Türkiye’de Arabuluculuk Mevzuatında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Uluslararası Çalıştay ve Çalışma Grubu Toplantıları

Ankara 11-13 Mayıs 2016
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’de Arabuluculuk Mevzuatında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Uluslararası Çalıştay ve Çalışma Grubu Toplantıları

 

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Türkiye’de Arabuluculuk Mevzuatında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Uluslararası Çalıştay ve Çalışma Grubu Toplantıları 11-13 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Swiss Otel’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Adalet Bakanlığı, Yargıtay, HSYK, arabulucular, avukatlar, hâkimler, arabuluculuk bilgilendirme merkezi personeli, akademisyenler ile işçi-işveren sendikaları ve STK’lar katılım sağlamış ve CEPEJ uzmanları ile ulusal uzmanların desteği ile mevcut arabuluculuk uygulamaları değerlendirilerek, Türk arabuluculuk mevzuatında yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili öneriler ve tavsiyeler geliştirmişlerdir. Bu çerçevede, katılımcılar üç çalışma grubuna ayrılarak, iş hukuku, aile hukuku ve etkili arabuluculuk hizmetleri konularında fikir alışverişinde bulunmuş ve Türkiye ve Avrupa’daki en iyi uygulamaları değerlendirmişlerdir. Çalıştay ve çalışma grubu toplantıları sayesinde tüm paydaşlar mevcut mevzuatı ayrıntılı bir şekilde değerlendirme ve Türk ve Avrupa uygulamaları ışığında yapılması gereken mevzuat değişikliklerine dair öneriler getirmişlerdir. İş hukuku, aile hukuku ve etkili arabuluculuk hizmetleri konularında grupların öneri ve tavsiyelerinin harmanlanacağı bir çalışma raporu uzmanlar tarafından en kısa sürede hazırlanarak, değerlendirmeleri için ilgili paydaşlara sunulacaktır.