Türk Ceza Hukukunda Kadın Haklarının Etkili Şekilde Korunması Alanında Danışmanlık Hizmeti Alımı

16 Eylül 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi kapsamında, Türk ceza hukukunda kadın haklarının etkili şekilde korunması konusunda kapasite geliştirme, işbirliği mekanizmaları geliştirme ve farkındalık artırma alanlarında...

Read More

Adalet Bakanlığı'nın cezai konularda uluslararası iş birliği alanında kapasite gelişimini desteklemek için ihale çağrısı

7 EYLÜL 2022 ANKARA

Avrupa Konseyi halihazırda Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesine ilişkin bir Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Projesi uygulamaktadır. Bu çerçevede, proje, Nihai Yararlanıcı olan Adalet Bakanlığı'nın cezai konularda uluslararası iş birliği alanında kapasite...

Read More

“Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi” siber suçlarla ile mücadeleye ilişkin standartlar ve önlemler alanlarında ulusal, kısa dönem danışmanlık hizmeti ihale çağrısı”

19 Ağustos 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, “Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi” konulu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında siber suçlarla mücadeleye ilişkin standarlar ve...

Read More