IT ARACI (YAZILIM VE DONANIM) GELİŞTİRME HİZMETLERİ

3 ARALIK 2021 ANKARA

Call for Tenders Business and Technical Requirements Model Act of Acceptance Draft Contract Declaration of Agreement

Read More

Türkiye’de Arabuluculuk ve Tahkim Alanında İhtiyaçları Değerlendirmek Üzere Çalıştay Düzenlendi

29-30 Kasım 2021 Ankara

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Avrupa Konseyi, hukuk uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk alanında Türkiye’deki yasal çerçeve ve Avrupa’daki en iyi uygulamalar hakkında ayrıntılı...

Read More

Ankara Batı Adliyesinde Üniversite Öğrencileri için Açık Mahkeme Günü

29 Kasım 2021 Ankara

İlk Açık Mahkeme Günü, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi hukuk fakülteleri öğrencileri ile, ceza adalet sisteminin işleyişi ve vatandaşların hakları hakkındaki bilgilerinin arttırılması amacı ile Ankara Batı Adliyesinde 29 Kasım 2021 tarihinde...

Read More

Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi ve adaletin kadınlar için daha erişilebilir hale getirilmesi üzerine çağrı

25 Kasım 2021 Ankara

Kadına yönelik şiddet, her gün dünyanın her köşesinde en yaygın olarak görülen insan hakları ihlallerinden biridir. Bu bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık türüdür. Çeşitli araştırmalar gösteriyor ki; kadınlara eşleri veya yakın partnerleri tarafından gerçekleştirilen fiziksel ve/veya cinsel...

Read More

Adil Yargılanma Hakkı – Makül Süre Pilot Eğitimi (Modül-3) İstanbulda Gerçekleştirildi.

24-25 Kasım 2021 İstanbul

“Adil yargılanma hakkı, yargılamanın sonucunun yani verilen kararın adil olmasını değil, yargılama sürecinin adil olmasını gerektirmektedir.” Adil Yargılanma Hakkı – Makul Süre konulu pilot eğitim, 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da yüz yüze eğitim formatında gerçekleştirildi. Pilot...

Read More

Türkiye’de Uzlaştırma Mekanizmasına Yönelik Yerinde İzleme Ziyaretleri Gerçekleştirildi

24 Kasım 2021 Adana - Ankara - Istanbul

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Avrupa Konseyi, Türkiye’de uzlaştırma mekanizmasının ve mevcut düzenlemelerin pratik uygulamasına ilişkin kapsamlı bir inceleme sağlayacak olan Türkiye’de uzlaştırma...

Read More

İdari Yargı ile ilgili AİHM VE Anayasa Mahkemesi Kararları Pilot Eğitimi (Modül-2)

22-23 Kasım 2021 İstanbul

İdari Yargı ile ilgili AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Pilot Eğitimi 22 -23 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Pilot Eğitime İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ile ilk derece idare ve vergi mahkemelerinden 20 hâkim katıldı. Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından...

Read More

Etkili Boşanma Yargılamasına Yönelik Uzman Önerileri Paydaşlarca Değerlendirildi

22 Kasım 2021 Ankara

Boşanma Prosedürlerinin Etkililiğine İlişkin 3. Yuvarlak Masa Toplantısı, “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” AB-AK Ortak Projesi kapsamında 22 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Etkinlik kapsamında oluşturulan uzmanlar ekibi...

Read More

18 November: End Child Sex Abuse Day

18 November 2021

Sexual exploitation and sexual abuse of children can happen at home, in school, during extra curricula activities, on the streets, over the phone, through a webcam or online in general. In most cases (70 to 85%) it is inflicted by someone the child knows, in their circle of trust, and causes...

Read More

Italy takes over the Chairmanship of the Committee of Ministers

17 NOVEMBER 2021 Starsbourg

Italy today took over the Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe from Hungary during a meeting with representatives of the Organisation’s 47 member states. The Minister for Foreign Affairs and Trade of Hungary, Péter Szijjártó, gave an overview of his country’s...

Read More

Ceza infaz kurumu izleme el kitapları tüm ilgili paydaşlara sunuldu

15 - 16 - 17 Kasım 2021 Ankara

15, 16 ve 17 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen çevrimiçi bilgilendirme oturumlarıyla, Ulusal Önleme Mekanizması, Kamu Denetçiliği Kurumu ve sivil toplum temsilcileri ile infaz hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, adalet müfettişleri ve ceza infaz kurumları ile tutukevleri kontrolörlerinden oluşan...

Read More

İdari Yargıda Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı Pilot Eğitimi (Modül-1)

15-16 Kasım 2021 Ankara

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen pilot eğitimlere başlandı. “Bir yargı kararı, gücünü ve meşruiyetini anayasa ve kanunların ona verdiği değer dışında, tarafları ikna ve tatmin eden gerekçesinden de alır.”...

Read More

İkinci Çevrimiçi HELP Başlangıç Toplantısı Üç HELP kursu üzerine sunumlar: Ceza Yargılamasında Usuli Güvenceler ve Mağdur Hakları; Ceza Yargılamasında Gerekçeli Kararlar; Tutukluluğa ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Alternatif Tedbirler

15 Kasım 2021 Ankara

İkinci HELP Başlangıç Toplantısı, 15 Kasım 2021 tarihinde, proje kapsamında Türkçeye çevirisi ve adaptasyonu tamamlanan Ceza Yargılamasında Usuli Güvenceler ve Mağdur Hakları; Ceza Yargılamasında Gerekçeli Kararlar; Tutukluluğa ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Alternatif Tedbirler üzerine...

Read More

Türkiye’de Arabuluculuk ve Tahkim Alanında İhtiyaçları Değerlendirmek Üzere Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi

9-10 Kasım 2021 Ankara

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, hukuk uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk alanında Türkiye’deki yasal çerçeve ve Avrupa’daki en iyi uygulamalar hakkında ayrıntılı...

Read More

Türkiye’de Uzlaştırma Alanında Saha Değerlendirme Toplantıları Gerçekleştirildi

9 Kasım 2021 Ankara

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Avrupa Konseyi, uzlaştırma alanında bir ihtiyaç analizi yapmakta ve mevcut uluslararası uzlaştırma modellerinin en iyi uygulamalarının karşılaştırmalı bir analizini...

Read More

İhale Çağrısı: Kadınların adalete erişimi, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında ulusal danışmanlık hizmeti alımı

9 Kasım 2021 Ankara

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek 2019-2022” kapsamında yürütülmekte olan “Türkiyede Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” projesi çerçevesinde, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, Türkiye’de bu alandaki ilgili paydaşların...

Read More

“Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Adalet Bakanlığıyla birlikte HELP Paneli düzenlendi

8 Kasım 2021 Ankara

“İltica ve AİHS” ve “İnsan Ticaretiyle Mücadele” başlıklı HELP eğitimlerini başarıyla tamamlayan hâkim ve savcıların katıldığı Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) Paneli, “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının...

Read More

Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Adalet Bakanlığıyla birlikte HELP Eğitimi Sertifika Töreni düzenlendi ve 3 yeni HELP Eğitiminin açılışı gerçekleştirildi

8 Kasım 2021 Ankara

Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kapsamındaki “İltica ve AİHS” ve “İnsan Ticaretiyle Mücadele” başlıklı eğitimleri başarıyla tamamlayan hâkim ve savcılara sertifikalarının verildiği tören, Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları...

Read More

“Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları” üzerine uluslararası bir çevrim içi seminer gerçekleştirildi

5 Kasım 2021 Ankara

“Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları” konulu uluslararası seminer çevrim içi olarak 5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 200’e yakın kişinin katılım sağladığı toplantı, ceza, özel ve idari hukukuna ait bütün konularda yeterli gerekçeli kararların...

Read More

Call for Tender - Provision of services for the research component within the framework of the Project on “Strengthening Democratic Culture in Basic Education”.

05 NOVEMBER 2021 ANKARA

The Council of Europe is looking for service providers/consultants to deliver diverse tasks related to the provision of services for the research component within the framework of the Project on “Strengthening Democratic Culture in Basic Education”. In order to be eligible to submit an offer,...

Read More