Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından kadınların haklarına ilişkin bilgileri artırılıyor

9 Aralık 2023 Hatay

9 Aralık 2023 tarihinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin desteğiyle, Hatay’da, Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerden etkilenen kadınlar ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan kadınlar için hukuk okuryazarlığı eğitimi gerçekleştirildi. Hatay, “Türkiye'de Kadınların Adalete...

Read More

Haklarınız için, Avrupa standartlarına doğru: Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Türkiye'deki reform sürecini desteklemeye devam edecek

5 Aralık 2023 Ankara

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması ve demokrasi gibi önemli alanlarda Avrupa standartlarına uyum sağlama sürecinde Türkiye'deki kurumları desteklemeye devam edecektir. Bu alanlardaki reformlar, Türkiye halkının yaşamının iyileştirilmesi açısından...

Read More

Kararların Gerekçelendirilmesi, Daha Hızlı Yargılama Süreçleri ve Uzmanlaşmış Savcılıklar: Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Projesinin Kapanış Konferansında Türkiye Adalet Bakanı Tarafından Açıklanan Kilit Sonuçlar ve Yenilenen Taahhütler

30 Kasım 2023 Ankara

Özgürlük ve güvenlik hakkı, makul yargılama süresi ve Türkiye'de siber suçlar ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik son reformlar, bugün Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin...

Read More

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, Kadına yönelik şiddeti durdurmak için 16 günlük aktivizmi destekliyor

27 Kasım 2023 Ankara

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi çalışanları, kadına yönelik şiddeti durdurmak için küresel farkındalık artırma kampanyası olan ve 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'yle başlayan 16 Günlük Aktivizmi desteklemek için turuncu giyiyor.

Read More

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Türkiye’de Kadınların Adalete Erişimini Destekliyor: Ankara’da uluslararası konferans gerçekleştirildi

27 Kasım 2023 Ankara

27 Kasım tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen uluslararası konferans, Türkiye Barolar Birliğinin önemli temsilcileri ve sekiz baronun (Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Sinop, Bilecik, Bursa, Tunceli) başkanları ile Avrupa Konseyinin, Avrupa Birliğinin ve kadınların adalete erişimi...

Read More

İstanbul Sözleşmesi Nasıl Hayat Kurtarıyor

Bakanlar Komitesi Başkanı Sn. Dominique Hasler ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sn. Marija Pejčinović Burić Tarafından Yapılan Açıklama

24 NOVEMBER 2023 ANKARA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne yaklaşırken, çarpıcı istatistikler bize şiddetin acilen durdurulması gerektiğini hatırlatıyor ve dönüm noktası niteliğindeki bu antlaşma tam da bu konuda giderek daha başarılı olduğunu kanıtlıyor: Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi...

Read More

Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Eğitim Programı

20-21 Kasım 2023 Ankara

Siber suç davalarının ele alınmasında hâkim ve savcıların bilgi birikimlerinin arttırılması ve iyi uygulamalara ilişkin bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla 20-21 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Eğitim Programı düzenlenmiştir. Avrupa'dan konuşmacılar ve...

Read More

Türkiye'de tutuklu ve hükümlülere yönelik disiplin ve ödül tedbirlerine ilişkin mevzuat değişiklik teklifi son aşamaya geliyor

15 Kasım 2023 Ankara

Türkiye'deki tutuklu ve hükümlülere yönelik disiplin yaptırımları ve ödül usullerine ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve değişiklik taslağının hazırlanmasını amaçlayan üçüncü çalışma grubu toplantısı, 15 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının açılışını yapan Ceza ve...

Read More

‘Türkiye’de Arabuluculuğun 10. Yılı Konulu Sempozyum’

14 Kasım 2023 Ankara

Türkiye’de Arabuluculuğun 10. Yılı konulu Sempozyum, 14 Kasım 2023 tarihinde Arabulucular Günü kapsamında Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinlik, Avrupa Konseyi tarafından Türkiye Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından 750’den fazla...

Read More

Türkiye’deki disiplin ve ödül sisteminde çalışan personele yönelik eğitim müfredatı geliştiriliyor

13-14 Kasım 2023 Ankara

Türkiye’deki ceza infaz kurumlarında çalışan personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere 7-8 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen hazırlık toplantısını takiben, eğitim müfredatını geliştirmek amacıyla düzenlenecek çalışma grubu toplantılarının ilki Ankara’da 13-14 Kasım 2023...

Read More

Bireysel Başvuru Usulü konulu Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi

09-10-11 Kasım 2023 Ankara

Bireysel Başvuru Usulü konulu eğitici eğitimi, “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında 09-10-11 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da düzenlendi. Bu eğitim, Türkiye genelinde 12...

Read More

Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Konusunda Paris, Fransa'da Çalışma Ziyareti Düzenlendi

7-9 Kasım 2023 Paris

Türkiye Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcilerinden oluşan heyet, 7-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Paris, Fransa'da uluslararası adli işbirliği üzerine bir çalışma ziyaretine katıldı. Ziyaret, "Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi" başlıklı...

Read More

“Göç Bağlamında İdari Gözetim” konulu Eğitici Eğitimlerinin İlk Turu Ankara’da başladı

Ankara 6-8 Kasım 2023

Türkiye Barolar Birliği (TBB) iş birliği ile, Türkiye'nin farklı barolarında görev yapan avukatlara yönelik düzenlenen "Göç Bağlamında İdari Gözetim" konulu eğitici eğitimi programının ilk turu Ankara'da tamamlandı. Üç gün süren ve 22 avukatın katıldığı eğitim ile katılımcıların uluslararası ve...

Read More

CoE-UNHCR roundtable meeting in Türkiye: Protection of Asylum Seekers, Refugees and Migrants under the European Convention on Human Rights

3-4 November 2023 Ankara

On 3-4 November 2023, the Council of Europe and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in co-operation with the Justice Academy of Türkiye organised a roundtable meeting in Ankara on the “Protection of Asylum Seekers, Refugees and Migrants under the European Convention on Human...

Read More

Avrupa Konseyi Program Ofisinde Açık Ofis Günü Etkinliği

2 Kasım 2023 Ankara

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, 2 Kasım 2023 tarihinde Avrupa Konseyi görünürlük haftası vesilesiyle ‘Açık Ofis Günü’ etkinliği düzenledi. Gün boyunca, Ankara’daki yedi farklı üniversiteden toplam 104 Hukuk Fakültesi öğrencisi Ofisi ziyaret etti. Öğrenciler, Ofis personeli ile tanışma ve...

Read More

İhale Çağrısı – Tasarım ve Basım Hizmetlerinin Satın Alınması

2 Şubat 2023 Ankara

Avrupa Konseyi şu anda “Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” konulu bir Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesini uygulamaktadır. Proje kapsamında hazırlanan...

Read More

“Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu” Aile Adaletindeki Sorunları Ele Almak Üzere Kilit Aktörleri Bir Araya Getirdi

1 November 2023 Ankara

1 Kasım 2023 tarihinde Avrupa Konseyi ve Adalet Akademisi, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içerisinde, üç gün sürecek olan Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu’nun açılışını gerçekleştirdi. Sempozyum, "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile...

Read More

İzmir Ekonomi Üniversitesinde ‘Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru’ Semineri Verildi

31 Ekim 2023 İzmir

“Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” Ortak Projesi, 31 Ekim 2023 tarihinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite öğrencileri için bir seminer düzenledi. Seminer, Anayasa Mahkemesi (AYM) Raportörü Murat Azaklı...

Read More

Anayasa Mahkemesinin Kararlarının Etkisine İlişkin Bölge Toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi

30-31 Ekim 2023 İzmir

“Adli ve İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu bölge toplantısı, “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında 30-31...

Read More

Yeni Uzlaştırma Modellerinin Pilot Uygulamaları için Ara Dönem Değerlendirme Ziyareti Gerçekleştirildi

30 Ekim 2023 Ankara

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, kullanıcılar için etkili bir uzlaştırma planı sunmak amacıyla yeni uzlaştırma modellerinin geliştirilmesi ve denenmesi konusunda bir uzman incelemesi yürütülmektedir....

Read More