Proje Hakkında

Bu eylem Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek (2019-2022)” programının kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Projenin amacı nedir?

 • Göç bağlamında insan haklarının korunmasını geliştirmek ve bu alanda Avrupa standartlarının uygulamasını güçlendirmek;
 • İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin uygulanması ile Türkiye’de insan ticaretini önleme ve mücadele etmenin geliştirilmesi

Projeden kimler faydalanacak?

 • İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı)
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
 • Adalet Bakanlığı;
 • Türkiye Adalet Akademisi;
 • Türkiye Barolar Birliği;
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu;
 • Hakimler, Savcılar, Avukatlar ve kolluk görevlileri;
 • Sivil Toplum Kuruluşları;
 • Göçmenler, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı mağdurları, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere hassas durumdaki kişiler.

Projede neler yapılacak?

 • Çok sektörlü ortaklık yaklaşımıyla çeşitli paydaşlar arasında diyalog sağlanması;
 • Çalışma grubu, vaka çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları, ısmarlama çalıştaylar, çeşitli paydaşlar ve uzmanlarla HELP eğitimleri, denkler arası değişimler ve küçük hibeler.

Beklenen sonuçlar

 • GRETA (İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Uzmanlar Grubu) tavsiyeleri doğrultusunda insan ticaretini hedef alan kapsamlı ve entegre edilmiş kurumsal yaklaşımlar
 • Bilhassa göç bağlamında insan ticaretinin önlenmesi ve mağdur koruma stratejilerinin uygulanmasında ilerleme;
 • Bilhassa kadınlar, çocuklar ve savunmasız durumdaki kişiler açısından insan hakları standartlarının çeşitli paydaşlar nezdinde anlaşılmasının geliştirilmesi;
 • Göçmen kaçakçılığına insan hakları bağlamında olan yaklaşımın güçlendirilmesi.

Ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabiliriz?

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmes

GRETA ülke raporu