İDARİ YARGI HAKKINDA REHBER MATERYALLER YAYIMLANDI

27 Eylül 2022 Ankara

“İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında seçilen ilk derece ve bölge idare mahkemelerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, idare mahkeme usulleri ve kalemlerine yönelik...

Read More

26 Eylül – Avrupa Diller Günü

26 Eylül 2022

Avrupa genelinde, 700 milyon Avrupalı, Avrupa Konseyi'nin 46 üye devletinde temsil edilmektedir. Her biri, her yaşta eğitimlerinin bir parçası olarak veya eğitim alanlarının dışında, daha fazla dil keşfetmeye teşvik edilmektedir. Bu, Avrupa Konseyi’nin dilsel çeşitliliğin kültürlerarası anlayışa...

Read More

Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı üzerine Hizmet İçi Eğitimleri Düzenlenmiştir

22 - 23 Eylül 2022 Ankara

22-23 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da 126 hâkim ve savcı için gerekçeli kararlar ve özgürlük ve güvenlik hakkı üzerine geliştirilen hizmet içi eğitimi modüllerinin sıralı eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Eğitimler Avrupa Konseyinin bu projesi ile eğitilmiş olan tecrübeli Türkiye Adalet...

Read More

Türk yargısı ve ilgili diğer kurumlar terörizmin finansmanıyla mücadeleyi tartıştı

19 - 20 Eylül 2022 Ankara

"Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede Usuli Güvenceler" konulu iki günlük çalıştay 19 ve 20 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 40 yargı mensubu, Adalet Bakanlığı, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili mali kurumların temsilcileri ile hukukçular, terörizmin finansmanına...

Read More

Arabuluculuk Sisteminin Değerlendirilmesi Kapsamında Çalışma Grubu Toplantısı

19 Eylül 2022 Ankara

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi çerçevesinde “Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM’lar) kapsamında arabuluculuk sisteminin değerlendirilmesi” faaliyetine ilişkin Çalışma Grubu Toplantısı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri...

Read More

Kilit paydaşlar, kadınların adalete erişimini desteklemek için kurumlar arası iş birliğinin nasıl geliştirileceğini tartıştılar

19 Eylül 2022 Diyarbakır

Kadınlar ve erkekler adalete erişime ihtiyaç duyduklarında eşit fırsatlara veya koşullara sahip olmalıdırlar. Bilgi ve destek mekanizmalarına erişimin yanı sıra adli yardım da, kadınların önündeki engellerin kaldırılmasında ve eşit vatandaşlar olarak haklarını kullanabilmeleri için...

Read More

Türk Ceza Hukukunda Kadın Haklarının Etkili Şekilde Korunması Alanında Danışmanlık Hizmeti Alımı

16 Eylül 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi kapsamında, Türk ceza hukukunda kadın haklarının etkili şekilde korunması konusunda kapasite geliştirme, işbirliği mekanizmaları geliştirme ve farkındalık artırma alanlarında...

Read More

Alman Aile Yargısı Kurumları Türk Heyeti Tarafından Ziyaret Edildi

14-16 Eylül 2022 Berlin

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” AB / AK ortak projesi kapsamındaki ilk çalışma ziyareti 14-16 Eylül 2022 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirildi. 11 katılımcıdan oluşan ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı’nın liderliğindeki Türk...

Read More

Slovenya Türkiye’de faaliyet gösteren ceza infaz kurumu izleme mekanizmalarını ağırladı, ceza infaz kurumu izlemesinde iyi uygulamalar tartışıldı

13-15 Eylül 2022 Slovenya

13-15 Eylül 2022 tarihlerinde Slovenya’ya düzenlenen çalışma ziyareti, izleme kurulu üyeleri, Cumhuriyet savcısı, adalet müfettişi, kontrolör ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan heyetin Slovenya ceza infaz kurumu izleme yaklaşımlar hakkında bilgi edinmesine ve deneyim...

Read More

Türk Hâkim ve Savcılar için Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Üzerine Meslek İçi Eğitim

9-10 Eylül 2022 Samsun

09-10 Eylül 2022 tarihlerinde “Ceza adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” Projesi kapsamında Samsun’da bir sıralı eğitim aktivitesi gerçekleştirilmiştir. 131 hâkim ve savcı, özgürlük ve...

Read More

2022 Avrupa Miras Günleri: Sürdürülebilir Miras

9 EYLÜL 2022 ANKARA

Avrupa Miras Günleri etkinlikleri 2022 yılında, Sürdürülebilir Miras teması ile düzenleniyor. Çevresel değişim, Avrupa’nın çeşitlilik içeren kültürel mirası ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında paylaşılan temanın odağında, hem insan hem de mekân yer alıyor. Bu...

Read More

İDARİ YARGIDA ADİL YARGILANMA HAKKINA İLİŞKİN EMSAL KARARLAR KİTABI YAYIMLANDI

9 EYLÜL 2022 ANKARA

Türk idari yargı camiasının insan haklarına ilişkin farkındalığını artırma amacıyla İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Emsal Kararlar...

Read More

Türkiye’deki kamu kurumlarının çocuk ticareti mağdurlarının tespiti, sevki ve korunması alanındaki kapasitesi güçlendirildi

9 EYLÜL 2022 ANKARA

“Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında görevli toplam 120 yetkili ve Göç İdaresi Başkanlığı’nda görevli 12 yetkili çocuk ticareti...

Read More

İDARİ YARGIYA YÖNELİK EĞİTİM MATERYALLERİ YAYIMLANDI

9 EYLÜL 2022 ANKARA

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesinin kapasite geliştirmeye yönelik özenli ve yoğun çalışmaları sayesinde dört modüle yönelik dokuz kitaptan oluşan bir eğitim setinin yayımlanmasıyla somut...

Read More

Uzlaştırmacılara Yönelik Eğitici Eğitiminin Üçüncüsü Gerçekleştirildi

5-9 Eylül 2022 Ankara

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamındaki Eğiticilerin Eğitimi faaliyetlerinin üçüncüsü, 5-9 Eylül 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Faaliyete, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü...

Read More

İlgili Ulusal Kurumlar Arasında Farkındalığı ve İş Birliğini Güçlendirmek Amacıyla Siber Suçlar üzerine Altıncı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

07-08 Eylül 2022 Samsun

07-08 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da hibrit formatlı toplantı şeklinde ilgili kurumlardan 25 temsilcinin (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür de olmak üzere temsilciler, hâkimler ve savcılar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği, Adli Tıp Kurumu) ve...

Read More

Türkiye'de kadınların hukuk okuryazarlığının artırılması

7 Eylül 2022 Mersin

7 Eylül 2022, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Mersin'de "Kolayca: Kadınlar için Renkli Bir Hukuk Okuryazarlığı Programı" projesinin açılışını gerçekleştirdi. Proje, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin ortak yürüttüğü "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" projesi...

Read More

Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesinin Üçüncü Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

7 Eylül 2022 Ankara

“Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesinin 3. Yönlendirme Kurulu toplantısı, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Sayın Pınar Başpınar, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter...

Read More

Adalet Bakanlığı'nın cezai konularda uluslararası iş birliği alanında kapasite gelişimini desteklemek için ihale çağrısı

7 EYLÜL 2022 ANKARA

Avrupa Konseyi halihazırda Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesine ilişkin bir Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Projesi uygulamaktadır. Bu çerçevede, proje, Nihai Yararlanıcı olan Adalet Bakanlığı'nın cezai konularda uluslararası iş birliği alanında kapasite...

Read More

Avrupa Konseyi ve TİHEK, Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne İzleme Ziyareti Gerçekleştirdi!

25 AĞUSTOS 2022 AYDIN

“Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Avrupa Konseyi temsilcileri ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzmanlarından oluşan bir heyet, 25 Ağustos 2022 tarihinde Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne bir...

Read More