1. Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi

 2. Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi
 3. İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi

 4. Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II

 5. Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi

 6. “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” Ortak Projesi

 7. Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi

 8. Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması
 9. Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi
 10. İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi
 11. Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi
 12. Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele Uygulamalarının Güçlendirilmesi
 13. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi
 14. Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Geliştirilmesi
 15. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi
 16. Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Uygulamalarının Geliştirilmesi
 17. Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü
 18. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi
 19. Türkiye'de Mahkeme Yönetim Sisteminin Desteklenmesi
 20. Türkiye'de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi
 21. Türkiye'de Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi (2. Aşama)
 22. Türkiye'de Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi
 23. Türk Avukatların Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimi
 24. Türkiye'de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek
 25. Türkiye'de Yargının Modernleşmesi ve Ceza Reformu
 26. Türkiye'de Kamu Etiğinin Güçlendirilmesi
 27. Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik
 28. Türk Askeri Hakim ve Savcılarının İnsan Hakları Konusunda Eğitilmesi
 29. Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvurunun Güçlendirilmesi
 30. Türkiye'de Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (1. Aşama)