1. Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi
 2. İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi
 3. Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi
 4. Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele Uygulamalarının Güçlendirilmesi
 5. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi
 6. Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Geliştirilmesi
 7. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi
 8. Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Uygulamalarının Geliştirilmesi
 9. Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü
 10. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi
 11. Türkiye'de Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi
 12. Türkiye'de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi
 13. Türkiye'de Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi (2. Aşama)
 14. Türkiye'de Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi
 15. Türk Avukatların Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimi
 16. Türkiye'de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek
 17. Türkiye'de Yargının Modernleşmesi ve Ceza Reformu
 18. Türkiye'de Kamu Etiğinin Güçlendirilmesi
 19. Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik
 20. Türk Askeri Hakim ve Savcılarının İnsan Hakları Konusunda Eğitilmesi
 21. Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvurunun Güçlendirilmesi
 22. Türkiye'de Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (1. Aşama)