiçi toplantıların ardından, yakın zamanda pilot mahkeme olarak belirlenen Gaziantep 1. İdare Mahkemesi...

Read More

Avrupa Konseyi "Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" eylemi için Uluslararası Uzman İhale Çağrısı (Genel Havuz)

04 Eylül 2020

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II (2019-2022)” programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunmasının güçlendirilmesi" eylemi kapsamında Türkiye’de...

Read More

İddialı ve Uygulanabilir İnsan Hakları Eylem Planları için: Gürcistan ve Türkiye deneyimlerini paylaşıyor

27 Temmuz 2020 Ankara

İnsan Hakları Eylem Planları daha fazla politika belgesi yaratmak yerine tutarlılığın geliştirilmesine nasıl katkıda bulunur? Sivil toplum sürece nasıl dahil edilebilir? Bir Eylem Planının ideal süresi ne olmalıdır? Ulusal İnsan Hakları Eylem Planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve...

Read More

Kanıt temelli insan hakları politikası: İskoçya ve Türkiye deneyimlerini paylaştı

23 Temmuz 2020 Ankara

Türkiye Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı geliştirme ve uygulama konusundaki akran toplantılarının üçüncüsünü gerçekleştirdi. Son oturumda Birleşik Krallık bünyesinde İskoçya’nın deneyimi ele alındı. İskoç İnsan Hakları Komisyonunda Araştırma Sorumlusu olarak görev yapan Alison Hosie “Vizyonumuz...

Read More

Pilot Mahkemelerle Çevrimiçi Birebir Toplantılar

21 Temmuz 2020 Ankara

“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamındaki pilot mahkeme faaliyetlerinin bir parçası olarak, bu mahkemelerce geliştirilecek olan materyaller hakkında 16-17 Temmuz tarihlerinde pilot mahkemelerden beşiyle birebir çevrimiçi...

Read More

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Hazırlanan Ön Değerlendirme Raporu Yayınlandı

20 Temmuz 2020 Ankara

Mevcut idari yargı sisteminin derinlemesine incelenmesi ve uygulanan reformların etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanacak üç rapordan ilkini oluşturan Ön Değerlendirme Raporu yayımlandı. Rapor; ziyaretler, toplantılar, görüşmeler, odak grup çalışmaları, araştırmalar ve analizler...

Read More

Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi "Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" eylemi için Ulusal Uzman İhale Çağrısı (Genel Havuz)

16 July 2020 Ankara

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II (2019-2022)” programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunmasının güçlendirilmesi" eylemi kapsamında Türkiye’de...

Read More

Sivil İzleme Kurulları Projesi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması Eylem Planı

10 Temmuz 2020 Ankara

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi kapsamında, projenin uygulanmasında toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım benimsenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel değer ve göstergelerinin gözetilmesini sağlamak amacıyla toplumsal...

Read More

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kabul Edilebilirlik Kriterleri - Help online eğitimi Türkçe çevirisi ve adaptasyonu ile kullanıma açıldı.

03 Temmuz 2020

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi çerçevesinde Türkçeye çevirisi ve adaptasyonu yapılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kabul Edilebilirlik Kriterleri - Help online eğitimi, aşağıdaki HELP sayfasından ve...

Read More

“Marking 70 years of the European Convention on Human Rights in critical times”

2020 HELP Network e-Conference, organised under the auspices of the Greek Presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe Strasbourg, 8-9 July 2020 The HELP Annual Network Conference is the main gathering of the HELP Network members and partners. It provides a forum to present...

Read More

Türkiye’deki sivil izleme kurullarına ilişkin farkındalık oluşturma araçları

30 Haziran 2020 Ankara

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi, faaliyetlerini COVID-19 salgını sebebiyle hayata geçirilen önlemler doğrultusunda uygulamaya devam ediyor. Bu bağlamda Proje, sivil izleme kurullarını rolü ile yetki ve sorumlulukları konusunda ilgili...

Read More

Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı Çevrimiçi Yapıldı: İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi

19 Haziran 2020 Çevrimiçi

Üçüncü Proje Yürütme Kurulu Toplantısı, 19 Haziran 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, Danıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı (AB Başkanlığı), Ankara Bölge İdare Mahkemesi (BİM), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kamu...

Read More

SINAVI HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA KONULU ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

18, 19 ve 25 Haziran 2020 ANKARA

Başarı Testi ve Sınavların Hazırlanması, Değerlendirmeleri ve Raporlamaları hakkında çevrimiçi eğitimi, Türkiye Adalet Akademisi eğitmenleri, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi temsilcileri ve proje uzmanlarının katılımıyla 18,19 ve 25 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında...

Read More

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER (WEBINAR): “TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE: STANDARTLAR VE UYGULAMALAR”

09 Haziran 2020 Ankara

"Türkiye’de terörizmin finansmanı ile mücadele konulu birinci çevrimiçi bilgi alışverişi, 9 Haziran 2020'de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri" çeşitli illerden terörizmin finansmanı ile ilgili davalara bakan savcılar, MASAK temsilcileri ve İçişleri Bakanlığı ihtisas...

Read More

Türkiye’deki sivil izleme kurulları için izleme metodolojisi ve araçları geliştirildi

06 Haziran 2020 Ankara

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi, faaliyetlerini COVID-19 salgını sebebiyle hayata geçirilen önlemler doğrultusunda uygulamaya devam ediyor. Bu bağlamda Proje, ceza infaz kurumu izleme aşamalarının (hazırlık, ziyaret, raporlama ve takip)...

Read More

İnsan Hakları Eylem Planlarıyla ilgili Deneyim Paylaşımı: Finlandiya Türkiye ile deneyimlerini paylaşıyor

5 Haziran 2020 Ankara

“İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme” projesi kapsamında, insan hakları ulusal eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili örnek uygulamalar konusunda Finlandiya Adalet Bakanlığı ile Türkiye Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı...

Read More

Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi "Türkiye'deki Sığınmacıların, Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" eylemi için Uluslararası Uzman İhale Çağrısı (Genel Havuz)

04 Haziran 2020 Ankara

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II (2019-2022)” programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki sığınmacıların, göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunmasının güçlendirilmesi" eylemi...

Read More

Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi "Türkiye'deki Sığınmacıların, Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" eylemi için Ulusal Uzman İhale Çağrısı (Genel Havuz)

04 Haziran 2020 Ankara

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II (2019-2022)” programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki sığınmacıların, göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunmasının güçlendirilmesi" eylemi...

Read More