PROJE TANIMI

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin “Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi” Ortak Programı (Proje), öncü yargı aktörlerinin insan haklarını koruma standartları hakkındaki farkındalıklarını artırarak ve yasama ve yargı uygulamalarının uyumlu hale getirilmesindeki deneyimlerinden faydalanmak üzere AB yargı kurumları ve üye devletlerin kurumlarıyla daha güçlü ilişkiler kurarak Türk yüksek yargı kurumlarının Avrupa Birliği (AB) üyelik kriterlerine bağlılık düzeyini artırmak amacıyla başlatılmıştır.

Proje tüm çıktıların gerçekleştirilmesi açısından genel olarak başarıya ulaşmış olup bu noktada ortak kurumların tüm uygulama dönemi boyunca işbirliği çabalarındaki önemli rolü bir kez daha vurgulanmalıdır. Projenin başından sonuna dek proje faaliyetlerinde yer alan tüm aktörler adına projenin sahiplenildiği ve somut sonuçların başarıyla elde edilmesine yönelik bir adanmışlığın olduğu görülmüş ve böylelikle de takdire şayan sonuçlar elde edilmiştir.  

2010 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen referandum ve onu takip eden yasal değişikliklerle ortak kurumların yapı ve teşkilatlanmasında değişiklik yapılmıştır. Bu nedenlerle, çalışma ziyaretleri, yerleştirmeler, konferanslar ve yuvarlak masa toplantıları gibi yeni üyelere yönelik ek faaliyetlerle birlikte bireysel başvuru sisteminin oluşturulmasında Anayasa Mahkemesini (AYM) desteklemeye yönelik yeni bir bileşen de üç zeyilname ile aşamalı olarak Projeye dâhil edilmiştir. Projenin yoğun çalışma planı çerçevesinde 500’ü aşkın hâkim ve savcıya çalışma ziyaretleri, çeşitli konularda 16 konferans ve 10 yuvarlak masa toplantısının yanı sıra 42 hâkim ve savcı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dâhil olmak üzere çeşitli Avrupa kurumlarında yerleştirmeler düzenlenmiştir.

PROJE HAKKINDA