İhale Çağrısı: “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Görünürlük Materyallerinin üretilmesi ve dağıtımı hizmetlerinin sağlanması

29 Kasım 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, Türkiye’de İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; görünürlük materyallerinin üretilmesi ve dağıtımına yönelik olup, her bir lot için en fazla üç (3) hizmet sağlayıcı...

Read More

İhale Çağrısı: “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında multimedya materyallerinin üretilmesi hizmetlerinin sağlanması

4 Kasım 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, Türkiye’de İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; kamu farkındalığını artırmaya yönelik multimedya materyallerinin üretilmesine yönelik olup, her bir lot için en fazla iki...

Read More

Türk Ceza Hukukunda Kadın Haklarının Etkili Şekilde Korunması Alanında Danışmanlık Hizmeti Alımı

16 Eylül 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi kapsamında, Türk ceza hukukunda kadın haklarının etkili şekilde korunması konusunda kapasite geliştirme, işbirliği mekanizmaları geliştirme ve farkındalık artırma alanlarında...

Read More