Türkiye’de Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesine ilişkin Ulusal Danışmanlık Pozisyonları

 

Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) ortağı olduğu “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında ulusal danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

 

Proje, baroların ve avukatların insan hakları ile ilgili kapasitelerini güçlendirmek ve aralarındaki iletişimi geliştirmek yolu ile Türkiye’de Avrupa insan hakları standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje tamamlandığında ulaşılması beklenen sonuçlar şu şekildedir:

 1. Yedi pilot ilde model İnsan Hakları Merkezleri (İHM) kurulması yolu ile baroların insan hakları merkezlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi;

 2. Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı (HELP) ile işbirliği içerisinde avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması;

 3. Düzenli toplantılar ve web tabanlı ortak iletişim ağı sayesinde İnsan Hakları Merkezleri, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi.

 

Ulusal danışmanlara yönelik ihaleye davet, Projenin üç ana bileşeni üzerinden gerçekleştirilmiştir:

 

Avrupa insan hakları standartlarına ilişkin ihtiyaç değerlendirme (İngilizce)

İhale dosyası  için tıklayın Taahhüt Belgesi için tıklayın

Çıktılar:

 • Baroların kurumsal kapasitesi ile ilgili ihtiyaç değerlendirme raporu

 • İHM’lerin işleyişini güçlendirmeye yönelik eylem planı

 • İHM’ler ile ilgili model yönetmelikler

 

Avrupa insan hakları standartları ile ilgili kapasite oluşturma  (İngilizce)

İhale dosyası için tıklayın  Taahhüt Belgesi için tıklayın

Çıktılar:

 • Eğitim ihtiyaç değerlendirme raporu

 • Eğitim müfredatı ve modüllerin tasarlanması (meslek öncesi, meslek içi ve online eğitim dahil)

 • Rehberler, el kitapları ve broşürlerin geliştirilmesi

 • Eğitici eğitimlerinin verilmesi

 

Avrupa insan hakları standartlarına ilişkin farkındalık arttırmak (İngilizce)

İhale dosyası için tıklayın  Taahhüt Belgesi için tıklayın

Çıktılar:

 • Çeşitli farkındalık arttırma faaliyetlerini tasarlamak ve faaliyetlerde kolaylaştırıcı rolü üstlenmek

 • Proje faaliyetlerinde moderatörlük rolü üstlenmek ve sunum yapmak

 • İnsan hakları ihlallerine ilişkin veri tabanının teknik olmayan tasarımı ve içeriği ile ilgili tavsiyede bulunmak

 

İlgililerin, yukarıdaki linklerden (İngilizce), ihale belgelerini dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

 

Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2018’dir.

 

Başvurular sadece e-posta aracılığı ile (ekleri ile birlikte) ankara.office@coe.int adresine her bir Proje bileşeni için ayrı ayrı yapılmalıdır ve e-postada konu bölümüne bununla ilgili uygun gönderme yazılmalıdır. (Örneğin: Needs assessment for Strengthening the Capacity of Bar Associations and Lawyers. Lütfen ihale dosyalarındaki e-postayla yapılacak başvuruların konu kısmıyla ilgili açıklamayı okuyun). Tüm sorular, son başvuru tarihinden en az 5 (beş) çalışma günü önce gönderilmelidir ve bu gönderimler sadece yukarıda verilen e-posta adresine yapılmalıdır. Lütfen Özgeçmiş (CV) ve Taahhüt Belgesinin İngilizce sunulması gerektiğini unutmayınız, bu koşula uyulmaması kişinin ihaleye alınmamasına neden olacaktır.