Ankara'da Uluslararası Adli İş Birliğine İlişkin Yasal Çerçevenin Müzakere Edildiği Çalıştay Gerçekleştirildi

4 Temmuz 2022 Ankara

“Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi” AB/Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Ankara'da 4 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı temsilcileri, hakimler, savcılar, avukatlar ve projenin ulusal ve uluslararası danışmanları bir araya getiren ve önerilen...

Read More

Hollanda’ya Uluslararası Adli İş Birliği Konulu Çalışma Ziyareti Düzenlenmiştir

30 Mayıs - 1 Haziran 2022 Hollanda

Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Yılmaz başkanlığında Türkiye Adalet Bakanlığı temsilcileri ve savcılardan oluşan on iki kişilik heyet, 30 Mayıs - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Hollanda'ya uluslararası adli işbirliği konulu çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaret, “Türkiye'de Cezai...

Read More

Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı uluslararası adli iş birliğine ilişkin yasal çerçeveyi görüştü

8 Nisan 2022 Ankara

Avrupa Konseyi, 8 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü temsilcileriyle karşılıklı adli yardımlaşma ve suçluların iadesine ilişkin yasal çerçeveyi ele alan bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Bu toplantı, Adalet Bakanlığı ile Aralık...

Read More

TÜRKİYE’DE CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİRİNCİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

29 Mart 2022 Ankara

‘Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin Geliştirilmesi” Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Yürütme Kurulunun İkinci Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde Ankara’da hibrit formatta gerçekleştirildi. Toplantıya Yürütme Kurulunun üyeleri olan Adalet Bakanlığı, Avrupa...

Read More

Kapasite Geliştirme ve Mevzuat İnceleme Faaliyetleri Kapsamında Teknik Düzey Toplantılar Gerçekleştirildi

Kasım – Aralık 2021 Çerimiçi

Ekim 2021'de gerçekleşen Açılış Konferansının ardından "Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi" AB/Avrupa Konseyi Ortak Projesi Adalet Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde, projenin kapasite geliştirme ve mevzuat inceleme faaliyetlerini ilerletmek adında çeşitli...

Read More

PROJE HAKKINDA PROJE HAKKINDA
TAMAMLAYICI BİLGİ TAMAMLAYICI BİLGİ