Ulusal Danışmanlar için İhale Çağrısı

“Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” Projesi

“Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması” AB/Avrupa Konseyi Ortak Projesi için ihtiyaca dayalı olarak Konsey tarafından talep edilecek farklı proje alanlarında danışmanlık hizmeti ile ilgili ihale çağrısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Projenin ana hedefi ceza adaleti alanında Türk yargısının uluslararası ve Avrupa standartlarına uygunluğunu sağlayarak daha etkin, etkili ve görünür kılınmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır. Türkiye’deki ceza adaleti sisteminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) uygulama açısından geliştirilmesine odaklanmakta ve ceza adaleti kurumları ile hukukçuların AİHS hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadını uygulama kapasitelerini geliştirmeyi ve insan hakları hukuku alanında bu kurumların işbirliğini ve farkındalıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Konseyi insan hakları alanında çeşitli şekillerde farkındalık arttırma faaliyetlerinin düzenlenmesi, ceza adaleti ile ilgili olarak insan hakları alanında ihtiyaç analizi ve kapasite oluşturma konularında uzmanlık sağlamak üzere proje uygulamasını desteklemek amacıyla 40 danışman aramaktadır. Bu hizmetler üç bileşen kapsamında sunulacaktır:

  1. İhtiyaç analizi
  2. Kapasite oluşturma
  3. Farkındalık artırma

Teklifinizde aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

  1. Doldurulmuş ve imzalanmış İş Akdi (Act of Engagement);
  2. Tercihen Europass formatında düzenlenmiş, teklif sahibinin kabul edilebilme kriterlerini karşıladığını açık ve net şekilde gösteren ayrıntılı bir özgeçmiş (İngilizce – örnek şablon için: https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc );
  3. Teklif sahibinin başvuru nedeni ve projenin ilgili bileşenlerine sağlayabileceği katkılarının özetlendiği niyet mektubu (İngilizce);
  4. Teklif sahibinin ilgili alanlarda deneyimini gösteren geçmiş çalışmalarından (yayınlar, değerlendirme, analiz, rapor, eğitim araçları, araştırma vs.) en az iki örneğin elektronik kopyası veya internet sitesi linki (İngilizce veya Türkçe).
  1. belgelerden herhangi birinin eksik olması (imzasız olması vb.) durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

 

Tekliflerin Avrupa Konseyine gönderilmesi:

Teklifler elektronik olarak ankara.office@coe.int adresine gönderilmelidir. Farklı elektronik posta adreslerine gönderilecek teklifler ihale dışı kalacaktır.

Teklif sahiplerinin konu kısmına “CAS – 2” ibaresini yazmaları gerekmektedir.

Teklif gönderme süresi 4 Ağustos 2019 ( Türkiye saati ile 23.59) tarihinde sona ermektedir.

İhale şartları ve süreci ile ilgili tüm sorular son teklif sunma tarihinden en az 5 (beş) mesai günü önce (25 Temmuz), konu kısmına “CAS-2-Soru” yazılarak ankara.office@coe.int e-posta adresine gönderilmelidir

 

Doldurulacak ihale belgeleri (İngilizce)

 

Türkçe örnekler

Çağrı metninin aslı İngilizcedir ve İngilizce formlar doldurulacaktır. Türkçe çeviriler bilgilendirme amaçlıdır. Olası bir çelişki halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

“Improving the Effectiveness of the Administrative Judiciary and Strengthening the Institutional Capacity of the Council of State” in Turkey

 

 1.The Council of Europe is currently implementing a Project on “Improving the Effectiveness of the Administrative Judiciary and Strengthening the Institutional Capacity of the Council of State” in Turkey. In this context the Council of Europe is seeking to recruit a maximum of 3 consultants on an ad hoc basis for the provision of services in the area of communication.

Deadline for applications – 18 July 2019.

Please see (in English only): Call for Tenders and Act of Engagement.

 

2. The Council of Europe is currently implementing a Project on “Improving the Effectiveness of the Administrative Judiciary and Strengthening the Institutional Capacity of the Council of State” in Turkey. In that context, it is looking for a Provider for the provision of services in the area of gender-mainstreaming in the implementation of the project to be requested by the Council on an as-needed basis.

Please see the Call for tender file and Act of Engagement available in English only. Applications should be sent to dg1.admjust.tr@coe.int no later than 17 July 2019