proje tanımı

“Türkiye’de Hukuk

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır. 1 Aralık 2014 tarihinde başlayan Proje, 30 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bu Projenin ana yararlanıcısıdır. Projenin amacı arabuluculuk uygulamalarının etkili şekilde uygulanmasıyla özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü için gerekli olan maliyet ve sürenin azaltılmasını sağlayarak adaletin etkinliğinin geliştirilmesidir.

proje hakkında