“Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin İyileştirilmesi” Projesi başlangıç aşaması toplantılarında paydaşlarıyla görüştü

Ankara Nisan - Haziran 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin İyileştirilmesi” Projesi başlangıç aşaması toplantılarında paydaşlarıyla görüştü

Avrupa Konseyi, Aralık 2020'de Avrupa Birliği ile imzalanan 'Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin İyileştirilmesi' projesinin başlangıç aşamasına start verdi.

Ana faydalanıcı kurum olan Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği dahil projenin diğer paydaşları ile bir dizi başlangıç toplantısı gerçekleştirildi. Proje hedef ve faaliyetleri tanıtılmasının yanı sıra, toplantılarda mevcut durum belirlendi ve faaliyetlere yapılabilecek olası değişiklikler, iş planı ve zaman çizelgesi görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda, cezai konularda uluslararası adli işbirliği taleplerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için önerilen yol haritasının uygun olduğu doğrulandı. Proje ayrıca, Merkezi İzleme Sisteminin geliştirilmesini destekleyerek ve adli makamlara cezai konularda uluslararası adli işbirliğine yönelik ilk ve sürekli eğitim sağlayarak uzun vadeli sürdürülebilirliği amaçlamaktadır.

Projenin başlangıç aşaması, yakın zamanda gerçekleşecek olan projenin Yürütme Kurulu Toplantısı ve Açılış Konferansı ile sona erecektir. Faaliyetlerin uygulanma aşaması proje iş planının Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasının ardından başlayacaktır.

Cezai konularda uluslararası adli işbirliği, sınır ötesi organize suç, siber suç, insan kaçakçılığı ve terörizmle mücadelede kritik bir konuma sahiptir. Proje, yargı sürecini hızlandırma ve cezai konularda etkin uluslararası adli işbirliği yürütme konusunda Türk makamlarının genel sistem ve kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

‘Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliğinin İyileştirilmesi’ projesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.