Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Eğitimi Pilot Ptojesi DVE konulu web-tabanlı uygulamalı oyun ihalesi duyurusu

14 Mart 2024

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek Programı” başlıklı ortak programı çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve 10-14 yaşındaki ortaokul öğrencilerinin dijital mevcudiyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye’de Dijital...

Read More

Türkiye’de Arabuluculuk ve Tahkim Alanında Video Üretimi Hizmet Alımı İhale Çağrısı

16 Şubat 2024 Ankara

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” hakkında bir proje yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, projenin nihai yararlanıcısıdır. Bu ihale çağrısı, yukarıda belirtilen proje kapsamında ekli sözleşmede belirtilen çıktıların sağlanması için bir çerçeve...

Read More

İhale çağrısı - Tasarım, mizanpaj, baskı, yayın ve dağıtım hizmetlerinin satın alınması ve görünürlük materyallerinin üretimi için hizmet satın alımı

19 Ocak 2024 Ankara

"Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması" Ortak Projesi (bundan böyle Proje olarak anılacaktır) kapsamında, Proje eğitim materyallerinin basımı ve dağıtımı için tasarım, mizanpaj, baskı, yayın ve dağıtım hizmetleri satın alınacaktır. Daha fazla...

Read More