IT ARACI (YAZILIM VE DONANIM) GELİŞTİRME HİZMETLERİ

3 ARALIK 2021 ANKARA

Call for Tenders Business and Technical Requirements Model Act of Acceptance Draft Contract Declaration of Agreement

Read More

Türkiye’de Uzlaştırma ve Arabuluculuk Alanlarında Nicel ve Nitel Araştırmaların Yapılmasına İlişkin Hizmetlerin Sağlanması için İhale Çağrısı

22 ARALIK 2021 ANKARA

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen “Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” hakkında bir proje yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, projenin nihai yararlanıcısıdır. 17 Aralık 2020’de başlayıp 16...

Read More

İhale Çağrısı: Kadınların adalete erişimi, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında ulusal danışmanlık hizmeti alımı

9 Kasım 2021 Ankara

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek 2019-2022” kapsamında yürütülmekte olan “Türkiyede Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” projesi çerçevesinde, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi, Türkiye’de bu alandaki ilgili paydaşların...

Read More